Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <==> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Op Nauerna ligt een grote massa Bijlmerpuin

Om onnaspeurbare reden is 'n deel van puin/afval naar België gebracht.

Het Remo-Stort bevat ook illegaal huishoudelijk afval en tonnen aan de meest gevaarlijke stoffen als Arseenzuur & Chroomtriode (Deskundigenrapport) die volledig oplossen in water wat o.a. illegaal geÔmpregneerd wordt in hout. Slechts 1 m3 geÔmpregneerd hout bevat zoveel arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) dat het meer dan 100 miljoen liter water vergiftigd boven de interventiewaarde (saneringswaarde) dan hebben we het nog niet over de massa's industriŽle radioactieve afval met een halveringswaarde van 3600 jaar gehad zoals duidelijk zal worden in ons onderaan toegevoegd bezwaarschrift van 12 augustus 2014. Zie: het complete artikel:
Dit met de wetenschap dat het om een extreem grote stort gaat die zo lek is als een zeef kan het niet anders zijn dan dat het grondwater als gevolg daarvan in de (verre) omgeving van de Remo-stort ernstig vergiftigd moet zijn met als gevolg dat ook het drinkwater dat uit grondwater wordt gewonnen zo goed als zeker verontreinigd moet zijn met deze uiterst kankerverwekkende stoffen. 

Atoomproeven in de atmosfeer, nucleaire ongevallen, waar eerst Tsjernobyl en nu Fukushima het trieste dieptepunt van is, alsook de talloze radioactieve lekkages van verschillende soorten installaties in de bodem en in het water hebben allerlei radioactieve stoffen wereldwijd in ons leefmilieu gebracht.  Nederland heeft enkele jaren geleden zijn eigen, tot nu toe verzwegen, radioactief incident gehad. Na het neerstorten van de EI-Al Boeing op de Bijlmermeer bleken enkele terreinen besmet met het verbrande verarmde uranium uit de balansgewichten van de staart en de vleugels. Bewoners, maar ook ander militair radioactief meteriaal was aan wezig op deze vlucht. Omstanders en reddingswerkers hebben daar uraniumdamp ingeademd.

 

https://www.youtube.com/embed/x1MRET5Lp30?rel=0&wmode=opaque

Verarmd uranium is dat wat overblijft wanneer uranium wordt verrijkt voor civiele en militaire doeleinden. Tot nu toe werd dat als afval beschouwd, tot dat het vanwege het hoge soortelijk gewicht en pyrofore eigenschappen werd toegepast in onder meer de bepantsering van tanks en in anti-tankwapens. Iemand die in een dergelijk bepantserde tank zit, krijgt binnen een week de stralingsdosis die een gemiddeld persoon in een jaar zou oplopen. Na verbranding van verarmd uranium in de vorm verbrandingsovens of van projectielen of balansgewichten blijft een 'damp' van microscopische hoogradioactieve deeltjes over die na inademing lokaal in de longen een alfa-, bŤta- en gammastraling uitzenden die vele malen hoger is dan de z.g. door de ICRP 'maximaal toegestane dosis'. Tijdens de oorlog in Irak, ServiŽ, LibiŽ,.... zijn hele gebieden besmet geraakt met geheel of gedeeltelijk verbrand verarmd uranium. Het 'Golfoorlogsyndroom' bij de soldaten die daar zijn geweest is mede veroorzaakt door ingeademde uraniumrook. In al deze besmette gebieden zij het aantal genetische misvormingen, leukemie en andere vormen van kanker bij kinderen en volwassenen schrikbarend gestegen. Ondanks verarmd uranium verspreid is over verschillende storten in de BeNeLux wil men deze laten opstoken.

Volgens verschillende getuigenverklaringen zou het puin ook op de Remo-Stort te Houthalen-Helchteren (BelgiŽ) zijn gedumpt. Bij de Remo-Stort worden vrijwel geen vragen gesteld over de inhoud van het goedje wat je wilt dumpen en daarom een perfecte locatie.Vandaag is de Bijlmerramp meer dan 20 jaar geleden. Deze dag kunnen velen nog goed voor de geest halen. Een vliegtuig van 338 300 kilo vloog, na verlies van twee motoren, in een flat van de Amsterdamse wijk de Bijlmer. Hierbij werden 31 appartementen totaal vernietigd en raakten er 49 zwaar beschadigd. De ramp kostte 43 mensen het leven. Dit getal wordt nog wel eens hoger ingeschat aangezien er mogelijk ook illegalen in de flats woonden. Sommigen sprongen zelfs vanuit de zevende verdieping naar beneden om zichzelf in veiligheid te brengen, het was een zeer heftige gebeurtenis.

