Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


WAAIJERS-KAARSGAREN
E.A.G.M., geboren jan 1949; Mw. [R
NLRM 96 97
Advocaat en Procureur te Hilversum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 apr 1996
Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch 5 sep 1997
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hilversum; kantoor Beks & Beks Advocaten; beëdiging 198l
TEVENS
Geen bijbanen vermeld, 03 jun 1997


WAAL
C.L.J.M. de, geboren mei 1955[R [A
NLRM 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 aug 1997
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor De Waal & Zumpolle Advocaten; beëdiging 1982
Postbus 13336, 3507 LH Utrecht


WAAL
P.A. van der (1993)[A
Advocatenkantoor Jan Luijkenstraat
Jan Luijkenstraat 92, 1071 CT Amsterdam


WAAL
P.J. de (1988)[A
Ploum Lodder Princen
Postbus 711, 3000 AS Rotterdam


WAAL
P.R. van der (1993)[A
Van Mens & Wisselink
Postbus 85450, 3508 AL Utrecht


WAAL
R. de (1981)[A
Houthoff Advocaten
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam


WAALDIJK
L.Th., geboren sep 1929[R
NLRM 71
Ambtenaar ter besch. Ministerie van Justitie en Politie Suriname 1963
Waarnemend griffier kantongerecht 1e kanton Suriname 1964
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname tevens Kantonrechter 1e kanton Suriname 1965
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 17 nov 1966
Rechter-plaatsvervanger Idem 28 nov 1966
Rechter Idem 15 jan 1968
Lid Hof van Justitie Suriname 17 mei 1968


WAALS
A.H.A.C. (1993); Mw.[A
Van Zandvoort Advocaten
Postbus 117, 5340 AC Oss


WAAN
J. de [U
Rotterdam Erasmus Universiteit
hoogleraar
p/a Erasmus Universiteit, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Burg. Oudlaan 50 (3062 PA) Rotte.~ recht van de Europese Unie


WAARD
B.W.N. de, geboren jun 1950; Prof. [R [U
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, staats- en bestuursrecht Ekkersrijt 4 (5032 WP) Tilburg, tel. 013-4686431
TEVENS
Lid Bestuur Ned. Vereniging voor Procesrecht
Redactie tijdschrift voor ambtenarenrecht Uitgegeven door VUGA en Kluwer
Lid redactie rechtspraak Algemene Wet bestuursrecht uitgever
Samson HD Tjeenk Willink BV. Alphen aan de Rijn
Ministerie of meer incidentele auteurs en redactiewerkzaamheden t.b.v. met name VUGA uitgeverij BV. en Kluwer Juridische Uitgevers, 25 mrt 1997


WAARD
H. de (1994); Mw.[A
Quist Advocaten
Postbus 252, 2670 AH Naaldwijk


WAARD
J.L.A. de (1993)[A
Burgers & Ran
Postbus 13078, 3507 LB Utrecht


WAARD
R. de, geboren apr 1919 [R
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 21 jun 1946
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 1 nov 1947
Idem rechtbank Amsterdam 17 jan 1949
Rechter Idem 28 mrt 1956
Vice-president Idem 19 sep 1967
Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt 1969
Vice-president Idem 12 mrt 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 12 aug 1978


WAARD
T. de (1971)[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WAARDE
C.J. van der (1989); Mw.[A
Van Houten & Partners
Postbus 1185, >3300 BD Dordrecht


WAARDEN
A. van (1985)[A
Seunke & Welschen
Postbus 344, 2000 AH Haarlem


WAARDEN
J.A. van, geboren jan 1918[R
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 16 feb 1986
Kantonrechter Amsterdam 25 jan 197


WAARDENBURG
F., geboren dec 1944 [R [A
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 aug 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1987 of 1972, Postbus 2066, 3000 CB Rotterdam
TEVENS
Geen bijbanen
Opgave okt 1997 Den Haag rechtbank; is later weggehaald.
Lid van de VMA = Vereniging Milieurechtadvocaten


WAARDENBURG
J.C. (1991); Mw.[A
Ekelmans en Meijer
Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag


WAARDENBURG
P.L., geboren dec 1920[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 10 sep 1941
Substituut-griffier Idem 6 okt 1951
Rechter-plaatsvervanger Idem 3 jul 1957
Rechter Idem 26 apr 1960
Vice-president Idem 17 jul 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden, 1 feb 1984


WAARDENBURG
W., geboren aug 1949[R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 14 feb 1986
NU
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Coöperatief Advocatenkantoor Oudenoord Utrecht; beëdiging 1997?
Postbus 8564, 3503 RN Utrecht
TEVENS
Geen bijbanen, jul 1997


WAARDT
J.J.A. de, geboren apr 1943 [OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie, II. administrateur directie Politie 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 9 apr 1980 8
NU
Den Haag parket
TEVENS
Coördinatie dienstverlening
Lid commissie alternatieve sancties
Contact recherchecursus en cursus hulpofficier van Justitie, okt 1997


WAARENBURG
F.[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1976


WAARSENBURG
P.L.O. van de (1997)[A
Compri Advocaten
Sint Annastraat 15, 6524 EC Nijmegen


WAART
J.A.T.M. de (1995)[A
Werner & Van Oss
Postbus 87, 3840 AB Harderwijk


WAART
M.E. van, geboren sep 1947; Mw.[R [A
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Bussum
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 18 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Bussum; kantoor Van Santbrink Van Waart; beëdiging 1980
Postbus 180, 1400 AD Bussum


WAART
P.J.I.M. de [U
Amsterdam Vrije Universiteit
oud-hoogleraar


WAASBERGEN
K.H.L van (1992)[A
Nauta Dutilh
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam


WAASDORP
K., geboren jan 1944 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 feb 1988
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslagverzoek ingezonden aan de Ministerie van Justitie


WABEKE
J.W., geboren nov 1948 [OM [R
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 3 mei 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 24 jul 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 2 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 19 jan 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1988
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 1 dec 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 feb 1993
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1994
NU
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Breda arrondissementsparket parket hoofdparket en Politieregio Midden- en West-Brabant
Den Bosch Hof waarnemend Advocaat-Generaal
TEVENS
Lid van de Rotary
Vice-voorzitter comité 1940-1945 "Vloeiweide" Breda/Rijsbergen
Bestuur Wereld Natuurfonds te Zeist
Arbitragecommissie Stichting SENA (rechten uitvoerend ?? kunstenaars)
Lid van de Rotary, jul 1997


WABEKE
M.A., geboren feb 1961; Mw.[R
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 okt 1996
Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch 10 dec 1997
NU
Den Bosch waarnemend griffier
Den Bosch gerechtsauditeur
TEVENS
Penningmeester Katholieke Stichting kleuter en basisonderwijs Alphen onbezoldigd, 3 feb 1997


WACHTER
B., geboren apr 1927 [R [U
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat Amsterdam 1951
Hoogleraar Rijks Universiteit te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 jan 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jan 1977
Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1983
Vice-president Hof Den Bosch 15 jan 1991
Ontslag 01 mei 1997
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant


WACHTER
C.L.W. (1979); Mw.[A
Wachter & Van Kessel
Benoordenhoutseweg 227 F314, 2596 BE Den Haag


WACHTER
D. (1989)[A
Kennedy Van der Laan
Postbus 15744, 1001 NE Amsterdam


WACHTER
F.M., geboren okt 1941 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 25 feb 1987
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag; kantoor Wachter & van Kessel; beëdiging 1967
TEVENS
Advocaatlid van de Raad van Discipline ressort Den Haag, okt 1997


WACHTER
F.M. (1967)[A
Wachter & Van Kessel
Benoordenhoutseweg 227 173/4, 2596 BE Den Haag


WACHTER
S.H., geboren dec 1950 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 mei 1992
Raadsheer Hof Leeuwarden 9 okt 1992
NU
Leeuwarden Hof raadsheer


WACKIE EYSTEN
P.A.W., geboren dec 1939[R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 aug 1983
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur Den Haag; Voorzitter maatschap De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten en Notarissen, Postbus 90851, 2509 LW Den Haag
TEVENS
Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht
Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Hofhouding
Lid platform ADR, Ministerie van Justitie
Lid Raad van Toezicht Ned. Mediation Instituut
Lid European Advisory Council van CPR Institute for Dispute Resolution
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving Ned. Advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten
Redacteur procesrechtelijke reeks rechtspleging in balans
Kernredacteur Bedrijfsjuridische Faculteit
Curator bijzondere leerstoel Immigratierecht RUL
Lid Bestuur Instituut voor Immigratie RUL
Lid Juridisch Programmacommissie Den Haag 750 jaar
Commissaris Deutsche Bank de Bay NV
Lid aandeelhoudersvergadering ABN-AMRO Holding NV
Voorzitter commissie van Advies en Bijstand Kon. Conservatorium
Vice-voorzitter Vereniging voor Kamermuziek Den Haag
Voorzitter Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Lid Algemeen bestuur Leids Universiteitsfonds
Voorzitter vereniging van Obligatiehouders Appeltheater
Directeur Hollandse Mij van Wetenschappen
Landelijk Deken van de NOvA 1996-1998


WADMAN
S. (1996); Drs.[A
Dorhout c.s. Advocaten
Oude Ebbingestraat 91, 9712 HG Groningen


WAEGENINGH
S. van (1997); Mw.[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756
2502 AT Den Haag
INFO
Wat is de relatie met BINS-VAN WAEGENINGH, S.E. geboren sep 1943; Mw.; Zwolle
Vice-president rechtbank; actief 97


WAEGENINGH Zie BINS-VAN WAEGENINGH
S.E. van, geboren sep 1943; Mw.[R


WAELE
C.M.D. de (1997); Mw.[A
Clifford Chance
Postbus 7301, 1007JH Amsterdam


WAELE
C.M.W. de (1997); Mw.[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 17207, 2502 CE Den Haag


WAELE
N. de[R
NLRM
Arnhem raio, 14 jun 1997


WAELEN
H.H.M.E. (1978)[A
Postbus 46, 6230 AA Meerssen


WAERDEN
B. van der, geboren okt 1909[R
NLRM 71
Werkzaam Generaal tot Zed. verbetering van gevangenen, afdeling Amsterdam, II. secretaris 1 dec
1932
Secretaris Reclasseringsraad 1 jul 1936
Advocaat en Procureur Amsterdam 1936
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 jul 1946
Rechter Idem 17 feb 1950
Vice-president Idem 26 okt 1962


WAES
M.C.J.A. van (1995); Mw.[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 74, 3000 AB Rotterdam


WAESBERGHE
A.E.A.M. van, geboren apr 1959; Mw.[R
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1996
Rechter rechtbank Den Haag 13 mei 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997


WAGEMAKERS
E.C.M., geboren nov 1947; Drs. [R [A
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 aug 1991
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1978 of:
Advocaat te Breda; kantoor Van Anken Knappe Damstra; beëdiging 1976, Postbus 2118, 4800 CC Breda


WAGEMAKERS Zie FELDHUSEN-WAGEMAKERS
J.M.A.; Mw.[R


WAGEMAKERS
M.A.M. (1994)[A
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851, 2509 LW Den Haag


WAGEMANS
R.H.M. (1979)[A
Wagemans Advocaten Maastricht
Postbus 598, 6200 AN Maastricht


WAGENAAR
B.M., geboren feb 1914[R
NLRM 71
Juridisch adviseur Militair Comm. Friesland aug 1945
Officier-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 1 feb 1946 tot 1 jul 1949
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 1 mei 1952
Substituut-griffier Idem 10 aug 1953
Idem rechtbank Rotterdam 10 jul 1956


WAGENAAR
H.A., geboren okt 1949[R
NLRM 88/89 90
Inspecteur van 's-Rijksbelastingen 10 dec 1987


WAGENAAR
I. (1994); Mw.[A
Adv.kantoor Wagenaar
Noorderhaven 70, 9712 VM Groningen


WAGENAAR
J.A. (1984)[A
Mr. J.A. Wagenaar Kantoor
Postbus 659, 6040 AR Roermond


WAGENAAR
J.W. (1995)[A
Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 85250, 3508 AG Utrecht


WAGENAAR
J.W.M. (1958)[A
Van Ravenswaay & Wagenaar
Maliebaan 98, 3581 CZ Utrecht


WAGENAAR
M. (1991); Mw.[A
Nysingh Bitter & De Vries Robbé
Postbus 600, 8000 AP Zwolle


WAGENAAR
M.P. [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Fiscaal-plaatsvervanger bij de permanente Krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de Zeemacht 24, aug 1988


WAGENMAKERS
P., geboren jul 1963 [R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1995
Rechter rechtbank Den Haag 12 apr 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen, okt 1997


WAGENSVELD
T.C. van (1995)[A
Van Mens & Wisselink
Postbus 85450, 3508 AL Utrecht


WAGENVOORT
C.E.A. (1993); Mw.[A
Postbus 9004, 1800 GA Alkmaar


WAGNER
J. (1995); Mw.[A
Van den Herik & Verhulst
Postbus 299, 2980 AG Ridderkerk


WAGTENDONK
B. van, geboren feb 1942 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Juridische dienst N.V.V. Amsterdam 17 mrt 1969
Juridisch adviseur Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Haarlem 1 jan 1970
Griffier college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 29 jan 1975
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10 dec 1976
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 14 nov 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 7 mei 1984
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10 jul 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 nov 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Coördinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 8 jul 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 jan 1997
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep raadsheer-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
College van Beroep Bedrijfsleven Vice-president
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


WAKIM
X.M.C.l. (1996)[A
Van Santbrink Van Waart
Postbus 180, 1400 AD Bussum


WAKKA
E. (1994); Mw.[A
Gemeente Den Haag
Postbus 12651, 2500 DP Den Haag


WAKKIE
P.N., geboren jun 1948 [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 nov 1983
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1972, Postbus 2066, 3000 CB Rotterdam


WAL
C. de (1978)[A
Bosma & De Wal
Stationsstraat 31, 9401 NV Assen


WAL
F.S.P. van der (1990)[A
Tomlow Advocaten
Postbus 85016, 3508 AA Utrecht


WAL
G. van der (1977)[A
Barents & Krans Advocaten
Gulden Vlieslaan 55, bus 10-11, 1050 Brussel/België


WAL
H. van der (1995); Mw.[A
Van Zundert Advocaten
Postbus 3056, 3003 AB Rotterdam


WAL
H.J. van der (1995)[A
Quarles & Jurgens
Postbus 414, 5000 AK Tilburg


WALBEEK Zie DEDEL-VAN WALBEEK
C.C., geboren mei 1945; Mw.[R


WALBEEK-VAN HOEKEN
F.E. van (1993); Mw.[A
Barents & Krans Advocaten
Postbus 30457, 2500 GL Den Haag


WALDA
H.Chr.A., geboren apr 1949 [R
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 mrt 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gevraagd nevenfuncties op te geven nog niet ontvangen
Wordt binnenkort rechter-plaatsvervanger in Zwolle; zal dan rechter-plaatsvervanger in Arnhem
opgeven Hij wordt niet meer als rechter-plaatsvervanger ingezet.
Geen opgave van bijbanen gevonden in Zwolle


WALDRAM
J.J. (1988); Mw.[A
Van Huet Waldram
Joh.Vermeerplein 5
1071 DV Amsterdam


WALE
N. de[R
NLRM 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1997


WALESON
R.M. (1971)[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 74, 3000 AB Rotterdam


WALGEMOED
G.F., geboren jun 1950 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Militair Lid rechtbank Arnhem 1 jan 1991
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 mrt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger militair Lid bestuurskamer
TEVENS
Militair ambtenaar Kon. Luchtmacht
Lid Bestuur Militair rechtelijke Vereniging en de International Society for
Military Law and the Law of War, apr 1997


WALHAIN
H.L.J. (1979)[A
Kneppelhout & Korthals
Postbus 546, 3000 AM Rotterdam


WALING
C. (1991); Mw.[A
Wladimiroff & Spong
Postbus 82155, 2508 ED Den Haag


WALING
H. (1988)[A
Waling Janson Koopal
Postbus 23186, 3001 KD Rotterdam


WALINGA
E. (1996)[A
Wouters Advocaten
Postbus 21937, 3001 AX Rotterdam


WALKATE
A.C.H. (1994); Mw.[A
Bazarstraat Advocatenkantoor
Bazarstraat 33-35, 2518 AH Den Haag


WALKATE
G.A., geboren jun 1935 [R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1 aug 1960
Advocaat en Procureur Den Haag 1 sep 1961
Substituut-griffier rechtbank Almelo 13 mei 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 9 mei 1968
Rechter rechtbank Dordrecht 26 sep 1989
Raadsheer Hof Amsterdam 16 aug 1977
Vice-president Hof Amsterdam 9 jan 1984
NU
Amsterdam Hof Vice-president
Almelo rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen nevenfuncties; reageerde niet op verzoek om nevenfuncties op te geven
Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
25 jun 1997
INFO
Citaat uit het IRM-rapport: 'Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Vice-president Mr. G.A. Walkate, verschoonde zich niet als rechter in een hogere beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger beroepsprocedure hiervoor met dezelfde raadsheer óók raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden. De procedure, waarin Mrs. Walkate, Poell en Arisz de drie raadsheren waren, is:

 • C.J. van de Heiberg tegen Ceteco B.V.; Uitspraak d.d. 26-03-92.
  De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mr. Walkate raadsheer was, is:
 • A.Th.J. Naus tegen AG Levensverzekering N.V.; Uitspraak d.d. 07-05-92.
  Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak'.
Einde citaat.


WALKATE
H.A. (1997)[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 75088, 1070 AB Amsterdam


WALKATE
J.A., geboren mei 1939[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986


WALL BAKE
J.M. van den (1976)[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WALLART
M. (1993)[A
Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720, 1000 CS Amsterdam


WALLE
A.Th. de [R [A
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 apr 1988
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Derks. Star Busmann; beëdiging 1975
Postbus 85250, 3508 AG Utrecht
TEVENS
Lid van de Rotary


WALLE
F. van der, geboren mei 1943[R
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Griffier rechtbank Dordrecht 12 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 apr 1989
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Interim manager IPEC Management BV. Dordrecht
TEVENS
Bestuurslid Stichting impus te Utrecht (b)
Voorzitter Stichting Televisie en Radio omroep te Dordrecht
Voorzitter genootschap Nederland .....??............ te Dordrecht
Voorzitter Tuchtcommissie KNZB ?? te Nieuwegein
Voorzitter International Military Missie Stichting te Dordrecht
Voorzitter Ondernemingen Johan de Witt Gymnasium te Dordrecht


WALLE
W.L. de, geboren okt 1914[R [OM
NLRM 71 80
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 23 jun 1941
Voorzitter kamer tribunaal Almelo 3 sep 1945 tot 14 jun 1946
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 10 mei 1946 tot 1 aug 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Almelo 2 jul 1949
Officier van Justitie Idem 5 apr 1955
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Almelo 1 jan 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 18 aug 1979


WALLER
L.H., geboren feb 1960; Mw.[R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 10 okt 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Regent Waller Stichting ??


