Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij Het Klankbord & de Sociale Databank Nederland...!!

Verslagen en commentaar op de verhoren van de Bijlmer-enquête

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Enquêtedag 28 januari 1999

Tweede-Kamercommissie van de Parlementaire Enquête


W.D. van Os (huurder van Hangar 8)

Geboren: 04-06-1955

Juni 1992 was de heer van Os actief in hangar 8 als verhuurder en hobbyist van kleine vliegtuigen. Mark Westerberg is zijn zakenpartner. Hij vertelde dat hij een Cesna 672 bezat. Hij stond op de avond van de ramp nabij hotel Ibis bij de afrit naar Schiphol-Oost en zag op het terrein een geblindeerd busje dat daar niet thuis hoorde.

De KLM vroeg hem wat later om assistentie om de hangaar als opslagruimte te kunnen gebruiken voor de aanvoer van de brokstukken. Alles zou geblindeerd worden, zodat men de geheel hangar nodig had. De helft van de hangar werd ontruimd zodat de kleine vliegtuigen naar een kant moesten worden verplaatst. Het gedeelte voor de El Al werd afgeplakt met zwart plastic. Met het spannen van de staaldraden en het ophangen van het plastic folie had hij geholpen.

Kort daarop kwamen de motoren uit het Naarder meer als eerste. Daarna de onderdelen van het vliegtuig. Vanwege de afscherming kon van Os niets zien. Alleen wanneer hij op een overloop stond kon hij dingen waarnemen. Alles werd op en hoop gegooid en vervolgens uitgesorteerd. De hangar werd strikt afgeschermd door een bewaking van de politie. Alle auto's die in en uit gingen werden grondig gecontroleerd, zodat geen dingen in en uit konden worden gebracht. De bewaking heeft ongeveer een maand door de politie uitgevoerd, en daarna een maand door de bewakingsdienst van Schiphol. De afgrendelingen zijn inmiddels verwijderd.

Later kwamen e langs de zijkant kwamen vijf mannen in witte pakken binnen. Drie mannen gingen binnen en liepen naar brokstukken. Op twee meter afstand keek een man door een plexiglas masker mij aan en ik kon zien dat hij geen Nederlander was. Na het proces-verbaal kwam er een fout aan het licht in augustus 97; namelijk dat er niet drie maar vijf mannen binnen waren gekomen. Ze liepen tussen de wrakstukken door, maar zeiden geen boe of bah, en in vroeg mij af wat zij hier kwam doen. Ik was helaas alleen. Ik herkende een zuiders type, zoals ik die kende van een shoarmatent. Ik vond het heel normaal dat het een Israëlische ploeg was, vanwege het feit dat het een Israëlisch toestel was dat was verongelukt.

Het meest opvallende was dat ze niets zeiden. Foto's heb ik nooit gemaakt van wat in de hangar aanwezig was. want ik liep er elke dag doorheen. Achteraf is dat jammer. We werken met z'n tweeën aan de vliegtuigen. Ook omdat onze papieren geldig moeten blijven. Er is daarvoor toen wel een video gemaakt maar die heb ik nog niet gezien. Omdat wij met vleugels moesten werken liepen we ook wel eens door de rommel heen. TNO zegt dat voor ons het "worstcase gezondheidsscenario" de norm vier maal was overtroffen. De brevetkeuring wordt voor mij steeds moeilijk te doorlopen, maar mijn cholesterolniveau is meer dan perfect.

Voor het eerst kreeg ik in 1994 klachten van lusteloosheid en vermoeidheid. Via een club van Artsen in Amsterdam kwam ik 1994 te weten dat mijn schildklier niet meer goed functioneerde. Ik slikte daarvoor medicijnen Tyrax, en dat hielp wel maar het ging niet over. Hij bleef klachten houden. De internist prof. dr. Kurk stelde vast in 1995 dat de hormoonhuishouding sterk verstoord was. Hij meende in 1995 al dat het ziektebeeld lijkt op dat van het Golfoorlogsyndroom. De relatie met de rommel in de Hangar begon ik in 1997 te leggen.

