Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Groene stroom: Gebakken lucht met 'n luchtje...!!

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Inmiddels weten sommigen dat er een vracht zware metalen zit in biomassa

Van: sdn [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: zondag 1 juli 2001 13:14
Aan: vroege.vogels@vara.nl
Onderwerp: Milieuvergiftiging met kankerverwekkende energie. Waar blijftMilieudefensie?? Hoe dom is Greenpeace ??

Maak een link naar de video­website over

GROENE VERGIFTIGING

Omdat men hevig bezig is met de "groene stroom" die per definitie GIF-groen blijkt te zijn, attendeer ik jullie en de collega's op de advertentie die ik op 30 juni 2001 in de Volkskrant tegenkwam. ENECO probeert zijn 4 miljoen klanten allemaal die zogenaamd groene stroom aan te smeren die exclusief de "biomassa" minder dan twee procent in de totale energiebehoefte kan voorzien. Zoals ze schrijven hebben ze nu al 130.000 tevreden klanten die GROENE energie verbruiken. Alleen voor wind-, water- en zonne-energie gaat het verhaal op (maximaal 2%) en natuurlijk ook voor energie - waarover niet wordt gepraat - die een substantieel deel van de import uitmaakt. Maar voor wat betref de biomassa wordt de bevolking willens en wetens misleid, belazerd en op termijn beroofd van z'n gezondheid.

Inmiddels weten sommigen dat er een vracht zware metalen zit in biomassa die niet uit bossen komt en ook dat er dioxines vrijkomen bij de verbranding op een te lage temperatuur; wat bij de elektriciteitsopwekking met verbranding van bijv. kippenmest per definitie het geval is. Het wegwerken van die gevaarlijke stoffen  KOST ENERGIE en niet omgekeerd. Dat ze biomassa bijstoken is logisch, want waar en hoe moet je er goedkoop vanaf komen. Aangezien 'groene stroom' per kilowatt 17 cent subsidie oplevert voor de energieleveranciers is het niet meer dan logisch dat ze peperdure advertenties zetten - die wij zelf moeten betalen via de exploitatie - om zoveel mogelijk klanten te krijgen die het verhaal geloven. De politiek speelt hier een buitengewoon smerige rol. Ik bereid 'n video voor die op internet te zien zal zijn en die door de IKON onlangs werd uitgezonden. Nu al staan er 31 op het internet op tv.html

Hier is duidelijk sprake van misleiding en ik denk dat de Reclame Code Commissie hier iets tegen zou moeten doen, ware het niet dat die lui zeven kleuren in de broek krijgen vanwege de macht en het economisch belang. Mijn enige hoop is dus een serie - en herhaal wat ik al eerder bepleitte: EEN SERIE - uitzendingen op tv die de burger geleidelijk aan 't denken kan zetten en daarmee dan druk uitoefenen op de belangenverstrengelde politiek. Ook al maakt men elke week een uitzending die hout snijdt, dan nog zal het bewustwordingsproces heel langzaam verlopen.

We hebben echter niet de tijd om af te wachten en de energiejongens een traject in te laten gaan dat moeilijk te stoppen is. (zie:  convenant tussen VROM, EZ en de maatschappijen)

Ik heb gisteren nog eens de film bekeken van Julia Roberts die Erin Brockovich speelt in de film over het juridisch gevecht met de water- en energiemaatschappij in een klein plaatsje in de VS. Het is een waar gebeurd verhaal waarbij het zeer gevaarlijke CHROOM-VI op grote schaal in het milieu kwam en waardoor mensen en dieren allerlei ziektes kregen. De schadevergoeding die betaald moest worden was 333 miljoen dollar. Dit was de grootste veroordeling tot nu toe in de geschiedenis. Ik raad iedereen aan de videofilm ERIN BROCKOVICH eens te gaan huren in de videotheek. Maar zoals ook Ad van Rooij al stelde, is de wettelijke aansprakelijkheid voor schade in Nederland veel en veel groter. Die beloopt vele tientallen miljarden, los van de komende golf aan kostbare medische zorg die op ons afkomt, vanwege de diffuse vergiftiging van ons milieu; met name door de gifuitstoot met het maken van GROENE STROOM.

Tot nu toe heb ik alleen gewezen op de gevaren van Chroom-VI. Maar in geïmpregneerd hout  - waarvan wij in Nederland meer dan 12 miljoen kuub in onze tuinen hebben staan, zit boven op dat Chroom-VI in dat hout ook het nog veel gevaarlijkere arseenzuur geperst.