WALLHEIMER
M. (1984)[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 75265, 1070 AG Amsterdam


WALLIGEN
W. van; Mw.[R
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam, 6 sep 1979


WALLIS
C., geboren apr 1949 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 20 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 mrt 1987
Rechter rechtbank Breda 11 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 7 jun 1991
Kantonrechter Breda 7 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 mei 1993
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Beroep van de Ned. Afdeling van Amnestie International
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring De Boschpoort te Breda en Voorzitter van
Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
Voorzitter commissie voor de Bezwaar en Beroepschriften in ambtenarenzaken ingesteld door de gemeente
Roosendaal en Nispen en Bergen op Zoom, aug 1997


WALRAVE
H.J. (1992)[A
Groot Advocatenkantoor
Begijnekade 6 3512 VT Utrecht


WALRAVEN
B.J.W. (1997)[A
Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 85250, 3508 BB Utrecht


WALRAVEN Zie HEES-VAN WALRAVEN
M. van, geboren sep 1959; Mw. [R
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1984


WALREE
L.C. van (1996); Mw.[A
Sandberg c.s.
Postbus 23130, 3001 KC Rotterdam


WALSEM
J.B.van (1971)[A
Van Walsem van Schieveen Bouw
Postbus 1400, 3800 BK Amersfoort


WALSTEIJN
C.A.M., geboren apr 1951; Mw.[R
NLRM 95 96 97 98
Stafjurist arrondissementsrechtbank Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechte. Utrecht 11 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 19 mei 19195
NU
Utrecht rechter


WALSTOCK-KRENS
E.J.M., geboren okt 1950; Mw.[R
NLRM 94 95 96 97 98
Docent recht aan de Hogeschool Den Bosch / Eindhoven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 sep 1994
Rechter rechtbank Breda 26 okt 1995
TEVENS
Docente recht Hogeschool Den Bosch
Ambtelijk secretaris (Hogeschool Den Bosch)
College van beroep voor de examens
College van beroep overige zaken
Commissie ongewenste intimiteiten
31 jan 1997
INFO
Wat is de relatie met WALSTOCK, F.J.M., geboren mei 1950; Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger


WALSTOCK
F.J.M., geboren mei 1950 [R
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 10 jan 1984
Griffier Hof Den Bosch 1 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 aug 1992
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave Hof opnemen. Wie wil zijn bijbanen even overschrijven en melden ?
INFO
Wat is de relatie met WALSTOCK-KRENS, E.J.M., geboren okt 1950; Mw.; rechter rechtbank Breda


WALT MEYER-STÖVE
E.J. van, geboren jun 1943; Mw. [R
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mei 1984


WALTMANS
G.J.J.G. (1997); Mw.[A
Hameleers.Meuwissen.Van den Boomen
Kapellerlaan 40, 6041 JD Roermond


WAMEL
A. van, geboren aug 1954; Mw.[R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 mrt 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 8 jul 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 jun 1992
Rechter rechtbank Middelburg 1 jul 1992
NU
Middelburg rechter


WAMELINK
H.P.A. (1997)[A
Boekel De Nerée
Postbus 2508, 1000 CM Amsterdam


WAMMES
H., geboren mei 1954 [R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 feb 1989
Rechter rechtbank Arnhem 24 feb 1996
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Lid Bestuur basisschool 't Panorama te Arnhem
Lid parochievergadering H Hart parochie te Arnhem
CPO docent VSO SBB Grotius-academie
Universitair hoofddocent KU Nijmegen


WAMMES Zie DUIN-WAMMES
H.G.M., geboren apr 1970; Mw.[R
NLRM 97
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1995


WAMSTEKER
P.M. (1995); Mw.[A
Houthoff Advocaten
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam


WANDERS
P. (1989)[A
Boekel De Nerée
Postbus 2508, 1000 CM Amsterdam


WANING
A.L van (1994); Mw.[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 75088, 1070 AB Amsterdam


WANROOIJ
J.H.E. (1990)[A
Koninginnegracht 41, 2514 AD Den Haag


WANSINK
H. (1997)[A
De Baarsjes Advocatenkantoor
Hoofdweg 180, 1057 DD Amsterdam


WANSINK
J.H., geboren jul 1946; Prof. [R [U
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoogleraar
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 jun 1994
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam, verzekeringsrecht (vanwege de Stichting Verzekeringswetenschap)
TEVENS
Directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit R'dam.
Lid van de Rotary
Voorzitter van de SER-comm. van advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Leeuwarden
Arbiter verbonden aan het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba
Voorzitter Comm. van beroep Stichting Examens Assurantiebedrijf
Voorzitter Raad van Toezicht Audalet BV
Lid bestuur Stichting Vie d'Or
Lid CCA-werkgroep financiële dienstverlening van de SER
Voorzitter Vereniging voor Verzekeringswetenschap
Lid Presidential Council A.I.D.A.
Lid Raad van Advies S.V.V.
Adviserend Lid juridische commissie van het Verbond van Verzekeraars
Voorzitter werkgroep Products liability and Insurance van de Internationale Vereniging voor verzekeringsrecht
Lid van dagelijks bestuur Hogeschool Raad
Lid Raad van beheer Hoogeschoolfonds 1920
Lid College van Toezicht van de bijzondere leerstoel "Vervoersrecht" Vereniging Trustfonds EUR
Lid bestuur Hudig Langeveldt Stichting
Lid jury R. Mees & Zoonen-Unison prijs
Lid redactie The International Journal of Insurance Law, Lloyd's of Londen Press Ltd.
Lid redactieraad serie Verzekeringsrecht, Tjeenk Willink Zwolle
Lid kernredactie Verzekeringsrechtelijke berichten, Tjeenk Willink Zwolle
Lid redactie het Verzekeringsarchief
Lid redactie Aansprakelijkheid & Verzekering, Kluwer Deventer
Lid redactie Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid Kon. Vermande


WANT
M.C. van der (1997)[A
Nijland & Van den Doel
Postbus 120, 4300 AC Zierikzee


WAPENAAR
C., geboren jun 1969; Mw.[R
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 sep 1997


WAPPEROM
P.J. (1995)[A
Klarenaar Advocaten
Postbus 939, 3300 AX Dordrecht


WARENDORF
F.C.S. (1988)[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag


WARENDORF
H.C.S. (1960)[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 75265, 1070 AG Amsterdam


WARLAM
A.P.H. (1976)[A
Warlam Advocaten
Balthasar Floriszstraat 11, 1071 TZ Amsterdam


WARMERDAM
A., geboren jul 1964; Mw.[R
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1994
Raio rechtbank Haarlem 1 juni 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 apr 1997
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger


WARNAAR
C.M., geboren aug 1958; Mw.[R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1995
Rechter rechtbank Breda 13 dec 1996
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen, 18 feb 1997


WARNAAR
M.S., geboren feb 1968; Mw.[R
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1994


WARNAAR
P.G.J. (1978)[A
Keizersgracht 463, 1017 DK Amsterdam


WARNER-GORTER
A.M.J., geboren nov 1935; Mw.[R
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 7 jun 1988
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Vice-president rechtbank Zwolle 1 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 13 mrt 1997
NU
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle coördinerend Vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de bezwarencommissie functieherindeling en van de bezwarencommissie
personeelsbeoordeling, beiden van de Provincie Overijssel
Lid RAIO selectiecommissie, feb 96


WARNINK
D. (1991)[A
Tuin, Scholtens & De Hek
Postbus 161, 8260 AD Kampen


WARNINK
H., geboren mrt 1944 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Groningen en Assen 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 sep 1978
Rechter rechtbank Assen 2 dec 1980
Lid Ned. Antillen en Aruba 25 jul 1984
Vice-president rechtbank Middelburg 16 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 23 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 23 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 23 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 23 mrt 1988
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1991
NU
Middelburg Vice-president Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen


WARNINK
M. (1995); Mw.[A
Janse Gerritse Mannaerts
Postbus 772, 5000 AT Tilburg


WART
R.J.H. van der (1992)[A
Teekens Advocaten
Postbus 1144
2302 BC Leiden


WARTENA
A.L.G., geboren mrt 1955[R
NLRM 87
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 2 aug 1985


WARTENA
G.R.[R
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof, 14 feb 1950


WASEKE
J.W., geboren nov 1948[OM
NLRM 90
Raio 3 mei 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 24 jul 1982
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 2 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 19 jan 1987
Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam 29 dec 1988


WASSCHR
A.P. (1996)[A
Van der Schaar Advocaten
Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam


WASSENAAR
A.H. (1988); Mw.[A
Van Veen Advocaten
Postbus 442, 6710 8K Ede


WASSENAAR
D.C.; baron van
Telegraaf 25-03-1999: treedt toe tot de directie vaan de groepsstaf juridische zaken en compliance van ING


WASSENAAR
I. (1996)[A
Nauta Dutilh
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam


WASSENAAR
O.J. (1997)[A
Cornelissen Advocaten
Postbus 120, 6850 AC Huissen


WASSENAAR
T.G. (1994)[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 74, 3000 AB Rotterdam


WASSENAER VAN CATWIJCK
A.G.J. van (1983)[A
Houthoff Advocaten
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam


WASSENAER
A.J.O. baron van, geboren dec 1930[R
NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist 1956
Werkzaam verzekeringsmij., II. directiesecretaris aug 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 jul 1966
Rechter Idem 28 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 dec 1976
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WASSENAER
D.C. baron van (1984)[A
Nauta Dutilh
Bowman House 29 Wilson Street
LONDON EC2M 2SJ/ENGLAND


WASSENAER
J.J. baron van (1994)[A
Beks c.s.
Postbus 1040, 1270 BA Huizen


WASSENAER-WESTGEEST
T.M. van, geboren mei 1959; Mw.[R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1991
Rechter rechtbank Dordrecht 24 jun 1992
Buitengewoon verlof rechtbank Dordrecht 1 mei 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Dordrecht rechter (Thans niet meer aan de rechtbank verbonden info P Dordrecht 4/8/97)?
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WASSENBERG
J.J.M. (1989)[A
Van Asperen Advocaten
Postbus 570, 6040 AN Roermond


WASSENBERGH
H.A.; Dr.[U
Leiden
Oud-hoogleraar


WASSER
J.F.M., geboren jun 1958[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 31 mei 1991
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Holla & Van Dooren; beëdiging 1997
Postbus 396, 5201 AJ Den Bosch


WASSING
A., geboren dec 1946 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Beleidsmedewerker afdeling Milieu hij de Provincie Overijssel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 jun 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 26 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 sep 1996
Rotterdam rechter
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger/gerechtsauditeur
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Zwolle: geen opgave van 02 feb 1997


WATER
R. van de (1992)[A
Adv.collectief Utrecht
Postbus 14067, 3508SC Utrecht


WATER
R.L. van de, geboren mrt 1955 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 dec 1993
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam
TEVENS
Diverse bestuurlijke functies in de Oud-katholieke Kerk van Nederland
Lid van het Dagelijks Bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht
Lid Raad van Bestuur Fimaze BV. en Eurostarch BV. Amstelveen


WATERBOLK
C.J., geboren sep 1958 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Adjunct- stafjurist bij de Raad van State
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 jan 1995
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Lid commissie van Beroep Ned. Squash Rackets Bond NSRB
Voorzitter Tuchtcommissie van de Ned. Squash Racketsbond NSRB, dec 96


WATERINK
M.C. (1997)[A
Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 560, 6800 AN Arnhem


WATERREUS Zie OVERMARS-WATERREUS
M.C.E., geboren okt 1944; Mw.[R


WATERSCHOOT
V.N. van (1993)[A
Van den Bosch & van den Broek
Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen


WATTEL
H.L., geboren mei 1966 [R
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1994
Geen opgave van bijbanen Den Haag


WATTEL
P.J., geboren apr 1956; Prof. [R [U
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 jun 1994
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Universiteit van Amsterdam, Europees belastingrecht
Lomanstraat 75 (1075 PX) Amsterdam


WATTENDORFF
H.M. (1996); Mw.[A
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851, 2509 LW Den Haag


WATTILETE
J.G. (1983)[A
Seegers & Wattilete
Egelantiersgracht 576, 1015 RR Amsterdam


WEBB
J.S. (1995); Mw.[A
Boekel De Nerée
Postbus 2508, 1000 CM Amsterdam


WEBB
M.L (1997); Mw.[A
Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720, 1000 CS Amsterdam


WECHEM
C.M. van, geboren okt 1958; Mw.[R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Stafjurist afdeling geschillen bestuur van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jun 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 15 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Haarlem 21 sep 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 10 sep 1993
NU
Alkmaar rechter


WECK
M.A. (1997); Mw.[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WEDEVEN
H.L., geboren aug 1923[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur te Leiden en Leeuwarden jul 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27 mei 1960
Rechter rechtbank Groningen 3 apr 1964
Rechter rechtbank Amsterdam 6 apr 1969
Raadsheer Hof Amsterdam 11 sep 1974
Vice-president Hof Amsterdam 16 mrt 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 sep 1989


WEDUWE-DE GROOT
W.M.A. der (1985); Mw.[A
Voorburgseweg 23A
2264 AC Leidschendam


WEDUWEN-NIKKELS
J.P. den, geboren jul 1930; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 27 apr 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 apr 1984
Rechter rechtbank Roermond 16 aug 1985


WEDZINGA
W., geboren nov 1957 [R
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 jul 1994
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de vakgroep strafrecht en criminologie van de RUG, 11 jun 1997


WEEBER
H.S.R. (1990); Mw.[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WEEBER
L.A.L.[R
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 okt 1962


WEEBERS Zie COOLS-WEEBERS
M.A.F., geboren mrt 1946; Mw.[R


WEEGHEL
S. van (1987)[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WEEHUIZEN
J.W. (1983)[A
Kouwenaar & Weehuizen Kantoor
Postbus 559, 5201 AN Den Bosch


WEEKERS
F.H.H. (1994)[A
Hoeberechts c.s.
Postbus 196, 6000 AD Weert


WEEL
J.J. van der[R
NLRM 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1975


WEEL
M.C., geboren okt 1959; Mw.[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 13 apr 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 3 mei 1993
NU
Groningen parket
NU
Geen opgave van bijbanen bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen. ??
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050-3185147.


WEEL-KRIMP
M.M.G. (1989); Mw.[A
Kok-Rieff & Weel-Krimp
Postbus 1156
2001 BD Haarlem


WEELDE
H.H. van[R
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10 nov 1970


WEELEN
F.W.H. (1992)[A
Poelman, Denneman, Bruinsma
Postbus 63, 5600 AB Eindhoven


WEENING
E.R. (1983)[A
Andel Weening Van Rooijen & Van Vugt
Postbus 2675, 3000 CR Rotterdam


WEENINK
G.A., geboren aug 1956[R
NLRM 88/89 90 91 92
Ambtenaar Hof Den Haag 1 jun 1987


WEENINK
I.H. (1995); Mw.[A
Schuurmans & Koers Advocaten
Postbus 145, 9300 AC Roden


WEENINK
J.H., geboren jan 1945 [R
NLRM 91 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 jun 1993
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie van Toezicht tevens Bezwarencommissie van de Penitentiaire Inrichting te Zwolle
Lid commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de bezwarencommissie van de
Rijkspsychiatrische inrichting Veldzicht te Balkbrug
Voorzitter Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de Stichting Bloedbank Zwolle
Lid van Commissie van Toezicht, tevens Voorzitter van de beklagcommissie van de Penitentiaire Inrichtingen te Zwolle
Lid van de Commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de Beklagcommissie van de
Rijkspsychiatrische Inrichting "Veldzicht" te balkbrug ??
Voorzitter van het Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de Stichting Bloedbank Zwolle (va mei 96), feb 96


WEENINK
R., geboren jan 1947 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Centrale Directie P.T.T. Den Haag 1 jul 1968
Werkzaam Ministerie van Justitie, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 1 mei 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 6 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 nov 1979
Rechter rechtbank Zwolle 10 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Vice-president rechtbank Zwolle 2 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 220687 Ontslag
Zwolle Coördinerend Vice-president; actief 97
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WEERD
H. van der (1993)[A
Van Amstel & Aarts
Postbus 50, 5460 AB Veghel


WEERD
L.M.G. de, geboren nov 1967 [R
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1996
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


Weerdesteyn
W.M.P.M. (1980)[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 190, 3000 AD Rotterdam


WEERDT
C.A. de (1990); Mw.[A
Geelkerken & Linskens
Postbus 2020, 2301 CA Leiden


WEERDT
J. van de (1985)[A
NUijten Van De Weerdt
Postbus 434, 3130 AK Vlaardingen


WEERELD
I.H.M. van (1990); Mw.[A
Van Zelm c.s.
Postbus 14125, 35085E Utrecht


WEEREN
M. van (1989)[A
Fruytier Advocaten
Keizersgracht 221, 1016 DV Amsterdam


WEERING
C.J. van (1990); Mw.[A
Dirkzwager Advocaten
Postbus 3045, 6802 DA Arnhem


WEERKAMP
L.M.L. (1991); Mw.[A
Santi & Bom
Postbus 7411, 4800 GK Breda


WEERKAMP
W.M., geboren sep 1958 [OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 nov 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 20 nov 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 22 mrt 1991
NU
Arnhem parket
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad basisschool Rheden
Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de basisscholen te Rheden, okt 1997


WEERMEIJER
J. (1984)[A
Weermeijer & Roelink
Kruisweg 1025-1029, 2131 CR Hoofddorp


WEERNINK
Y.H.M. (1991); Mw.[A
Marree & Dijxhoorn
Postbus 1214, 3800 BE Amersfoort


WEERS
J. van 1994)[A
Vreeswijk & De Winter
P.C. Hooftstraat 22, 1071 BX Amsterdam


WEERSCH
M.J. van (1996)[A
Goorts & Coppens Advocaten
Postbus 458, 6040 AL Roermond


WEERSINK
A.M.T. (1985); Mw.[A
Remmelink Advocaten
Postbus 348, 7000 AH Doetinchem


WEERT
M.H. de, geboren sep 1955; Mw.[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 apr 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1989
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Lid oudercommissie buitenschoolse opvang Apeldoorn, 19 aug 1997


WEERTS
M.L.W. (1995); Mw.[A
Zinnicq Bergmann Advocaten
Postbus 1332, 5200 BJ Den Bosch


WEERTS
M.P.P.M. (1994); Mw.[A
Sandberg c.s.
Postbus 23130, 3001 KC Rotterdam


WEES
A.P. van der (1997)[A
Van Riet & Associees
Postbus 9907, 3506 GX Utrecht


WEES
L.M.E. van der, geboren jul 1964; Mw.[OM [A
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 1997
NU
Rotterdam parket
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn; 1994


WEES
M.E., geboren dec 1968[R
NLRM 98
Raio rechtbank Almelo, 1 apr 1998


WEESING
G.H.L. (1984)[A
Boukema Weesing Van Alderwegen
Leidsegracht 20, 1016 CL Amsterdam


WEFERS BETTINK
H.W. (1987)[A
Houthoff Advocaten
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam


WEFERS BETTINK
P.L.R., geboren jun 1951 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 aug 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 21 dec 1987
Rechter rechtbank Arnhem 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 8 jul 1991
Kantonrechter Wageningen 29 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 aug 1991
Kantonrechter Arnhem 1 aug 1994
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 jan 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Kantongerecht Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba
Reservemajoor der artillerie
28 jan 1998 Nijmegen


WEGEN
J.F.M. van [R
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 5 jan 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 18 jan 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 17 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 20 mei 1989
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave gevonden


WEGEN
J.M. van, geboren jul 1961; Mw.[R
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jan 1995
Rechter rechtbank Zwolle 1 okt 1996
NU
Zwolle Rechter
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van het Oudok College te Hilversum


WEGENER
M.H.J. (1986); Mw.[A
Postma & Wegener
Postbus 77, 6440 AB Brunssum


WEGENER SLEESWIJK
R.S., geboren mei 1941 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Werkzaam Ministerie Onderwijs en Wetenschappelijk, directie Bouwzaken 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 sep 1979
Rechter rechtbank Dordrecht 21 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 sep 1983
Vice-president rechtbank Leeuwarden 4 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kanton rechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Leeuwarden 4 aug 1994
NU
Leeuwarden coördinerend Vice-president
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Bestuur Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden
Bestuur Kon. Zeilvereniging Oostergoo te Leeuwarden
Bestuur Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten te Amsterdam
Bestuur Stichting Fonds voor de Geld en Effectenhandel te Amsterdam
Bestuur Stichting Historische Publicaties Frisia te Leeuwarden
Voorzitter Commissie van Beroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Kamerheer van HM de Koningin te Friesland
Lid beleidsraad informatievoorziening rechtelijke organisatie BIRO, okt 1995


WEGERIF
H.J.[R
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 sep 1979


WEGGEMANS
G., geboren nov 1929[OM
NLRM 71 80 87 88/89
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Groningen; Raio 14 jul
1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 14 nov 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 jan 1961
Substituut-griffier Idem 30 okt 1964
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 19 sep 1967
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 7 feb 1985


WEIDE
C.J.G.M. van der, geboren jun 1956 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 aug 1992
Rechter rechtbank Breda 9 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 23 jan 1995
NU
Breda rechter
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter college van beroep voor examens van de Hogeschool West-Brabant te Breda
Lid adviescommissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften gemeente Oosterhout, 31 jan 1997


WEIDE
R.P.G. van der (1996)[A
Nauta Dutilh
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam


WEIFFENBACH
B.M.M., geboren apr 1959 [R
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 aug 1996
NU
Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat
TEVENS
Geen bijbanen bekend


WEIJ
J. van der (1993); Mw.[A
Goedkoop & Partners,
Postbus 402, 2400 AK Alphen a/d Rijn


WEIJ
L.R. van der, geboren jan 1939 [R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en Vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Zwolle; Raio 13 jul 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 13 nov 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1969
Stagiaire werkzaam advocatenkantoor Schiedam 1 dec 1969
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 25 okt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 dec 1971
Rechter rechtbank Rotterdam 18 jul 1972
Raadsheer Hof Arnhem 12 jun 1980
Vice-president Hof Arnhem 5 jun 1985
President rechtbank Arnhem 23 dec 1987
President Hof Arnhem 1 jul 1995
TEVENS
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Plaatsvervangend Voorzitter college van medisch tuchtrecht Zwolle
Voorzitter bestuur "Stichting tot exploitatie van Het Schild", centrum voor visueel
gehandicapten te Wolfheze
Voorzitter geschillen grootverbruikers elektriciteit
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lid van de Rotary, mrt 1997


WEIJAND
M.M. (1987); Mw.[A
Postbus 626, 6710 BP Ede


WEIJDEN
A. van der (1990)[A
Goppel Advocaten
Postbus 92, 2000 AB Haarlem


WEIJDEN Zie SMEENK-VAN DER WEIJDEN
C.E.L.M. van der, geboren apr 1957; Mw.[R


WEIJENBERG
A.M.W.P.L. van de (1995); Mw.[A
Pfeil, Heuts, Houtakkers & Van der Reijden
Postbus 189, 6130 AD Sittard


WEIJER
G.M.A.X. (1980)[A
Nauta Dutilh
77, Avenue Raymond Poincart
75116 PARIJS FRANKRIJK


WEIJER
L.H. (1989)[A
Catsman & Weijer c.s.
Hollandsch Diep 69, 2904 EP Capelle a/d IJssel


WEIJERMANS
N.[R
NLRM
Amsterdam raio
NU
Amsterdam raio
TEVENS
DeelraadsLid van het Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld te Amsterdam B
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amsterdam


WEIJERMANS
T.A.M., geboren 10 apr 1948 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 5 jul 1982
Werkkring Elst, woonplaats Elst, examenjaar 1973, datum van de benoeming 01-01-1991
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen; kantongerecht Arnhem


WEIJERS
C.C.I.M. (1996)[A
Van Tuijn Advocatenkantoor
Parkweg 76, 6511 B1 Nijmegen


WEIJERS-VAN DER MARCK
I.G.M.T., geboren okt 1959; Mw.[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 28 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Rechter rechtbank Zutphen 10 mrt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter parochiebestuur en vergadering Martinsparochie Bussloo
Lid Bezwarencommissie examenreglement Bardartinuscollege, 19 aug 1997
Geen opgave van bijbanen in Zutphen


WEIJERS
I.M., geboren nov 1960; Mw.[OM
NLRM 95 96 97 98
Hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken Gemeente Epe
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1996
NU
Assen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Secretaris Sport en recreatiecommissie van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden NSYP landelijke dekking.


