Brief aan Mevr. R. Beckers over het functioneren van de Stichting Natuur en Milieu


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

    Sint Oedenrode,
    17 december 1997.

    tevens verstuurd per
    fax 030 - 2331311
    op 17 december 1997.

Betreft:

Aan:

  Mevr. R. Beckers,
  Voorzitter van Stichting Natuur en Milieu
  Donkerstraat 17,
  3511 KB Utrecht.


Geachte Mevrouw Beckers,

Zoals telefonisch beloofd vindt U als eerste mijn brief van 14 december 1997 (kenmerk: LN/14127) aan Stichting Natuur en Milieu.

Ik vertrouw erop dat U, als integere voorzitter, het daarin beschreven niet onafhankelijk handelen van Stichting Natuur en Milieu tot in de bodem laat uitzoeken. Voor nadere onderbouw c.q. toelichting sta ik te Uwer beschikking.

Ik vertrouw erop U hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


  Ing. A.M.L. van Rooij,


10 pagina's volgen.