Het toestel maakte een tussenlanding op Schiphol voor een nieuwe lading, deze was door de douane goedgekeurd maar niet fysiek gecontroleerd. De lading bestond volgens een getuige o.a. uit grondstoffen voor biologische wapens en radioactieve staven, en een kwart van die lading is vandaag de dag nog steeds onbekend.

4 oktober 1992 begon als een gewone dag.

 
Een Boeing, 747-258F met registratienummer 4X-AXG was onderweg van New York naar Tel Aviv.
 

Het toestel was om 18:22 in noordelijke richting vertrokken. De bemanning merkte na het maken van een bocht op dat er iets goed mis was en sloeg alarm. Een oplettende vliegtuigspotter uit Bussum zag op dat moment vlammen uit de motor van het vliegtuig komen. De piloot probeerde vervolgens na het verlies van twee motoren een noodlanding te maken, maar dit was tevergeefs. Het toestel, met ongekend gevaarlijke stoffen aan boord, vloog een woonwijk in.

Dat vandaag de dag nog steeds niet volledig bekend is wat voor stoffen er vervoerd werden vind Jos Bussen, directeur van Chart Air, onbegrijpelijk; 'Als een van onze export/import werknemers opdracht zou krijgen van de Rijks Luchtvaartdienst om de papieren van een bepaald vliegtuig boven water te brengen, dan is die documentatie op een termijn van een paar dagen boven water.' Later blijkt dat de ladinglijsten door de Nederlandse onderzoeksautoriteiten nooit zijn opgevraagd, een rare situatie. Zeer waarschijnlijk is die informatie wel bij de overheid bekend.

Oud-minister Maij-Weggen deed daarover het boekje open; zij zei dat er direct na de ramp geheim overleg is geweest tussen Lubbers en de ministers Dales (Binnenlandse Zaken) en Van den Broek (Buitenlandse Zaken). Maij-Weggen zei naar aanleiding van onthullingen over het militaire karakter van de vlucht: 'Dit is een zaak die de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken aangaat en de premier.' Lubbers heeft het geheime overleg volledig ontkent.

Marij-Weggen, de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat heeft zelf ook gejokkebrokt. Ze heeft namelijk diverse keren verkeerde informatie naar buiten gebracht. Drie dagen na de ramp verklaarde ze dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord waren. Later bleek het tegendeel waar te zijn.

Vlak na het ongeluk werd naar buiten gebracht dat het El Al toestel parfum en consumenten elektronica vervoerde. Een oplettende bewoner van de Bijlmer vond echter bewijs dat dit niet klopte. Hij pakte bij ramp plek een vrachtbrief op waar Military Ordnance op stond, oftewel, militair materieel.

Brandweerman P. Woestenburg, die tijdens de ramp ter plaatse was kan dit bevestigen. Hij verklaarde patronen te hebben gezien van ongeveer 25 centimeter lang. 

De constructie van het toestel bevatte bovendien ook uranium, dit spul zat o.a. in de staart en de vleugels. In toestellen die gebouwd zijn voor 1981 is dit vrij normaal om uranium te gebruiken voor de balans van het vliegtuig, het was erg goedkoop omdat leveranciers er maar al te graag vanaf wilden. Door de overheid werd hier vrijwel over gezwegen, en sprak men maar kort over de staart, die 300 kilogram uranium omvatte. Dit werd niet als gevaar gezien. Maar de vleugels, die 1200 kilogram uranium bevatte werden 'vergeten'. Van de 1500 kg uranium is maar 163 kg teruggevonden. Dat betekent dat de rest waarschijnlijk is verbrand tot inadembare deeltjes en dat creŽert een zeer gevaarlijke situatie.

Nog steeds is het een raadsel waar het puin van het vliegtuig en de flat zijn gebleven. Steeds loopt het spoor dood, iets wat zeer verontrustend is. Het puin is namelijk zeer gevaarlijk voor de volksgezondheid. Volgens verschillende getuigenverklaringen zou puin op de Remo-Stort te Houthalen-Helchteren (BelgiŽ) zijn gedumpt. Bij de Remo-stort worden vrijwel geen vragen gesteld over de inhoud van het goedje wat je wilt dumpen en daarom een perfecte locatie. 

Vele mensen weten dat niet. Maar juist in deze tijden slaapt het volk en slaat de collusie haar slag. De dikke van Dale schrijft over collusie het volgende: "collusie is; een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning van ambtenaren tot het plegen van ambtsdelicten. Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk schrijft in zijn brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch over collusie letterlijk het volgende: "Bij georganiseerde misdaad denkt men vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren, maar dat hoeft geenszins het geval te zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met de overheid omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelostĒ.

Na een gesprek tussen A.M.L van Rooij (EKC), Verbeek Erik (NCF) en professor dr. ir. Daneel Geysen van de Katholieke Universiteit Leuven over de Nuloptie van Edelchemie, met een verzoek om deze technologie in Panheel (Nederlands Limburg) aan de Professor te demonstreren en mogelijk samen te werken, volgde wederom een Gestapo politie inval bij Ingenieur Nevels en zijn echtgenote als ook bij het bedrijf Edelchemie dat wederom door corruptie verzegeld werd. Het is dan ook niet Edelchemie, maar het via Nederlands grondgebied voortgezette Naziekabinet met de samenwerking van collaborateurs binnen het Belgische Limburg die moeten opdraaien voor de totalitaire vergiftiging in BelgiŽ, en daar buiten en de Nuloptie van Edelchemie die al bijna 30jaar bewezen is oplossingen bied maar vanwege belangenverstrengelingen net als Flaraxin onderdrukt wordt. Professor dr. ir. Daneel Geysen heeft ondanks onze afspraak niets meer laten horen en is onbereikbaar? Lees hier

Stichting Visie heeft een monster van de Remo-stort opgestuurd naar een Zweeds laboratorium, Biospectron. Dit laboratorium moest uitzoeken of er radioactief materiaal in het monster aanwezig was. De resultaten waren niet veel goeds, er werd een hoop giftig materiaal werd gevonden. Helaas kon dit materiaal niet direct gekoppeld worden aan de Bijlmerramp.

 1.  http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/nico.html
 2.  http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/blmr_rapport_ne.html
 3.  http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/depleted_uranium1.html
 4.  http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/pag3.html
 5.  http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/gooioord2000.html
 6.  http://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/Dietz-L/Dietz-du-3.html
 7.  http://stgvisie.home.xs4all.nl/ContaminationByDepletedUranium.html

Stichting Visie besloot op een andere manier bewijsmateriaal te verzamelen. Hun weg vervolgde naar Hangaar 8 op Schiphol Oost, waar de brokstukken van het vliegtuig een lange tijd na de ramp waren opgeslagen. Ze haalden wat stof weg uit een radiator en stuurden het op naar het lab. Ook deze resultaten waren schokkend, er zat inderdaad radioactief materiaal in de stof, bewijs dat het puin van de vliegtuigramp erg gevaarlijk is. Helaas is de Hangar in de herfst van 2000 gesloopt.

Tijdens het blussen van de ramp droegen de brandweermannen geen enkele bescherming, dit terwijl er eigenlijk zeer strenge veiligheidsmaatregelen noodzakelijk waren. Getuigen die ter plaatse waren vertelden dat wat mysterieuze mannen in witte pakken wel de beschermende kleding droegen en gebruik maakten van gasmaskers. Dit maakt toch wel duidelijk dat sommige personen al wisten hoe laat het was, maar deze info liever niet wilden delen. Veel brandweermannen, die totaal ontbloot waren aan de straling, hebben miljoenen alfadeeltjes ingeademd. Deze zijn zeer gevaarlijk, zelfs ťťn enkel alfadeeltje heeft hoge potentie tot kanker door mutatie van nabijgelegen cellen. Helaas zijn er een aantal hulpverleners overleden, de meeste aan kanker. Er word jammer genoeg geen onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak, die misschien nauw verbonden is met de Bijlmerramp.

Hieronder staat een lijst met aandoeningen die deze deeltjes kunnen veroorzaken. 

* Bloedkanker (bijvoorbeeld acute myeloide leukemie) 
* Longkanker
* Borstkanker
* Slokdarm, maag- en darmkanker
* Nierziekten
* Lymfklierkanker: (non-) Hodgkin lymfoom
* Baarmoederkanker
* Genetische en groeidefecten embryo
* Kanker van de nieren, blaas, ureter
* Kanker van de geslachtsklieren
* Huidkanker en andere huidaandoendingen
* Gewrichtsaandoeningen zoals reumatische artritis

Nog steeds bevinden er zich concentraties uranium in de Bijlmer flatgebouwen. Stichting Visie heeft zes jaar na de ramp in de Bijlmer een meting gedaan met een geigerteller. Hieruit bleek dat de straling nog steeds zeer goed te meten is. Elke burger met de juiste apparatuur kan deze meting over doen. 

Het bluswater met de door uranium vervuilde grond is na de ramp verwerkt door NBM Milieu, dat gevestigd is in Schiedam. Het is nooit duidelijk geweest wat er hierna met de resten is gebeurd.

Een tijd geleden kreeg JDTV een tip dat het bluswater en de vervuilde grond zouden zijn gedumpt in een veld naast een woonwijk in Schiedam. Getuigen verklaarden dat er vlak na de ramp een terrein werd vrijgemaakt om afval te dumpen, het terrein werd vervolgens afgezet met 3 lagen hekwerk. Inmiddels zijn de hekken al een tijdje verwijderd en tref je er soms spelende kinderen aan.

De geruchten kunnen we tot nu toe nog niet te bevestigen. Wel blijkt dat Schiedamse bewoners vaker kanker krijgen als het landelijke gemiddelde. Of dit gerelateerd is aan de vermeende dump plek van het verontreinigde grond is moeilijk te zeggen.

Opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle.

 
In ons bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2014 hebben wij het volgende geschreven:

Op grond van artikel art. 10,11 en 191 van de Belgische Grondwet is de Vlaamse regering Grondwettelijk verplicht om de inhoud van die links en deeplinks in dit bezwaarschrift volledig mee te nemen in hun voorlopige vaststelling van het Ontwerpplan als ook in de definitieve vaststelling van het plan, waarom wij u hierbij dan ook expliciet verzoeken.

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat verantwoordelijk Vlaams Minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans al in 1988 wist dat er jaarlijks 150.000 ton tharsispyrietassen zijn gestort op de Remo-Stort afkomstig van Tessenderlo Chemie Ham en dat deze tharsis pyrietassen niet alleen zeer hoge concentraties arsenicum (0,04%) maar ook zeer hoge concentraties levensgevaarlijk radioactief RA-226 bevat. Radium is een scheikundig element met symbool Ra en atoomnummer 88. Radium is een bijna puur-wit aardalkalimetaal-, dat gemakkelijk oxideert bij blootstelling aan de lucht, steeds zwart van kleur. Alle isotopen van radium zijn hoogradioactief, met de meest stabiele isotoop  radium-226, met een halfwaardetijd van 1600 jaar en vervalt in radongas. Vanwege het zoeken instabiliteit, radium is lichtend, gloeiend een vage blauwe.

Nu hiermee bekend is dat de Remo-stort vol zit met gevaarlijke stoffen waaronder Arseenzuur en Radium-226, dat ontstaat uit het verval van uranium-238, welke met een halveringstijd van 1600 jaar de stabielste isotoop is. Dit betekent dat wij hier te maken hebben met een levensgevaarlijke ioniserende Alpha straling met een zeer hoge besmettingsgraad, wat betekent:

-       dat als een werknemer slechts ėėn molecuul in zijn lichaam krijgt door inademen of inslikken betreffend Radium-226 geheel zijn leven dezelfde hoge straling blijft afgeven;

-       dat als een inwoner of passant in de omgeving slechts ėėn molecuul in zijn lichaam krijgt door inademen of inslikken betreffend Radium-226 geheel zijn leven dezelfde hoge straling blijft afgeven; 

-       dat als vanuit het drinkwater, dat op slechts 2 km van de Remo-stort wordt gewonnen, met drinken door inwoners van o.a. Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder slechts ėėn molecuul in hun lichaam krijgen betreffend Radium-226 geheel hun leven dezelfde hoge straling blijft afgeven;

Dit betekent ook, dat nu dit bekend is, het ontgraven de van de Remo-Stort absoluut niet meer kan doorgaan. Dit vanwege het feit dat als eenmaal de verbrandingsovens te maken krijgen met het radioactieve Radium-226, waar de Remo-Stort vol mee ligt, de verbrandingsovens voor duizenden jaren besmet zijn en niet meer mogen worden gebruikt en het feit dat (als gevolg van uitstoot via de lucht) op deze wijze de miljoenen omwonenden en passanten niet mogen worden blootgesteld aan het levensgevaarlijke Radium-226.

Dit des te meer bekend moet zijn dat er grote hoeveelheden Uranium is gestort op de Remo-Stort afkomstig van de Nederlandse Bijlmerramp. Lees daarvoor het hieronder ingelaste artikel ď Het Uranium van HouthalenĒ in het dagblad De Morgen.

Bijgevoegd vindt u overeenkomstig toezegging in de volgende link onze gehele bezwaarschrift, met bijbehorende stukken, producties, wettelijke onderbouwing en bewijsstukken in deeplinks:

www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf

De vraag is, wordt het REMO-stort al decennia lang onopvallend gebruikt om gevaarlijke industriŽle afval van o.a. de (zink) metaalindustrie illegaal en geruisloos te dumpen. Is dat de rede waarom volgens getuige de naden van de kunststof grondlaag niet gelast zijn waardoor illegaal gestort industrieel afval vermengd met regenwater gefilterd en geleidelijk geruisloos afgevoerd wordt via het grondwater. Een verdwijntruc waarvan OVAM stelt dat het probleem van zelf oplost met alle gevolgen voor de volksgezondheid. Volgens getuige kregen inspecteurs dan ook diners in dure restaurants en geld toegestopt van de heren Machiels wat de metingen op het stort totaal beÔnvloeden en dus niet onafhankelijk is toegepast. OVAM ligt dan ook aan de basis van de voortgang van de totale vergiftiging binnen Limburg. 

Kabelkrant Nieuws TV, editie Zaanstad

Publicatie d.d. 28-1-1999

De mannen in "witte pakken" bestaan! Sterker nog, in de nachtelijke uren na De ramp met de El Al Boeing (4 oktober 1992), hebben zij stortplaats Nauerna In Assendelft bezochtÖ Die onthulling doet K. Winkel, hoofd Logistiek van Afvalzorg Deponie, vandaag Op Nieuws-TV. "Op Nauerna zijn in de eerste of tweede nacht na de ramp puinresten van de in de Bijlmer getroffen flats gedumpt", vertelt Winkel na enig aandringen.

  VERSNELD PUIN AFVOEREN

Met Winkels' onthulling komt een eind Aan veel onduidelijkheid. Die bestaat sinds Afvalzorg-directeur Krom in 1998 uit de School klapte over mannen in het witÖ "Vrij snel na de Bijlmerramp kregen wij een verzoek binnen van het coördinatieteam in Amsterdam om versneld puin te kunnen afvoeren", zegt Winkel. "Het was een uitzonderlijke situatie", vervolgt hij. Winkel benadrukt dat ook Nauerna-personeel soms witte pakken (overals) draagt.

  GING OM PUINRESTEN FLATSÖ

Directeur Krom van de NV Afvalzorg Noord-Holland vertelde vorig jaar dat Van het afval dat in 1992 werd gedropt, geen chemische samenstelling bekend Was. Van alle afval dat op de stortplaats Nauerna wordt 'aangeboden' is normaliter Altijd de chemische samenstelling bekend. "In dit geval zijn er inderdaad geen analyses gemaakt of bekend", bevestigt Winkel. Wel zegt hij te weten dat het om puinresten van de Bijlmerflats gaat.