WEIJERS
W.M.J. (1990)[A
Van den Boomen Advocaten
Postbus 10177, 6000 GD Weert


WEIJL
M.L., geboren jun 1907[R
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1931
Werkzaam bedrijfsleven Rotterdam mei 1938
Advocaat en procureur Rotterdam mei 1940
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Griffier kantongerecht Utrecht 7 feb 1967
TEVENS:
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 7 nov 1967
Griffier kantongerecht Amersfoort 25 apr 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 27 mei 1970


WEIJSENFELD
A.H., geboren feb 1939 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam verzekeringswezen mrt 1964
Wetenschappelijk medewerker K.v.K. en Fabrieken te Amsterdam jan 1965
Werkzaam Ps. Pluimvee en eieren te Zeist nov 1969
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 jul 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1976
Rechter rechtbank Utrecht 5 aug 1977
Vice-president rechtbank Utrecht 16 feb 1990
NU
Utrecht Vice-president


WEIJST
J.A.A. van der (1991)[A
Gresnigt & Van Kippersluis
Utrechtsestraat 5, 3401 CS IJsselstein


WEIJTENS
F.C. (1992); Mw.[A
Schut & Grosheide
Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam


WEIJTERS
A.W.J.P. (1993)[A
Van der Putten Advocatenkantoor
Bern. Loderstraat 39, 5042 NB Tilburg
Te 1.0 13 4684201 Fax. 013 -4686820


WEIJZEN
F.A. (1984)[A
Weijzen Advocaten
Noordewierweg 4A, 3812 DK Amersfoort


WEILEM
R.L (1980); Mw.[A
Van der Schaar Advocaten
Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam


WEINANS
H. (1982)[A
Dhr. Mr. H. Weinans Kantoor
Postbus 160, 4700 AD Roosendaal


WEISS
E., geboren feb 1955; Mw.[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 12 mrt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1985
Rechter rechtbank Den Haag 30 mei 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 3 feb 1995
Kantonrechter Leiden 24 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1996
NU
Den Haag rechter
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WEISS
J.F.; Dr.[U
Amsterdam Universiteit van A'dam
Hoogleraar
Recht der internationale (economische) organisaties
Meerweg 11 (1405 BA) Bussum, tel. 035-6915799


WEISS
L. (1996)[A
Van der Sims & Van der Zee
Postbus 462, 8901 BG Leeuwarden


WEISSINK
M. (1990); Mw.[A
Geene c.s. Advocaten
Postbus 622, 9400 AP Assen


WEISZ
J.C. (1976)[A
Van Mens & Wisselink
Postbus 85450, 3508 AL Utrecht


WEISZ
J.Ch., geboren jan 1919[R
NLRM 71 80
Advocaat en procureur II. Amsterdam 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1959
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975
Raadsheer Idem 5 apr 1976


WEKKER
J.W. de, geboren aug 1922[R
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam raad van arbeid Leiden en Centraal Beheer Amsterdam 1939
Werkzaam gemeente Leiden, hoofd Personele Comp- en Begrotingsafdeling 1955
Werkzaam Vrije Universiteit te Amsterdam 1969
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken 1971
Werkzaam Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, plaatsvervangend directeur Directie Scholing 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 8 sep 1977
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Haag 31 okt 1978


WEKKING
H.J.F. (1996)[A
Van den Bosch & van den Broek
Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen


WEKKING
M.L.J. (1992); Mw.[A
Bakhuis Advocaten
Postbus 10391, 7301 GJ Apeldoorn


WEL
H.A.W. van (1986)[A
Hoeberechts c.s.
Postbus 196, 6000 AD Weert


WEL
M.Th., geboren mei 1947; Mw.[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Algemene Bond van Onderwijspersoneel te Amsterdam
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 mrt 1988


WELBEDACHT
S.K., geboren apr 1953 [R
NLRM 87 90 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 21 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1988
Rechter rechtbank Den Haag 1 nov 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer hof Den Haag 20 aug 1997
NU
Den Haag rechter
Den Haag Hof raadsheer
NU
Lid commissie van beroep voor het Prot. Chr Voortgezet Onderwijs en Hoger beroepsonderwijs


WELCHEN
A.C.M.C., geboren jun 1948[R
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding nov 1973


WELDAM
J.J. (1994)[A
Kroeze Weldam Advocaten
Prijsseweg 24, 4101 CR Culemborg


WELDEREN RENGERS-KEUTER
A.F. van (1997); Mw.[A
Nauta Dutilh
6 Battery Road # 18.07, SINGAPORE 049909


WELGEDACHT
S.K., geboren apr 1953[R
NLRM 88/89
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1988


WELL
R.M. van der (1997)[A
Adelmeijer Hoyng Advocaten
Postbus 293, 6400 AG Heerlen


WELLEN
L.A.M.G. (1991); Mw.[A
GMW Advocaten
Postbus 85563, 2508 CG Den Haag


WELLENS
K.C.; Dr. [U
Nijmegen
Hoogleraar volkenrecht
Cuylitshof l8, 2180 Kalmthout (B), tel. 00-32.36668l32' 024-3612338 of36l2250


WELLER
T.W.H.M. (1982)[A
Claassen Advocaten
Postbus 831, 5600 AV Eindhoven


Welling
J.H. (1988)[A
Rutten & Lückers
Postbus 391, 6400 AJ Heerlen


WELLING
E.A. (1996); Mw.[A
Letmaath & Welling Advocaten
Dijkstraat 1, 6701 CH Wageningen


WELLING
H.R.M. (1983)[A
Welling en Hofstede Advocaten
Postbus 680, 7000 AR Doetinchem


WELLINK-VOLMER
M.V.; Mw.[R
NLRM 91 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1901
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Oud rechter rechtbank den Haag
Adviserend Lid van de examencommissie van de BMM Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht


WELMERINK
E.Ch. (1984); Mw.[A
Stein Advocaten Zwolle
Postbus 1232, 8001 BE Zwolle


WELSCHEN
A.C.M., geboren jun 1948 [OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 nov 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 7 feb 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 3 apr 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 1 jan 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 25 mei 1988
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1993
NU
Den Haag parket vertrokken, okt 1997


WELSCHEN
W.J.R.M. (1975)[A
Seunke & Welschen
Postbus 344, 2000 AH Haarlem


WELSEM
F.W. van (1979)[A
T.G. Gibsonstraat 33, 7411 RP Deventer


WELTEN
M.W.J.H. (1995)[A
Prinsen van der Putt
Postbus 666, 5600 AR Eindhoven


WELTEN
Th.M. (1977)[A
Postbus 91, 5750 AB Deurne


WEMES
J.P., geboren mrt 1953; Drs. [R
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 okt 1994
NU
Groningen parket Beleidsmedewerker afdeling beleid Openbaar Ministerie
Groningen rechter-plaatsvervanger, 31 jan 1997


WEMES
L.T, geboren mrt 1954 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 sep 1993
Rechter rechtbank Zwolle 4 apr 1996
NU
Zwolle Rechter
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS De Beste te Harderwijk
Lid van de Gemeente Medezeggenschapsraad Openbare Basisscholen te Harderwijk
Plaatsvervangend Voorzitter van de Beklagcommissie seksuele intimidatie ??waar??
Plaatsvervangend Voorzitter van de beklagcommissie Thuiszorg NW Veluwe


WEMPE
C.P. (1992)[A
Machiels Advocaten
Postbus 277, 9200 AG Drachten


WENCKEBACH
C.O. (1993)[A
Houthoff Advocaten
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam


WENDE
G. van der (1993)[A
De Haij & Van der Wende
Postbus 84233, 3009 CE Rotterdam


WENDELGELST
J. (1996)[A
Boekel De Nerée
Postbus 2508, 1000 CM Amsterdam


WENDELS
A., geboren aug 1930[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 24 sep 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 28 sep 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1964
Rechter rechtbank Amsterdam 8 dec 1967
Raadsheer Hof Leeuwarden 6 aug 1975
President Hof Leeuwarden 1 mrt 1985
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Overleden info 4 aug 1997


WENNEKES
W.C. (1993)[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag


WENSINK
W.J., geboren mrt 1951 [R
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 nov 1994
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Secretaris-rentmeester Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Lid landelijk comité ter voorbereiding van ambtsdragersconferenties van de Christelijk Geref. Kerken


WENT
H.W., geboren apr 1940[R [O
NLRM 80
Werkzaam Ministerie Binnenlandse Zaken, II. referendaris Afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Directie Overheidspersoneelszaken 1970
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag, 13 nov 1978


WENTHOLT
K., geboren sep 1958; Mw.[R
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 25 aug 1993
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur van het Bureau voor rechtshulp Groningen, 25 jan 1997


WENTINK
B.C. (1995)[A
Bosselaar & Strengers
Postbus 516, 3500 AM Utrecht


WENTZEL
A., geboren jan 1960 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht, 1 jun 1993


WERD
A.J.M.H. de (1989)[A
GMW Advocaten
Postbus 85563, 2508 CG Den Haag


WERD
M.F.J.M. de, geboren sep 1962[R
NLRM 98
Universitair docent aan de rijksuniversiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam, 1 dec 1997


WERDMÖLDER
A.J.H., geboren sep 1906[R
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Indië 1930-1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 5 apr 1951
Waarnemend griffier kantongerecht Deventer 17 jan 1952
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 10 jun 1952
Griffier kantongerecht. Utrecht 28 aug 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 sep 1953
Kantonrechter Den Bosch 12 mrt 1960


WERDT
Th. de (1980)[A
Adv.kantoor De Werdt
Postbus 261, 3400 AG IJsselstein


WERF
H.G. van der, geboren dec 1940 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jun 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 29 dec 1982
Vice-president rechtbank Den Bosch 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen, 07 jul 1997


WERF
J.H. van der (1993); Mw.[A
Van der Werf c.s.
Postbus 188, 3740 AD Baarn


WERF
L.E.H. van der[R
NLRM 80 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mrt 1973


WERF
M. van der (1997); Mw.[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 75088, 1070 AB Amsterdam


WERF
M.D.PH. van der (1958)[A
Van der Werf c.s.
Postbus 188, 3740 AD Baarn


WERF
M.E. van der (1995)[A
Koers c.s. Advocaten
Postbus 5076, 3502j13 Utrecht


WERF
M.G. van der (1997); Mw.[A
Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 85250, 3508 AG Utrecht


WERF
N.J. van der, geboren mei 1945 [OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1971
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 4 jun 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 mei 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 15 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam 13 mei 1987
NU
Haarlem parket


WERFF
J.U. van der (1990)[A
De jonge & Peters
Postbus 236, 7200 AE Zutphen


WERGER
G. (1994)[A
Meijer c.s.
Scheveningseweg 50, 2517 KW Den Haag


WERINGH
E.W. van, geboren dec 1965 [R
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1997
NU
Zwolle gerechtsauditeur
Zwolle rechter-plaatsvervanger


WERINK
B.H. (1989)[A
Ten Have c.s.
Radesingel 24, 9711 EK Groningen


WERK
M.B. van de, geboren apr 1910[R
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 11 feb 1934
Substituut-griffier rechtbank Groningen 15 aug 1941
Rechter rechtbank Utrecht 12 mrt 1946
Vice-president Idem 29 mei 1962


WERKER
J.M.W. (1983)[A
Dirkzwager Advocaten
Postbus 3045, 6802 DA Arnhem


WERKHOVEN
J.J. van (1997)[A
Kneppelhout & Korthals
Postbus 546, 3000 AM Rotterdam


WERKHOVEN
M.B., geboren feb 1957 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docent Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 20 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Rechter rechtbank Zwolle 17 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Zwolle Rechter; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Medeauteur van het Vademecum Burgerlijk Procesrecht Gouda Quint losbladige editie
Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Welzijn te Zwolle
Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Cultuur te Zwolle, feb 1996


WERKHOVEN
M.S. van (1980)[A
Streefkerk c.s.
Postbus 716, 2270 AS Voorburg


WERKUM-HOEKSTRA
A. van (1981); Mw.[A
Adriaanse & Van der Weel
Postbus 240, 4330 AE Middelburg


WERLE
J., geboren aug 1953 [R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 31 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 15 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 juni 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 juni 1997
NU
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden; kantoor Trip & De Goede; beëdiging 1981
Postbus 122, 9200 AC Drachten


WERMESKERKEN
H.G. van (1997); Mw.[A
Barents & Krans Advocaten
Postbus 30457, 2500 GL Den Haag


WERNER
A.P. (1978); Mw.[A
Keizersgracht 403, 1016 EK Amsterdam


WERNER
J.[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1967
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1960
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam


WERNER
J.A. (1973)[A
Werner & Van Oss
Postbus 87, 3840 AB Harderwijk


WERNERS
A.J.M.J. (1979)[A
Werners Advocaten
Postbus 13, 3940 AA Doorn


WERNERS-VAN DRIEL
M.B.G. (1980); Mw.[A
Werners Advocaten
Postbus 13, 3940 AA Doorn


WERNIK
B. (1991)[A
Kalbfleisch, Van der Blom Fritz
Postbus 408, 2000 AK Haarlem


WERRE
C.A.P. (1997)[A
Pot Jonker Hoogendoorn
Postbus 280, 2000 AG Haarlem


WERSCH
F.L.J. van [R [A
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 aug 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1967
Postbus 190, 3000 AD Rotterdam
TEVENS
Lid Bestuur Stichting De Capelse Kruisvereniging
Lid Bestuur Stichting Capelse Verpleeginrichtingen
Lid Bestuur Stichting Verpleeghuis Krimpen, alleen regio Capelle aan de IJssel en
Krimpen aan de IJssel
Raad van Toezicht van de stichting Zorgbeheer De Zellingen
26 jan 1998, 16 feb 1998


WERSCH
P.J.M. van (1979)[A
Dirkzwager Advocaten
Postbus 55, 6500AB Nijmegen


WERTENBROEK
P.G.J. (1974)[A
Poelman, Denneman, Bruinsma
Postbus 63, 5600 AB Eindhoven


WERTHEIM
R.S. (1996)[A
Plas & Bossinade
Postbus 1100, 9701 BC Groningen


WERVELMAN
E.J. (1995)[A
Marree & Dijxhoorn
Postbus 1214, 3800 BE Amersfoort


WERY
P.L. [U
Leiden
Oud-hoogleraar


WERY
P.R. (1978)[A
Nysingh Bitter & De Vries Robbé
Postbus 600, 8000 AP Zwolle


WESDORP
A.J. (1991)[A
De Hoogd Greveling
Postbus 589, 1440 AN Purmerend


WESEMAEL Zie LUGER-VAN WESEMAEL
M.S.C. van, geboren sep 1929; Mw.[R


WESENBEECK
A.C.M. van, geboren sep 1945 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Chefjurist Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1992
Rechter rechtbank Den Haag 25 aug 1993
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen 10-97


WESKI
I.N. (1978); Mw.[A
Weski Heinrici Advocaten
Westersingel 43, 3014 GT Rotterdam


WESKI
V.M. (1976); Mw.[A
Weski Heinrici Advocaten
Westersingel 43, 3014 GT Rotterdam


WESSEL
B. (1994)[A
Sorko c.s. Advocaten
Churchill-laan 223, 1078 ED Amsterdam


WESSEL
J., geboren nov 1923[OM
NLRM 71 80 87
Ambtenaar gemeente Dienst van Sociale Zaken te Amsterdam 1 mei 1952
Werkzaam bij Koninklijke Shell 1 nov 1956
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1 mei 1967 - 16 sep 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 6 aug 1966
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Dordrecht 30 jan 1973
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 11 okt 1979


WESSEL
R.H.A. (1987)[A
Petten, Tideman & Sassen
Postbus 80504, 2508 GM Den Haag


WESSELING-VAN GENT
E.M., geboren jun 1954; Mw.[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 dec 1986
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 apr 1987
Rechter rechtbank Utrecht 26 okt 1990
Raadsheer Hof Den Haag 1 jan 1997
NU
Utrecht rechter
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Ministerie van Justitie, Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Redactielid Burgerlijke Rechtsvordering Kluwer
Toetsenmaker Burgerlijk Procesrecht t.b.v. de examencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten te Leidschendam


WESSELING
H.C., geboren aug 1926[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 feb 1988
Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1594
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger


WESSELING
H.M.G. (1976)[A
Postbus 55, 8100 AB Raalte


WESSELING-LUBBERINK
J., geboren sep 1956; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 jun 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 20 jul 1988
Rechter rechtbank Haarlem 5 aug 1989
Rechter rechtbank Zutphen 19 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo, 19 aug 1997


WESSELING
M.C.D. (1983)[A
Houthoff Advocaten
Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam


WESSELINK
J.H., geboren mrt 1947 [OM [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Curaçao 1974
Juridisch Medewerker Bureau Rechtshulp te Den Haag 1978
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 nov 1982
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 mei 1387
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 mei 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket 1 mei 1993
NU
Rotterdam parket
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Unithoofd parket Rotterdam
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Dagtrainingscentrum voor Leger des Heils te Rotterdam
Lid Algemene Commissie van Beroep Amateurvoetbal KNVB


WESSELIUS
E.T., geboren mei 1946 [OM
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Stichting Ned. Centrale Huisvesting voor Bejaarden te Amsterdam 1 apr 1969
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 16 dec 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 2 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 8 feb 1991
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse


WESSELlNG-de HAAN
W.N.; Mw. [R
NLRM 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1978


WESSELMAN VAN HELMOND
A.G.J. (1983)[A
Van Anken Knüppe Damstra
Postbus 2118, 4800 CC Breda


WESSELS
B., geboren mrt 1949; Prof. [R [U
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 jul 1988
NU
opgave okt 1997 Den Haag HOF
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 jul 1988
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit te Amsterdam, privaatrecht, burgerlijk recht en handelsrecht
Pb. 1199 (3300 BD) Dordrecht, tel. 078-6390028
TEVENS
Bestuurder van een Besloten Vennootschap die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young Belastingadviseurs
Voorzitter van de Bijzondere Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A.
Plaatsvervangend Lid Algemene Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A.
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI), Kluwer, Deventer
Lid kernredactie Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
Lid Adviesraad uitgeverij Delwel/advies te 's-Gravenhage
Lid redactie Stichting & Vereniging
Lid redactieraad Serie Praktijkhandelingen, W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
Lid redactie Vermande's Wettenreeks
Lid redactie Vermande's Nederlandse Wetgeving
Lid redactie Nieuwsbrief BW
Lid redactie losbladige Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer
Redacteur losbladige Overgangsrecht NB
Redacteur Tekst & Commentaar Faillissementsrecht en Executie- en beslagrecht
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) rubriek van de Stichting tot bevordering der Notariële Wetenschappen
Lid van de Working Party om Model General Conditions of Sale (International Chamber of Commerce, ICC)
Lid van het Bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Ondernemingsrechtadviseurs te Amsterdam


WESSELS
J.M.C. (1995)[A
Heevig Advocatenkantoor
Postbus 324, 3330 AH Zwijndrecht


WESSELS
R.J.C., geboren jan 1929 [R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven te Groningen 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 6 sep 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jul 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 mrt 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jul 1970
Rechter rechtbank Groningen 21 okt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976
Vice-president rechtbank Groningen 17 mrt 1982
Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 3 aug 1994
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen coördinerend Vice-president/kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
NU
Oud-voorzitter Klachtencommissie I Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
GEEN Lid in 1997
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Groningen
Voorzitter Commissie van Beroep Examens RUG
Lid Commissie van Beroep Kon. Ned. Schaak Bond
Lid Raad van Toezicht Martiniziekenhuis, 31 jan 1997


WESSEM
J.J. van[R
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 dec 1953


WESSING
P. (1977)[A
Adv.kantoor Wessing
Postbus 11, 6560 AA Groesbeek


WEST de VEER
J.F. van, geboren apr 1910[R
NLRM 71
Advocaat en Procureur Assen 1935
Waarnemend griffier rechtbank Assen 1935
Advocaat en procureur te Malang 1937
Rechterlijk ambtenaar in Indonesië 1939-1946
Referendaris Ministerie van Justitie 1 jul 1947
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 sep 1953
Griffier Idem 12 jul 1954
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Alphen a/d Rijn 19 nov 1969


WESTDORP
J., geboren jul 1945 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Unithoofd Raad van de Kinderbescherming te Alkmaar
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 18 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 nov 1981
Rechter rechtbank Alkmaar 30 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Vice-president rechtbank Alkmaar 18 dec 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


WESTEINDE
M.G. van 't (1995); Mw.[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 75088, 1070 AB Amsterdam


WESTEN
G.W.B. van, geboren mrt 1953 [R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 17 jul 1989
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


WESTENBERG
F. (1986)[A
Westenberg Heijnen Maruanaya
Postbus 347, 1620 AH Hoorn


WESTENBERG
J.W., geboren aug 1945 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit R. O. te Alkmaar; Raio 28 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 28 jan 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 28 jan 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 28 jan 1975
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 28 jan 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 dec 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul 1977
Rechter rechtbank Haarlem 31 okt 1978
Vice-president rechtbank Den Haag 2 dec 1985
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU
Den Haag coördinerend Vice-president
TEVENS
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Joanne Beheer en
Exploitatie Mij BV. te Purmerend
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Property Investmenst Management Corporation PIMCO BV. Adam
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Holland
Engineering Consultants HEC BV. Alphen aan de Rijn
Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Engineering Technology Consultants ETC te Gouda
Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Beheer Cunera Den haag
Lid adviescommissie licht geestelijk gehandicapten van het WOI
??werkverband verenigingen van ouders rond internaten te Utrecht
Lid commissie begeleiding binnenstage ordening rechtbanken van de SSR
Lid Bestuur stichting Pilardhuis te Den Haag, dec 96


WESTENBROEK
J.H.M., geboren jan 1949 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 8 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 8 feb 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 12 apr 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Mentor cursus bestuursrechtelijke uitspraken van de commissie aantrekken leden rechtelijke macht, mrt 1997


WESTENDORP
A.H. (1984)[A
Westendorp & Hoogendam
Nieuwe Uitleg 15, 2514 BP Den Haag


WESTER
F.C.C. (1984)[A
Wester & Verhey Advocaten
Postbus 9425, 1800 GK Alkmaar


WESTERBEKE
F.K.G., geboren jun 1962 [OM
NLRM 94 95 96 97 98
Hoofd bedrijfsbureau Projecten Directeur-generaal Rechtspleging, Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1995
NU
Rotterdam parket


WESTERDIJK
R.J.J. (1994)[A
Kennedy Van der Laan
Postbus 15744, 1001 NE Amsterdam


WESTERDUIN
M. (1984); Mw.[A
Van Gog Advocaten
Postbus 482, 3200 AL Spijkenisse


WESTERFELD
M., geboren aug 1953; Mw. [R
NLRM 90 91 92 93 94
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 18 dec 1989


WESTERHOF
J. (1991)[A
Banning Van Kemenade & Holland
Postbus 3, 5600 AA Eindhoven


WESTERHOUT
B. (1990)[A
Kupperman Van der Wiel & Co.
Postbus 77845, 1070 LK Amsterdam


WESTERHUIS
E.J. (1978)[A
Benthem & Gratama Advocaten
Postbus 2036, 8203 AA Lelystad


WESTERINK-HENDRIKS
A., geboren apr 1954; Mw.[R
NLRM 96 97 98
Juridisch medewerker SVB Amsterdam
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 dec 1995


WESTERINK
R.M., geboren okt 1919[R
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Sneek 25 feb 1948
Griffier kantongerecht Sneek 13 nov 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 mei 1949
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 30 aug 1950
Griffier Idem 2 jul 1963
Gerechtsauditeur Idem 23 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 feb 1978


WESTERLO
M.J.P.M. van de (1993)[A
De Rijk c.s.
Postbus 213, 5700 AE Helmond


WESTERMAN
K., geboren jan 1955[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio 3 dec 1979
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 3 apr 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 12 okt 1990


WESTERMAN
P.W.P. (1996); Mw.[A
Nauta Dutilh
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam


WESTERMANN-de HAIME
F., geboren nov 1918; Mw.[R
NLRM 80 87
Werkzaam bedrijfsleven Koog e. d. Zaan jul 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 dec 1971
Rechter rechtbank Maastricht 14 feb 1976
Raadsheer Hof Den Bosch 11 jul 1985


WESTERMANN
J.A., geboren nov 1947 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 21 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 sep 1985
Kantonrechter Den Haag 13 mrt 1991
NU
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
TEVENS
Geen bijbanen


WESTERMANN
J.C. (1995)[A
Clifford Chance
Postbus 7301, 1007JH Amsterdam


WESTERMANN-VAN ROOYEN
M.L., geboren jan 1951; Mw.[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 14 okt 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 28 jan 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 5 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 mei 1988
Raadsheer Hof Amsterdam 1 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Amsterdam Hof raadsheer; hoofdfunctie
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de onafhankelijke Adviescommissie van de gemeente Rijnwoude (onbetaald)
INFO
Citaat uit het IRM-rapport.
'Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr. W.A.M. van Schendel en mevrouw Mr. M.L. Westermann - van Rooyen, verschoonden zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger beroepsprocedure hiervoor met dezelfde twee raadsheren óók raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden. De procedure, waarin Mrs. Van Schendel, Westermann-van Rooyen en Arisz de drie raadsheren waren, is:

 • C. Koelman tegen BUMA enz.; Uitspraak d.d. 25-2-93.
  De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs. Van Schendel en Westermann-van Rooyen de raadsheren waren, is :
 • F.M. Bevers tegen AMEV Schadeverzekering N.V.; Uitspraak d.d. 20-1-94.
  Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak'.
Einde citaat.


WESTEROUEN van MEETEREN
C.A., geboren jan 1926[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 94
Advocaat en procureur te Den Haag en Utrecht 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 29 apr 1963
Kantonrechter Idem 10 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 29 dec 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 aug 1991


WESTERS
A.A. (1997)[A
Mr. H.J. Overes Kantoor
Postbus 1280
9701 BG Groningen


WESTERVELD
A., geboren apr 1936[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Werkzaam onderwijs, leraar V.W.O. 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 okt 1979
Rechter rechtbank Leeuwarden 23 apr 1980
Vice-president rechtbank Leeuwarden 8 mei 1987


WESTERVELD
B.W. (1993)[A
Knopper c.s.
Prins Hendriklaan 25, 5707 C] Helmond


WESTERVELD
G.J. van (1986)[A
De MulZegger
Postbus 1008, 6501 BA Nijmegen


WESTERVELD
M.; Mw.[R [U
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 dec 1989
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de Universiteit Utrecht
TEVENS
Lid van de werkredactie van RSV
INFO
Wat is de relatie met WESTERVELD, M. (1991), Bos en Lommer Advocaten, Postbus 56920, 1040 AX Amsterdam


WESTERVELD
M. (1991)[A
Bos en Lommer Advocaten
Postbus 56920, 1040 AX Amsterdam


WESTGEEST Zie WASSENAER-WESTGEEST
T.M. van, geboren mei 1959; Mw.[R


WESTHOFF
J., geboren jan 1946 [R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 10 aug 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 24 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
Kantonrechter Amsterdam 6 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur Vereniging voor Rechtshulp


WESTHOFF
M.J. (1971); Mw.[A
Westhoff van den Brom
Postbus 51192, 1007 ED Amsterdam


WESTHUIS
W.H., geboren jul 1946 [R
NLRM 95 96 97 98
Senior beleidsmedewerker Directie Ontwikkeling Rechtspleging, Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 apr 1994
Rechter rechtbank Zutphen 1 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 nov 1995
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Welzijn Zutphen
Lid beleidscommissie SOW gemeente Warnsveld Martinuskerk, 19 aug 1997


WESTMAAS
J.C. (1980)[A
Westmaas Bosma Advocaten
Postbus 155, 8250 AD Dronten


WESTPHAL
M. (1994)[A
Adelmeijer Hoyng Advocaten
Postbus 293, 6400 AG Heerlen


WESTRA VAN HOLTHE
J.H., geboren 03-07-1928 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
examenjaar 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 20 mrt 1973
Werkkring Assen, woonplaats Assen, datum van de benoeming 01 mrt 1971, datum van defungeren
01 aug 1994.
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Oud-notaris


WESTRENEN
M.G. van (1993)[A
Aberson Dingemans
Postbus 1089, 3600 EB Maarssen


WESTROP
A.J.W. van (1991)[A
Vorstman Advocaten
Van Eeghenstraat 68, 1071 GK Amsterdam


WESTSTEIJN
J.M., geboren okt 1952 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 23 jul 1993
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VW, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, Hoofdafdeling Verkeer en Vervoer en Bestuur, Bestuur, Strategie en Facet, hoofd
TEVENS
Geen opgave in Zwolle gevonden


WESTSTRATE
M.H.L (1991)[A
NUijten Van De Weerdt
Postbus 434, 3130 AK Vlaardingen


WETERING
G.C van de (1997); Mw.[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WETERING
W. van de, geboren dec 1951 [R [A
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 21 nov 1990
NU
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Enschede; kantoor Kienhuis Advocaten; beëdiging 1978
Postbus 109, 7500 AC Enschede
TEVENS
Lid van de Rotary
Commissaris van Gram Nederland BV. te Almelo
Commissaris van woningstichting Sint Joseph te Hengelo
Voorzitter van de Enschede Scholenvereniging
Secretaris van de vereniging De Grote Sociëteit te Enschede


WETERING
W.G.H. van de (1994)[A
Meijer c.s.
Scheveningseweg 50, 2517 KW Den Haag


WETTER
P.W. van (1992)[A
Klopstra c.s. Advocaten
Postbus 288, 9500 AG Stadskanaal


WETTUM
W.C.B. van (1995)[A
Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720, 1000 CS Amsterdam


WETZELS
K.A.J.M., geboren mei 1959; Mw.[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1993
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Bestuur Stichting Nederlandsche Mettray te Eefde (Mettrayweg 25 7211 LC Eefde), 19 aug 1997


WETZELS
W.H.M., geboren dec 1928[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij verzekeringsmij. 1 jun 1955
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 27 okt 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 mei 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 7 apr 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 5 jan 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen, 04 jun 1997


WETZELS
W.J.J, geboren apr 1955[R
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 21 mrt 1990
Kantonrechter Rotterdam 6 jan 1992
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Comm. Bezwaar en Beroep van de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag (b)
Lid van de Klachtencommissie. van de rechtskundige Dienst FNV. te Utrecht (b)
Plaatsvervangend Voorzitter van de Permanente Geschillencomm. FNV. en Basis-CAO-Bonden te Utrecht (b)
Plaatsvervangend Lid van de Klachtencommissie. FNV. Dienstenbond te Woerden (reis- en andere kosten voor vergoeding)


WETZELS
W.M.J. (1977)[A
Van Oppen & Wetzels
Postbus 505, 6400 AM Heerlen


WEUSTEN
B.P.M., geboren mei 1948; Mw.[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 25 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 25 feb 1988
Rechter rechtbank Zutphen 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Rechter-commissaris
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
Voorzitter van de KC ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Gelderland, 19 aug 1997


WEVER
L., geboren aug 1936[R
NLRM 88/89 90
Voorzitter Huurcommissies Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 4 nov 1987


WEVERINK-BERKHOUT
C.M., geboren okt 1963; Mw.[R
NLRM 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


WEVERS
R.J. (1995)[A
Pasma Advocaten
Postbus 124, 8700 AC Bolsward


WEVERWIJK
A. van (1997)[A
Wijn en Stael
Postbus 354, 3500 AJ Utrecht


WEYDEN
C.H.A. van der (1994); Mw.[A
Houthoff Advocaten
Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam


WEYERS
E.J.J.M., geboren jun 1962 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 dec 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 mrt 1995
Rechter rechtbank Zutphen 21 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 nov 1995
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris kinderdagverblijf Poespas te Nijmegen (Oudercommissie; onbezoldigd), 19 aug 1997


WEYMAR
D.J.M.M. (1994); Mw.[A
Adv.kantoor Nadaud
Koperstraat 2a, 6291 AJ Vaals


WEZEL
D.R.E. van (1994); Mw.[A
Jansen c.s.
Postbus 3373, 4700 CJ Roosendaal


WEZEL
J.E.M.G. van, geboren sep 1968; Mw.[R
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1997


WEZENBEEK-GEUKE
M.G. (1986); Mw.[A
Nauta Dutilh
Terhuipsesteenweg 17716
1170-Brussel België


WIARDA
G.J., geboren sep 1906[R
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1929
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 21 apr 1932 tot 1 mei 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 nov 1934
Rechter Idem 15 aug 1944
Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 12 jun 1947
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 11 aug 1950
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 27 dec 1968


WIARDA
H.S. [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 3 apr 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Van Benthem & Keulen; beëdiging 1972.
Lid van de maatschap. Postbus 85005, 3508 AA Utrecht
TEVENS
Deken van de Orde in Utrecht (al geruime tijd niet meer volgend Keulen Griffier Hof van Discipline in augustus 1998)
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Burgerlijk Recht


WIARDA
J., geboren sep 1916[OM
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 27 aug 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 8 dec 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Alkmaar 8 dec 1967
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 23 feb 1971
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 6 okt 1976


WIARDA
J. [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 26 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WIARDA
J.; Prof.[R
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1957


WIARDA
J.A., geboren aug 1943 [OM
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 14 apr 1987
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 mei 1987
Auditeur-militair-plaatsvervanger Militair krijgsraad Buitenlandse Landmacht en Mobiele krijgsraad
Buitenlandse Luchtmacht 16 nov 1987
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem en Mobiele Krijgsraad Buitenlandse Luchtmacht 24 aug 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 17 dec 1990
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden, okt 1997


WIARDA
J.J., geboren mei 1944 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 nov 1984
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Ca?? Sector Strafrecht en
Sanctierecht 1995-1996, Raadadviseur
TEVENS
Secretaris Stichting tot Steun van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum Den Haag
Lid Bestuur Stichting Tot Steun van de Vrije Jeugdkerk en kerkkampen
Lid bestuur actieclub Vereniging de Hereniging


WIARDA
S.Z. (1992); Mw.[A
Dirkzwager Advocaten
Postbus 3045, 6802 DA Arnhem


WIARDA
W.D.T.D., geboren jan 1943 [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 4 mrt 1988
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1971
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam
TEVENS
Advocaatlid van de Raad van Discipline te Amsterdam


WIBAUT-SCHREURS
R.A.M.L., geboren feb 1931; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
T.H. te Eindhoven 1969
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 mei 1980
Rechter rechtbank Roermond 30 mrt 1982
Raadsheer Hof Den Bosch 13 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 mrt 1996
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger


WIBAUT
V.H.M. (1984)[A
Prinsen van der Putt
Postbus 666, 5600 AR Eindhoven


WIBBENS
S.S.H. (1982)[A
Rasker Duvekot & Wibbens
Herengracht 503, 1017 BV Amsterdam


WICHEM
W. (1997); Mw.[A
Nysingh Bitter & De Vries Robbé
Postbus 210, 7200 AE Zutphen


WICHERS HOETH
J.G. (1977)[A
Postbus 53201, 1007 RE Amsterdam


WICHERS HOETH
L.[R
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 dec 1976


WICHERS HOETH
W.J.A. (1980)[A
Hovius Wichers Hoeth
Postbus 1380, 8001 Bj Zwolle


WIDDERSHOVEN
R.J.G.M. [U
Utrecht
Hoogleraar
Europees Bestuursrecht
Achter St. Pieter 200 (3512 Hl) Utrecht, tel. 030-2537250


WIDT
J.C.M. de (1996)[A
Kramer Bijkerk & Steenberghe
Postbus 13086, 3507 LB Utrecht


WIEBERDINK
S. (1981); Mw.[A
Wieberdink & Vermolen
Postbus 1156, 2001 BD Haarlem


WIEBOSCH
R.J. (1977)[A
Seunke & Welschen
Postbus 344, 2000 AH Haarlem


WIEFKERS Zie van den ENDE-WIEFKERS
J.B.A., geboren nov 1943; Mw.[R


WIEGEL
E., geboren aug 1924[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 11 sep 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 24 mrt 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 jul 1987
Vice-president Hof Amsterdam 2 apr 1991


WIEGMAN
P.J., geboren aug 1953 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 apr 1993
Kantonrechter Rotterdam 1 okt 1994
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter geschillencomm. woningbouwcorporatie Stichting BoEx te Utrecht (vergoeding f. 1500 per jaar)
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencomm. woningbouwcorporatie Stichting Het Woningbedrijf te Utrecht
Docent cursus Huurrecht PAO Universiteit Utrecht te Utrecht (b. ong. f. 450,-- per uur incl. voorbereiding etc.)
Docent cursus Buitengerechtelijke Incassokosten en Incassoprocedures EUR te Rotterdam (b.f. 463,60 inc. reiskosten, vermoedelijk nog in 1997)
Lid werkgroep woonrecht van het Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke Ordening en Volkhuisvesting (b)


WIEKAMP
G.A.R. (1988); Mw.[A
Wiekamp & Dill
Postbus 360, 3340 AJ H.I.Ambacht


WIEL
A.M. van de, geboren aug 1943 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 12 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 jul 1987
NU
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Hoofd
Toegevoegd docent Encyclopedie van het recht Juridische Faculteit KU Brabant Tilburg, 09 jun 1997


WIEL
C.G. van der (1996); Mw.[A
Kupperman Van der Wiel & Co.
Postbus 77845, 1070 LK Amsterdam


WIEL
E. van der (1986)[A
Kupperman Van der Wiel & Co.
Postbus 77845, 1070 LK Amsterdam


