Brief aan A. van den Biggelaar, Als aanvulling op brief van 7 december 1997 (nr: LN/07127)

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

     Sint Oedenrode,
     17 december 1997.
 
     tevens verstuurd per
     fax 030 - 2331311
     op 17 december 1997.

Mijn kenmerk: LN/07127.

Betreft: Nuloptie-technologie van Edelchemie te Panheel.


Aan:

  Stichting Natuur en Milieu
  t.a.v. A. van den Biggelaar,
  Donkerstraat 17,
  3511 KB Utrecht.


Geachte heer van den Biggelaar,

Als aanvulling op mijn brief van 7 december 1997 (kenmerk: LN/07127) vindt U:

 • brief van 22 september 1997 (ref: LN/kc/85/97) van ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie aan prof. ir. J. Stuip, stichting C.U.R. (bijlage 1).
 • voorbrief van 26 september 1997 (ref: 82/97/LN/kc) van ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie aan de minister van Economische Zaken, Dr. G.J. Wijers (bijlage 2).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat directeur ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie zowel prof. ir. J. Stuip van stichting C.U.R. alswel minister Wijers van Economische Zaken heeft kenbaar gemaakt dat zijn bedrijf de nuloptie technologie heeft ontwikkeld voor "immobilisatie van afvalstoffen" en dat die techniek zich reeds wereldwijd heeft bewezen middels internationale patenten. Bijgevoegd vindt U:

 • brief van 29 oktober 1997 (kenmerk: PH97.1917w) van prof. ir. J. Stuip van Stichting C.U.R. aan minister M. de Boer van VROM
 • voorbrief van 24 november 1997 (kenmerk: CH 97.1980w) van prof. ir. J.Stuip van Stichting C.U.R. aan de Vaste Kamer Commissie van VROM.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat prof. ir. J. Stuip van Stichting C.U.R. in zijn brieven aan minister de Boer van VROM en aan de Vaste Kamer Commissie van VROM de "immobilisatie van afvalstoffen" via de nuloptie technologie van Edelchemie op geen enkele manier naar voren brengt. Dit bevreemdt mij in bijzondere mate. Ik heb van directeur ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie begrepen dat hij tot op heden van prof. ir. J. Stuip ook nog geen enkele reactie heeft gehad op zijn brief van 22 september 1997 (bijlage 1).

Hiermede is voor mij vast komen te staan dat Stichting C.U.R. niet onafhankelijk is en dat die Stichting, meer belang heeft met diffuse dumping van gevaarlijke afvalstoffen als met immobilisatie ervan. Om die reden richt ik aan U als directeur van Stichting Natuur en Milieu het verzoek het volgende te onderzoeken:

 1. Waarom heeft prof. ir. J. Stuip van Stichting C.U.R. nog steeds niet gereageerd op de brief van 22 september 1997 van ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie?
 2. Waarom praat prof. ir. J. Stuip van de Stichting C.U.R. in zijn brieven aan de minister van VROM en de Tweede Kamer in zijn geheel niet over de nuloptie-technologie van Edelchemie?
 3. Waarom heeft prof. ir. J. Stuip van de Stichting C.U.R. zich niet laten voorlichten over de nuloptie-technologie door Edelchemie?

Vanwege het feit ik, vanuit mijn deskundigheid, er volledig van overtuigd ben dat de nuloptie-technologie de algehele oplossing biedt voor "immobilisatie van afvalstoffen" waarnaar ons ministerie van VROM al jarenlang op zoek is, wil ik U vragen dit tezamen met mijn deskundigheid te beoordelen alvorens U overgaat tot de voortzetting van het Kort Geding op 19 december a.s. die tot doel heeft het bedrijf Edelchemie de poorten te laten sluiten. De zeer hoge dwangsom van f.25000,- per dag bevestigen die doelstelling.

Daar ik ervan uitga dat Stichting Natuur en Milieu erg geïnteresseerd is in bovengenoemde nuloptie-technologie van Edelchemie, nodig ik U uit voor een bezoek aan Edelchemie om U de nuloptie-technologie voor "immobilisatie van afvalstoffen" te kunnen laten uitleggen door directeur ir. L.M.M. Nevels. Met grote belangstelling verneem ik van U Uw reactie op deze uitnodiging voorafgaande aan de zitting van het door U opgestarte Kort Geding tegen Edelchemie.

Deze brief heb ik laten registreren op Internet bij de Stichting Sociale Databank Nederland, Site adres: milieu16.htm

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V. Postbus 5008, 6097 ZG te Heel.
 • A. Nigten, NIVON te Amsterdam.
 • J. Juffermans, Kleine Aarde te Boxtel.
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.
 • Th.J.M. Hendriks, Lid Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag.
 • G. Meerten, Statenlid Unie 55+ provincie Limburg.
 • A. van Bergen, raadslid fractie De Groenen, Gemeente Nijmegen.
 • Limburgs Dagblad
 • De Limburger.

Bijlagen: Deze brief bevat een 4-tal bijlagen bestaande uit een 7-tal pagina's.