Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Bevestiging vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 9 september 1996


        Aan:
        Carl Tissen Import Export BV
        postbus 5
        5575 ZG LUYKSGESTEL
  VROM-96-629
  Uw kenmerk : -
  Uw brief van: 17 juli 1996
  Betreft : verzoek om een onderzoek in te stellen

   

  Hierbij bericht ik, namens de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, de goede ontvangst van Uw bovenvermelde brief. Een afschrift hiervan werd ter kennis gebracht aan de leden van de commissie.

  In de vergadering van de commissie op 28 augustus 1996 is besloten Uw brief voor kennisgeving aan te nemen. Dit houdt in dat de commissie als zodanig meent geen actie te moeten ondernemen en het een haar individuele leden overlaat te handelen zoals het hen goeddunkt. De leden van de commissie adviseren U om contact op te nemen met de Nationale Ombudsman.

  In de hoop U hiermede voldoende te hebben ingelicht teken ik,

   

  
         met vriendelijke groet,
         de griffier van de
         commissie,
  
         mr. drs. J.M. de Vries
  
   
  
  
  

   

   

TWEEDE KAMER commissiebureau Ruimtelijk Beleid Lange Poten 4
Pb. 20018 2500 EA Den Haag tel. 070-3182028 fax 070-3163440