WIEL
G. van de[R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


WIEL
G. van der, geboren nov 1952 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger hoofd Stafafdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 23 jul 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1995


WIEL
H. van der, geboren mei 1944 [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 nov 1981
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Van Dunne & Van der Wiel; beëdiging 1969
Advocaat te Rotterdam; kantoor Van der Wiel & Ruitinga; beëdiging 1969
Postbus 986, 3000 AZ Rotterdam
TEVENS
Geen bijbanen bekend


WIEL
J.A.C. van de (1987); Mw.[A
Bogaerts & Groenen
Postbus 234, 5060 AE Oisterwijk


WIEL
P.E. van der (1996); Mw.[A
Nauta Dutilh
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam


WIELAND
F.K. (1981)[A
Postbus 1177, 4530 GD Terneuzen


WIELAND
F.M., geboren jul 1949 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 25 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 25 sep 1985
Rechter rechtbank Groningen 25 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 2B jan 1993
Vice-president rechtbank Groningen 31 okt 1995
NU
Groningen vice-president/kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Commissie van Toezicht rijksinrichting Dr S van Mesdagkliniek te Groningen
Voorzitter Beklagcommissie rijksinrichting Dr S van Mesdagkliniek te Groningen, 30 jan 1997


WIELDERS
J.H.P.G., geboren mei 1966; Mw.[R
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1997
NU
Arnhem raio
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


WIELENS
M.J.B. (1992); Mw.[A
Van den Heerik c.s
Postbus 431, 3640AK Mijdrecht


WIELINGA-POLS
I.M. (1993); Mw.[A
Nauta Dutilh
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam


WIELINGA
W.J. (1992)[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 74, 3000 AB Rotterdam


WIEMANS
F.P.E., geboren dec 1958 [R [U
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de KU Brabant te Tilburg
TEVENS
Secretaris Stichting Rechtshulp arrondissement Breda, 04 jun 1997


WIEN
H., geboren okt 1960 [R
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Ned.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 3 okt 1997
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


WIENTJES
G.A.W.M., geboren okt 1951; Ing.[R [A
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 dec 1997
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Bijvanck Advocaten; beëdiging 1981
Postbus 1022, 6501 BA Nijmegen


WIEREN
A.R. van (1987); Mw.[A
Banning Van Kemenade & Holland
Postbus 1714, 5200 BT Den Bosch


WIEREN
A.R. van; geboren mei 1962[R
NLRM 94
Advocaat en Procureur te Zutphen
Gerechtsauditeur college van beroep studie financiering Groningen 2 mrt 1994


WIERINGA
H.A. (1995); Mw.[A
Van Steen & Pronk
Postbus 486, 7900 AL Hoogeveen


WIERINGA
J.G. (1982)[A
Wieringa & Rameckers
Keizersgracht 618, 1017 ER Amsterdam


WIERINGEN-RAP
A.M. van (1988); Mw.[A
Slangenberg Advocaten
Wilhelminasingel 1, 9672 AL Winschoten


WIERINGHEN BORSKI
R.C. van (1997)[A
Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155, 6802 DD Arnhem


WIERS-VAN TUIJL
J.S.J. (1985); Mw.[A
Clifford Chance
Postbus 7301, 1007jH Amsterdam


WIERS Zie KORTEWEG-WIERS
M.J.S., geboren aug 1946; Mw.[R


WIERSEMA
M.M. (1990); Mw.[A
Doornbos & Van Der Sloot
Postbus 705, 9400 AS Assen


WIERSMA
A., geboren feb 1945 [R
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam 1 nov 1980
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jan 1987
Plaatsvervangend Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 27 feb 1987
Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 9 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 25 apr 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994


WIERSMA
A. (1995); Mw.[A
Nauta Dutilh
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam


WIERSMA
E.D. [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 feb 1980
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1966
Postbus 90851, 2509 LW Den Haag
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep Actuarieel Genootschap
President Commissaris Boekhandelsgroep Ned. BV
Commissaris De Boo Beheer BV
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Origin
Lid Bestuur Stichting CDI Foundation
Directeur Euroc BV
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Golden Tulip International
Commissaris ISS Servisystem BV
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Geschillen Ned. Federatie van Belastingadviseurs
Commissaris NVS Verzekering NV
Commissaris Outokumpu Copper BV
Commissaris Outokumpu Copper Strip BV
Commissaris Rostland BV
Directeur TI Hildings Netherlands BV
Directeur Ubac Ned. BV
Directeur UBIC ?? Ned. BV, dec 1997
Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor Geschillen van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)


WIERSMA
K., geboren feb 1916[R
NLRM 80
Werkzaam College van Rijksbemiddelaars 1 sep 1941 - 1 feb 1942
Werkzaam ter griffie Provincie Noord-Holland 20 mei 1945
Rijks betrekkingen, II. Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden dec 1945
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 feb 1972
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 2 jan 1974


WIERSMA
S. (1997)[A
Adv.kantoor Nieuwe Ebbingestraat
Postbus 1509, 9701 BM Groningen


WIERSMA
T.A., geboren feb 1966[OM
NLRM 92 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1997


WIERSMA
T.C. (1989)[A
Wiersma Mendel Prakke
Postbus 3787, 1001 AN Amsterdam


WIERTZ
H.S. (1997); Mw.[A
Adv.kantoor Roeloffzen
Postbus 141, 7570 AC Oldenzaal


WIETTE
D.H. de (1986)[A
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851, 2509 LW Den Haag


WIETTE
E.J.A.W. de (1969)[A
Willem de Zwijgerlaan 113, 2582 El Den Haag


WIEWEL
P.G., geboren sep 1955 [R
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jun 1996


WIGBOLDUS-HERMANN
B.E.I. (1989); Mw.[A
Van Walsem van Schieveen Bouw
Postbus 227, 3770 AE Barneveld


WIGGELINKHUIZEN
J.E., geboren apr 1913[R
NLRM 71
Waarnemend griffier bijzonder Hof Amsterdam 15 jun 1948
Idem rechtbank Utrecht 16 dec 1949
Substituut-griffier Idem 16 mrt 1953
Griffier Idem 12 nov 1962
Aangewezen hoofd griffie raad van beroep Utrecht 22 apr 1969


WIGGER
A.M.T., geboren feb 1959; Mw. [R [P
NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Beleidsmedewerkster Justitie bij de tweede kamerfractie van de PvdA
TEVENS
Lid van de commissie van Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam


WIGGERS
A.J.M. (1996)[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 190, 3000 AD Rotterdam


WIGGERS
E. (1978)[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 75265, 1070 AG Amsterdam


WIGGERS
E.G.M. (1974)[A
Wiggers Advocaten
Postbus 340, 7200 AH Zutphen


WIGGERS
H.A. (1992)[A
De Kempenaer Advocaten
Postbus 9218, 6800 HX Arnhem


WIGGERS
J.H., geboren dec 1955; Dr.[R
NLRM 96 97 98
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 apr 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 26 sep 1996
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen, 28 jan 1997


WIGGERS-RUST
L.F., geboren okt 1951; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Zutphen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 dec 1992
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen; kantoor Wiggers Advocaten in Zutphen; beëdiging 1978
Advocaat en Procureur (lid) Wiggers Advocaten in Zutphen
TEVENS
Voorzitter Vereniging van Milieurecht Advocaten
Voorzitter European Environmental Law Association working party waste
Secretaris vereniging van burgerlijk recht
Voorzitter Stichting Products Liability in the EEC (PLEC)
Lid raad van advies The Netherlands Institute for MBA Studies
Redacteur/auteur/handboek Milieu en Onderneming Kluwer Deventer
Redacteur privaatrechtelijk gedeelte handhaving milieurecht in het najaar bij VVGA te verschijnen
Redactielid tijdschrift voor milieu-aansprakelijkheid Kon. Vermande Lelystad
Editor European Environmental Law Review Graham Trotman London
Medewerker Ned. Tijdschrift voor burgerlijk recht Kluwer Deventer, 05 mei 1997
Lid en voorzitter van het bestuur van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


WIGGERS-RUST
L.F. (1975); Mw.[A
Wiggers Advocaten
Postbus 340, 7200 AH Zutphen


WIGLEVEN 2
M., geboren apr 1946; Mw.[R
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mrt 1995
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1997
NU
Den Haag Hof raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1970
Advocaat en Procureur Amsterdam
Kennelijk advocaat af.
TEVENS
Geen bijbanen, okt 1997


WIGMAN
R.J.F. (1992)[A
Van Hellenberg Hubar & Versteeg
P.C. Hooftstraat 154, 1071 CG Amsterdam


WIJBRANDTS
H., geboren jun 1955; Mw.[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 jun 1980
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 4 mei 1990
NU
Utrecht parket


WIJCKERHELD BISDOM
C.R.C.[R
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 dec 1938


WIJCKMANS
J.M.; Mw.[R
NLRM
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 28 nov 1996
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


WIJDEVELD Zie SCHIJNS-WIJDEVELD
M.J.Ph.; Mw. [R


WIJEN
M.H.A. (1993); Mw.[A
Hoeberechts c.s.
Postbus 196, 6000 AD Weert


WIJERS
A.J.H. (1995)[A
Adv.kantoor Wijers
Postbus 6016, 4900 HA Oosterhout


WIJFFELS
A.A.; Dr. PhD[U
Leiden
Hoogleraar
Historische ontwikkeling van het recht i.h.b. van de rechtspraak
Pieterskerkhof 6, Leiden, tel. 071-5277451/5277442


WIJK
A.H. van, geboren mrt 1962 [OM
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1992
NU
Rotterdam parket


WIJK
B.M. van (1995); Mw.[A
Houthoff Advocaten
Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam


WIJK
E.J. van der[R
NLRM
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen; kantongerecht Den Haag


WIJK
F.J. van (1995); Mw.[A
Nysingh Bitter & De Vries Robbé
Postbus 10044, 7301 CA Apeldoorn


WIJK
G.J.M. van, geboren nov 1960; Mw.[R
NLRM 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1994
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


WIJK
H.O. van; prof[R [U
NLRM 71
Plaatsvervanger lid. College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 1959
INFO
Waar is hij hoogleraar


WIJK
J.W.H. van (1996)[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag


WIJK
R.A. van (1975)[A
Van Wijk & Woltring
Postbus 562, 2130 AN Hoofddorp


WIJKERSLOOTH DE Weerdesteyn-VINKE
E.E. de, geboren mrt 1947; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 25 jun 1987
NU
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen, okt 1997


WIJKERSLOOTH
J.L de (1977); Jhr.[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag Commentaar:


WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN
J.L. de, geboren okt 1946; Jhr.[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Afgestudeerd Universiteit van Leiden (studierichting Burgerlijk Recht Uitgebreid)
Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Leiden (onder professor Bloembergen) 1971-1977 vooral publicaties over bouw- en burenrecht
Advocaat bij Pels Rijcken 1977
Compagnon bij Pels Rijcken en plaatsvervangend landsadvocaat 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 nov 1983
Per KB benoemd tot Landsadvocaat 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 okt 1994
Voorzitter van het College van Procureurs-generaal; super Procureur-generaal jan 1999
Opvolger van Docters van Leeuwen
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Haag Voorzitter van het College van Procureurs-generaal
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1977
Legt hij de functie van landsadvocaat nu officieel neer?
TEVENS
Voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting Reünistenfonds Minerva
INFO
Uitspraken (bron AMICE maart 1999)

 • De inlichtingenplicht van de Minister en de bevoegdheden van het Parlement beperken zich niet tot het persoonlijk handelen van de Minister, maar strekken zich uit tot het doen en laten van het gehele ambtelijke apparaat waarvoor de Minister verantwoordelijkheid draagt.
 • Ik meen echter dat het sleutelen aan het stelsel van ministeriële verantwoordelijkheid - bijv. door het introduceren van begrippen als ambtelijke verantwoordelijkheid - geen gelukkige oplossing is. Niet ten onrechte is het stelsel van de ministeriële verantwoordelijkheid een van de wezenlijke scharnieren, waarop onze democratische traditie draait.
 • Een Minister moet soms de consequenties dragen voor iets wat binnen de ambtelijke organisatie is misgelopen, ook wanneer hij er part noch deel aan heeft


WIJLAND-KALKMAN
I.E. van, (of J.E.), geboren jul 1948; Mw. [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 jan 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 jul 1991
Raadsheer Hof Arnhem 17 aug 1992
NU
Arnhem Hof Raadsheer
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen bekend


WIJLAND
J.R.J. van, geboren okt 1943 [OM
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 9 apr 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 12 jul 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 5 aug 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 15 aug 1985
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba van de Zeemacht 21 dec 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 25 sep 1991
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Zutphen 19 feb 1996
NU
Zutphen parket arrondissementsparket 1e klasse
Zutphen: allang weg, geen officier van Justitie meer, 18 sep 1997


WIJMEN
F.C.B. van, geboren mrt 1944; Prof. [R [U
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Universiteit Maastricht, gezondheidsrecht
St. Lambertuslaan 18 (6212 AT) Maastricht, tel. 043-3213806
TEVENS
AZM Voorzitter Klachtencommissie
Voorzitter Raad voor kwaliteit
Lid commissie Medisch ethische aangelegenheden MEA
Voorzitter commissie Externe Deskundigen Klinische Neurofysiologie
Plaatsvervangend Lid Medisch Ethische commissie MEC
Voorzitter geschillencommissie ORT
Klachtenbehandelingscommissie (Lid of vz)
Beroepsorganen
Lid Commissie van Beroep voor de erkenning en registratie van Sociaal-geneeskundigen KNMG
Lid Commissie van Beroep Medisch Specialisten/Huisartsengeneeskunde en verpleeghuisartsgeneeskunde
Lid bedrijfscommissie Academische Ziekenhuizen BEDAZ
Voorzitter Raad van Beroep Stichting Fonds voor Chronisch Zieken Zoetermeer Klachten
Voorzitter Bestuur en beleidsadviesraad Stichting Ondersteuning
Klachtopvang SOKG
Lid projectgroep klachtopvang gezondheidszorg Provinciale raad voor de volksgezondheid Limburg
Lid Klachtencommissie Bureau voor rechtshulp Maastricht
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Jan Baptist Samenwerkingsverbanden uit hoofde van vakgebied
Lid Interuniversitaire Contactgroep Gezondheidsrecht
Lid Vereniging Gezondheidsrecht
Lid Leergangcommissie Gezondheidsrecht PAOJ ?? UvA??
Lid netwerk juridische aspecten mens-dier relatie
Nationale rad voor de Volksgezondheid NRV
Lid BIG-raad
Lid projectgroep verpleegkunde van de BIG raad Patiëntenorganisatie
Lid beleidsraad vereniging van patiënten/consumentenorganisaties in Limburg
pcl ???? Sittard Projectbegeleiding ??
Voorzitter begeleidingscommissie Kwaliteitsoordelen van chronisch zieken over de huisartsenzorg HAG Maastricht
Lid begeleidingscommissie Medisch Farmaceutisch Research subcommissie van het onderzoeksproject 'De medisch ethisch toetsing van GENEESMIDDELENONDERZOEK consistent en doelmatig'
Instituut voor gezondheidsethiek Maastricht
Lid begeleidingscommissie // BIOMED project Ethical issues in biomedical Reseach with cognitively impaired elderly subject
Instituut voor gezondheidsethiek Maastricht
Voorzitter begeleidingscommissie project wijkzorg voor ouderen en gehandicapten in M ?? Regionaal
Voorzitter Stichting Horizon
Voorzitter Stichting Buddyfonds Limburg
Lid Bestuur Edmond Hustinx Stichting
Lid Raad van Adviseurs, Stichting Training en onderzoek zelfzorg
Lid raad van advies Arbo-dienst AVA bv Maastricht
Voorzitter commissie van Externe deskundigen Intensive Care De Weverziekenhuis Heerlen
Juridisch adviseur med. Stichting gezondheidszorg oostelijk Zuid-Limburg
Landelijk Voorzitter Stichting bevordering van onderzoek naar euthanasie
Lid Bestuur Landelijk centrum Verpleging en Verzorging LCVV
Voorzitter commissie onderzoek LCVV
Lid Raad van Toezicht Psychiatrisch Centrum Venray
Lid Raad van Toezicht Verpleeghuis Astmacentrum Horbnerheid Horn
Lid Raad van Toezicht Radiotherapeutisch Instituut Heerlen
Voorzitter stuurgroep Intergartei?? GGZ cliëntenorganisaties
Lid comité van aanbeveling Werkgeversvereniging
Persoonsgebonden Budget Stichting Independent Living Ned Bergem
Lid Structuurscommissie bijzondere leerstoel 'Dier en Recht' RU Utrecht
Lid benoemingsadviescommissie van de bijzondere leerstoel Dier en recht Universiteit Utrecht
Lid Ned. Vereniging voor kwaliteit en zorg Utrecht
Lid vereniging voor wijsbegeerte des Rechts ?? Jury Goudsmit Prijs
Adviseur Provinciale raden Volksgezondheid Zuid Holland Redacties
Lid Redactie losbladige editie Wetgeving Gezondheidszorg Kluwer
Lid redactie Tijdschrift voor gezondheidsrecht Samson HD TW BV
Voorzitter redactie tijdschrift zorg en kwaliteit Stichting Kwaliteits gezondheidszorg
Lid redactieraad serie Medisch recht uitgeverij MAKLU
Lid redactieraad Stichting Kwaliteit in beeld Utrecht


WIJMEN
I.W.M. van (1981)[A
Van Wijmen Nouwen
Postbus 4714, 4803 ES Breda


WIJMEN
J.A. van (1979)[A
Nysingh Bitter & De Vries Robbé
Postbus 600, 8000 AP Zwolle


WIJMEN
P.C.E. van, geboren sep 1938 (of P.G.E.)[R [A
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 4 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
NU
Breda rechter-plaatsvervanger Ontslag
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Van Wijmen & Koedam; beëdiging 1962
Advocaat te Breda; kantoor Van Wijmen Nouwen; beëdiging 1962 Postbus 4714, 4803 ES Breda
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in het register van het kantongerecht te Breda, aug 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


WIJMEN
W.J.I. van; prof[R [U
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 aug 1963
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 15 aug 1949
INFO
Waar is hij hoogleraar?


WIJN
J., geboren jan 1921[R
NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 aug 1985


WIJNAKKER
F.M.J. (1988)[A
Postbus 1258, 6801 BG Arnhem


WIJNANDS
P.P.M., geboren mei 1954 [R [A
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 14 sep 1989
NU
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1978
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WIJNANS
A.P.G.J. (1995)[A
Heijkant Advocatenkantoor b.v.
Postbus 132, 5100 AC Dongen


WIJNANTS
W.M. (1995); Mw.[A
Raad van Toezicht, Utrecht
Hieronymusplantsoen 12, 3512 KV Utrecht


WIJNBEEK
W.W., geboren okt 1948 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 9 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 dec 1994
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Geen opgave van bijbanen


WIJNBERG
A.H. (1984)[A
Wijnberg Advocaten
Postbus 263, 9700 AG Groningen


WIJNBERGEN
S.F.L., Baron van; Prof.[R [U
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 mrt 1957
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Nijmegen


WIJNEN
C.J.G.M., geboren okt 1956; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90
Raio 1 apr 1982


WIJNEN
J.H.E., geboren jan 1927[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 aug 1990
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger


WIJNEN-VEREER
N. van, geboren mrt 1940; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof A'dam rond jun 1997
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS
Lid ledenraad van de sectie rechters van de NVvR
Lid Bestuur sectie rechters van de NVvR


WIJNGAARDEN
B.M. van (1991); Mw.[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 190, 3000 AD Rotterdam


WIJNGAARDEN
K.C. van (1994); Mw.[A
Adv.kantoor Goudse Rijweg
Postbus 44066, 3006 H Rotterdam


WIJNGAARDEN
L. van[R
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul ??


