Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Het ontbrekende inspreekrecht van de burger in de Tweee Kamer aanpassen met KAMERZETEL 151


EuroStaete . . Miljarden . . Kiesdistrict . . Klokkenluiders <==> SDN . . Vrijheidsparade

Punt 1 van elk verkiezingsprogramma moet zijn: Inspraakrecht voor de burger

From: SDN
Sent: Monday, April 23, 2012 7:44 AM
Subject: Fw: De kiezer aan bod? Laat me niet lachen....!
 
De kiezer aan bod?  Laat me niet lachen....!

De groei van de staatsschuld per persoon van Nederland en de VS is te berekenen door de stijging van de staatsschuld in de VS met $ 3,970.000.000 per dag te delen door het aantal inwoners: 312.635.433. Dat is: $ 12,70 per dag.
Voor Nederland is dat € 80.000.000 per dag en daarom te delen door 16.612.213 (inwoners) is: € 4,81 per dag.

De verhouding dollar en euro is 1,33 staat tot 1,0.
Dus stijgt de staatsschuld in de VS in euro’s met 1/133 x 3,97 miljard = 2,98 miljard euro per dag.

De staatsschuld in VS groeit met:  Є 2.970.000.000 p.d. =  p.p. gedeeld door 312.635.433 = Є 9,50 euro per dag.
De staatsschuld in NL groeit met:  Є  80.000.000 per dag  =  p.p. gedeeld door 16.612.213 = Є 4,81 euro per dag.

De verhouding qua inwonertal tussen de VS en NL is:  18,8

 

Zodat de staatsschuld in de VS twee keer zo snel groeit dan in Nederland. Maar daar kijken we niet naar, want het Verdrag van Maastricht geldt niet voor de VS, of toch? De kredietbeoordelaars moeten dus aanzienlijk kritischer zijn t.a.v. de VS dan t.o.v. Nederland en de andere 17 eurolanden. Waar ligt overigens de soevereiniteit van ons geldstelsel? In Wall Street en in de City?

 
Wat is de reden om de EU en ons land in de media zo te bashen wat betreft de groei van de staatsschuld die demagogisch als een zogenaamde last voor onze kinderen en kleinkinderen wordt gepresenteerd? Gisteren nog op 22 april 2012 in Buitenhof door Stef Blok (VVD) met pure misleiding. De echte reden is het bezuinigen op de sociale kosten per eenheid product voor de export.

 

Elke reden is goed om de afbraak van de sociale bescherming goed te praten, terwijl geen politicus en journalist de verhoudingen zoals hier uitgerekend durft in te brengen in de nieuwsvoorziening. Het lijkt wel een groot kafkaiaans complot tegen de eigen bevolking. Wilders heeft wel een punt wanneer hij zegt dat het beleid van de regering leidt tot meer werkloosheid, veel koopkrachtverlies, meer armoede, meer faillissementen, gedwongen executies en privatisering van de infrastructuur. Dit met alle negatieve gevolgen van dien. Daarin staat Wilders niet alleen. Kijk maar naar Griekenland wat daar gebeurt als gevolg van bezuinigen. Rampzalig !!

 

Vraag: wie hield de aanpassing van de hypotheekaftrek tegen? Juist de VVD en het CDA en andere partijen behalve D66. De krokodillentranen hierover van Stef Blok werden in het Buitenhof geslikt als zoete koek.

 

Alles is er op gericht om de werkenden hun sociale bescherming en zekerheid te ontnemen om 'n boekhoudkundig en financieel probleem op te lossen dat niet oplosbaar is om deze wijze. De bezuinigingsslang bijt altijd in de eigen staart. Pas wanneer de structuur van ons geldsysteem in een openbare discussie komt is er uitzicht op herstel. De beste oplossing is weer eens oorlog te voeren om kapitaal verder te vernietigen en werkgelegenheid in de wapen- en hersteleconomie te creëren. Mijn keuze is dat niet. Liever inspraak van de burger in de Tweede Kamer om oplossingen aan te dragen die er ook zijn, maar geblokkeerd worden door politieke machinaties en vooral incompetentie en lafheid. Ik weet het, ik maak hiermee weinig vrienden.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail:
sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153


Wij, burgers van Nederland willen inspraak in de politiek: Grondwet art 1: gelijkheid