Het rapport van Paul van Buitenen over fraude van Europese functionarissen:
How the European Commission deals with its internal irregularities and fraud


Topics . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

----- Original Message -----
From: VAN BUITENEN Paul
To: P. Quekel sr.
Sent: Thursday,
April 12, 2007 9:43 AM
Subject: RE: Antwoord aan de publieksvoorlichter mevrouw ter Laak en Paradox of our Times

Elma,

Had jij een speciale reden om hier een blauwe vlag bij te zetten? Dit is iemand die honderden protestmails op zijn naam heeft staan, aan zijn stijl van schrijven kun je zien dat ik hier niets mee kan.

Paul


Geachte Leden van het Europese Parlement, e.a.,

Dit is het antwoord van de man, Paul van Buitenen die fraudes onderzoekt en waar we ons sterk voor gemaakt hebben om via onze website www.sdnl.nl hem voldoende stemmen te bezorgen. Na zijn debacle tegen mevrouw Kroes en de ruzie met Els de Groen, (ik had hem voor deze mevrouw de Groen in Breda gewaarschuwd) hebben we niets meer van hem gehoord tot vandaag om mij niet rechtstreeks maar via een voor mij onbekende Elma af te schilderen als iemand van honderden protestmails.

Dat klopt, maar het zijn geen protestmails, het zijn de gevoelens van vele mensen in Nederland die ik verwoord en het is mijn vrijheid van meningsuiting en ik als arme burger heb niet de mogelijkheden zoals de politiek met een leger van persvoorlichters om meningen te verkondigen en al zeker geen toegang tot TV van Nederland 1,2,3. Ik heb slechts het internet en vindt u het dan gek dat wij als burgers toen we voor de eerste keer onze stem mochten laten horen de GRONDWET hebben afgekeurd? Wat ik van mijn vrienden hoor was het niet zozeer de grondwet maar de politiek erom heen. Vreselijke zaken zouden ons overkomen, zoals dat ook werd voorspeld tijdens de wisseling van het millennium.

Het komt blijkbaar niet bij van Buitenen op om een bezorgd burger te geloven, want daar kan deze tot God bekeerde gelovige niets mee, zoals hij aan Elma schrijft. Hij zit op het pluche, verdient (?) ongeveer 20.000 euro per maand incl. alle emolumenten en krijgt na 6 jaar een fantastisch pensioen. Ik voel me door hem misbruikt en zal nooit meer op deze man stemmen.

En kan iemand mij zeggen wat die blauwe vlag betekent?

Met een groet van verbijstering, onthutsing en geschoktheid over onze (?) Europese Parlementsleden verblijf ik,

Paul Quekel senior

----- Original Message -----
From: VAN BUITENEN Paul
To: P. Quekel sr.
Sent: Friday, April 13, 2007 1:44 PM
Subject: RE: Antwoord aan de publieksvoorlichter mevrouw ter Laak en Paradox of our Times

Paul,

Hierbij wil ik je kort uitleg geven over de inhoud van mijn mail was die jij gisteren van mij ontving. Uiteraard was deze mail niet aan jou gericht maar bedoeld voor Elma. Elma is één van mijn medewerkers en zij had met de 'blauwe vlag' in het emailsysteem van het parlement mij geattendeerd op jouw mail, tussen de honderden mails die ik dagelijks ontvang. Zij vroeg mij daarmee jouw mail te lezen. Jouw mail heb ik gelezen en dit is één van jouw vele mails die jij rondstuurt naar vele mensen en ik had geen interesse om daarop te reageren. Ik wilde Elma erop attenderen dat zij geen blauwe vlaggen meer jouw mails hoefde te zettten.

Het is jammer dat jij je geroepen voelde deze mail gelijk rond te sturen met het nodige commentaar, want zoals je nu weet zit er verder niets achter.

Het gaat je goed.
Met vriendelijke groet,

Paul van Buitenen


----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: sdn@planet.nl
Sent: Friday, April 13, 2007 8:15 PM
Subject: Antwoord van Paul van Buitenen

Geachte heer van Buitenen, e.a.,

Het bewijs wordt geleverd, wat we ook doen, waar we ook over schrijven, hoe we ons ook inspannen, hoeveel verdriet en slapeloze nachten we hebben, hoeveel mensen van hun bezit en levensvreugde beroofd zijn en het ergste hoeveel door het systeem kapot gemaakte mensen er zijn die het niet meer zien zitten en zelfmoord plegen (400 per jaar in Nederland) enz.enz. is volledig ondergeschikt aan de kostbaners van het kostbanencircus.

We zijn en blijven het gepeupel, dat nog niet eens langs één van de medewerkers kan komen ware het niet dat zo'n medewerkster misschien persoonlijk getroffen door het ontvangen schrijfsel, haar baas erop attendeert met een blauwe vlag. Ik heb inmiddels de rode vlag gekregen van haar baas, de tot de Heere gekomen Paul van Buitenen en de medwerkster is terug haar hok ingejaagd en ze mag niet te kwistig zijn met blauwe vlaggen en al zeker nooit meer op schrijfsels van mij. Ik ben in de ban gedaan en zal branden in het vagevuur.