WIJNGAARDEN
M.A. van [U
Leiden
Oud-hoogleraar


WIJNGAARDEN
M.A.M. van (1996)[A
Jhr. Mr. de Rennes Kantoor
Postbus 18558, 2502 en Den Haag


WIJNGAARDEN
M.F. (1989)[A
Van den Biezen Prakken Böhler
Nieuwe Herengracht 51, 1011 RN Amsterdam


WIJNGAARDEN
P. van (1991)[A
Kerstholt & Scheidema
Postbus 755, 9700 AT Groningen


WIJNGAARDEN
P.L. van (1994)[A
Barents & Krans Advocaten
Postbus 30457, 2500 GL Den Haag


WIJNGAARDEN
T. van (1990)[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WIJNGAART
N. van der, geboren sep 1967 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


WIJNHOLT
M.R., geboren aug 1929[R
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93
Werkzaam advocatenkantoor Groningen 1954
Werkzaam kabinet Burgemeester van Den Haag 1956
Substituut-officier van Justitie kantongerecht 3e kantoor Suriname 1957
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam 1 dec 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 apr 1961
Substituut-griffier Idem 23 jun 1961
Rechter Idem 18 mrt 1985
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 1 apr 1966
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Idem 26 feb 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 25 jun 1969
Vice-president Idem 3 jan 1975
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 15 jan 1977
President rechtbank Den Haag 8 dec 1980
President van de permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de zeemacht 22 mei 1990


WIJNHOVEN
A.M. (1995); Mw.[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WIJNJA
J. (1990)[A
Jongeneel c.s.
Postbus 174, 3360 AD Sliedrecht


WIJNMALEN
K. (1992)[A
May & Wijnmalen
Groenmarkt 10, 3311 BE Dordrecht


WIJNNOBEL-VAN ERP
Y.J., geboren sep 1956; Mw.[R
NLRM 98
Secr. v/d sectie reclassering van de Centrale. Raad v. Strafrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 14 aug 1997


WIJNPERSSE
A. van de, geboren feb 1908[R
NLRM 71
Jurist Rijksbureau van Huiden en Leder Amsterdam okt 1942
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 17 mrt 1947
Rechter-plaatsvervanger Idem 27 jun 1960


WIJNVELDT
D.J.L., geboren jan 1949 [R [A
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 16 feb 1990
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem; kantoor Veldhuijzen & Wijnveldt; beëdiging 1974
Eusebiusplein 41, 6811 HG Arnhem
TEVENS
Klachtencommissie Leger des Heils, 19 aug 1997


WIJSHOFF-VOGELZANG
R.L.M. (1976); Mw.[A
Tintelberg 1, 6041 PT Roermond


WIJST
A.A.H.M. van der (1991)[A
Bogaerts en Groenen
Postbus 127, 5280 AC Boxtel


WIJST
J. van der (1977)[A
Van der Wijst Advocaten
Postbus 5037, 4380 KA Vlissingen


WIJTEMA
E., geb, apr 1924[R [A
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Leiden en Arnhem dec 1946
Waarnemend Griffier kantongerecht Harderwijk sep 1955
Idem kantongerecht Nijmegen 4apr 1956
Gerechtssecretaris 1e klasse Idem jan 1957
Griffier kantongerecht Den Bosch 24dec 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 16 jun 1958
Mede benoemd griffier kantongerecht Boxmeer 8 okt 1958
Rechter rechtbank Dordrecht 30 mei 196 ??
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 23 jun. 1965
Idem rechtbank Arnhem 25 nov 1969
Vice-president Idem 24 okt 1973
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Bosselaar & Strengers; beëdiging 1986
Postbus 516, 3500 AM Utrecht
Misschien pas laat omgezwaaid naar de advocatuur


WIJTEMA
F.J. [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 11 mei 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 11 mei 1976
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger


WIJTING
W., geboren mei 1946 [R
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 mei 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent recht aan de Technische Universiteit Delft
Lid en plaatsvervangend Voorzitter Adviescollege van gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland als bedoeld in artikel 35 van de verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland
Penningmeester Stichting bevordering leraarsambt van de Ned. Herv. Gemeente te Haarlem
Lid van het Interuniversitair samenwerkingsverband Onroerend Goedrecht van het Instituut voor bouwrecht in Den Haag
Voorzitter College van Kerkvoogden der Nederlandse Herv. Gemeente te Haarlem-centrum
Lid van de Algemene Kerkvoogdijraad der Generale Synode van de Ned. Herv. Kerk
Lid Bestuur Stichting Internationaal Schnitgerfestival Alkmaar, apr 1997


WIJTSMA
P.G., geboren jan 1954 [R
NLRM 95 96 97 98
Chef Bezwaar en Beroep bij het GAK te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 31 mrt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 jun 1995
Rechter rechtbank Leeuwarden 5 mrt 1996
NU
Leeuwarden rechter
TEVENS
SDU Juridische en Fiscale Uitgeverij
Medeauteur van Praktijkboek Soc. Verzekeringen voor de onderdelen AAW/WAO en Ziektewet
Stichting Haarlem: freelance docent Sociale Verzekeringen
ZW AAW en WAO Stichting Opleiding Sociaal Recht: incidenteel een lezing met betrekking tot ontwikkelingen, feb 1996


WILBERS
G.W. (1982)[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag


WILBERS Zie LAMERS-WILBERS
M.J.L., geboren juni 1946; Mw.[R


WILD
A.H. de, geboren mrt 1948; Dr. Prof.[R [U
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 apr 1982
Rechter rechtbank Roermond 18 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 22 aug 1986
Rechter rechtbank Roermond 27 aug 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jan 1994
Raadsheer Hof Den Haag 1 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger 's-Gravenhage 24 apr 1997
NU
Den Haag Hof raadsheer
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Scheveningen Units 12 en 4
Lid Bestuur Aloysiusstichting Den Haag
Voorzitter vereniging van eigenaren 's-Gravenduin 43, okt 1997


WILDE
A.C. de, geboren jan 1924[R
NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1950
Referendaris Ministerie van Justitie 1 okt 1969
Als zodanig benoeming waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 20 jan 1970
Waarnemend griffier rechtbank Assen 7 sep 1970
Griffier rechtbank Assen 1 jul 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 27 jun 1975
Rechter rechtbank Assen 19 jul 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 18 apr 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 20 jun
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 apr 1991
NU
Assen rechter-plaatsvervanger


WILDE
G. de, geboren aug 1936 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 8 jun 1983
Rechter rechtbank Middelburg 29 feb 1984
Raadsheer Hof Den Bosch 5 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 5 jul 1989
NU
Den Bosch Hof raadsheer
Middelburg rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


WILDE
J.P. de (1981)[A
Verwilligen & De Wilde
Postbus 622, 9200 AP Drachten


WILDEBOER
I.H.; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 jun 1982
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 mrt 1987
Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline 29 jun 1988
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1995
NU
Hoge Raad raadsheer in buitengewone dienst
TEVENS
Directrice van Mr Ina H. Wildeboer B.V. te Rotterdam (een pensioen B.V.)


WILDEBOER
J. (1981)[A,
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 74, 3000 AB Rotterdam


WILDENBERG
B.P.H.M. van den, geboren nov 1947 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijks belastingen, II. inspecteur Zeist 1 okt 1973
Arbeidscontractant Hof Den Bosch 1 mei 1979
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 1 okt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 2 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 feb 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Raadsheer Hof Den Haag 27 jul 1991
TEVENS
Vice-voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te Den Haag
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Vice-voorzitter Raad voor Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV, De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuidwest standplaats Den Haag Rotterdam Dordrecht Middelburg
INFO 1
Zaak Raad voor de Kinderbescherming Klachtencommissieprocedure Koegler/Gonzales tegen de raad Rotterdam; resultaat raadsrapport ingetrokken Kinderzaak 247-H-97 niet-ontvankelijk
INFO 2
Bij brief van 4 april 1997 werd mede tegen hem een klacht ingediend bij de PG bij de Hoge Raad en wel
wegens het zich niet-verschonen. Dit is door de PG bij de Hoge Raad ondergeschoffeld als volgt: de klager werd verwezen naar de President van het Hof te Den Haag. Die stuurde een afpoeierbriefje met als afsluiting: als u klaagt over niet-verschonen, dan had u maar moeten wraken. Dit standpunt is weer gedekt door de PG bij de Hoge Raad. Gemakshalve vergeet men dan dat een rechter die zich ten onrechte niet verschoont wel zijn ambtseed schendt en dat is een ambtsmisdrijf.


WILDENBERG-AARTS
E.P.J.M. van den (1990); Mw.[A
Janse Gerritse Mannaerts
Postbus 772, 5000 AT Tilburg


WILDENBERG
J.H.A. van den (1991)[A
Janse Gerritse Mannaerts
Postbus 772, 5000 AT Tilburg


WILDENBERG
R.L.M. van den (1976)[A
Van den Wildenberg & Van Halder
Postbus 63, 6500 AB Nijmegen


WILDENBURG
A.C.A., geboren mrt 1950 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Afdeling Rechtshulp van de ANWB
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 dec 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
President Raad van Toezicht Ned. Instituut van Automobiel en Verkeersongevallendeskundigen NIAV


WILDENBURG
M.E.A., geboren aug 1944; Mw. [R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jul 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jul 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 15 jan 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 13 nov 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 okt 1993
NU
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Raad van Toezicht Psych. Ziekenhuis Amsterdam
Conrectrix LOI


WILDENBURG
P.H.J. (1996)[A
Ahee & Claassen
Postbus 574, 8000 AN Zwolle


WILDERINK
R. (1979)[A
Jacobs Kranenburg Advocaten
Postbus 3750, 7500 DT Enschede


WILDSCHUT
I.N. (1997); Mw.[A
Bijlsma & Knepper Advocaten BV
Postbus 10100, 1301 AC Almere


WILDSCHUT
J.M.C. (1979)[A
Wildschut c.s.
Prinsengracht 668, 1017 KW Amsterdam


WILDT
A.J.L.M. van der, geboren mei 1956 [R [A
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Hardenberg & Heuzeveldt; beëdiging 1980
Van Nijenrodeweg 892, 1081 BH Amsterdam
TEVENS
Lid Raad van Beroep van het Actuarieel Genootschap


WILDT
J.H. de, geboren mrt 1956 [R
NLRM 95 96 97 98
Juridische Zaken van het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jul 1994


WILDT
M.H. de, geboren aug 1918[R
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 24 feb 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 20 apr 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 22 jul 1953
Kantonrechter Assen 1 aug 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 24 mei 1958
Kantonrechter Groningen 20 mei 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 12 dec 1966
Lid Ambtenarengerecht Groningen 28 feb 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 20 mei 1970
Idem Winschoten 9 aug 1972


WILGENBURG
H.N.M.M. van (1968)[A
Adv.kantoor Noordersingel
Postbus 599, 8901 Bj Leeuwarden


WILGERS
J.G.G. (1995)[A
Vader & Wouters
Postbus 275, 4330 AG Middelburg


WILHELMUS
C.L.J.M. (1990); Mw.[A
Corten c.s.
Postbus 670, 6130 AR 5117ARD


WILK
E.J. van der, geboren jul 1946 [R [A
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 aug 198X
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Den Haag; kantoor Duijnstee Van der Wilk; beëdiging 1971
Postbus 85850, 2508 CN Den Haag
TEVENS
Voorzitter tuchtcommissie Kon. Ned. Hockeybond te Bunnik


WILKE
N.Chr.M. (1967)[A
Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 85250, 3508 AG Utrecht


WILKE
S.N. (1997)[A
Petten, Tideman & Sassen
Postbus 80504, 2508 GM Den Haag


WILLANT
O.C.A. (1996); Mw.[A
Stein Advocaten Zwolle
Postbus 1232, 8001 BE Zwolle


WILLARD
P.J. (1994)[A
Van den Bosch & van den Broek
Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen


WILLARD
S.J.G.N.M., geboren aug 1950 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Bussum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 jan 1983
Rechter rechtbank Utrecht 21 mei 1984
Vice-president rechtbank Utrecht 13 sep 1990
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 27 aug 1997
NU
Utrecht Vice-president


WILLE
B.A., geboren jul 1948 [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 feb
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 1 feb 1984
NU
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alphen aan de Rijn; kantoor Wille & Donker c.s.; beëdiging 1975 of 1972
Postbus 357, 2400 AJ Alphen a/d Rijn
TEVENS
Lid van de Rotary


WILLE Zie de BRUINE-WILLE
C.M. de, geboren sep 1916; Mw.[R


WILLE
D.M. (1996); Mw.[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 75265, 1070 AG Amsterdam


WILLE
W. (1993)[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 190, 3000 AD Rotterdam


WILLEGEN
W.M.van (1993)[A
Donk Breukelaar & Van Willegen
Batjanstraat 5, 1094 RC Amsterdam
Tel. 020-6935544 Fax 020-6631381


WILLEKENS
J.P.P., geboren jun 1919[R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch ambtenaar Provinciale Voedselcommissie Tilburg 1 feb 1943
Ambtenaar Raad van Arbeid Tilburg 1 jun 1943
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Breda 1 dec 1944
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 27 mrt 1950
Substituut-griffier Idem 13 mrt 196
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 apr 195
Rechter Idem 31 okt 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 jun 1982


WILLEMBORG
A.M. (1980); Mw.[A
De Boer Willenborg
Overtoom 231, 1054 HV Amsterdam


WILLEMEN
J.J.C.M. (1984)[A
Vreijling & Braat Advocaten
Postbus 69, 4700 AB Roosendaal


WILLEMS
A.W., geboren okt 1940 [R [A
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven; kantoor Boskamp & Willems; beëdiging 1970
Postbus 581, 5600 AN Eindhoven
TEVENS
Geen bijbanen, 11 jun 1997


WILLEMS
A.W.M., geboren aug 1946 [R [A
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 sep 1989
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam; kantoor Noten; beëdiging 1978
TEVENS aug 1997
Plaatsvervangend Voorzitter Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva), bezoldigd. Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus20301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916
Redacteur van het tijdschrift voor Jeugd en familierecht, onbezoldigd
Lid van de commissie Openstelling Burgerlijk Huwelijk bezoldigd
Lid Bestuur van de Vereniging Praktizijns-Sociëteit te Amsterdam onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten gevestigd te Utrecht, onbezoldigd
Lid Bestuur van de Vereniging Defence for Children International Nederland te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Projecten Defence for Children International
Medeauteur van het vademecum Burgerlijk Procesrecht Personenrecht en Familiezaken Gouda Quint, bezoldigd
Lid Bestuur Stichting Steuncomité Onderwijs Buitenlanders gevestigd te Amsterdam, onbezoldigd
Lid Bestuur van de Stichting Kinderwerkplaats De Blauwe Engel gevestigd te Amsterdam, onbezoldigd


WILLEMS
J.F.R.M. (1985)[A
Bogaerts en Groenen
Postbus 127, 5280 AC Boxtel


WILLEMS-MORSINK
J.G.W., geboren aug 1944 ; Mw.[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Arnhem; Raio 1 jan 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 mei 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 1 mei 1974
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 1 mei 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 okt 1977
Rechter rechtbank Rotterdam 4 jan 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 21 feb 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 nov 1983
Vice-president Hof Amsterdam 2 apr 1991
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
NU
Amsterdam Hof coördinerend Vice-president
Dordrecht rechter-plaatsvervanger (Is geen rechter-plaatsvervanger volgens info P
Dordrecht 4 aug 1997)
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Adviesraad Herziening Rechterlijke Organisatie
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand A'dam
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Lid Bestuur van het Juristenfonds


WILLEMS
J.H.M., geboren aug 1944 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg
Rechter rechtbank Den Bosch 19 jul 1977
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1981
Vice-president Hof Amsterdam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
NU
Amsterdam Hof coördinerend Vice-president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting St. Carolus-St. Lidwina-Lindenlust Ziekenhuizen en verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio Noordoost Brabant
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker Jurisprudentie-bundel NBW
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te A'dam
Lid Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag
Lid van de Selectiecommissie (buitenstaanders) Openbaar Ministerie
Medewerker van Jurisprudentie Onderneming en recht


WILLEMS
J.H.P.J., geboren jun 1942; Drs. [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 feb 1987
Rechter rechtbank Den Haag 20 jul 1988
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag okt 1988
Vice-president rechtbank Den Haag 25 feb 1994
NU
Den Haag Vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Den Haag, sept 95


WILLEMS
J.M., geboren aug 1972; Mw.[R
NLRM 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1997


WILLEMS
M.A.L.M.[R [A
NLRM ? Niet in NLRM 1998
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam; kantoor Kennedy Van der Laan; beëdiging 1989
Postbus 15744, 1001 NE Amsterdam


WILLEMS
P. (1995)[A
De Haij & Van der Wende
Postbus 84233, 3009 CE Rotterdam


WILLEMS
P.J. (1948)[A
Willems Advocaten
Parnassusweg 8, 1076 AN Amsterdam


WILLEMS
P.W.H.M. (1996); Mw.[A
Rassers Jacobs &
Postbus 3404, 4800 DK Breda


WILLEMS
S.J.M.H. (1994); Mw.[A
Hoeberechts c.s.
Postbus 196, 6000 AD Weert


WILLEMS
T.A.M.W. (1981)[A
Quarles & Jurgens
Postbus 414, 5000 AK Tilburg


WILLEMS
Y.A.C.C., geboren jun 1963; Mw.[OM
NLRM 96 97 98
Beleidsmedewerker Politiezaken arrondissementsparket te Den Haag
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1995
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1997
NU
Middelburg substituut-officier van Justitie
Middelburg parket officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen, 28 jan 1997


WILLEMSE-SCHOENMAKERS
G.P.G. (1989); Mw.[A
Willemse & Schoenmakers
Postbus 55, 7070 AB Ulft


WILLEMSE
J.A.B.H.M (1984)[A
Willemse & Schoenmakers
Postbus 55, 7070 AB ULFT


WILLEMSE-SCHWERING Zie SCHWERING; vanaf 1993 WILLEMSE-SCHWERING
J.M.P., geboren mrt 1960; Mw. (zie SCHWERING voor eerdere jaren)[R
NLRM 98
Raio rechtbank 's-Hertogenbosch 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank 's-Hertogenbosch 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Hertogenbosch 1 okt 1992
Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch 14 feb 1994


WILLEMSE
K.J. (1977)[A
Willemse & Van Poorten
Postbus 3045, 2001 DA Haarlem


WILLEMSE
P.A. (1997); Mw.[A
Everts Bosboom Hiemstra
Postbus 35, 2290 AA WATERINGEN


WILLEMSEN
A.W.A., geboren apr 1950 [OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 15 okt 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 mrt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 apr 1988
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Lid regiocommissie BJ Brabant te Helmond
16 jan 1997, 18 sep 1997


WILLEMSEN-DE VRIES
C.A. (1996); Mw.[A
Adv.kantoor Jap A Joe
Postbus 13244, 3507 LE Utrecht


WILLEMSEN
C.E. (1994); Mw.[A
Klarenaar Advocaten
Postbus 939, 3300 AX Dordrecht


WILLEMSEN
C.M. (1996); Mw.[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 1174, 3000 BD Rotterdam


WILLEMSEN
J.J. (1993); Mw.[A
Nauta Dutilh
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam


WILLEMSEN-TEN VELDE
M., geboren nov 1961; Mw.[OM
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mrt 1994
NU
Arnhem; volgens parket vertrokken
Zutphen parket Officier van Justitie
TEVENS
Lid Stichting RK schoolbestuur Doorwerth
Lid Bestuur Lions-club Renkum-Airborn, 19 aug 1997


WILLEMSEN
M.J.C. (1992); Mw.[A
Donk Breukelaar & Van Willegen
Batjanstraat 5, 1094 RC Amsterdam


WILLEMSEN
R. (1991)[A
Duijnstee Van der Wilk
Postbus 85850
2508 CN Den Haag


WILLEMSEN
S., geboren nov 1928; Drs. [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger hoofd afdeling Juridische Zaken van Phs. van Ommeren NV. Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 sep 1987
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen, 4 aug 1997


WILLEMSEN
T.E.A., geboren okt 1957 [R
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 6 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter rechtbank Maastricht 2 apr 1993
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Lid Bestuur Juridische Zaken van de Vereniging Geen Oost-Tracé voor de A2, 26 aug 1997


WILLEMSEN
W.A. (1990); Mw.[A
Van Anken Knuppe Damstra
Postbus 272, 3300 AG Dordrecht


WILLENBORG
A.H.M., geboren aug 1942; Mw.[R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 20 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 dec 1991
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amersfoort; Gnattostraat; beëdiging 1994
TEVENS
Lid van de gemeenteraad van Amersfoort
Lid Raad van Toezicht van het Eemland Ziekenhuis te Amersfoort
Voorzitter van de Stichting Jeugd Ondersteuning Gezondheidszorg (Jong) te Amersfoort


