De Raad van State


Europese Grondwet . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De Raad van State is een Hoog College van Staat,
geregeld in art. 73-75 Grondwet en in de Wet op de Raad van State


De Raad van State
ALGEMEEN
Bronnen:
Staatsalmanak 2000, 2001 (gegevens per september 2000)
Staatscourant
Raad van State    :        Jaarverslag 1999
Raad van State    :        Opgave van nevenfuncties
Andere
Begroting            :        fl 93.810.000
Personeelssterkte :          485
Adres                  :        Binnenhof 1, 2513 AA Den Haag
                                    Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag
                                    Postbus 200019, 2500 EA
                                    tel (070) 4264426; fax (070) 3651380.

ACHTERGROND

De Raad van State is een Hoog College van Staat, geregeld in art. 73-75 Grondwet en in de Wet op de Raad van State van 9 maart 1962 (Stb. 88), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1998 (Stb. 744). Krachtens art. 13 Statuut voor het Koninkrijk treedt de

Raad van State op als Raad van State van het Koninkrijk. De Koning kan voor de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba een lid in de Raad benoemen. Voorts dient te worden vermeld de wet van 4 juni 1992 (Stb. 315), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december

1999 (Stb. 575), houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht, in werking getreden op 1 januari 1994).

 

HOOFDSTUK 1..........................................................................................


Organisatie: structuur en personele bezetting.

Voorzitter
H.M. de Koningin

Leden

Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden
Z.K.H. de Prins van Oranje
Vice-president
mr. H.D. Tjeenk Willink 1997

Staatsraden
mr. P. van Dijk 1990
mr. J.A.E. van der Does 1981
mr. J. de Vries 1983
mw. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth 1987
drs. E.L. Berg 1988
dr. D. Dolman 1990
mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek 1990
mr. J.J.R. Bakker 1992
dr. J.C.K.W. Bartel 1992
mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel 1992
mr. R. Cleton 1992
mr. J.M. Boll 1993
mr. W. Konijnenbelt 1993
mr. R.H. Lauwaars 1994
mr. R.J. Hoekstra 1994
mr. A. Kosto 1994
mr. H. Beekhuis 1994
drs. G.A. Posthumus 1994
mr. J.J. Vis 1995
mr. J.R. Schaafsma 1995
mr. R.W.L. Loeb 1997
mr. J.P.H. Donner 1997
mr. dr. M. Oosting 1999
dr. ir. J.J.C. Voorhoeve 1999
mw. mr. J.H.B. van der Meer 2000v Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin 2000


Staatsraad van het Koninkrijk
ir. G.R. Wawoe 1994
Staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba
mr. H.D. van der Griendt 2000


Staatsraden in buitengewone dienst (i.b.d.)
mr. E. Korthals Altes 1959
mr. C. de Gooijer 1997
mr. J.A.M. van Angeren 1997
mr. H. Bekker 1998
mr. B. van Wagtendonk 1998
mr. T.G. Drupsteen 1998
mr. P J.J. van Buuren 1999
mw. mr. C.A. Terwee-van Hilten 1999
mr. F .P. Zwart 1999
mr. K. Brink 1999
mr. R.R. Winter 1999
mr. P.J. Boukema 2000
mw. mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd 2000
mw. prof. mr. M. Schreuder-Vlasblom 2000


Secretaris
drs. R. van der Brug

Raadadviseur van Staat in algemene dienst
mr. A.M.J. Heijmans

Voorlichter
mr. P .S. Beekman

Kabinet Vice-President

TAAK -Contacten met Kabinet der Koningin, secretariaten Koninklijk Huis, leden
andere Hoge Colleges van Staat en leden ministerraad
-alle aangelegenheden van algemene, financiële en persoonlijke aard,
waaronder voorlichting en veiligheid, de vice-president en de staatsraden
betreffende
-protocollaire aangelegenheden; - alle secretaresse- en (administratief)
ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de vice-president en de
staatsraden
-beheer archief vice-president.

Hoofd
mr. J. Storm

Secretariaat vice-president
mw. H. Oudshoorn-Madern

Secretariaat hoofd Kabinet
mw. P .L. Satter
mw. H. Ardic

Secretariaat staatsraden
mw. G.M.H. Holzenbowch
mw. I.E. Neurnann

Kamerbewaarder
F.G. Hoogduijn

De Volle Raad (de Raad van State als hoogste adviesorgaan inzake wet- en regelgeving) is verdeeld in vijf afdelingen:

Afdeling I


Algemene Zaken/Justitie/Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Staatsraad
mr. J.J.R. Bakker (vz)
mr. W. Konijnenbelt (plv vz)
mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek
mr. R. Cleton
mr. J.M. Boll
mr. A. Kosto
mw. mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd
mr. R.W.L. Loeb
mr. dr. M. Gosting


Toegevoegde staatsraden
mr. J.A.E. van der Does
mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel

Senior-wetgevingsjurist
mr. A. Weggeman

Lid
ir. G.R. Wawoe (Staatsraad)Afdeling II Buitenlandse Zaken/Defensie/Economische Zaken Staatsraad mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel (vz) mr. J.H.B. Hulshof mr. R.H. Lauwaars mr. R.W.L. Loeb dr. ir. J.J.C. Voorhoeve Toegevoegde staatsraden mr. J. de Vries mr. P van Dijk Senior-wetgevingsjurist mr. M.F.M. Schreuder Lid Ir. G.R. Wawoe (Staatsraad) Afdeling III Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/Volksgezondheid, Welzijn en Sport Staatsraad mr. R.J. Hoekstra (vz) mr. P van Dijk dr. D. Dolman mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek mr. J.R. Schaafsma drs. G.A. Posthumus mr. J.P.H. Donner dr. ir. J.J.C. Voorhoeve Toegevoegde staatsraden mw. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth mr. J.J. Vis Wnd senior-wetgevingsjurist mr. D.R. Molenaar Lid ir. G.R. Wawoe (Staatsraad) Afdeling IV Financiën/Sociale Zaken en Werkgelegenheid Staatsraad dr. J.C.K.W. Bartel (vz) mw. mr. W.M.G. Eekhot-de Vries drs. E.L. Berg dr. D. Dolman mr. H. Beekhuis drs. G.A. Posthumus mr. J.R. Schaafsma mr. dr. M. Oosting mw. mr. J.H.B. van der Meer Toegevoegde staatsraden mr. R.J. Hoekstra mr. J.J.R. Bakker Senior-wetgevingsjurist mr. drs. ing. T.A. Dijkstra Lid ir. G.R. Wawoe (Staatsraad) Afdeling V Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Verkeer en Waterstaat/Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Staatsraad mr. J.J. Vis (vz) mr. J.H.B. Hulshof drs. E.L. Berg mr. R. Cleton mr. J.M. Boll mr. R.H. Lauwaars mr. A. Kosto (plv) mr. J.P.H. Donner mw. mr. J.H.B. van der Meer Toegevoegde staatsraden mr. W. Konijnenbelt mr. H. Beekhuis Senior-wetgevingsjurist mr. R.P. Muizer Lid ir. G.R. Wawoe (Staatsraad) Afdeling bestuursrechtspraak TAAK - Rechtspreken in hoger beroep tegen uitspraken van de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken, tenzij hoger beroep is uitgesloten of aan een andere instantie is opgedragen - rechtspreken in eerste en tevens hoogste instantie in andere bestuursrechtelijke zaken waarvan geen beroep bij een ander rechterlijk college kan worden ingesteld. Voorzitter mr. P. van Dijk Secretariaat mw. B.E. Brouwer Kamer I Ruimtelijke ordening Lid mr. J. de Vries (vz) dr. D. Dolman dr. J.C.K.W. Bartel mr. R. Geton mr. R.H. Lauwaars mr. R.J. Hoekstra mr. A. Kosto drs. G.A. Posthumus mr. J.J. Vis mr. P.J.J. van Buuren (i.b.d.) dr. ir. J.J.C. Voorhoeve Plv lid mw. mr. W.M.G. Eekhof-de Vries mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel mr. W. Konijnenbelt mr. J.R. Schaafsma mr. R.W.L. Loeb mr. J.H. Grosheide (i.b.d.) Lid voor schorsingen/voorlopige voorzieningen mr. J. de Vries dr. D. Dolman dr. J.C.K.W. Bartel mr. R. Cleton mr. R.H. Lauwaars Kolom A Friesland, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant Coördinerend chefjurist mr. P. Klein Chefjurist mr. F.W.M. Kooijman mr. P.J.A.M. Broekman Adjunct-chefjurist mw. mr. M.G.L. de Vette mr. B. Klein Nulent E.J. Nolles mw. mr. M. Pieffers Kolom B Groningen, Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg Coördinerend chefjurist mr. A.P. de Rooy Wnd coördinerend chefjurist mr. R.D. van Onselen Chefjurist mr. L.A. Zegwaard mw. mr. C.M.E. Buter-de Haas Adjunct-chefjurist mr. drs. B. Veenman dr. E. Dijt Kamer 3 Milieuwetgeving e.a. Lid mw. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth (vz) drs. E.L. Berg mr. P. van Dijk mr. J.H.B. Hulshof mr. J.J.R. Bakker mw. drs. M.W.M. Vos-van Gortel mr. J.M. Boll mr. W. Konijnenbelt mw. mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd mr. H. Beekhuis mr. J.R. Schaafsma mr. R.W.L. Loeb mr. J.P.H. Donner mr. dr. M. Oosting mr. J.A.M. van Angeren (i.b.d.) mr. T.G. Drupsteen (i.b.d.) mr. K. Brink (i.b.d.) Plv lid mr. J.A.E. van der Does mr. R. Cleton mr. J.J. Vis mw. mr. J.H.B. van der Meer mr. P J.J. van Buuren (i.b.d.) mr. ER Zwart (i.b.d.) mr. P.J. Boukema (i.b.d.) Lid voor schorsingen/voorlopige voorzieningen mw. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth drs. E.L. Berg mr. P. van Dijk mr. J.H.B. Hulshof mr. J.J.R. Bakker mr. J.M. Boll mr. H. Beekhuis mr. J.A.E. van der Does (incidenteel) mr. W. Konijnenbelt (incidenteel) Kolom A Coördinerend chefjurist jhr. mr. F.B. van der Maesen de Sombreff Wnd coördinerend Chefjurist mr. R.F. de Knoop Adjunct-chefjurist mr. P.A. Melse mr. P Plambeek mw. mr. drs. S.M. Schothorst mw. mr. P. Vrolijk mr. H.J.C. van Geel mw. mr. M.B.L. van der Weele Kolom B Coördinerend Chefjurist mr. C. Sparreboom Wnd coordinerend Chefjurist mr. P. Lodder Chefjurist mw. mr. M.A.C. Prins Adjunct-chefjurist mw. mr. J.C. Rijntjes-Lindhout mr. E.E. van der Vlis mr. E.M. Havik mw. mr. drs. S. Wijna mw. mr. I. Beurmanjer mw. mr. M.H. Broodman Kamer 4 Hoger beroep (4a: alle zaken behalve bouwzaken/4b: bouwzaken) Lid mr. J.A.E. van der Does (vz 4a) mw. mr. W.M.G. Eekhat-de Vries (vz4b) mr. P van Dijk mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek mr. J.J.R. Bakker dr. J.C.K.W. Bartel mr. R.W.L. Loeb mw. mr. J.H.B. van der Meer mr. E. Korthals Altes (i.b.d.) mr. J.H. Grasheide (i.b.d.) mr. C. de Gooijer (i.b.d.) mr. H. Bekker (i.b.d.) mr. B. van Wagtendonk (i.b.d.) mr. P.J.J. vin Buuren (i.b.d.) mw. mr. C.A. Terwee-van Hilten (i.b.d.) mr. F.P Zwart (i.b.d.) mr. R.R. Winter (i.b.d.) mr. P.J. Boukema (i.b.d.) Plv. lid mr. J . de Vries mw. mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth mr. I.M. Boll mr. A. Kosto dr. ir. J.J.C. Voorhoeve mr. J.A.M. van Angeren (i.b.d.) mr. R.H. Lauwaars (incidenteel) Lid voor schorsingen/Voorlopige voorzieningen mr. J.A.E. van der Does mw. mr. W.M.G. Eekhof-de Vries mr. P. van Dijk mw. mr. C.M. Ligtelijk - van Bilderbeek dr. J.C.K.W. Bartel mr. R.W.L. Loeb mw. mr. .H.B. van der Meer (i.b.d.) mr. J.H. Grosheide (i.b.d.) mr. P.J. Boukema (i.b.d.) Kolom A Coördinerend Chefjurist mr. J. Soons Wnd coördinerend chefjurist mw. mr. M.G. Tuinhout Adjunct-chefjurist mr. R.E.A. Matulewicz mw. mr. A.J. Verbeek mw. mr. M.F. Wagner mw. mr. E.D.A.M. Zegveld Kolom B Coördinerend Chefjurist mr. J.H.Roelfsema Wnd coördinerend chefjurist mw. mr. E.C.R. Schut Chefjurist mr. S.W. Schortinghuis Adjunct-chefjurist mr. H.W. Groeneweg mr. M. Groverman mw. mr. P M.M. de Leeuw-van Zanten drs. mr. D.A. Verburg Ambtelijke organisatie Secretaris drs. R. van der Brug Secretariaat van de secretaris mw. A. Verhaar mw. G.J. Jurri‰n Raadadviseur van Staat in algemene dienst mr. A.M.J. Heijmans Voorlichter mr. P.S. Beekman Planningsfunctionaris W.G.J. van Os Beveiligingsambtenaar T.N.M. de Brabander Directie wetgeving Directeur mr. P.W. de Vries, ambt. van Staat Plv directeur mr. J. Rookmaaker, ambt. van Staat Secretariaat mw. X.C. Sluis Stafafdeling wetgeving Hoofd mr. P.w. de Vries Plv hoofd mr. J . Rookmaaker Toegevoegd ambtenaar van Staat Senior-wetgevingsjurist mr. T.J.M. Lindner mr. M.F R. Schreuder mr. R.P Muizer mr. A. Weggeman Wetgevings jurist dr. L.J. Molenaar mr. H.T.E. Dijkhuis mw. mr. H.G. Vink mr. W. de Boer mr. F.J.M. Akkerman mw. mr. R.A. Schilstra mr. E. de Reeper mr. C. Roorda mw. mr. P A.J.M. Kreuwel mw. mr. M.A.C. de Boer mr. dr. E.O.H.P. Florijn mr. D.R. Molenaar mr. H.M.B. Breunese mw. mr. A. Blokland Wetgevings- en literatuurafdeling Hoofd mw. M.H. Steenbergen-Ze‰n Secretarie wetgeving Hoofd mw. L.J. Timmerman Directie bestuursrechtspraak Directeur tvs plv Secretaris mr. H.H.C. Visser, ambt. van Staat Secretariaat mw. E.A. Berkhuysen Stafafdeling bestuursrechtspraak Hoofd mw. mr. C.J. Kloosterman-Taal, ambt van Staat Plv hoofd mr. G.H. van Dongen, ambt van Staat Secretariaat mw. I. Ranti mw. P.A.M.C. van Viersen Toegevoegd ambtenaar van Staat Chefjurist mw. mr. C.M.E. Buter-de Haas mr. S.W. Schortinghuis mr. R.D. van Onselen mr. F.w.M. Kooijman mr. J.H. Roelfsema mr. J. Soons mr. PJ.A.M. Broekman mr. A.P. de Rooy mr. L.A. Zegwaard mr. R.W. Mackenzie mr. P. Lodder mr. P. Klein mw. mr. M.A.C. Prins Jhr. mr. F.B. van der Maesen de Sombreff mr. C. Sparreboom mr. R.F. de Knoop mw. mr. E.C.R. Schut mw. mr. M.G. Tuinhout Adjunct-chef jurist mw. mr. J.C. Rijntjes-Lindhout mw. mr. P.M.M. de Leeuw-van Zanten mr. R.E.A. Matulewicz mw. mr. M.G.L. de Vette mr. P.A. Melse mw. mr. M.F. Wagner mw. mr. E.D.A.M. Zegveld mr. E.E. van der Vlis mr. H.W. Groeneweg mr. M. Groverman mr. J.O. van der Loo mr. H.J.C. Wan Geel mw. mr. A.J. Verbeek mr. drs. B. Veenman mr. E.M. Havik mr. B. Klein Nulent mr. drs. D.A. Verburg dr. E. Dijt mr. P. Plambeck mw. mr. drs. S.M. Schothorst mw. mr. drs. S. Wijna mw. mr. P. Vrolijk mr. J.J. den Broeder mw. mr. M.B.L. van der Weele mw. mr. I. Beurmanjer-de Lange mw. mr. drs. M.H. Broodman Stafjurist mr. G.A.A.M. Boot mr. J. de Koning mr. R. Kooper mw. mr. E.C. Brugman mw. mr. N.T. Zijlstra mw. mr. M.E.E. Wolff mw. mr. L.E.M. wilbers-Taselaar mr. ir. E. de Groot mr. R.P Hoogenboom mr. R.H.L. Dallinga mw. mr. A.M. van Meurs-Heuvel mw. mr. H.E. Troost mw. mr. C.E.C.M. van Roosmalen mw. mr. J.A. Starink mw. mr. A.U. Kallan mr. P Lauryssen mw. mr. A.L. Frenkel mr. D. Haan mr. L. Groenendijk mw. mr. Y.C. Visser dr. S. Zwemstro mw. mr. E. Ouwehand mw. mr. B Bastein mw. mr. E.D. Boer mw. mr. N.I. van Goor mw. mr. J. Heijerman mr. drs. W.P. van der Haak mr. drs. F. Sevriens mw. mr. R. van Bommel mr. T. Brouwer mw. mr. R. van Heusden mr. J.H. Keinemans mr. M.J.M. Langeveld mw. mr. P.A. de Vink mw. mr. A.J. Soede mr. A.J . Kuipers LL. M mw. mr. J.H.C.A. Muller mw. mr. A.M. Ruige mr. M.J. van der Zijpp mw. mr. E.C. Matiasen mr. P.S. Beekman mr. J.J.W.P. van Gastel mr. E.J.J.M. van Tielraden mr. R.FJ. Bindels mr. drs. M.P. Glerum mw. mr. A.M.E.A. Neuwahl mr. J.J. Schuurman mw. mr. L. van Duuren Jurisprudentie-afdeling Hoofd I.H.B. van Santen Buiten zitting Hoofd mw. A.M.T. Schuller, ambt. van Staat Secretarie bestuursrechtspraak Wnd hoofd mr. J.Q. van der Loo Kamer 1 Hoofd mw. M.H.E. van Beek-Wensveen Kamer 3 Hoofd G.A.M. Keersemaker Kamer 4 (Hoger beroep Hoofd T.N. Burger Voorlopige Voorzieningen, Schorsingen Hoofd P.W. Smit Directie Financieel-economische Zaken en Ondersteunende diensten Directeur mr. J. Slijkerman, RA Secretariaat mw. A.M. Olthof-Meijer Financieel-Economische Zaken Financieele zaken, Interne controle, Begrotingszaken Hoofd mr. J. Slijkerman, RA Plv. hoofd drs. R. Verheule, KA Organisatie en Informatievoorziening Hoofd J. Bommel Bibliotheek en Archief Hoofd O.J. Groot Plv. hoofd mw. M.L. van Kleef-Stomps Algemene Zaken Beveiligingsdienst, Huishoudelijke dient, Inkoop en beheer, Reproduktiedienst,
Technische dienst, Dienst vervoer, Centrale postbehandeling en dossiercirculatie, Telefooncentrale Hoofd mw. drs. S.M.T.C. Groenendijk-Janssens Plv. hoofd P.J.M. Meijer Secretariaat mw. L.M.G.J. de Bruin-Nederpelt Personeelszaken en Organisatie-ontwikkeling Hoofd mw. mr. J. Heijmans Plv. hoofd ..... Ondernemingsraad (OR) Voorzitter mr. drs. W.P. van der Haak (ABVA/KABO) Plv. voorzitter mr. drs. D.A. Verburg (CMHF) Secretaris mr. C. Roorda (onafhankelijk) Lid mr. drs. J.H. van Breda mr. dr. E.O.H.P Florijn (CFO) mr. H.J.C. van Geel P. Heskes mw. mr. E.M. Duwehand mw. I. Velsink J.A.H.M. Vuerhard (ABVA/KABO) mr. drs. F. Sevriens (CMHf) Ambtelijk secretaris mw. M. Polfliet-van der Klift HOOFDSTUK 2............................................................................

