Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro 'geplukt' !!

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA
(met het recht kun je alle kanten op)

Rechter voor de rechter, oud-raadsheer dr.mr. W. Wedzinga werd gedagvaard 5-3-08

De ontknoping op 5 maart 2008

Zwolle, 11 februari 2008

Op 5 maart a.s. ben ik gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen (De zitting op 5 maart begint om 10.00 uur i.p.v. 11.00 uur. Parketnr: 18/654514-07 ). Adres: Guyotplein 1, te Groningen. (Zie ook de verklaring op de weblog) en het kantoor. Waar blijven de Kamervragen?

Ik nodig iedereen van harte uit om de zitting bij te wonen, omdat het mij de uitgelezen mogelijkheid biedt om uit te leggen niet alleen waarom de beschuldigingen onjuist zijn, maar ook wat het Openbaar Ministerie bezielt om een dergelijke onzinnige klopjacht te openen. Een klopjacht die er in moet resulteren dat ik kapot wordt gemaakt, zoals ook anderen (o.a. Maurice de Hond, Wim Dankbaar, Ernst Louwes, Harrie Timmerman) er aan moeten geloven. (klik op de foto voor de lezing)

De wezenlijke, achterliggende vraag hierbij is of gelet op de wijze waarop de rechtspleging en meer in het bijzonder het Openbaar Ministerie in ons land functioneert wij nog in voldoende mate voldoen aan de kenmerken die een rechtsstaat eigen zijn of dat wij -wat velen denken, vrezen en geloven - zijn afgegleden naar een status die, om het zwart-wit te formuleren, als een politiestaat kan gelden.

Want de voorbeelden die ik noemde staan niet op zichzelf en zijn geen incidenten. Er is veel kritiek op de rechtspleging. Kritiek die zich vooral focust op het Openbaar Ministerie. Die kritiek wordt in de 'mainstream-media' over het algemeen niet serieus genoeg genomen, omdat die media hun zelfstandigheid hebben verkwanseld en de verstrengeling tussen media en de politiek-bestuurlijke bovenlaag, waartoe ik ook de politiek en de rechtspleging reken, te innig is geworden. Terwijl de eerdergenoemde kritiek nu juist gedragen wordt door een algemeen gevoel dat er een politiek-bestuurlijke bovenlaag is die alles beslist en bedisselt, terwijl 'het volk' niets heeft te vertellen.

Het is een gevoel van wantrouwen, wrok, frustratie en woede. Een tijdbom. Dat gevoel is zo breed en heeft op zoveel onderwerpen betrekking, dat het in dit bericht alleen maar onvoldoende belicht kan worden. Vandaar dat het zoeklicht valt op de rechtspleging en in het bijzonder het Openbaar Ministerie, omdat dat in zijn doen en laten een Staat binnen de Staat is geworden, met alle gevolgen van dien. En mijn zaak en die van vele anderen kunnen getuigen van de funeste gevolgen van dit alles.

Om de lezer te prikkelen en alvast iets weg te geven van wat er op de zitting zal gebeuren, verklap ik alvast het volgende. Er zijn zes getuigen opgeroepen om ter terechtzitting te verschijnen. Voorafgaande aan de zitting en op de zitting zal worden aangetoond dat de klunzig in elkaar geflanste dagvaarding getuigt van grote haast om mij aan de schandpaal te nagelen en dat er in werkelijkheid sprake is van een vorm van samenwerking waarbij verschillende personen, afkomstig uit met name de advocatuur en het Openbaar Ministerie, mij op grond van uiteenlopende motieven willen kortwieken en wel op een manier die ook tegenover andere 'dissidenten' wordt toegepast.

Deze personen uit het politiële en justitiële circuit zullen met naam en toenaam worden genoemd, waarbij het vierde ten laste gelegde feit de klap op de vuurpijl zal worden. Hierover wil ik niet veel kwijt, behalve dan dat enkele advocaten en leden van het Openbaar Ministerie zich door deze dagvaarding in het eigen been hebben geschoten. En dat niet doordat de dagvaarding het heeft over het feit dat ik veertigduizend euro zou hebben ontvangen - ik zou bijna zeggen was het maar zo - maar omdat het Openbaar Ministerie en enkele noordelijke advocaten hier wel een hele scheve schaats hebben gereden. Lees meer

