Stichting Diensten Aan Gefailleerden stuurt verzoekschrift aan de Kamer

Stidag . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Antecedenten Juristen . . . Deurwaarder . . . Rechtspraak

Miljarden onnodige schade door incompetentie politiek en rechtspraak

Stichting Diensten Aan Gefailleerden                                            

Dollard  11        8032 KA - Zwolle

Vrijstelling        0b. 04 - 01280

Tel.                  038.45.30.205

Fax.                 038.45.48.466

Cell.                 06.13.56.08.34.

Gironr.             333 63 43

Website            www. stidag.nl

e-mail              voorzitter @ stidag.nl

Register           Zwolle   05073800

Fiscaal             NL8129.84.961.B01

Zwolle             maandag 15 december 2008

 

 

       0008.    Commissie verzoekschriften

                   Tweede kamer.

                   Postbus 20018

                   2500 EA Den Haag

 

Uw dossier nummer

Ons dossiernummer 2008 - 2085

Betreft   ďhet verweerĒ

 

 

Geachte Commissie,

Onlangs en wel op 9 december 2008 verkreeg Stidag een afschrift, akte van betekening, uitspraak op een beroepschrift art. 22 invorderingswet.

Zowel de Stichting Diensten Aan Gefailleerden en rechtsvoorgangers als de CoŲperatie Studio Totaal UA. verkrijgen of verkregen landelijk inboedelgoederen van particulieren gelijk elke kringloopwinkel in den lande deze verkrijgt of verkreeg. Het is maar zelden een Amerikaanse dubbeldeur koelkast of een pakje van Channel.

Zowel de Stidag als wel de CoŲp lenen deze inboedelgoederen vervolgens uit aan mensen die via voedselbank, kerkelijke instanties, gemeente- of maatschappelijk werk een beroep op ons doen, mensen van wie het meeste eerder al ontnomen is geweest door deurwaarder of fiscus.

Het gebruiksrecht, eigendom, onderhoud en omvang worden vervolgens vastgelegd in een overeenkomst welke geregistreerd wordt. Kortom geen koop of verkoop, maar slechts het lenen en belenen van noodzakelijke huisraad, aankleding en gereedschappen om een boterham te verwerven.

Het doet ons pijn dat art. 22 van de invorderingswet kennelijk zo bedoelt is, of althans zo wordt uitgelegd, om de meest kwetsbare onder ons af te knijpen, hen de spullen wederom te ontnemen en onze activiteiten, het uitlenen van inboedel goederen, welhaast als ongewenst bestempeld.

Gaarne verneem ik van u of de wet hier te nauw en te kortzichtig wordt uitgelegd en zo ja, wat u daar aan gaat doen, zo neen dienen wij dan het Nederlandse volk te mobiliseren en te confronteren met deze welhaast meedogenloze uitleg, wetgeving en/of politici ?

Vertrouwende u correct te hebben geÔnformeerd, te hebben verzocht en rekenend op een snelle en voortvarende beslissing verblijf ik met vriendelijke groet.

 

Arnold N.M. van der Voort, voorzitter Stidag Zwolle,

bijlage 3.

 

 

STIDAG.nl is als belangen behartiger en artikel 24 stichting voor het eerst opgericht in 1979 en heeft inmiddels meer dan twintigduizend ondernemende mensen in financiŽle problemen bijgestaan. STIDAG.nl is een niet commerciŽle stichting zonder kapitaalstorting en/of winstoogmerk en maakt geen reclame. Er worden geen salarissen betaald, slechts enkel de vergoeding van onkosten. STIDAG.nl wordt belangeloos gerund voor door en met (oud-) ondernemers. De jaarlijkse bijdrage en donaties worden besteed aan de meest noodzakelijke kosten, zoals voorlichting, postzegels, telefoon, printer en drukwerkkosten, kopieŽn, uittreksels van KvK, banken en Rechtbank, registratie, legalisatie of a postille van overeenkomsten en/of vaststellingen en koffie, kortom uitsluitend bureau kosten. De aansluiting bij STIDAG.nl is voor hulpvragers alleen mogelijk als de toegang tot de rechtspraak om technische, praktische of financiŽle reden moeizaam is of dat onmogelijk blijkt te zijn. Dit ter goedkeuring van het bestuur of diens voorzitter. STIDAG.nl kan daarbij best nog wel wat belangeloze hulp of inzet gebruiken.