Vice-president en Staatraden. Curricula vitae Vice-president en Leden van de Raad van State met nevenfuncties volgens opgave van de Raad van State d.d. augustus 1998, d.d. mei 2000 en volgens de Staatscourant d.d. 23 nov. 2000.
NB o = onbezoldigd
b = bezoldigd
Datum van dit totaaloverzicht 01-12-2000.
Eventuele correcties en aanvullingen svp te sturen aan:
Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 31 70 5118922
e-mail nburjas@wxs.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
Zie ook Sociale Databank Nederland op Internet http://www.sdnl.nl/burhoven.htm

ALKEMA, E.A. ; Prof. Mr.
Staatsraad i.b.d.
Sinds wanneer??
NB: staat niet vermeld in de Staatsalmanak 2001. Vreemd.
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter van F.M. van Asbeck Centrum voor mensenrechtstudies, Faculteit Rechtsgeleerdheid te Leiden (nov. 2000)
o Voorzitter departement publiekrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Leiden (nov. 2000)
o Lid Raad van Advies Nederlands Juristen-Comité‚ voor de Mensenrechten van het NJCM- Bulletin (nov. 2000)
o Lid van Nederlands Helsinki Comité‚ (nov. 2000) b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam (nov. 2000)
o Bestuurslid Stichting De Ploeg te Groningen
b Annotator Nederlandse jurisprudentie (nov. 2000)

ANGEREN, J.A.M. van
Geboren in 's-Gravenhage op 4 september 1936
Opleiding
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Loopbaan Hoogheemraadschap van Rijnland
Ministerie van Justitie
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1997
NEVENFUNCTIES:
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage (augustus 1998 en mei 2000, nov. 2000)
b Adviseur staatsrechtelijke vraagstukken Ministerie van Justitie (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)

BAKKER, J.J.R.
Geboren in Nijmegen op 4 juli 1931
Opleiding
Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Loopbaan
Directiesecretaris in een concern van steenfabrieken
Substituut-officier van Justitie in Arnhem
Rechter in de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
Lid van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Vice-voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Staatsraad van de Raad van State sedert 1992
NEVENFUNCTIES:
b Rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de Onderwijsorganisatie Lucas Stichting te 's-Gravenhage (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Bezwaar Buitenlandse Dienst (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Toetsingscollege Aanprijzing Gewasbeschermingsmiddelen.(augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Bestuurslid van de Stichting Transhumanice and Nature te Neuchatel (nov. 2000)