Platform Herstel Rechtsorde
11 februari 2008
Geachte heer Wedzinga,

Uw verklaring is overduidelijk. Uw signalering van corruptie, nalatigheid, vervalsing van dossiers en veel andere wanpraktijken bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, staat breeduit op websites als die van de Sociale Databank Nederland, Het Echte Nieuws, Kleintje Muurkrant, Zapruder, Argusoog, Indy Media, Het Verzet, Klokkenluiders Online, en op websites van oplettende burgers zoals: Silvia Videler, Paul Quekel, Leo Dorrestijn, Karel de Werd, Martin Dessing, Nico Burhoven Jaspers en anderen. Zie o.a. www.sdnl.nl/burhoven.htm en www.sdnl.nl/de-werd.htm

Dat is o.a. de conclusie uit het onderzoek van verontruste burgers in het IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht), waaruit klip en klaar blijkt dat de belangenverstrengeling bij het OM en de RM groot blijken te zijn. U kunt het vinden op www.sdnl.nl/irm.htm

Op dit moment is vanuit een groep burgers een initiatief ontstaan dat genaamd is: Platform Herstel Rechtsorde, dat 8 maart a.s. weer bijeen komt in het conferentiecentrum van Het Ecologisch Kennis Centrum in Sint-Oedenrode. Aanmelden bij het secretariaat:  0117-450962 in Oostburg.

Het probleem van deze wanpraktijken, chicanes en misdaden tegen (ook het EVRM) de mensen die hun recht zoeken, is dat wanneer de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de overheid en de zittende en staande magistratuur in het geding zijn, zij altijd de juridische bijl in de nek krijgen. Veel mensen zijn er letterlijk aan kapot gegaan. Zie o.a.  de boeken van A. van der Voort: 'Schurken in Jurken' en 'Nederland als schurkenstaat'. (www.sdnl.nl/vd-voort2.htm).

Het is verheugend te merken dat u als voormalig raadsheer aan het Gerechtshof in Leeuwarden met uw kennis van wat er achter de coulissen van het rechtsspektakel gebeurt, dat u ons de 16 miljoen bijna rechteloze burgers wilt helpen om de uiterst kwalijke praktijken en incompetentie te doen stoppen. Een mooi voorbeeld daarvan is het bezoek van ene Arie van Velsen aan het college van Procureurs-generaal in december j.l., omdat hij met mr. Harm Brouwer op de dag van de persvrijheid een afspraak had gemaakt om over zijn probleem met politie en justitie oog in oog te overleggen over eerherstel en een schadevergoeding (zie zijn website: www.sdnl.nl/pleidooi.htm). Brouwer had een uur zitten luisteren en verwees hem toen naar de Nationale Ombudsman. Een echt lachertje.

Uw verwijzing naar (domme) fouten en mogelijk zelfs vervalsingen van processen-verbaal in bijv. de uitleveringszaak naar Polen van Robert Hörchner (zie: www.sdnl.nl/xtc.htm) en een welbewuste rechterlijke dwaling in de zaak van Johan Veldhuis, (zie: www.sdnl.nl/veldhuis-corruptie-politie.htm zijn beiden tegen de politie, getuigt van een juiste conclusie uwerzijds dat het OM samen met de rechterlijke macht een staat in een politiestaat zijn geworden. Karel de Werd zei het in een van zijn brieven aan het College van Procureurs-generaal:  Een volk dat dit soort juridisch gespuis in leiding gevende functies accepteert, heeft geen recht van spreken indien het door hen wordt geknecht en onteerd. (zie o.a. www.sdnl.nl/de-werd-ambtelijke-corruptie.htm

Edelachtbare heer dr. mr. W. Wedzinga, wij geven acte de présence .!!

c.c.: Parket OM Groningen

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid...
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)

  Rechter voor de rechter, oud-raadsheer dr.mr. W. Wedzinga gedagvaard
  Voormalig raadsheer dr.mr. Wicher Wedzinga kreeg een werkstraf opgelegd
  Oud-raadsheer dr.mr. W. Wedzinga wil procesmonopoly advocatuur doorbreken
  Lezing van oud-raadsheer dr.mr. Wedzinga over bananenrepubliek Nederland
  Rechter voor de rechter, oud-raadsheer dr.mr. W. Wedzinga is gedagvaard 5-3-08
  Voormalig raadsheer dr.mr. W. Wedzinga wil procesmonopoly advocatuur doorbreken
  Terug naar het begin