WILLENS
A.W.M. (1973)[A
Nolen Advocaten
Postbus 74675, 1070 BR Amsterdam


WILLERING
B.B.A. (1994)[A
Kettler & Reijerse-Snel
De Lairessestraat 16, 1071 PA Amsterdam


WILLERING
M.W. (1997)[A
Alt & De Boorder
Postbus 82228, 2508 EE Den Haag


WILLEUMIER
J. (1979)[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WILLIGEN
W. van; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 sep 1979
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Caron & Stevens; beëdiging 1965
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam


WILLIGENBURG
G.J.L. van, geboren febr. 1925[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam 14 feb 1986


WILLINK Zie MAAR-WILLINK
J.M., geboren nov 1947; Mw. [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaresse Kinderrechter Den Haag 1972
Griffier rechtbank Den Haag 1 nov 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 5 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 sep 1981
Rechter rechtbank Den Haag 5 jul 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 8 feb 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt1987
Rechter rechtbank Den Haag 9 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 feb 1991
Vice-president rechtbank Den Haag 20 aug 1991
NU
Den Haag rechtbank griffier
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter
Amsterdam rechter
Den Haag rechter
Rotterdam rechter-plaatsvervanger van rechtswege
Den Haag Vice-president
TEVENS
Vice-voorzitter Stichting Prinses Christina Concours Den Haag, okt 1997


WILMINK
P.M. (1978)[A
De Kempenaer Advocaten
Postbus 9218, 6800 HX Arnhem


WILMS
A.G.M. (1997)[A
De Metz Advocaten
Postbus 76725, 1071 HS Amsterdam


WILMS
E.F.J. (1985)[A
Holbeinstrasse 34, CH-8032 ZURICH ZWITSERLAND


WILSCHUT
G.J. (1980)[A
Nieuwe Gracht 55, 2011 ND Haarlem


WILSCHUT
M., geboren jan 1923; Mej.[R
NLRM 71 80
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming te Rotterdam. II plaatsvervanger secretaresse 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 jul 1968
Rechter, Idem 13 jun 1969


WILSON
A.E. (1995); Mw.[A
De Loos & Schrijver
Postbus 453, 2240 AL Wassenaar


WILT
G. van der, geboren sep 1947; Mw. [R [A
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger; ontslag 11 nov 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Van den Bosch & Van den Broek; beëdiging 1990
TEVENS
Geen bijbanen
Ontslag


WIN
E.A. van (1983)[A
De Clercq Van Win & Wols
Postbus 11051, 2301 EB Leiden


WIN
R.W.J.J. de (1996)[A
Loeff Claeys Verbeke
Postbus 75088, 1070 AB Amsterdam


WIND
B., geboren okt 1966; Mw.[R
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1994


WIND
F. van der, geboren okt 1942 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 3 dec 1992
Kantonrechter Rotterdam 19 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 jun 1996
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline voor het ressort Den Haag te Den Haag
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor de regio
Rotterdam te Rotterdam Bestuurslid Stichting voor Ooglijders te Rotterdam
Voorzitter beroepscomm. Stichting Zelfregulering Alcoholbranche (STIZA) te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger te Rotterdam


WIND
G.A.T., geboren jan 1925[R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 sep 1972
Rechter rechtbank Roermond 3 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 19 sep 1975
Vice-president rechtbank Roermond 6 jul 1978
President rechtbank Roemmond 15 jul 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 19 dec 1991


WIND
H.D. (1992)[A
Eblé & Eschauzier Advocaten
Postbus 5581, 2000 GN Haarlem


WIND
J. (1983)[A
Kernkamp Advocaten
Postbus 117, 4330 AC Middelburg


WIND
J.P., geboren okt 1953 [R
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 feb 1994
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend hoofd afdeling algemene en bestuurlijke en juridische zaken
Lid werkgroep energie van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
Vice-voorzitter bestuur Stichting Milieufederatie Drenthe
Lid afdelingsverkiezingscommissie D66 afdeling Groningen
Auteur 9e druk enige bestuursrechtelijke begrippen Uitgever Vermande Educatief, 02 feb 1997


WIND
O. van der, geboren nov 1945 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 21 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mrt 1991
militair Lid Hof Arnhem 20 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Officier Koninklijke Landmacht
Ministerie van Defensie, Kon. Landmacht, Directie Personeel, Bestuursrechtelijke Geschillen Kon. Landmacht, hoofd, apr 1997


WINDEN
J.I. van der (1993); Mw.[A
Van Driem Advocaten
Reijnier Vinkeleskade 64, 1071 SX Amsterdam


WINDT
B.M.E. de (1981); Mw.[A
Postbus 7091, 1007 JB Amsterdam


WINDT
J. van der, geboren nov 1946 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 8 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
Rechter rechtbank Den Haag 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 7 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 7 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 aug 1996
Kantonrechter Delft 12 juni 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 5 sep 1997
NU
Den Haag rechter
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger Niet opgegeven in Den Haag
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen, okt 1997


WINDT
M.(1991)[A
Houthoff Advocaten
Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam


WINFIELD
W.C.E., geboren dec 1962 [R
NLRM 96 97 98
Wetgevingsjurist Directie Wetgeving Ministerie van Justitie van Aruba
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 6 sep 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen, 09 jun 1997


WINGEN
M.M.C. (1990)[A
Camplaan 20a, 2103 GW Heemstede


WINK
I.W.H. (1997); Mw.[A
Wouters Advocaten
Postbus 21937, 3001 AX Rotterdam


WINKEL
A.R. van der, geboren okt 1959 [R
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hengelo
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 3 mei 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 3 mei 1991
Rechter rechtbank Almelo 10 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
Vice-president rechtbank Almelo 1 jun 1994
NU
Almelo rechtbank Vice-president
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Stichting kabelteevee Hengelo
Lid van de begeleidingscommissie (bedoeld in de CAO-Ziekenhuiswezen bij de Stichting Medisch Kleuterdagverblijf Tesinkweide
Penningmeester van de Partij van de Arbeid afdeling Haaksbergen
Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring te Almelo
Lid Bestuur Stichting Reclassering in het arrondissement Almelo
Roulerend Voorzitter beroeps en bezwarencommissie gemeentes Hakbergen en Neede


WINKEL
G. te (1988); Mw.[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 75265, 1070 AG Amsterdam


WINKEL
H., geboren dec 1909[R
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 1933-1939
Werkzaam bedrijfsleven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jul 1947
Rechter rechtbank Amsterdam 20 sep 1949
Raadsheer Hof Amsterdam 19 jul 1962


WINKEL
H. van (1980)[A
De Haas & De Jong
Postbus 3219, 5003 DE Tilburg


WINKEL
J.T.[R
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 1 mrt 1961


WINKEL
L.C., geboren jul 1949 [R [U
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger; werd verzocht ontslag te nemen en wordt niet meer ingezet
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, historische ontwikkeling van het recht. Rotterdam
p/a Erasmus Universiteit, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Burg. Oudlaan 50 (3062 PA) Rotterdam, 15 feb 1997


WINKEL
P.J. (1995)[A
Brink Advocaten
Postbus 15, 2200 AA Noordwijk


WINKEL
W., geboren jan 1952 [R [A
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Drachten
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 24 apr 1992
NU
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Drachten; kantoor Winkel & Smit Advocaten; beëdiging 1973
Noordkade 70, 9203 CG Drachten
TEVENS
Lid van de Rotary


WINKELHUIJZEN
H.J.M. (1995); Mw.[A
La Gro c.s.
Postbus 155, 2800 AD Gouda


WINKELMAN
P. (1983)[A
Ouwerkerk Hofstee & Winkelman
Postbus 519, 4000 AM Tiel


WINKLER
J.H., geboren apr 1930[R
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam verzekeringswezen te Rotterdam 1957
Rijksreclasseringsambtenaar te Utrecht 1959
Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1963
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofd administratie Directie T.B.R. en Reclassering te Den Haag 1966
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Haag 1 jan 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 19 jun 1977
Ondervoorzitter Idem 28 mrt1978


WINKSTER
J.J.M., geboren dec 1964; Mw.[OM
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 14 aug 1997
NU
Zwolle Substituutparket vertrokken info CJL van Voorthuysen
Secretaresse parket hoofdparket, 22 sep 1997


WINNEMULLER
H.G.C. (1991)[A
Zanders & Eikendal
Postbus 490, 5900 AL Venlo


WINNIPS
J. (1975)[A
Winnips & Schütz Advocaten
Postbus 509, 8901 BH Leeuwarden


WINNUBST
Th.J.A. (1985)[A
Smit & Winnubst
Postbus 315, 5260 AH Vught


WINT
J.E. van de (1988); Drs.[A
Postbus 9185, 1180 MD Amstelveen


WINTER
E.M. de (1980); Mw.[A
Vreeswijk & De Winter
P.C.Hooftstraat 22, 1071 BX Amsterdam


WINTER
G.R. (1972)[A
Winter c.s.
Postbus 27, 8600 AA Sneek


WINTER
H.G. de, geboren aug 1947[R
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1983


WINTER-DE GIER
H.J.M.M. de, geboren aug 1948; Mw.[R
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 jun 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WINTER
J.A. [U
Amsterdam Vrije Universiteit
hoogleraar recht der Europese organisaties
Vijverweg 2l (2061 GT) Bloemendag, tel. 023-5275343


WINTER-BOSSINK
J.M. (1993); Mw.[A
Buruma Maris
Postbus 84046, 2508 AA Den Haag


WINTER
J.W. (1997)[A
Unilever N.V.
Postbus 760, 3000 DK Rotterdam


WINTER
L.I. de; Prof.[R [U
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 okt 1962
INFO
Waar is/was hij hoogleraar


WINTER
M. de (1985); Mw.[A
De Winter Advocaten
Postbus 265, 2990 AG Barendrecht


WINTER
M.D. (1989)[A
Laan van Meerdervoort 125, 2517 AV Den Haag


WINTER
R.E. de, geboren mei 1948 [R
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 7 okt 1996
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger 96/97
HOOFDFUNCTIE
Hoofddocent Rijks Universiteit Limburg


WINTER
R.R., geboren jan 1950 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 22 feb 1984
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1984
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 17 sep 1985
Lid Kamer voor mededingingszaken College van B. B. 25 feb 1987
Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 16 nov 1994
Vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
Coördinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 11 nov 1996
NU
Commissie van Beroep voor het Bedrijfsleven; coördinerend Vice-president


WINTER
W. de (1985); Mw.[A
De Winter Advocaten
Gasthuisstraat 6, 3771 HE Barneveld


WINTERS
B. (1992)[A
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851, 2509 LW Den Haag


WINTERS
C.H.B., geboren dec 1943 [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur Arnhem; kantoor Winters & Bosnak; beëdiging 1969
Advocaat te Arnhem; kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau; beëdiging 1969
Postbus 560, 6800 AN Arnhem
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuizen Arnhem
Lid Commissie van Beroep betaald voetbal KNVB, jan 1997


WINTERS
D. (1981)[A
Winters & De Vries
Postbus 698, 2130 AR Hoofddorp


WINTERS
M.P.H. (1973)[A
Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 560, 6800 AN Arnhem


WINTERS-KRAMER GLIJNIS
N. (1992); Mw.[A
Octrooibureau Vriesendorp
Postbus 266, 2501 AW Den Haag


WINTGENS
M.A. (1989)[A
Nauta Dutilh
Postbus 6019, 5600 HA Eindhoven


WINTHER-MEIJERS
C.M. de (1991); Mw.[A
Dubach Advocaten
Postbus 422, 5700 AK Helmond


WINTJES
J.E. (1997)[A
Nauta Dutilh
Postbus 6019, 5600 HA Eindhoven


WIRJOSOEKARTO-VAN DE GOORBERG
L.M. (1981); Mw.[A
Postbus 277, 4380 AG Vlissingen


WISSELINK
D.B.A., geboren okt 1910[R
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1932
Idem Batavia en Palembang 1934
Werkzaam Departement van Economische Zaken Ned. Indië en Indonesië 194
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 1955
Werkzaam Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, II. administrateur 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1965
Rechter Utrecht 16 nov 1966
Vice-president Utrecht 19 aug 1977


WISSELINK
F.B. (1996)[A
Petten, Tideman & Sassen
Postbus 80504, 2508 GM Den Haag


WISSELINK
M.J. (1994)[A
Van Mens & Wisselink
Postbus 85450, 3508 AL Utrecht


WISSING
J.L.M. (1977)[A
Wissing & Teunissen Kantoor
Pepijnstraat 10, 5921 HM Venlo-Blerick


WISSMANN
C.M., geboren mei 1902[R
NLRM 71
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Indië okt 1929
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening respectievelijk te Utrecht, Groningen, R'dam en Dordrecht, 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 13 apr 1951
Opdracht werkzaam economisch rechter rechtbank Roermond 22 mei 1951 - 1 nov 1962
Vice-president rechtbank Den Bosch 3 okt 1962


WIT
A.E.B. de (1974); Mw.[A
Offenbachstraat 21, 1817 JA Alkmaar


WIT
A.M.C. de, geboren sep 1952; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 4 jan 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 apr 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 29 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht


WIT
C.J. de (1979)[A
Mr. C.J. de Wit Kantoor
Postbus 5006, 4380 KA Vlissingen


WIT
E.F. de (1986); Mw.[A
Postbus 53201, 1007 RE Amsterdam


WIT-FACCHETTI
F.C. de (1988); Mw.[A
Rischen & Van Bellen advocaten
Postbus 22096, 3003 DB Rotterdam


WIT
H. de, geboren aug 1946 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 22 jun 1987
Rechter rechtbank Assen 1 sep 1994
NU
Assen rechter
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent bij de vakgroep strafrecht RUG
Medewerker vakgroep strafrecht RUG jul 1997


WIT
H.E.C. de, geboren mrt 1954; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 14 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 feb 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 22 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 apr 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


WIT
J. de (1986)[A
Van Diepen Van der Kroef Lenior
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam


WIT
J.A.M. de, geboren nov 1948 [R
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 sep 1995
Docent aan de hogeschool van Amsterdam
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1997
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter


WIT
J.M.A.M. de (1969)[A
Dr. Jaegersstaat 47, 6417 CJ Heerlen
INFO
TK-lid 1998; SP


WIT
J.P.N. de (1991)[A
De Wit Lattmann Türkkol
De Clercqstraat 122, 1052 NP Amsterdam


WIT
J.T., geboren dec 1952 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 28 mrt 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 13 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 jan 1984
Rechter rechtbank Rotterdam 1 mrt 1905
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 okt 1986
NU
Lid N.A. en Aruba, aug 1997


WIT
J.T. de, geboren mrt 1940 [OM
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterl. Organisatie te Den Haag; Raio 1 jul
1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 nov 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 nov 1969
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 1 nov 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 28 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 21 okt 1975
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 15 mrt 1983
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 29 okt 1987
NU
Dordrecht parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Belcanto te Dordrecht


WIT
L. de (1987); Mw.[A
Nannings & De Wit
Heereweg 139, 2161 BA Lisse


WIT
L.A.J.M. de, geboren aug 1944 [OM
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie, II. stafmedewerker, Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 jun 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 12 aug 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 27 jul 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 25 feb 1991
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 dec 1992
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1994
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Lid van de Rotary


WIT
L.G.C.M. de (1997)[A
Verstrepen & De Wit Advocaten
Postbus 4305, 4900 CH Oosterhout


WIT
P. (1996)[A
Kennedy Van der Laan
Postbus 15744, 1001 NE Amsterdam


WIT
P. de (1971)[A
Korte & De Wit Advocaten
Postbus 215, 1400 AE Bussum


WIT
R.A. de (1997); Mw.[A
Wieringa Advocaten
Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam


WIT
S. de, geboren dec 1952[R [A
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger; ontslag 11 nov 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Buruma Maris; beëdiging 1978
Postbus 84046, 2508 AA Den Haag
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Intellectuele Eigendom


WIT-DE WITTE
W.E. de (1987); Mw.[A
Quarles & Jurgens
Postbus 130, 4460 AC Goes


WITBERG
D.A. (1993); Mw.[A
Prinsen van der Putt
Postbus 666, 5600 AR Eindhoven


WITBERG
T., geboren sep 1956; Mw.[R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 sep 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie EZ, Directoraat-generaal voor Energie, Directie Algemeen Energiebeleid, Hoofdafdeling Internationaal, Sector Coördinatie Juridische Zaken, Hoofd
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WITHAAR-WEIJNS
L.F. (1990); Mw.[A
Lenards &Ter Haar
Postbus 26, 8320 AA Urk


WITHOLT
A.W. (1977)[A
Van Dunn & Felix
Postbus 21808, 3001 AV Rotterdam


WITJES
J.T.S. of J.Th.S., geboren okt 1960[R
NLRM 98
Bedrijfsjurist
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 jan 1998
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester Junior Kamer Roermond, apr 1998


WITKAMP
H.J. (1982); Mw.[A
Smink Witkamp & Schoonderbeek
Postbus 492, 3800 AL Amersfoort


WITKAMP
S.I. (1996); Mw.[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 190, 3000 AD Rotterdam


WITLOX
J.J.M. of R.J.J.M.[R [A
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1970
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Postbus 1778, 5200 BV Den Bosch; beëdiging 1985


WITLOX
K.J.M., geboren dec 1918[R
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Den Bosch nov 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 sep 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 feb 1972
Rechter rechtbank Den Bosch 28 mrt 1977


WITLOX
M.A.I. (1989)[A
Witlox Tuzkapan Advocaten
Keizersgracht 461, 1071 DK Amstelveen


WITSEN ELIAS
J.W.; Jhr. [R
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Amsterdam: geen opgave nevenactiviteiten


WITSEN ELIAS
N., geboren apr 1906; Jhr.[OM
NLRM 71
Werkzaam Regeringsbesluit Uitv. Landbouwcrisis Wet 1933 1 jun 1933
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 2 jun 1937
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 23 jun 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 7 mei 1947
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 24 sep 1957
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 30 nov 1962


WITSIERS
H.A., geboren aug 1951 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Middelburg 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 22 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 feb 1982
Rechter rechtbank Middelburg 2 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 31 okt 1984
Vice-president rechtbank Middelburg 13 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Middelburg 8 jul 1994
NU
Middelburg coördinerend Vice-president
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter grondkamer Zeeland
Redacteur Data Juridica
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV, De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuidwest, 29 jul 1997


WITT
E. de, geboren feb 1959; Drs.[R
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 jan 1998


WITT WIJNEN
H.R. de (1989)[A
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam


WITT WIJNEN
O.E. de (1996)[A
Kneppelhout & Korthals
Postbus 546, 3000 AM Rotterdam


WITT WIJNEN
O.L.O. de [R [A
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 jul 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 1 mrt 1989
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1961
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid comité van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
Lid comité van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te Rotterdam
Commissaris Nederlandse Reassurantie Groep NV, Nederlandse Reassurantie Holding NV
Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Mediation Instituut
Consul-generaal Koninkrijk van Denemarken
Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
Lid Bestuur Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de juridische faculteit van de Nijmeegse Universiteit
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
Lid Bestuur Stichting Bremhorst
Lid en diverse commissies International Bar Association


WITTE
B. de [U
Maastricht Universiteit
hoogleraar Europees recht
Aylvalaan 22 (6212 BC) Maastricht, tel. 043-~251106


WITTE-VAN DEN HAAK
M.B. de (1984); Mw.[A
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag


WITTE
M.J. de (1988)[A
Diepeveen Advocaten
Postbus 49, 3910 AA Rhenen


WITTE
M.Ph. de (1984)[A
Van den Boogaard Advocaten
Reinkenstraat 47, 2517 CP Den Haag


WITTE
W.G.M.J. (1982); Mw.[A
Stadhouders Advocaten
Postbus 14028, 35085B Utrecht


WITTE
W.J.B. (1973)[A
Witte & Partners
Postbus 2474, 3500 GL Utrecht


WITTEKAMP
J.J. (1994)[A
Timman, Van Vliet & Elshof
Postbus 247, 2600 AE Delft


WITTEMAN-VAN MEERWIJK
L.A.C.M., geboren apr 1929; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90
Arb. centrale. Raad van Beroep Haarlem 1 mei 1984
Gerechtsauditeur Idem 30 mei 1985
Plaatsvervangend voorzitter Idem 22 sep 1987


WITTEMAN
P.M., geboren dec 1924[R
NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur te Amsterdam nov 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 mrt 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1959
Rechter rechtbank Amsterdam 18 mrt 1965
Raadsheer Hof rechtbank Amsterdam 18 jun 1970
Vice-president rechtbank Amsterdam 25 nov 1980
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 16 mrt 1976


WITTENBERGHE
N.A.G. van (1996); Mw.[A
Unger & Terwee
Roemer Visscherstraat 39, 1054 EW Amsterdam


WITTEVEEN
H.P. (1994)[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WITTEVEEN
M.R., geboren jun 1957 [OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 dec 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 14 mei 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1993
NU
Amsterdam parket


WITTEVEEN
P.A.M. (1977)[A
Trenité Van Doorne Advocaten
Postbus 75265, 1070 AG Amsterdam


WITTEVEEN
W.J.; Dr. [U
Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
hoogleraar encyclopedie der rechtswetenschap
Burg. Pastoorsstraat 31 (4835 KE) Breda, tel. 076-5601255


WITTICH-SCHMIDT
N. (1990); Mw.[A
Adv.kantoor Wittich-Schmidt
Postbus 1143, 7550 BC Hengelo


WITTOP KONING
J.H. (1988)[A
Scholten & Wittop Koning
Lange Voorhout 43, 2514 EC Den Haag


WITTOP KONING
J.P., geboren jan 1942[OM
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jul 1984
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 9 feb 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jun 1989


WITVOET
J. (1992)[A
Van Zelm c.s.
Postbus 14125, 3508SE Utrecht


WLADIMIROFF
G.R. (1995)[A
Clifford Chance
Postbus 7301, 1007 JH Amsterdam


WLADIMIROFF-NATER
J.W. (1981); Mw.[A
Wladimiroff & Spong
Postbus 82155, 2508 ED Den Haag


WODRADA
H., geboren mrt 1928[OM
NLRM 87 88/89
Arrondissementsofficier van Justitie Den Bosch 25 mrt 1986


WOEI-A-TSOI
D.N.G., geboren feb 1970; Mw.[R
NLRM 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1998
Zij is gekomen van het bureau van de Nationale Ombudsman
NB in Rotterdam
Is dit misschien geritseld door Leig de Bruin, substituut Ombudsman als dank voor het meewerken aan afdekken ?