BARTEL, J.C.K.W. ; Dr. Geboren in Amsterdam op 7 februari 1943 Opleiding Rijksbelastingacademie te Rotterdam Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam Loopbaan Belastingdienst Wetenschappelijk medewerker Nederlandse Economische Hogeschool/Erasmus Universiteit Rotterdam Wnd. griffier Gerechtshof 's-Hertogenbosch (belastingkamer) Belastingadviseur Buitengewoon hoogleraar belastingrecht Staatsraad van de Raad van State sedert 1992 NEVENFUNCTIES: b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's Hertogenbosch (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Lid van de Raad van Commissarissen van Petroleum Maatschappij "Moeara Enim" N.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van de Redactieraad van het Maandblad Belastingbeschouwingen (augustus 1998 mei 2000, nov. 2000) b Voorzitter van het Curatorium voor Registeraccountants en Accountants- Administratieconsulenten (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van het Bestuur van de Stichting Berg en Broek (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Fiscaal Wetenschappelijk College (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) BEEKHUIS, H. ; Mr. Geboren in 's-Gravenhage op 2 oktober 1936 Opleiding Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen Loopbaan N.V. Philips Raadsheer in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch Staatsraad van de Raad van State Staatsraad, sedert 1994 NEVENFUNCTIES: b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's Hertogenbosch (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag (nov. 2000) o Lid van het Algemeen Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut en Internationale Kamer van Koophandel (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000), alsmede mediator Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (mei 2000, nov. 2000) o Lid van het Algemeen Bestuur van de Grotius Academie (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van het Bestuur van de Stichting Redt de Kinderen Nederland (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Vice-Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van de Handvestcommissie van SIG Coöperatie U.A (augustus 1998 en mei 2000) o Voorzitter van de Handvestcommissie van Stichting Prismant (nov. 2000) o Lid van de Raad van Advies van de Stichting Grote Kerk Den Haag (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van de Geschillencommissie van het Institute of Social Studies (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Muziek in de Gotische zaal te 's-Gravenhage (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) BEKKER, H. ; Mr. Geboren in Amsterdam op 4 maart 1936 Opleiding Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam Loopbaan Ministerie van Binnenlandse Zaken Ambtenaar van Staat bij de Raad van State Lid van het Ambtenarengerecht te Rotterdam President van het Ambtenarengerecht te Rotterdam President van de Centrale Raad van Beroep; hoofdfunctie Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1998 NEVENFUNCTIES: o Plaatsvervangend voorzitter van de Raadgevende Commissie Ambtenarenrechtspraak van de Benelux Economische Unie (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Voorzitter van de Commissie voor Geschillen van de Nederlands Protestants Christelijke Schoolraad (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Voorzitter van de Commissie voor Geschillen van het Confessioneel BVE onderwijs (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht. (mei 2000, nov. 2000) BERG, E.L. ; Drs. Geboren in Deventer op 19 december 1932 Opleiding Nederlandse Economische Hogeschool Loopbaan Wetenschappelijk ambtenaar aan de NEH Rotterdam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA Directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Buitengewoon hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Staatsraad van de Raad van State, sedert 1988 NEVENFUNCTIES: b Adviseur van Berenschot Interimmanagement B.V. (augustus 199, mei 2000, nov. 2000) o Lid van het Bestuur van de Stichting UAF (Universitair Asielfonds (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van de Commissie ter vaststelling van het leenrecht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van het Bestuur van de Stichting Examenkamer (augustus 1998 en mei 2000) o Lid van het Bestuur van het Gelders Orkest (augustus 1998 en mei 2000) o Lid/Vice-voorzitter van Programma Commissie Zorg Onderzoek Nederland. (info mei 2000) BOLL, J.M. ; Mr. Geboren in 's-Hertogenbosch op 24 mei 1942 Opleiding Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden Examen Droit Constitutionnel et Science Politique Université‚ de Paris Loopbaan Advocaat en procureur te 's-Gravenhage Advocaat en procureur te Amsterdam Staatsraad van de Raad van State sedert 1993 NEVENFUNCTIES: o Lid van de Commissie voor Kerkordelijke Aangelegenheden Nederlands-Hervormde Kerk (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt Nationaal Fonds Kunstbehoud en van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Lid van het Bestuur van de Mr J.H. de Pont Stichting (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van de Stichting International Art Trade and Law (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van het Bestuur van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Bestuurslid van de Vereniging Aegon (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Lid van het Bestuur van Casenove Finance B.V. en van Casenove International Holdings B.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Oc‚ van der Grinten (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Trustee van "Rlanta-trust", Jersey, een fonds ten behoeve van het onderhoud van het Kasteel "Planta" in Meran (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel Rechteren (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Financiering Concertgebouworkest, voorzitter in augustus 1998 en Bestuurslid in mei 2000, nov. 2000 BOUKEMA, P.J. ; Mr. Geboren in Leidschendam op 19 juli 1933 Opleiding Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Loopbaan Wetenschappelijk ambtenaar aan de Vrije Universiteit Lector aan de Vrije Universiteit Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de ARP Staatsraad, laatstelijk Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, 1990-2000 Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 2000 NEVENFUNCTIES: o Voorzitter en lid van de Redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van de Hoofdcommissie van Overleg voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van het College van geschillen van de Vrije Universiteit (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Voorzitter van het College van toezicht van de Van Couverden Adriani-stichting (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) b Voorzitter van de Klachtencommissie VU-ziekenhuis. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) o Voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie van het Commissariaat voor de Media (nov. 2000) BRINK, K. ; Mr. Geboren in Amsterdam op 4 nov. 1945 Gehuwd met J.H. van Dok Opleiding Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht Loopbaan Ambtenaar van Staat bij de Raad van State Plv. hoofd van de Stafafdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State Plaatsvervangend Secretaris van de Raad van State Secretaris van de Raad van State Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1999 NEVENFUNCTIES: p.m., geen nevenfuncties opgegeven (mei 2000) b Lid van de Raad van Toezicht van de Woningstichting Dr. Schaepman te Houten (nov. 2000)

BURG, F.H. van der
Staatsraad i.b.d. van de Raad van State
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (augustus 1998)
o Lid van de Commissie van deskundigen van het Studiecentrum rechtspleging (augustus 1998) 
b Annotator Administratiefrechtelijke beslissingen (Hof van Justitie E.G.)(augustus 1998)


BUUREN, P.J.J. van ; Mr.
Geboren in Zeist (1952)
Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht: hoofdfunctie
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1999
NEVENFUNCTIES:
b Raadsheer-plaatsvervanger van het Gerechtshof te Leeuwarden, sector civiel
 recht (mei 2000, nov. 2000)
o Vice-voorzitter van de Commissie algemene regels van bestuursrecht (mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de redactie en annotator Administratiefrechtelijke beslissingen (mei 2000)
b Lid van de redactie en annotator Administratiefrechtelijke beslissingen (nov. 2000)
o Lid van de redactie monografie‰n Algemene wet bestuursrecht (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Hoofdredactie Bestuursprocesrecht (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de redactie Bestuursrecht - theorie en praktijk (mei 2000)
b Lid van de redactie Nederlandse wetgeving, Staats- en Administratiefrechtelijke
 wetgeving (mei 2000, nov. 2000)
o Medewerker van de redactie Nederlands Juristenblad (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de redactieraad Bouwrecht (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Algemeen bestuur Instituut voor Bouwrecht (mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Visitatiecommissie wetgeving (mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid. (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Commissie Sociale Gevolgen Herstructurering Varkenshouderijen


CLETON, R. ; Mr.
Geboren in Nijmegen op 30 december 1 935
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Loopbaan
 Advocaat en procureur Rotterdam
 Ministerie van Justitie
 Lid van de gemeenteraad van Oegstgeest voor de VVD
 Lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de VVD
 Bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 Voorzitter van de juridische commissie van de International Maritime Organization
 van de Verenigde Naties (Londen)
Staatsraad van de Raad van State sedert 1992
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (augustus 1998 en mei 2000)
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Vereniging voor publiek Vervoerrecht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Commissie van Advies International Mantime Law Institute, Malta (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Juridisch adviseur van de Stichting NEA. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)


DIJK, P. van ; Mr.
Geboren in De Lier (Z-H) op 21 februari 1943 
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
Loopbaan 
 Wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Utrecht
 Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
 Verbonden aan enige Amerikaanse Universiteiten (voor korte perioden) 
Staatsraad van de Raad van State sedert 1990
NEVENFUNCTIES:
b Lid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (augustus 1998 en mei 2000)
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshol te 's-Gravenhage (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van wetenschappen. Secretaris van de Commissie voor de Vrijheid van wetenschapsbeoefening (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comité‚ voor de Mensenrechten (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights (augustus 1998 en mei 2000)
b Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (augustus 1998 en mei 2000)
o Deskundige voor geschillenbeslechting in het kader van de C.V.S.E. (de "Valetta lijst") (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Deskundige voor geschillenbeslechting op het gebied van de rechten van de mens in het kader van de C.V.S.E. (de "Moskou lijst") (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Review (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Inter-Etnische Relaties (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van het Curatorium van de Anne Frank Stichting (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Raad van Toezicht van het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht. (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van de Raad van Advies van Humanity in Action. (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de European Commission for Democracy through Law (selectiecommissie) van de Raad van Europa (nov. 2000)
o Lid van de nationale groep van het Permanente Hof van Arbitrage (nov. 2000)


DOES, J.A.E. van der ; Mr.
Geboren in 's-Gravenhage op 3 februari 1933 
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden 
Loopbaan 
 Compagnon in advocatenkantoor te 's-Gravenhage/plaatsvervangend Landsadvocaat 
Staatsraad van de Raad van State sedert 1981 
NEVENFUNCTIES::
o Lid van de Redactieraad van Bouwrecht (augustus 1998, mei 2000)
o Lid van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen van de Nederlands Hervormde Kerk (augustus 1998, mei 2000nov. 2000)
o Lid van de Redactie van Praktijkboek Administratief Recht (augustus 1998, mei 2000)
b Voorzitter van de Commissie van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (augustus 1998 en mei 2000)
o Voorzitter van de Stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk (augustus 1998 en mei 2000)
o Voorzitter van de Stichting Garantiefonds Kloosterkerk (augustus 1998, mei 2000nov. 2000)
o Voorzitter van de Financi‰le Commissie Kloosterkerk (augustus 1998, mei 2000nov. 2000)
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage.(augustus 1998, mei 2000nov. 2000)


DOLMAN, D. ; Dr.
Geboren in Empe (gem. Brummen) op 2 juli 1935
Opleiding
 Economiestudie aan de Universiteit van Amsterdam 
Loopbaan
 Preventiefonds Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA 
 Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Staatsraad van de Raad van State sedert 1990 
NEVENFUNCTIES:
b Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kimberly-Clark B.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Bestuur van het Letterkundig Museum (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o voorzitter van de Vereniging van Vrienden Rijksmuseum van Oudheden Romeo (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) 
o Lid van het Curatorium(Raad van Advies) van de Anne Frank Stichting (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Geuzenverzet. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Kiliaanstichting (nov. 2000)


DONNER, J.P.H. ; Mr.
Geboren in Amsterdam op 20 oktober 1948
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Loopbaan 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Ministerie van Justitie 
 Lid/Voorzitter wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
Staatsraad van de Raad van State sedert 1997 
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter Scientific Council AWSB, Onderzoekschool Arbeid, Welzijn Sociaal-Economisch
 bestuur Universiteit van Utrecht (augustus 1998)
o Voorzitter Centre for European Security Studies te Groningen (augustus 1998, nov. 2000)
o Lid van het Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Brabant (augustus 1998, nov. 2000)
o Lid van het curatorium Stichting "Theologische Faculteit Tilburg" (augustus 1998)
o Lid van het curatorium Stichting Maatschappelijk Ondernemen Midden- en kleinbedrijf (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken
 "Vereniging Bennekom" (augustus 1998 en mei 2000)
o Voorzitter van het Christelijke Sociaal Congres (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Commissie "Grondrechten in het digitale tijdperk" (mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Raad van Advies Nederlands Christelijke Sport Unie. (mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter Commissie inzake WAO (nov. 2000)
o Lid begeleidingscommissie evaluatie Kaderwet Aviesstelsel (nov. 2000)
o Lid bezinningscommissie CNV (nov. 2000)


DRUPSTEEN, Th.G. ; Mr.
Geboren in Hasselt op 13 augustus 1945
Opleiding
 Rechtenstudie van de Vrije Universiteit Amsterdam
Loopbaan
 Wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit
 Buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden
 Hoogleraar Staats-,Bestuursrecht, omgevingsrecht, inclusief Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Leiden: hoofdfunctie
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1998
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter van de Evaluatiecommissie Project Milieurechtshulp. (augustus 1998)
o Vast medewerker van het Nederlands Juristenblad (augustus 1998 en mei 2000)
o Annotator bij Administratiefrechtelijke Beslissingen voor HR-jurisprudentie (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Redactielid van het Tijdschrift voor Milieu en Recht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Redactielid van enkele losbladige uitgaven en enkele boekenseries (augustus 1998, mei 2000)
b Voorzitter van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving (augustus 1998 en mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de commissie Algemene regels van bestuursrecht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Rechter-plaatsvervanger van de rechtbank Amsterdam, sector civiel recht en bestuursrecht (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid schadebeoordelingscommissie Hoogheemraadschap Rijnland (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter bezwaar- en beroepscommissie NWO (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid bezwaarschriftcommissie Centraal fonds voor de volkshuisvesting (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur en plaatsvervangend Voorzitter van de Stichting Schilthuisfonds (augustus 1998,
 mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Grotius Academie (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van het College van geschillen aan de Vrije Universiteit (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het bestuur van de Stichting Thorbecke leerstoel (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Juridische faculteit.(mei 2000)
o Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Internationale Juridische Samenwerking (nov. 2000)
o Voorzitter van de Adviescommissie van Vollenhoven instituut aan de Universiteit Leiden
o Lid van het Bestuur van het Instituut voor Energierecht aan de Universteit Leiden


EEKHOF - de VRIES, W.M.G. ; Mw.
Geboren in Haarlem op 14 juli 1930
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Loopbaan 
 Gemeenschappelijk Administratiekantoor
 Amsterdam Docent sociaal verzekeringsrecht
 Plv. Griffier Raad van Beroep in Haarlem 
 Docent HBSA/VWO 
 Ondervoorzitter Raad van Beroep Amsterdam
 Plv. Kantonrechter te Amsterdam 
 Lid van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht 
Staatsraad in buitengewone dienst
Staatsraad van de Raad van State sedert 1988 
NEVENFUNCTIES:
b Plaatsvervangend lid van de Centrale Raad van Beroep (augustus 1998 en mei 2000)
b Lid van de Commissie van Beroep Besturenraad Protestants-christelijk onderwijs (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Nederlandse Kankerbestrijding/Stichting Koningin Wilhelminafonds (augustus 1998 en mei 2000)
b Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie van Bezwaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth-van Wijckerslooth (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van het Bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging.(augustus 1998 en mei 2000)


GOOIJER, C. de ; Mr.
Geboren in Bussum op 11 september 1930
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
Loopbaan 
 Ministerie van Justitie Ambtenaar van Staat bij de Raad van State 
 Lid van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
 President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven; hoofdfunctie
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1997 
NEVENFUNCTIES:
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te `s-Gravenhage (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Raad van Beroep van de Vereniging van Accountants- en belastingadviesbureaus (VLB) (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van het Scheidsgerecht voor het Productschappersoneel (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Commissie van Toezicht van de Jeugdinrichtingen te Zeist. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Adviseur van de Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de NOS. (mei 2000, nov. 2000)
GRIENDT, M.H. van der ; Mr.
Staatsraad van het Koninkrijk voor de Nederlandse Antillen sinds 2000
b Lid College van Curatoren van de Universiteit van Aruba (nov. 2000)


GROSHEIDE, J.H. ; Mr.
Geboren in Amsterdam op 6 augustus 1930 
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
Loopbaan
 Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel 
 Staatssecretaris van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen 
 Staatssecretaris van Justitie 
 Burgemeester van Rijswijk (Z-H) 
 Ministerie van Justitie 
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1993
Nu met pensioen ?
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Bestuur van het Ier. A. Kuyperfonds (augustus 1998 en mei 2000)
b Voorzitter van de Commissie van Beroep voor het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk onderwijs in Nederland (augustus 1998 en mei 2000)
o Plaatsvervangend lid van de Commissie van Beroep ver het Protestants-Christelijk basis-, speciaal en voortgezet onderwijs (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van het College van Curatoren van de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van de Raad van Advies van het Nederlands Politiemuseum (augustus 1998 en mei 2000)
o Voorzitter van het Bestuur van de Johannesstichting (augustus 1998 en mei 2000)
o Voorzitter van de Visitatiecommissie wetgeving. (augustus 1998 en mei 2000)


HAMMERSTEIN - SCHOONDERWOERD, W.C.E. ; Mw. Mr.
Geboren in Hilversum op 11 augustus 1943
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Loopbaan
 Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
 Bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Staatsraad (1994-2000) 
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 2000
NEVENFUNCTIES: 
o Lid van het Diocesane Bureau voor geschillen Bisdom Utrecht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de toetsingscommissie seksueel misbruik R.K. Kerk (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de jury van Kluwer's Post Scriptum (augustus 1998 en mei 2000)
b Lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Utrecht. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
HIRSCH BALLIN, E.M.H. ; Prof Mr.
Staatsraad 2000
Waarom staat er in de Staatscourant van 23 nov. 2000 nog geen informatie.


HOEKSTRA, R.J. ; Mr.
Geboren in Dokkum op 25 nov. 1941
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Loopbaan
 Advocaat en procureur te Rotterdam
 Adjunct-secretaris Staatscommissie Cals/Donner
 Ministerie van Binnenlandse Zaken
 Kabinet van de Minister-president Ministerie van Algemene Zaken
 Secretaris-generaal Ministerie van Algemene Zaken
Staatsraad van de Raad van State sedert 1994
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter van het Bestuur van de Stichting 's-Gravenhage 750 jaar (augustus 1998)
o Lid van het Curatorium Willem de Zwijgerstichting (augustus 1998)
o Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (augustus 1998)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Alumni Juridische Faculteit Groningen (augustus 1998)
o Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Rijnhove (augustus 1998)
o Voorzitter van het VCL te Den Haag (augustus 1998)
b Lid van de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten. (augustus 1998)
b Kantonrechter-plaatsvervanger te 's-Gravenhage (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Curatorium van het Roosevelt studiecentrum te Middelburg (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de klachtencommissie sexuele intimidatie Ministerie van Algemene Zaken (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Curatorium Nieuwspoort (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Board van het "Atlantic and Pacific Exchange Program" (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Bestuur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA (mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Bestuur van de Martha Stichting (mei 2000)
o Voorzitter van het Bestuur van de Cornelia Stichting (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogere Hotelschool (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Bronovo-Nebo. (mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Het Voorhout van de Beeldende Kunst II (nov. 2000)
o Voorzitter van het College van Bestuur van NLS de Witte (nov. 2000)


HULSHOF, J.H.B. ; Mr.
Geboren in Rotterdam op 9 september 1930 
Opleiding 
 Officiersopleiding bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder 
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Loopbaan
 Officier Koninklijke Marine Commandant der Zeemacht 
 Chef van de Marinestaf, tevens Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
Staatsraad sedert 1991 
Is hij met pensioen ? Waarom wordt hij dan nog vermeld in de Staatscourant d.d. 23 nov. ?
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Bestuur van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam (augustus 1998)
o Voorzitter van het Bestuur van het Sophia Fonds, steunfonds voor de Sophia Stichting exploiterende onder meer de Revalidatiecentra DenHaag en Delft (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Bestuur van de Prins Bernhard Stichting (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Bevordering Wetenschappelijk Toekomst onderzoek. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)


KONIJNENBELT, W. ; Mr.
Geboren in Nijverdal op 29 maart 1941
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 Diploma rechtsvergelijking Faculteit‚ internationale pour I'enseignement du droit comparative‚ te
 Straatsburg
Loopbaan
 Kabinet Burgemeester van Amsterdam
 Ministerie van Binnenlandse Zaken
 Lector aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
 Hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
 Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
Staatsraad van de Raad van State sedert 1993
NEVENFUNCTIES:
b Lid van de Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde. (augustus 1998)
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (augustus 2000, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Redactie van Regelmaat (augustus 1998 en mei 2000)
o Lid van de Redactieraad van De Gemeentestem (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Correspondent van de Revue Française de droit administratif (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Persoonlijk hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder Frans administratief recht, aan de Universiteit van Amsterdam (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid-voorzitter van de Commissie van Beroep voor de onderzoeksbeoordelingen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Maarten Altena Ensemble te Amsterdam. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)


KORTE - van HEMEL, V.N.M. ; Mw. 
Staatsraad i.b.d. van de Raad van State. Van Wanneer tot wanneer?
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter van de Stichting Catharijne-Convent (museum) (augustus 1998)
o Voorzitter van de Raad van Toezicht Makelaars Gooi en Vechtstreek (augustus 1998)
o Voorzitter van de Stichting Uitvoering Financieele Aktie (bank- en giro-loterij) (augustus 1998)
o Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (CALRM) (augustus 1998)
o Vice-voorzitter Raad van Toezicht van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel (augustus 1998)
o Lid van de adviescommissie Como (bisschoppelijke commissie) (augustus 1998)
o Lid van de Raad van Toezicht museum Catharijne-Convent (augustus 1998)
o Bisschoppelijk gedelegeerde in de procedure seksueel misbruik in pastorale relaties R.K. Kerk. (augustus 1998)


KORTHALS ALTES, E. ; Mr.
Geboren in Amsterdam op 27 juli 1999
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Loopbaan
 Advocaat te 's-Gravenhage
 Landsadvocaat
 Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden; hoofdfunctie
Staatsraad in buitengewone dienst sinds 1989
NEVENFUNCTIES:
o Lid van de Redactie van Burgerlijke Rechtsvordering. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
 (N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.)


KOSTO, A. ; Mr.
Geboren in Oegstgeest op 9 januari 1988
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Loopbaan
 Fractiemedewerker in de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
 Bedrijfsjurist
 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
 Staatssecretaris respectievelijk Minister van Justitie
Staatsraad van de Raad van State sedert 1994
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter van de Coornhertstichting (augustus 1998)
o Lid van de Raad van Toezicht van het Teylers Museum te Haarlem (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van het Nationale Ballet en het Muziektheater te Amsterdam (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Fonds voor de scheppende toonkunst (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Raad van Advies van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie (mei 2000, nov. 2000)


LAUWAARS, R.H. ; Mr.
Geboren in Rotterdam op 10 augustus 1940
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Loopbaan
 Assistent Europa Instituut Rijksuniversiteit Leiden
 AKZO N.V. te Arnhem
 Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
Staatsraad van de Raad van State sedert 1994
NEVENFUNCTIES:
b Adviseur van Akzo-Nobel N.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Commissie Mededinging van de Centrale Ondernemingsorganisaties (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Redactie van "Sociaal Economische Wetgeving" (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van wetenschappen (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het bestuur van de Stichting Europa Beheer. (mei 2000, nov. 2000)


LEYTEN - de WIJKERSLOOTH, J.J.M.S. ; Mw. Mr.
Geboren in Zwolle op 29 september 1935 
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
Loopbaan 
 Assistent-griffier bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 Lerares Maatschappijleer aan het Montessori-lyceum te 's-Gravenhage 
 Lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de KVP 
 Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA
Staatsraad van de Raad van State sedert 1987 
NEVENFUNCTIES:
b Lid van de Raad van Advies van de ABN-AMRO Bank (augustus 1998 en mei 2000)
b Lid van de Raad van Commissarissen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (augustus 1998,mei 2000, nov. 2000)
b Lid van het bestuur van de Janivo Stichting te Breda (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het bestuur van de Vereniging van Reünisten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid KUN (augustus 1998 en mei 2000)
b Lid van de Raad van Toezicht van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum. (mei 2000, nov. 2000)


LIGTELIJN - van BILDERBEEK, C.M. ; Mw. Mr.
Geboren in Temanggoeng (Indonesi‰) op 7 april 1942_
Opleiding
 Secretaresse-opleiding Instituut Schoevers
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Loopbaan
 Gemeenschappelijk Administratiekantoor Amsterdam
 Advocaat en Procureur te Rotterdam
 Substituut-griffier van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam
 Rechter in de arrondissementsrechtbank te Den Haag
 Raadsheer in het gerechtshof te Den Haag
Staatsraad van de Raad van State sedert 1990
NEVENFUNCTIES:
o Bestuurslid van het Prins Bernhardfonds (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)


LOEB, R.W.L. ; Mr.
Geboren in Amsterdam op 5 april 1944 
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam 
 LLM, Columbia University School of Law, New York 
Loopbaan 
 Wetenschappelijk hoofdmedewerker Universiteit van Amsterdam 
 Rechter arrondissementsrechtbank Haarlem 
 Lid van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
 Vice-voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
 Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden/Staatsraad in buitengewone dienst 
Staatsraad van de Raad van State sedert 1997
NEVENFUNCTIES:
b Lid (plaatsvervangend Voorzitter) van het College van beroep voor het Hoger Onderwijs (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de beoordelingscommissie van het wachtgeldfonds van de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (mei 2000, nov. 2000)
b Vice-Voorzitter van de Raad van de Journalistiek. (mei 2000, nov. 2000)


MEER, J.H.B. van der ; Mw. Mr.
Geboren in Naaldwijk op 2 december 1943
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Loopbaan
 Accountantskantoor
 Gemeente Naaldwijk
 Algemeen burgerlijk pensioenfonds
 Gemeente Maassluis
 Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
Staatsraad in buitengewone dienst (1992-2000)
Staatsraad van de Raad van State sedert 2000
NEVENFUNCTIES:
b Lid van. de Raad van Toezicht van de Stichting Verzekeringskamer (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Commissaris bij de Stichting Exploitatie Staatsloterij (SEKS) (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Gemachtigde Bouw van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (augustus 1998 en mei 2000)
b Adviseur College Bouw m.b.t. Ziekenhuis Ede tot 1 oktober 2000 inzake afronding eindafrekening (nov. 2000)
o Bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Delflandseweg (nov. 2000)


OOSTING, M. ; Dr. Mr.
Staatsraad van de Raad van State sedert 1999
NEVENFUNCTIES:
p.m., geen nevenfuncties opgegeven (mei 2000)
o Voorzitter van de Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina Fonds (nov. 2000)
o Vice-Voorzitter / Secretaris van het bestuur van het Wereld Natuur Fonds (nov. 2000)
o Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Onderzoekschool voor de bestuurskunde (nov. 2000)
o Lid van het curatorium Institute of Social Studies (nov. 2000)
o Voorzitter Commissie Onderzoek vuurwerkramp (nov. 2000)


POSTHUMUS, G.A. ; Drs.
Geboren in Bandoeng (Indonesi‰ op 3 maart 1933
Opleiding 
 Economische studie aan de Universiteit van Amsterdam 
Loopbaan 
 N.V. Philips 
 Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 Ministerie van Financiën
 Internationaal Monetair Fonds te Washington
Staatsraad van de Raad van State sedert 1994 
NEVENFUNCTIES:
o Lid van the Advisory Committee, European Action Council for Peace in the Balkans (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Nijfer (Forum for Economic Research) (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)


SCHAAFSMA, J.R. ; Mr.
Geboren in Eindhoven op 14 oktober 193$
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Loopbaan
 Advocatenkantoor De Brauw Wijckerheld Bisdom Scholten en Ter Kuile (thans De Brauw,
 Blackstone Westbroek
 Haagse Orde van Advocaten
 Bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden
Staatsraad van de Raad van State sedert 1995
NEVENFUNCTIES:
o Lid van de Commissie Evaluatie en Update Reglementen van de VVD (CEUR) (augustus 1998 en mei 2000)
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Commissie van Beroep van de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam (augustus 1998, mei 2000). Lid van de Commissie van Beroep Exchanges Amsterdam (nov. 2000)
b Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Preferente Financieringsaandelen Koninklijke Ahold N.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Algemene Redactie Liberaal Reveil (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het bestuur van de Stichting tot Steun Wijkwerk het Dorp te Wassenaar (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Plaatsvervangend voorzitter van het Veterinair Beroepscollege (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Director van Wellington Management Investors (Bermuda), Ltd. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de Commissie van Tucht en Toezicht van de Raad voor Interim Management. (mei 2000, nov. 2000)


SCHREUDER - VLASBLOM, M. ; mw. prof. mr.
Opleiding
Loopbaan
Staatsraad in buitengewone dienst sinds 2000
NB: geen gegevens in de Staatscourant d.d. 23 nov. 2000
NEVENFUNCTIES:
SUYVER, J.J.H. ; Mr.
Staatsraad i.b.d. van de Raad van State
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter van de Kerkvoogdij Duinzichtkerk/Vredeskapel (augustus 1998)
o Lid van het bestuur van het Fonds Slachtofferhulp (augustus 1998)
o Lid van het bestuur van de Stichting Maatschappij en Politie (augustus 1998)
o Lid van het bestuur van Dr. Schroeder van der Kolk-stichtingen (augustus 1998)
b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage (augustus 1998)
o Lid van de adviescommissie VVD Justitie. (augustus 1998)


TERWEE - van HILTEN, C.A. ; Mw. Mr.
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1999
NEVENFUNCTIES:
o Lid/plaatsvervangend Voorzitter van het College voor Geschillen van de Vrije Universiteit te Amsterdam (mei 2000)
o Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (mei 2000)
o Lid van de Commissie van Bijstand van "Verkeersrecht" (mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Commissie Aantrekken leden rechterlijke macht (mei 2000)
b Lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Woonzorg Nederland (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw Haarlem (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Rosenstock Huessy (mei 2000, nov. 2000)
b Rechter-plaatsvervanger van de rechtbank te Haarlem. (mei 2000, nov. 2000)


TJEENK WILLINK, H.D. ; Mr.
Geboren in Amsterdam op 23 januari 1942
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Parijs
Loopbaan
 Wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden
 Ministerie van Algemene Zaken / Kabinet Minister-President
 Adviseur Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst
 Regeringscommissaris reorganisatie Rijksdienst
 Buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant
 Kabinetsinformateur
 Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
 Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Vice-president van de Raad van State, sedert 1997
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Nationaal Comit‚ "Vrede van Munster".(augustus 1998)
o Lid van het bestuur van de Stichting Gidsfonds (augustus 1998)
o Lid van de Raad van Toezicht Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Holland Festival (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Fondation Nouvelles Images (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het algemeen bestuur van de Thorbecke vereniging. (augustus 1998, mei 2000)
VIS, J.J. ; Mr.
Geboren in Wormerveer op 30 oktober 1933 
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Economische Hogeschool te Rotterdam, thans Erasmus Universiteit 
Loopbaan 
 Verslaggever Haagsche Courant 
 Haags redacteur Algemeen Dagblad 
 Medewerker United States Information Service te 's-Gravenhage 
 Parlementair redacteur Gemeenschappelijke Pers Dienst 
 Chef politieke redactie NRC/Handelsblad 
 Lector aan de Rijksuniversiteit Groningen 
 Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 
 Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D'66 (later fractievoorzitter)
Staatsraad van de Raad van State sedert 1995 
NEVENFUNCTIES:
b Bestuurslid van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het curatorium Dagblad Het Parool (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Raad van advies van de Stichting Maatschappij en Politie (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van het College van Toezicht op het Academisch Ziekenhuis te Groningen (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Commissaris van Triodos Bank N.V. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)


VOORHOEVE, J.J.C. ; Dr. Ir.
Staatsraad van de Raad van State sedert 1999
NEVENFUNCTIES: 
p.m., geen functies opgegeven (mei 2000)
b Hoogleraar bestuurlijke aspecten van Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Leiden, Departement Bestuurskunde (nov. 2000)
o Voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (nov. 2000)
o Bestuurslid Society of International Development (nov. 2000)
o Bestuurslid van de World Population Foundation (nov. 2000)
o Lid van de Trilateral Commission (nov. 2000)
o Lid van het Raadgevende Comité‚ van de Europese Commissie voor de openstelling van de markt voor overheidsopdrachten (nov. 2000)