Men wist inmiddels dat er ook ander spul dan parfum in de El Al zat, en ik heb toen een geigerteller gehaald bij de dump van het leger. Daarna ben ik gaan meten langs het hek. De meter sloeg uit en ik dacht dat ik wat op het spoor was. De beschrijving van de meting van Bèta, alfa en gammastraling heb ik op het internet gevonden. Het bleek bètastraling te zijn. De meter was niet gekalibreerd, maar sloeg we duidelijk uit.

Er werd een hek groter gemaakt worden voor de opslag van de motoren. Daarvoor moest er geboord worden op de plek waar de straling het hoogst was. De Wet van Murphy was hier van toepassing. De vervuiling bleek die van uranium te zijn. Mensen van KLM-wegvervoer, -beveiliging en anderen die in hangar 8 waren geweest hebben allen klachten gekregen. Dr. Kurk zei dat ca. 90 mensen last hebben.

Iedereen heb ik naar dr. Kurk verwezen, omdat hij bereid was onderzoek te doen. Bovendien heeft hij inmiddels voldoende materiaal om naast elkaar te leggen. Ik heb veel klachten op veel plaatsen in mijn lichaam. Kurk zoekt naar een wetenschappelijk bewijs voor de oorzaak van de klachten. Mycoplasma is iets tussen een virus en een bacterie. Het tast het immuunsysteem aan.

Op internet heb ik informatie daarover gevonden. In een HIV-cel hebben de Amerikanen een preparaat geïsoleerd dat het immuunsysteem aantast. Over drie weken weet ik of ik het echt heb. Het is bekend hoe mensen in de Oorlog tussen Iran en Irak besmet zijn geraakt, omdat er een biologisch mijnenveld is gemaakt in de woestijn door met dat biologische gif te sproeien. De reactie van de Amerikanen met de bombardementen op Irak zijn te verklaren, omdat dit biologische wapen in de Golfoorlog gebruikt zijn. Dezelfde rook die vrijkomt bij de schudraketten was ook vrijgekomen bij de Bijlmerramp. de gegevens daarover stel ik ter beschikking van de commissie. Ik werk fulltime bij de KLM. De rest ben ik in mijn vrije tijd in de hangar omdat in verslaafd ben aan de vliegerij. Naderhand kwam iemand van facility-service die zei dat ze nog op zoek waren naar een stuk uranium. Daar schrok ik niet zo van, omdat via de media inmiddels bekend was dat de risico's niet zo groot waren van dat verarmde uranium.

Met het vegen op linie van de hangar door een veegploeg zijn die mensen ook besmet geraakt. Zij allen hebben nu klachten. Op plekken lag wel 5 tot 7 centimeter stof. Bij het vegen was in de hangar niets meer te zien vanwege het stuiven. Ze hebben wel 6 of 7 keer stof opgezogen. Ze sproeiden water en dus kon je zien dat weer aan de gang waren geweest. Als ik nu ga meten meet ik nog alfastraling. Maar toen ik in mijn oude hok ging meten afgelopen 3 januari vond ik nog steeds stralende stof die alfastraling afgeeft die je kunt inademen.

Na tien tot vijftien jaar krijg je kanker van uranium. Ik ben daar nog niet aan toe. De hangaar zal eigenlijk helemaal moeten worden afgebroken, maar wel op een veilige wijze. Ik heb geen garanties voor de veiligheid van de KLM gevraagd, omdat iedereen er van overtuigd was dat alles schoon was. Van mycoplasma had ik toen nog niet gehoord. Als ik eerder geweten had zou ik daar niet zijn blijven zitten, want veel van mijn collega's hebben nu ook gewichtsklachten.


Opmerking:

De Heer van Os heeft geen melding gemaakt van het feit dat Dhr. van Boxtel die bij een bewakingsbedrijf werkte, en alleen beide kerstdagen van 1992 in de hangar aanwezig was, ook ziek is.

Uitzending van Sonja Barend, April 1998.


Pierre Heijboer reageert op de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
Hij meent dat de volgende prangende vragen ontbraken of onwaarheden werden verteld.