De maatschappelijke hervorming van Nederland Europa en de rest van de wereld
Sociale Volks Partij . . . Sociale Databank . . . . Grondvest

Sociale Volks Partij
Dé partij voor de toekomst

Overzicht van de schade die het kabinet Balkenende heeft aangericht
(Hebt u nog niet vermelde schade gezien, meldt deze dan aan de SVP !

Prioriteit voor de SVP is inspreekrecht van de burger in het parlement


Organisatie en doelstellingen
Beginselverklaring Sociale Volks Partij
Manifest voor de toekomst van de SVP
Huishoudelijk reglement van de SVP
Geschillencommissie
De staat van Nederland
Speerpuntenprogramma van de SVP
Partijprogramma van de SVP

Voorzitter: Paul Freriks
Piet Heinstraat 19, 6904 AL Zevenaar
p.freriks@chello.nl
tel.: 06-10897675
E-mail: w.sweers2@chello.nl
Website: www.volkspartij.eu


Secretaris: Wim Sweers,
Gasthuislaan 22
6883 JD Velp
Tel: 026-3610689


Penningmeester: Wim Wolbrink sr.
Old Ruitenborgh 68
7556 NH Hengelo (Ov.)
Postbank: 2657369
p/a: Piet Heinstraat 6904 Al
Kvk Centraal Gelderland nr.: 09164894

 

Leidraad voor het politieke programma van de Sociale Volks Partij is het boek:
"De maatschappelijke hervorming van Nederland Europa en de rest van de wereld !!"


Inschrijfformulier voor uw lidmaatschap van de Sociale Volks Partij
Bent u lid van een andere partij of stemt u daarop? Zorg dan dat ook de partij van uw voorkeur het inspreekrecht voor de burgers in de Tweede Kamer als speerpunt in het programma zet. Een overzicht van geregistreerde partijen bij de Kiesraad vindt u bij de Sociale Databank Nederland op kiesraad overzicht met de aanduiding van wel of niet voorstander te zijn van:

of als tegenstander van uw inspreekrecht met