"DE KOSTBANERS" zoals Paul van Buitenen zijn de Nero's van onze tijd geworden, de edelen van voor de Franse Revolutie, geef het volk brood en spelen en de elite/bestuurders verdelen de macht en de petunia. Kijk maar eens op Een Vandaag d.d. 13 april 2007 betreffende Joris D. waar macht toe kan leiden. Toemalig minister Donner wilde ook geen onderzoek doen er was zelfs geen rook laat staan vuur. Zou Donner?????

Geen maatregelen, wel onderzoek

Tegen de hoogste ambtenaar van Justitie (Secretaris-Generaal Joris D.), is vorige week aangifte gedaan wegens pedofilie. De Rijksrecherche heeft inmiddels een (oriënterend) onderzoek ingesteld. D. zou sinds 1995 chantabel zijn en dit zou blijken uit een geheim rapport van de Turkse overheid dat advocate Van der Plas in handen kreeg. Minister van Justitie, Hirsch Ballin, ziet geen reden om maatregelen te nemen.

De aangifte Van der Plas heeft vorige week aangifte gedaan namens haar cliënt Hüseyin Baybasin. Baybasin beschuldigt D. van pedofilie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie. De aangifte kunt u hier lezen. De aangifte is gebaseerd op een nog geheim rapport van de Turkse staat. Baybasin zit momenteel vast en is tot levenslang veroordeeld voor onder andere moord en gijzeling. Hij zegt dat er sprake is van een samenspanning van Turkse en Nederlandse autoriteiten. Zij zouden hem het zwijgen op willen leggen.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.

From: P. Quekel sr.

[mailto:queke002@planet.nl]

Sent: 11 April 2007 17:55

to: regering@postbus51.nl 

Cc: Neelie.Kroes@cec.eu.int; VAN DEN BERG Max

Subject: Antwoord aan de publieksvoorlichter mevrouw ter Laak en Paradox of our Times

 

----- Original Message -----

From: Regering

To: queke002@planet.nl

Sent: Wednesday, April 11, 2007 12:10

PM Subject: Stijging van de zeespiegel

 

Geachte heer Quekel,
 

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail met kenmerk 639841.
Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen. U geeft daarin kritiek op het regeringsbeleid. Uw bericht lijkt vooral te zijn bedoeld om uw mening omtrent waterbeleid kenbaar te maken. Wij danken u dan ook voor uw reactie. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet, Hilde ter Laak 

Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst


----Oorspronkelijk bericht----

De oorspronkelijke afzender: queke002@planet.nl

Verzonden: 07-04-2007, 01:20:00

Betreft: bedrijf: Sociale Databank Nederland

naam: Quekel senior voorletters: PLG

geslacht: M

straat: Grotestraat

huisnummer: 413

postcode: 5142CB

woonplaats: Waalwijk

landcode: NL

reactie: Geachte minister, wordt het niet de hoogste tijd om te stoppen met praten en zaken te gaan doen die iets betekenen en er werkelijk toe doen, lees mijn voorstel op
http://sdnl.nl/zondvloed.htm  of mijn idee inzake rampen in de wereld en waterzuivering op newrainforest.htm want mooie speeches en congressen zijn niet de oplossing. Nog meer weten, lees mijn voorspelling uit 1996 op www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm  en zeker mijn brief aan Wim Kok, punt 7. 

Geachte mevrouw ter Laak, en ter info aan Kamerleden, mevrouw Kroes en Europarlementariërs.

 

Er was een fout, de link is:  http://sdnl.nl/zondvloed.htm en uw antwoord is erg onbevredigend. Ik heb het gevoel met een kluitje in het riet te zijn gestuurd. Wat wordt er nu met mijn voorstel gedaan? Of is de democratie al zo ver uitgehold dat burgers die zich zorgen maken de mond gesnoerd worden. Hierbij mijn antwoord aan U, betreffende de meest omvangrijkste discriminatie en het grootste gelegaliseerde kartel in Nederland. Balkenende en zijn apostelen "We moeten beter naar de burgers luisteren". Wat een gospe. We moeten als burgers beter voor onszelf opkomen.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Quekel senior

Nu mijn antwoord aan u mevrouw Hilde ter Laak de publieksvoorlichter:

Geluk is zo gewoon dat het ongewoon geworden is, want het vaak gekochte moderne geluk geeft slechts een kortstondige bevrediging. Mijn paradox is de teloorgang van normen en waarden veroorzaakt door de hardste roepers voor het in stand houden van die normen en waarden. In het land van mijn ouders en grootouders waren normen en waarden zo vanzelfsprekend dat er nooit over gesproken werd. Het draait slechts om geld en daarvoor moet alles wijken. De menselijke maat wordt ondergeschikt gemaakt aan het partijbelang.

