Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Ir. Leo Nevels is verbijsterd over betrokkenheid Ed Nijpels

Edelchemie. . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Nuloptie . . EuroStaete

Minister E. Nijpels zomaar vergunning schijnt te hebben kunnen geven voor een impregneerbedrijf

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835
 

E.K.C.
Ecologisch Kennis Centrum
Ing. A.M.L. van Rooij


ref.: LN/Lb/75/98

Panheel, 15 juli 1998

    Betreft: Diffuse vergiftiging - Gestolen toekomst

Geachte heer van Rooij,

Met stomheid geslagen las ik het stuk, waaruit blijkt dat onze ex-milieu minister E. Nijpels zomaar vergunning schijnt te hebben kunnen geven voor een impregneerbedrijf dat werken moet met arseen, 6-waardig chroom en andere chemische stoffen.

Dit terwijl in het geheel niet vaststond wat het uitlooggedrag van deze stoffen zou zijn. De gevolgen zijn waarschijnlijk catastrofaal voor duizenden mensen, die in contact zijn gekomen met de speeltoestellen in kinderspeeltuinen, met de vervuilde grond, met schuttingen t.g.v. uitloging etc. Minister Nijpels is door mij persoonlijk meerdere malen voorgelicht m.b.t. afval, effecten van afval op het ecosysteem en op duurzame verwerking van afval volgens de Nuloptie-technologie.

De meest klemmende vraag is hoe het kon gebeuren dat onze Milieu-commissie van de Tweede Kamer en de Tweede Kamerleden zelf dit alles hebben gelegaliseerd. Een parlementaire enquête naar het functioneren van het ministerie van VROM is bijzonder urgent nu de Nederlandse Staat opzettelijke valse informatie verstrekt aan buitenlandse regeringen met betrekking tot hoogwaardige verwerking in Nederland. Zo staat in een importvergunning van eind april 1996 te lezen, dat "ingedampte fixeerslurrie in Nederland bij Argentia B.V. wordt verwerkt volgens een verglazingsproces en vervolgens nuttig wordt toegepast op de stortplaats Zevenbergen". Hiervan is in het geheel geen sprake!

Het is van groot belang dat deze misleiding nationaal en internationaal wordt aangegeven. Rachel Carson voorzag al in 1962 wat de gevolgen zouden zijn van onkunde en belangenverstrengeling. Onze Tweede Kamer moet zich wel diep schamen.

Ik juich het toe als ook dit schrijven in brede kring wordt verspreid en ik ben bereid uitvoerig toelichting te geven indien daarom wordt verzocht.

Met vriendelijke groeten,

Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.