Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming
van hun rechters en de integriteit van de Rechterlijke Macht

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Kwaliteit lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken

Advocaten willen rechters als getuigen in rechtszaak

DELFT -  Advocaten in een grote mensensmokkelzaak willen rechters als getuigen laten horen. Deze rechters bepaalden in juli dat het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch een aantal Chinese verdachten van mensensmokkel niet langer mocht vervolgen, omdat het ernstige fouten had begaan. Het horen van de rechters als getuigen kan duidelijkheid scheppen over wat er precies is gebeurd, zegt advocaat Frank van Ardenne zaterdag.

De rechtbank paste de zwaarste sanctie voor het OM toe, omdat de officieren van justitie de belangen van de verdediging onherstelbaar hadden geschaad. Bovendien voelde de rechtbank zich in haar integriteit aangetast door de handelwijze van de aanklagers. Er is informatie voor de advocaten achtergehouden die wel aan de rechtbank is gegeven, aldus Van Ardenne. Ook zou door toedoen van het OM de indruk kunnen zijn ontstaan dat de rechtbank en de aanklagers onder een hoedje speelden. Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de verklaring van niet-ontvankelijkheid.

De verdediging hoopt met het horen van de rechters duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken. „Je moet voorkomen dat het een welles-nietes-spel wordt tussen het OM en de verdediging”, zegt Van Ardenne. „De rechters en de officieren van justitie zijn de enigen die precies weten wat er is gebeurd. Nu de contacten tussen de officieren en deze rechters cruciaal zijn geweest voor de niet-ontvankelijkheid van het OM, mogen over die contacten in hoger beroep geen misverstanden ontstaan.”

Als de verhoren doorgaan, is dat voor zover bekend voor het eerst. Officieren van justitie komen nog wel eens als getuigen in een rechtszaal, maar met rechters is dat niet het geval. Van Ardenne denkt dat de kans bestaat dat deze rechters wel zullen getuigen. „Het gaat nu niet om een rechterlijke uitspraak, maar om feiten in een zaak waarbij de rechters betrokken waren.” Het hoger beroep begint op 15 september.