Ing. van Rooij faxt ir. Nevels over de visie van prof L. Reijnders over de Nul-optie technologie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

    Sint Oedenrode,
    16 december 1997.

    tevens verstuurd per
    fax 030 - 2331311
    op 16 december 1997.

Mijn kenmerk: LN/16127

Aan:

  Ir. L.M.M. Nevels (directeur)
  Edelchemie Panheel B.V.
  St. Antoniusstraat 15,
  6097 ND Panheel.


Geachte Heer Nevels,

Bij faxbericht van 16 december 1997 maakt prof. L. Reijnders van Stichting Natuur en Milieu mij over Uw Nul-optie technologie het volgende kenbaar:

Hedenmorgen vond ik Uw fax van 11-12 december. Het bezwaar van de Nul-optie is dat bezwaarlijke stoffen zoals zware metalen worden verpakt in een metastabiele matrix waaruit vroeg of laat uitloging zal kunnen optreden. Vanuit milieu oogpunt principieel beter is hergebruik van zware metalen in gesloten toepassingen ter vervanging van virgin-metalen, gevolgd door hernieuwd hergebruik in gesloten toepassingen.

Gaarne verneem ik zo spoedig mogelijk Uw inhoudelijke reactie over bovengenoemde visie van prof. L. Reijnders op Uw Nul-optie technologie.

Met vriendelijke groeten,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze


  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Milieu- en veiligheidskundige.


Kopie: Prof. L. Reijnders, Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht.