Het is duidelijk dat er een samenspanning bestaat tussen de politiek en de energiebedrijven

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Vunzige reclame van Essent en Nuon

Het is duidelijk dat er een samenspanning bestaat tussen de politiek en de energiebedrijven. En de media zorgen ervoor dat de consument zich gaat verplichten om groene stroom te kopen die de facto niet bestaat. Het aanbod van werkelijk groene stroom is dermate gering - nauwelijks 1 procent van de totale energiebehoefte - dat van grootschalige misleiding, flessentrekkerij, oplichting, volksverlakkerij en fraude sprake is. Met name de wisseltruc met geïmporteerde stroom die ten koste gaat van de in het buitenland geproduceerde stroom met bijv. waterkracht, zoals in Oostenrijk en Zwitserland. Want ook die landen hebben niet voldoende groene energie voor de eigen behoefte. Het administratief aankopen van die buitenlandse (al dan niet echte) groene stroom zet de deur wagenwijd open naar grootscheepse fraude.

Een tweede aspect van deze zwendel is dat door de verstrekte subsidie van 17 cent per kilowattuur aan geprivatiseerde energiehandelaren en producenten er een miljardenstrop voor de fiscus gaat ontstaan. De elektriciteitsmaatschappijen trachten nu met peperdure reclame via de brievenbus, radio en tv om de consument en het bedrijfsleven te verleiden dit non-product te kopen. Zelden is het zo duidelijk geworden dat ons politieke en journalistieke systeem zo corrupt is als de pieten. Zoals bij een ijsberg zit 90 procent onder het oppervlak. Maar dat natuurfenomeen is schitterend vergeleken bij de smeerlapperij van de mens

Het is een grof schandaal waar de bevolking straks genadeloos slachtoffer van wordt, omdat het wegvallen van de accijns op energie, die conventioneel wordt opgewekt, bezuinigingen zal afdwingen in andere sectoren van gesubsidieerde werkgelegenheid voor welzijn en zorg; danwel dat de uitkeringen opnieuw bevroren zullen worden, zoals al eerder is gebeurd om de winsten voor bedrijven en beleggers te vergroten.

Het laatste restje aan respect voor en de integriteit van de overheid is met deze leugencampagne compleet verdampt. De enige bescherming tegen een openbare afslachting van bestuurders, politici en de ambtenaren van Economisch Zaken en Financiën is de incompetente lafhartige en belangenverstrengelde houding van de media. Het is een helder voorbeeld hoe gemakkelijk het is - net als in de dertiger jaren van de vorige eeuw - om een heel volk op het verkeerde been te zetten met de leuze toen: "Was wollen Sie, Butter oder Kanonen..??". En het goedgelovige volk scandeerde: "Wir wollen Kanonen, wir wollen den totalen Krieg...!!"

Een grove, misplaatste vergelijking? Ik denk het niet. Wat hier geflikt wordt met die zogenaamde groene stroom leidt op termijn tot de dood door kanker van grote aantallen mensen en even zo zeker tot enorme genetische schade vanwege de uitstoot van giftige zware metalen via de schoorstenen van de kolengestookte energiecentrales. Maar wie kon in die jaren dertig precies voorspellen wat de feitelijke uitkomst zou zijn van de politieke keuze die het Duitse volk toen maakte op basis van de demagogische retoriek en visie van de toen democratisch gekozen regeringsleider Adolf Hitler??

Wetend wat er gaat gebeuren met het giftige afval dat via de verbranding in de centrales diffuus in het milieu zal belanden, met de fall-out vanuit de lucht, kan ik alleen maar zeggen dat ik voor de politiek, de ambtelijke top van de ministeries en vooral voor de falende, zwijgende en belangenverstrengelde pers geen greintje respect meer heb. Jullie zijn verantwoordelijk voor het feitelijk afschaffen van de democratie. Ondanks de uitzonderingen die er zeker zijn kan ik het politieke, ambtelijke en journalistieke systeem alleen maar vervloeken tot in het diepst van de hel. Ik walg van jullie foezelaars.

P.s.: De cruciale vraag is:

    WAAR blijft uiteindelijk het gif dat nu nog in geïmpregneerd hout en afval zit?

    Op persoonlijke titel: Rob Brockhus