Arseenzuur is zelfs zo gevaarlijk dat bij Europese verordening EG 142/97 vanuit de Europese Commissie alle lidstaten wettelijk verplicht zijn om een Europese risicobeoordeling van die stof van de wieg tot het graf te laten opstellen. Dit om er zeker van te zijn dat die stof nergens, maar dan ook nergens via water , bodem of lucht in de voedselketen terecht kan komen.

Door toedoen van het gebruik van deze stof in uitlogend geïmpregneerd hout heeft dit tot gevolg dat hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en dat rioolslib uit uitzuiveringsinstallaties van de waterschappen hoge concentraties aan arseenzuur of zouten daarvan bevatten. Dat geldt ook voor kippenmest van kippen die gevoerd zijn met voer dat vismeel bevat. Door dit afval als biomassa op te stoken (te vergassen) in de kolengestookte elektriciteitscentrales, wordt het betreffende arseenzuur via de lucht en via de vliegas (dat o.a. in beton en cement gaat) over heel Nederland uitgespreid en via export over geheel Europa. Nederland overtreedt hier de bindend opgelegde Europese voorschriften en geeft om deze voorschriften te overtreden daar nog subsidie voor ook.

Het opstoken van kippenmest en dat geïmpregneerde hout dat nu bijv. in spaanplaat verwerkt is, maar later in de afvalfase toch weer vrijkomt, veroorzaakt een fall-out van zware metalen die via de rookgassen van de elektriciteitscentrales in de lucht gedumpt wordt. Die vergiftiging van het milieu is werkelijk onomkeerbaar voor een zeer lange periode. Ook kippenmest en andere biomassa - want dat "bio" klinkt zo gezond - bevat hoge concentraties zware metalen. Kuikens die ca. 6 weken leven voordat ze geslacht worden, krijgen van deze gifstoffen nog net geen kanker. Daarvoor zijn ze nog te jong. Het juridisch gevecht van de vrijwillige Milieurecherche tegen de EPON-centrale in Nijmegen is daarvan een helder voorbeeld op vmr-home.htm

Wel is bijvoorbeeld platvis uit de Noordzee zodanig verontreinigd met zware metalen dat die niet verkocht zou moeten worden, omdat de veiligheidsnormen ver worden overschreden. Maar ja, net als bij gifgroene stroom is het economisch belang dominanter dan de volksgezondheid. Winst en economische groei prevaleren en domineren de openbare discussie. De media hebben een cruciale rol in dit gevecht om de waarheid.

Ik hoop dat de redactie de mogelijkheden, de durf en het doorzettingsvermogen heeft om dit gevaar halverwege te keren. Want wat nu al in de grond en het water zit, kunnen we met geen mogelijkheid meer kwijtraken.

P.s.

Ik ben met Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) en André Bos (uranium en Bijlmerramp) bezig met een gigantisch milieuschandaal rond de AVR in de Rijnmond.

Laat wat van je horen, want stilte doet pijn en is letterlijk dodelijk.

Met vriendelijke groet,

Robert M. Brockhus (webmaster SDN)

Stichting Sociale Databank Nederland (Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52)
E-mail adres: sdn@planet.nl
Site adres:  http://www.sdnl.nl

Westkade 227
1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (+31) 035-5244141 .... (eerst waarschuwen)


Hoe stuur ik een kopie van deze pagina naar anderen?

  Eenmalig
 • Open OUTLOOK (EXPRESS)
 • Kijk of de lege regel BCC in een 'Nieuw Bericht' zichtbaar is.
 • Zo niet, dan onderstaande regels uitvoeren en anders dit blok overslaan.
 • Klik op BEELD in OUTLOOK en zet voor BCC-veld een vinkje, of:
 • Klik op BEELD in OUTLOOK-EXPRESS en kies ALLE KOPPEN
 • Sluit OUTLOOK (EXPRESS)
  Dan deze pagina verzenden vanaf de browser:
 1. Klik op de knop BESTAND boven in de werkbalk
 2. Kies VERZENDEN
 3. Kies PAGINA VIA E-MAIL
 4. Klik op AAN voor het adresboek
 5. Selecteer EEN adres en geef OK
 6. Klik op BCC (voor anonieme kopie)
 7. Selecteer zoveel adressen als je wilt
 8. Dan het feitelijke VERZENDEN starten