Zoals Jan Pronk zei: "PvdA in de regering is goed? voor het land, maar niet goed voor de PvdA". Waar gaat het in hemelsnaam om? Om de mensen in Nederland of om het eigen Pronkiaanse PvdA geluk??? Het gestolen geluk van ons de hardwerkende Nederlandse bevolking, wij de opbrengstbaners uitgeknepen als citroenen ter eer en glorie van de kostbaners zoals Pronk en zijn ontelbare schare van politiek correcten, het gilde der nevenfuncties en bijbanen voor hùn portemonnee. De onvoorstelbare kosten van deze kostbanen zijn niet meer te verdienen door de opbrengstbanen.

"Steel niet want de STAAT (Gemeenten, Provincies en Rijk, www.leoverhoef.nl ) dult géén concurrentie".

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Waalwijk

Voorbeeld van gelegaliseerd stelen en dit is er slechts eentje, zo zijn er nog duizenden meer:

Neem rustig de tijd om het geluk in de bijlage te doorgronden. Het geluk van de Waalwijkse bewoners staat dit jaar opnieuw onder grote druk met de hoogste OZB verhoging van 17% van alle gemeenten in onze omgeving. Er was eens een verkiezingsbelofte dat de OZB in Waalwijk nooit meer dan met 5% per jaar verhoogd zou worden en zo beginnen alle sprookjes? Maar de echte sprookjes zijn hier ongeveer 7 kilometer vandaan en zijn te zien in de Efteling. Hierbij tevens de laatste brief van registeraccountant Leo Verhoef aan de Gemeente Waalwijk. De nu opgelegde verhoging van 17% van 8,6 miljoen euro is weer veel extra geld voor de kas van de gemeente Waalwijk en een verdere aanslag op de portemonnee van de Waalwijkers. (U kunt voor Waalwijkers ook lezen: Alle burgers van Nederland)

 

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 8 september 2006

De gemeenteraad van
gemeente Waalwijk
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Betreft: Jaarrekening 2005 van gemeente Waalwijk

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening van uw gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het gemeentebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren. Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie. Het geldt ook voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren (inclusief die over 2005) van gemeente Waalwijk.

De rekening van baten en lasten over 2003 sloot met een saldo van € 0,3 miljoen. Het werkelijke saldo was € 8,3 miljoen. Er werd dus € 8,0 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2004 sloot met een saldo van € 1,0 miljoen. Het werkelijke saldo was € 3,6 miljoen. Er werd dus € 2,6 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2005 sluit met een saldo van € 0,8 miljoen. Het werkelijke saldo is € 4,4 miljoen (info). Er wordt dus € 3,6 miljoen verzwegen.

Samenvattend:
Over de periode 2003-2005 werd een overschot gepresenteerd van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 16,3 miljoen. Een verschil derhalve van € 14,2 miljoen.

Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst OZB in 2005 een bedrag was van € 8,6 miljoen.

Ook de weergave van de financiële positie is verre van juist. In de balans bijvoorbeeld zijn de vaste activa te laag weergegeven, onder de verplichtingen komen bedragen voor die in het geheel geen verplichtingen zijn, en anderzijds ontbreken wèl bestaande verplichtingen. Het betekent ook dat de hiermee samenhangende kosten verkeerd in de rekening zijn opgenomen.

In de jaarrekening en het jaarverslag 2005 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over zoiets als "geblokkeerde reserves" (reserves zijn per definitie niet geblokkeerd), over voorzieningen, over een "resultaat voor bestemming" en een "resultaat na bestemming" (er is maar één resultaat en dat is het resultaat, i.c. het saldo van de baten en de lasten), over zoiets als "weerstandsvermogen" en "weerstandscapaciteit" (zelfs een nonsensberekening ervan), over zoiets als "arbeidskosten gerelateerde verplichtingen" (alleen al grammaticaal klopt hier helemaal niets van), over zoiets als "investeringen met een economisch nut" en "investeringen met een maatschappelijk nut", over zoiets als een "gezond grondbedrijf" (dat zogenaamde grondbedrijf bestaat helemaal niet), over Waalwijk als "concern" (Waalwijk is geen concern), en over bijvoorbeeld onrechtmatigheid. Dit soort onzin zet alleen maar de lezer op het verkeerde been en leidt af van waar het werkelijk over zou moeten gaan.

Overigens adviseer ik u sterk tot het opheffen van alle reserves, deze samen te voegen tot één Algemene reserve, en alle baten en alle lasten op te nemen in waar ze thuishoren, namelijk in de begroting respectievelijk in de rekening van baten en lasten. Dat zal het inzicht in waar het echt over moet gaan, aanmerkelijk verbeteren.

U leest er heel veel meer over op de website www.leoverhoef.nl, te beginnen met : "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag". Op de website treft u mijn bevindingen over de jaarrekeningen van Waalwijk aan in de lijst "Uw gemeente en provincie". Mijn correspondentie van de afgelopen jaren met u als gemeenteraad treft u aan in "Dossier: Waalwijk".

Volgens BBV artikel 3 moeten de jaarstukken met name voor gemeenteraads- en statenleden goed begrijpelijk zijn. U kunt het beste zelf beoordelen of aan deze eis is voldaan.

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef