De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Onderwerpen die passen in de sector POLITIEK

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?
Het lukt ons niet die vragen in de journalistieke en politieke discussie te krijgen.

Miljoenennota: reacties worden traditionele klaagzang i.p.v. stellen van  juiste vragen
Verstaat u Duits ?? Stel vragen aan uw volksvertegenwoordiger over 700 miljard euro

Eigenlijk heel eenvoudig: door het NIET stellen van de juiste vragen. Zoals: Sharia Bankieren

 1. Gaan door de bezuinigingen meer dan 100.000 mensen hun baan verliezen?
 2. Hoeveel is effectief uitbetaald van de 200 miljard aan garantie voor staatssteun?
 3. Hoeveel rente en de percentages moeten de banken betalen aan ECB, DNB en Financiën?
 4. Waar komen al de miljarden vandaan die de staatsschuld met 130 miljard lieten stijgen?
 5. En vooral: waar zijn al die miljarden naar toe gegaan en wie is de schuldeiser?
 6. De bezuinigingspsychose leidt tot dramatische verpaupering van veel zaken. Welke?
 7. Hebben Wouter Bos en Nout Wellink iets goeds gedaan met het bijdrukken van € 130 miljard?
 8. Weten de spaarders niet dat daarmee hun spaarpot is veiliggesteld? Staatschuld-demagogie?
 9. Is het nodig dat een land met overschotten behalve op de begroting toch moet bezuinigen?
 10. Kunt u vandaag brood eten dat morgen pas gebakken wordt? Ga dan bezuinigen op de cirkel!
 11. Zijn christenen (CDA enz.) en liberalen (VVD) voor of tegen dwangarbeid voor werklozen?
 12. Gelooft u de retoriek van de campagneleiders? Gaat u zelf nadenken, of blijft u geloven?
 13. Is bijv. het Bijbelse scheppingsverhaal geloofwaardig toen de 'dag' nog niet kon bestaan?
 14. Is Job Cohen bereid aandacht te vragen voor aan passing van de Advocatenwet?
 15. Is Emile Roemer bereid om aandacht te vragen voor ons inspreekrecht in de Tweede Kamer?
 16. Zijn er ook al vragen gesteld over seksueel misbruik in de seculiere jeugdzorginstellingen?

Kortom: het land met de slechtste sociale voorzieningen wint het op de globaliserende wereldmarkt van de beschaving en het welzijn van de bevolking. Zorg dus dat onze concurrentiepositie zo sterk mogelijk wordt door een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer mogelijk te maken met uw stem op de VVD, PVV of het CDA. De winsten van de multinationals gaan dan omhoog, de loonkosten per eenheid product door bevriezing omlaag, mede door meer goedkope arbeidskrachten uit het Oosten en N-Afrika, met als gevolg dat de leegstand in onze gevangenissen drastisch zal verminderen.

Het heeft dus geen enkele zin om met spandoeken, T-shirts en petjes rond te stampen op het Malieveld. Want de bonussen stijgen gewoon door tot ongekende hoogte, ondanks het 100% aandelenbezit van de Staat de Nederlanden met de Tweede Kamer aan het roer. De tweedeling van de maatschappij krijgt scherpere scheidslijnen. Terug naar de 19e eeuw toen de vakbeweging opkwam en de sociale kwestie in Rerum Novarum van de nu in opspraak zijnde rooms-katholieke kerk aandacht vroeg voor het armoedeprobleem van de werkende bevolking. Dat is de keerzijde van het kapitalisme, zonder kapitaal als economische kracht te willen veroordelen, maar gelet moet worden op de uitwassen daarvan. Maar ja, wat hebben we aan politieke ZZP'ers ?

Parlement verkwanselt de democratie en buigt voor de dictatuur. Twan Tak stapt op !! Nederland mag zich geen rechtsstaat noemen (Zie: interview met de Raad van State).

Of het een sociaal of liberaal kabinet wordt, hangt af van welke partijen de inspraak van de burger in de Tweede Kamer als speerpunt in het verkiezingsprogramma zetten. Dat de staatsschuld geen last is voor onze kinderen vraagt niemand en aan wie die schuld bestaat! Ook vraagt niemand waaraan de miljarden zijn besteed, ook niet waar die vandaan zijn gekomen. Voor besteding of investering in banken, enz. ?

Leuk dat men zwijgt over de Job Cohen in Bussum aangeboden miljardenbesparingen. Niemand stelt DNB vragen over de geldpers met miljarden nieuw geld in de economie!

  Overzicht van Sectoren
  Topics bij SDN
  Rubrieken bij de SDN
  Archief van oudere stukken, artikelen en procedures

  Terug naar het begin