VOS - van GORTEL, M.W.M. ; Mw. Drs.
Geboren in Abcoude op 2 nov. 1931 
Opleiding
 Studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam
Loopbaan 
 Lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage voor de VVD 
 Wethouder 's-Gravenhage
 Burgemeester van Utrecht 
Staatsraad van de Raad van State sedert 1992 
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde (augustus 1998)
o Voorzitter van het Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (P.G.H.O.R.)
o Lid van de Raad voor de journalistiek (augustus 1998)
o Voorzitter van de Commissie voor de Drinkwatervoorziening (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Raad van Advies van de Vereniging voor Effectenbescherming (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het College van Regenten van de Winter-Heinsius Stichting, Utrecht (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Maatschappij en Politie (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Raad van Commissarissen N.C.M. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Raad van Advies van de Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut en de
 Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Sophia Fonds (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting leerstoel (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur Glaxo Research Fonds Nederland (GRN) (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Raad van Commissarissen V.N.U. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Natuur Historisch Museum "Naturalis" (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000) 
o Lid van het Bestuur van de Vereniging van Reünisten ASC/AVSV (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van het College van Toezicht op de Kansspelen (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Vrienden van het Universiteitsmuseum (Utrecht) (augustus 1998 en mei 2000)
o Voorzitter van de jury van de Roethof-prijs (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter Raad van Advies Medisch wetenschappelijk Onderzoek (mei 2000, nov. 2000)
b Lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (C.C.M.O.). (mei 2000, nov. 2000)


VRIES, J. de ; Mr.
Geboren in Zaandam op 18 juni 1931
Opleiding
 Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Loopbaan
 Verzekeringsmaatschappij
 Gemeentesecretarie Zaandam
 Gemeentesecretarie Haarlem
 Gemeentesecretarie Voorburg
 Gemeentesecretarie Haarlem
 Loco-secretaris van de gemeente Haarlem
 Griffier der Staten van Zuid-Holland
Staatsraad van de Raad van State sedert 1983
NEVENFUNCTIES:
o Voorzitter van het Prinses Beatrixfonds (augustus 1998 en mei 2000)
 Ere-voorzitter van het Prinses Beatrixfonds (nov. 2000)
o Vice-voorzitter van de Raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis te Haarlem (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Redactieraad van de Gemeentestem (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
b Voorzitter van de Commissie Toegepaste Monumentale Kunst Haarlem (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw Haarlem (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Beeldende Kunst Kennemerland (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van het Elisabeth van Thuringen Fonds. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)


WAGTENDONK, B. van 
Geboren in Amsterdam op 11 februari 1942 
Opleiding 
 Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam 
 Loopbaan Medewerker NVV 
 Griffier van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
 Lid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
 Vice-president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven; hoofdfunctie
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1998
NEVENFUNCTIES:
o Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
WAWOE, G.R. ; Ir.
Geboren in Willemstad op 30 maart 1997
Opleiding
 Studie scheikundig ingenieur aan de Technische Hogeschool Delft
Loopbaan
 Koninklijke Shell Groep
 Shell International Petroleum
Staatsraad van het Koninkrijk bij de Raad van State sedert 1994
NEVENFUNCTIES:
b Lid van de Adviesgroep Verzakelijking en Privatisering Overheids N.V.'s (van het Eilandgebied Curaçao) (augustus 1998 en mei 2000) 
o Ad hoc adviseur van de Eilandsregering van Cura ao en de centrale regering van de Nederlandse Antillen over concrete projecten (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Adviseur van de Stichting Katholieke Noden te Hilversum, speciaal voor de Nederlandse Antillen (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Vice-voorzitter van de Stichting Studie Commissie Nederlandse Antillen (augustus 1998 en mei 2000)
o Voorzitter van de Stichting Cosmic Illusion te Amsterdam (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Raad van Advies van het Representative Office van Maduro & Curiel's Rank N.V. in Nederland (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Secretaris/Penningmeester van de Stichting Hulp aan Orkaanslachtoffers Bovenwindse Eilanden (augustus 1998 en mei 2000) 
o Vice-voorzitter van het Comité‚ van Aanbeveling Herdenking Curaçao 500 jaar (augustus 1998, mei 2000, nov. 2000)
o Voorzitter van de Stichting Culturele Manifestaties Nederlandse Antillen, Nederland en Aruba (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de Commissie Nationaal Financieel Economisch Herstel Plan voor de Nederlandse Antillen (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Comité‚ van Aanbeveling Nationaal Archeologisch Museum (mei 2000)
b Commissaris van Giro Curaçao N.V. (mei 2000, nov. 2000)
o Secretaris/Penningmeester van de Stichting Hulp aan slachtoffers van Rampen op de Nederlandse Antillen en Aruba (nov. 2000)
o Lid van het Comité‚van Aanbeveling van Nationaal Monument Slavernijverleden (nov. 2000)
b Lid van de Management Advisory Board van Curaçao Oil Company (nov. 2000)
o Vice-voorzitter en Penningmeester Stichting Studiecommissie Nederlandse Antillen (nov. 2000)
o Beschermheer van Stichting Carrière Oriëntatiedagen (nov. 2000)
o Beschermheer van de Curaçaose Openbare Bibliotheek (nov. 2000)


WEEL, J.J. van der ; Mr.
NEVENFUNCTIES:
Staatsraad i.b.d. van de Raad van State tot 1999
o Kamerheer van Hare Majesteit de Koningin (augustus 1998)
b President-commissaris van de Algemene Zeeuwse Verzekeringsmaatschappij (augustus 1998)
b President-commissaris van de Onderlinge Zeeuwse Waarborgmaatschappij (augustus 1998)
o Lid van de Stichtingsraad Zeeuws Landschap (augustus 1998)
o Secretaris van het Bestuur van de Stichting tot Instandhouding van het Centraal Laboratorium van de bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (augustus 1998)
o Lid van de Raad van Advies van Stichting AMCHA Fonds Nederland (augustus 1998)
o Curator Leerstoel Internationaal Humanitair Recht, Universiteit van Leiden (augustus 1998)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Hulp aan Orkaanslachtoffers Bovenwindse Eilanden (augustus 1998)
o Lid van de Landelijke Adviescommissie Juridische Aangelegenheden Rotary Nederland (augustus 1998)
o Lid van het Bestuur van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (augustus 1998)
o Lid van het Bestuur van de Oorlogsgravenstichting (augustus 1998)
o Council member of the International Social Service. (augustus 1998)


WIJNHOLT, M.R. ; Mr.
Staatsraad i.b.d. van de Raad van State tot 1999
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Bestuur van de Stichting Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie, gevestigd te Utrecht (augustus 1998)
o Lid van het Bestuur vaan de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname, gevestigd te Amsterdam (augustus 1998)
b Voorzitter vare het College van Beroep van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te Den Haag (augustus 1998)
b Voorzitter van de Klachtencommissie Rode Kruis Ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag (augustus 1998)
b Voorzitter van de Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten. (augustus 1998)


WINTER, R.R. ; Mr.
President van het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag: hoofdfunctie
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1999
NEVENFUNCTIES:
p.m. Geen nevenfuncties opgegeven (mei 2000)
b Lid van de Raad van Beroep van het Europese Bureau voor de plantenrassen (nov. 2000)
o Plaatsvervangend lid van de Tariefcommissie (nov. 2000)


ZWART, F.P. ; Mr.
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State sinds 1999
Vice-president van de Centrale Raad van Beroep; hoofdfunctie
NEVENFUNCTIES:
o Lid van het Bestuur van de Stichting Centrum Onderzoek Sociaal Zekerheidsrecht (SCOSZ) (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van de redactie Internationaal Rechtspraak Sociale Verzekering (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de VAR (mei 2000, nov. 2000)
o Lid van het Bestuur van de "Kunstbende" (stimulering culturele activiteiten door jongeren). (mei 2000, nov. 2000)
HOOFDSTUK 3..............................................................................
Andere juristen werkzaam bij de Raad van State.