WOELDERS
A.J., geboren mei 1932 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 nov 1983
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


WOELINGA
D.H. (1991)[A
Roemer Visscherstraat 24, 1054 EX Amsterdam


WOENSEL
A.M. van, geboren okt 1961; Mw.[R
NLRM 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 26 okt 1995
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


WOENSEL
H.P.M. van (1992)[A
Harner Advocaten
Keizersgracht 561-563, 1017 DR Amsterdam


WOENSEL
J.M.M. van, geboren jun 1942 [OM
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Haag; Raio 1 aug 1968
Raio te Breda 1 okt 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 dec 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 mrt 1971
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Breda 1 feb 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 17 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 jan 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 4 jul 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 27 nov 1980
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Assen 7 okt 1985
NU
Assen parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Leeuwarden Hof waarnemend Advocaat-Generaal
Voorzitter District Drenthe Ned. Bridge Bond
Voorzitter Straf en Tuchtcommissie Ned. Bridge Bond
Lid van de Rotary, 17 nov 1997


WOENSEL
L.P.J.M. van (1997)[A
Buntsma & Van Dooren
Postbus 7453, 4800 GL Breda


WOERDEMAN
A.J.L., geboren jun 1963 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1996
NU
Breda gerechtsauditeur
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen Bijbanen, 09 jun 1997


WOERDEN
I. van, geboren dec 1905[R
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 8 nov 1937
Werkzaam Ministerie van Justitie, II referendaris 1 jun 1948
Waarnemend griffier Hof Den Haag 15 okt 1957
Griffier Hof Den Haag 13 mei 1960


WOERDT
H.C. van der (1954)[A
De Kluft 101, 7943 LR Meppel


WOERDT
R.A.B. van der (1997); Mw.[A
Heijltjes Advocaten
Postbus 1392, 6501 Bj Nijmegen


WOERKOM
A. van (1996)[A
Van den Bosch & van den Broek
Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen


WOERKOM
N. van (1993); Mw.[A
Buruma Maris
Postbus 1174, 3000 BD Rotterdam


WOERS
H.J.G.M. te (1995)[A
Kötter c.s. Advocaten
Postbus 255, 7640 AG Wierden


WOERTMAN
A. (1996)[A
Rietveldt Advocaten
Postbus 288, 9600 AG Hoogezand


WOESTENENK
E.J. (1996); Mw.[A
Van den Bosch & van den Broek
Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen


WOESTHOFF
P.L.J. (1991); Mw.[A
Postbus 3115, 1270 EC Huizen


WOLBERINK
C.L (1996); Mw.[A
Plas & Bossinade
Postbus 1110, 9701 BC Groningen


WOLDE
J.P.C. ten (1994)[A
Postbus 9640, 2003 LP Haarlem


WOLDRING
H.E.S.; Dr. [U
Amsterdam Vrije Universiteit
bijzonder hoogleraar
Burg. Haspelslaan 382 (1181 NG) Amstelveen, tel. 020-6416767
levensbeschouwing en politieke filosofie (vanwege de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds)


WOLF
A.H.J. (1975)[A
Barents & Krans Advocaten
Postbus 30457, 2500 CL Den Haag


WOLF
A.M. (1994); Mw.[A
De Vos & Steinz
Postbus 1031, 1000 BA Amsterdam


WOLF
C. de (198 1)[A
Ardennenlaan 174, 1066 SE Amsterdam


WOLF
J.E. van der (1983)[A
Van Loon & Van der Wolf
Postbus 3255, 3760 DC Soest


WOLF
M.P. (1994)[A
Rassers Jacobs &
Postbus 3404, 4800 DK Breda


WOLF
R.A. (1993)[A
Caron 81 Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720, 1000CS Amsterdam


WOLFF
S.M. (1997); Mw.[A
Wanningstram 10-12, 1071 LB Amsterdam


WOLFHAGEN
W.C.D.E. (1997); Mw.[A
Pfeil, Heuts, Houtakkers & Van der Reijden
Postbus 865, 6200 AW Maastricht


WOLFS
A., geboren sep 1971[R
NLRM 98
Raio rechtbank 's-Hertogenbosch 1 okt 1997
NU
Den Bosch raio
TEVENS
Bijbanen niet bekend, 14 aug 1997


WOLFS
A.J.[R
NLRM
NU
Assen raio
TEVENS
Geen bijbanen, jul 1997


WOLFS
J.G.A., geboren dec 1930[R
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en Procureur te Maastricht 1957
Rechterlijk ambtenaar Ned. Nieuw-Guinea 1958
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 8 aug 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 19 feb 1964
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam substituut-officier van Justitie Ned. Antillen
15 sep 1967
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 2 jan 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 11 feb 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 3 jan 1980
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 mrt 1988


WOLFS
J.M. (1993)[A
Houthoff Advocaten
Postbus 1507, 3000 BM Rotterdam


WOLFSEN
A., geboren feb 1960 [R
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 4 apr 1996
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directie Rechtspleging te Den Haag, senior-beleidsadviseur
TEVENS
Lid van de gemeenteraad van Oldebroek te Oldebroek, bezoldigd aug 1997
Voorzitter van de Raad van commissarissen van de woningstichting NW-Veluwe te Wezep, bezoldigd


WOLGEN
H.F., geboren okt 1943[R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 5 okt 1981
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Groningen; kantoor Dorhout c.s. Advocaten; beëdiging 1970
Oude Ebbingestraat 91, 9712 HG Groningen
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Stichting Verpleeghuizen De Hoven te Winsum
Lid Bestuur Liga 68 te Groningen
Commissaris Muiekick & Grol BV. Groningen
Voorzitter beide commissie BB van de gemeente Winsum, 29 mei 1997


WOLLENSTEIN
J. (1985)[A
Adv.kantoor Hemonylaan
Hemonylaan 27, 1074 BJ Amsterdam


WOLLESWINKEL
J.T., geboren dec 1949 [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 apr 1993
Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1994
NU
Utrecht rechter


WOLLESWINKEL
P.A. (1983)[A
Wolleswinkel Advocaten
Stationsweg 43, 3771 VC Barneveld


WOLS
A. (1994)[A
Zillinger Molenaar & Verdonk
Postbus 542, 8440 AM Heerenveen


WOLS
J. (1986)[A
De Gercq Van Win & Wols
Postbus 11051, 2301 EB Leiden


WOLT
J.A., geboren nov 1932 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
's Rijksbelasting te Hengelo 1958
Raadsheer Hof Arnhem 17 jul 1981
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 sep 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 sep 1988
Vice-president Hof Leeuwarden 6 jan 1994
Ontslag 01 feb 1998
Raadsheer-plaatsvervanger hof Leeuwarden 5 feb 1998
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen vaste functies bestuurslidmaatschappen commissariaten of redacteurschappen
Wel een keer per jaar medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht aan de federatie-belastingacademie, jan 1997


WOLTER
E. (1996)[A
Bos en Lommer Advocaten
Postbus 56920, 1040 AX Amsterdam


WOLTER
J.A. (1967)[A
Postbus 97, 6040 AB Roermond


WOLTERS
C.M., geboren nov 1950; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie VROM 1973
Werkzaam Raad van State 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 15 jun 1984
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 feb 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 mei 1937
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 7 sep 1989
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 3 okt 1997
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven
Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair beroepscollege
Medewerker rechtspraak katern Ned. Juristenblad
Medewerker bundel bestuursprocesrecht, apr 1997


WOLTERS
D.W.H.M. (1996)[A
Schut & Grosheide
Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam


WOLTERS
F.W.P. (1976)[A
Nieuwe Purmerweg 12, 1025 VS Amsterdam


WOLTERS
H.M.P.A. (1991)[A
Meulenkamp. Ament & Van Haren
Postbus 377, 5900 AJ Venlo


WOLTERS
J.P. (1972)[A
Mr J.P. Wolters Kantoor
Postbus 344, 7100 AH Winterswijk


WOLTERS
M. (1989)[A
Höcker, Rueb & Doeleman
Postbus 74654, 1070 BR Amsterdam


WOLTERS
M.A.M. (1988)[A
Wijnberg Advocaten
Postbus 263, 9700 AG Groningen


WOLTERS
T.M.L. (1987)[A
Bauer en Wolters
Postbus 134, 8900 AC Leeuwarden


WOLTERS
W.H.J.O. (1980)[A
De Kempenaer Advocaten
Postbus 9218, 6800 HX Arnhem


WOLTHUIS
H., geboren sep 1951 [R
NLRM 95 96 97 98
Hoofd Juridische Zaken bij N.V. EGD te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 sep 1995
Rechter rechtbank Assen 25 jan 1996
NU
Assen rechter
TEVENS
Geen bijbanen, 20 apr 1996


WOLTJER
H.J.; Prof.[R [U
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 14 jun 1966
INFO
Waar is /was hij hoogleraar


WOLTJER
J.[R
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 jul 1958


WOLTJER
R.H. (1989)[A
Wieringa Advocaten
Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam


WOLTMAN
J.J., geboren nov 1910[R
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie II. referendaris 20 jul 1936
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 dec 1946
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 4 dec 1954
Raadsheer Hof Leeuwarden 29 nov 1957
Vice-president Leeuwarden 13 sep 1968


WOLTRING
I.J.M., geboren jul 1946 [R [A
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 22 mrt 1988
NU
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Van Wijmen Nouwen; beëdiging 1978
Postbus 4714, 4803 ES Breda
INFO
Bijbanen niet bekend


WOLTRING
J.A., geboren nov 1918 [R
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Rijksbureau IJzer en Staal 1942
Werkzaam inspectie Prijsbeheersing Rotterdam en Amsterdam 1943
Waarnemend griffier Hof Amsterdam okt 1945
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 8 jan 1946 tot 1 jan 1947
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 13 dec 194
Rechter rechtbank Den Haag 13 jan 1954
Raadsheer Hof Den Bosch 7 mrt 1961
Vice-president Idem 27 sep 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985


WOLTRING
L.J. (1985)[A
Van Wijk & Woltring
Postbus 562, 2130 AN Hoofddorp


WONG FONG SANG
I.E. (1995); Mw.[A
De Zeeuw &Jacobs Advocaten
Leidsegracht 74, 1016 CR Amsterdam


WOODROW
G.J. (1996)[A
Pessers Advocatenkantoor
Postbus 10360, 5000 JJ Tilburg


WOOLDRIK
H.P., geboren jan 1942 [OM
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 96 97 98
Proeftijd art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Zwolle; Raio 10 okt 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 10 feb 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 nov 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10 feb 1972
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 10 feb 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 5 jan 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 5 dec 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 4 mrt 1982
Hoofd sectie strafrechtbeleid van de Directie Beleid van het Ministerie van Justitie
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1996
NU
Zutphen parket hoofdparket
TEVENS
Lid tuchtcommissie betaald voetbal KNVB
Lid Bestuur Stichting persprijs Jacques van Veen
Voorzitter Commissie van B IPABO te Amsterdam
Bestuurslid Vereniging Vrienden van de Muziekschool Zutphen
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, Directie Politie
Ministerie van Justitie, Directie Staats- en Strafrecht, waarnemend Hoofd, 19 aug 1997


WÖRETSHOFER
J., geboren mei 1947[R
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 mei 1997
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent, Open Universiteit Heerlen, straf(proces)recht, 26 aug 1997


WORMER
F.W., geboren feb 1923[R
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem 27 jul 1988


WORMHOUDT
R.H. (1988)[A
Wormhoudt Van der Hurk Rol
Amstelveenseweg 4, 1075 XH Amsterdam


WORST
D.A. (1996)[A
Nauta Dutilh
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam


WORT
E.R.H. van [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 22 dec 1980
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger


WORTEL
J., geboren okt 1954 [OM
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1992
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 1 feb 1996
NU
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal


WORTELBOER
R.J. (1995)[A
Veraart De Granada & Partners
Postbus 212, 1800 AE Alkmaar


WORTMANN
J.C.E., geboren jul 1932 [R
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Advocaat en Procureur, tevens Wetenschap. ambtenaar werkzaam Jurid. faculteit Universiteit
Nijmegen sep 1960
Juridisch medewerker Ned. Katholieke Werkgevers Verbond sep 1963
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem mei 1965
Rechter rechtbank Maastricht 5 nov 1971
Vice-president rechtbank Maastricht 13 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 sep 1997
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger


WORTMANN
S.F.M., geboren mrt 1956; Mw.[R [U [J
NLRM 88/89 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Woonplaats Den Haag, examenjaar 1979
Medewerker Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
NU
Notaris
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en Ondernemingsrecht, Raadadviseur 95/96
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, personen-, familie- en jeugdrecht (Vanwege de Stichting Personen-, Familie- en Jeugdrecht) Mallemolen 55/41 (2585 XH) 's-Gravenhage, tel. 070-3601414
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Familie en Jeugdrecht
Secretaris Kessler Stichting tehuis voor thuislozen Den Haag
Medewerker Wetswinkel te Voorburg
Lid Raad van Adviescentrum voor Postdoctoraal Onderwijs Nijmegen
Lid redactieraad voor het jaarboek van de Nederlandse Gezinsraad te Den Haag
Medewerker Tijdschrift Perspectief informatie en opinieblad voor de jeugdbescherming
Medewerker van het Nederlands Juristenblad
Lid van de redactie van de losbladige serie Personen- en Familierecht Groene Kluwer
Medewerker van het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Bewerker van de Schuurman & Jordens editie BW internationale regelingen 2 delen en van de wet op het notarisambt
Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)


WÖSTEN
E.A.; Mw.[R
NLRM
Rotterdam raio
TEVENS
Geen bijbanen


WOUD
E.J. (1989)[A
Winkel & Baas
Postbus 2141, 1620 EC Hoorn


WOUD
K. (1985)[A
Woud Advocaten
Mississippidreef 95, 3565 CE Utrecht


WOUDE
A.P.E.M. van der (1961)[A
Schaap & Partners
Postbus 23052, 3001 KB Rotterdam


WOUDE-VERSTRIJDEN
J. van der (1989); Mw.[A
Timorstraat 13, 3818 CK Amersfoort


WOUDE
J.M. van der (1995)[A
Marree & Dijxhoorn
Postbus 1214, 3800 BE Amersfoort


WOUDE
M.H. van der (1985); Mw.[A
Buruma Maris
Postbus 84046, 2508 AA Den Haag


WOUDE-KRAAYVANGER
M.M. van der, geboren dec 1935; Mw.[R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 mrt 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 25 apr 1985
Rechter rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


WOUDE
M.V. van der (1954)[A
Hacquartstraat 10, 1071 SH Amsterdam


WOUDE
R. van der (1989)[A
Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam


WOUDE
S.J. van der (1985)[A
Van der Woude
De Graaf Willemsparkweg 31, 1071 GP Amsterdam


WOUDEN
J.H. van der (1977)[A
Advocatenmaatschap Van der Wouden en Bonaruis
Westersingel 48, 3014 GV Rotterdam


WOUDENBERG
G.D.H. van, geboren okt 1930 [R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stafdocent Bestuursschool Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1987
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gemeenteraadslid
Lid Bestuur Noordelijke eigenaren (Vereniging bedrijven van paardensport)
Lid Bestuur Vereniging van eigenaars/rijders (Vereniging bedrijven van paardensport)
Ambtenaar van de burgerlijke stand, 30 jan 1997


WOUDHUIZEN
J.A. (1995); Mw.[A
Geelkerken & Linskens
Postbus 268, 2230 AG Rijnsburg


WOUTERS
F.F.A.J. (1994); Mw.[A
Van Iersel Luchtman Advocaten
Postbus 4810, 4803 EV Breda


WOUTERS
G.A.F.M. (1989)[A
Mülder Stultiens Dunsbergen
Postbus 125, 4200 AC Gorinchem


WOUTERS
J. (1988)[A
Vader & Wouters
Postbus 275, 4330 AG Middelburg


WOUTERS
J.C.J. (1974)[A
Wouters Advocaten
Postbus 21937, 3001 AX Rotterdam


WOUTERS
J.G.M., geboren okt 1947 [R
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 aug 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 27 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 aug 1991
Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
NU
Breda rechter
TEVENS
Redacteur van Praktijk van de algemene bijstandswet
Redacteur van bijstandsactualiteiten
Redacteur ABW-PC Samson HD Tjeenk Willink
Secretaris dagelijks bestuur Stichting Ulvenhouts Welzijn, 31 jan 1997


WOUTERS
J.M.F.; Dr. [U
Maastricht Universiteit
hoogleraar Europees Bank- en Effectenrecht
Sionklooster 6, B-2930 Brasschaat, tel. 00-32-36330670


WOUTERSE
H.J.M., geboren jul 1949 [R
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Maastricht, Amsterdam en Medemblik 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 24 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 2 jan 1981
Kantonrechter Den Helder 18 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 21 dec 1982
Kantonrechter Den Haag 29 mei 1967
NU
Den Haag kantonrechter
TEVENS
Geen bijbanen, okt 1997


WOUW
J.A.J. van der (1977)[A
Van Ewijk & Van de Wouw Advocaten
Postbus 2154, 5202 CD Den Bosch


WOUW
J.M. van, geboren feb 1942; Mw.[R
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1988 2
Rechter rechtbank Alkmaar 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


WOUW
T.A.J. Van de (1997)[A
Tijssen & Saes Advocaten
Postbus 69, 6040 AB Roermond


WREESMAN
J.H., geboren mei 1911[R
NLRM 71 80
Procuratiehouder P. Hoppe N.V. Amsterdam 1 feb 1939
Advocaat en procureur Amsterdam 1 feb 1943
Adjunct-secretaris College van Rijksbemiddelaars Den Haag 1 okt 1945
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Middelburg 1 mrt 1947
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 6 aug 1950
Rechter rechtbank Almelo 12 jul 1960


WUBBEN
J.J.J., geboren mei 1952 [OM
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag (of Groningen) 1 jun 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 2 aug 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 14 nov 1986
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 9 sep 1991
NU
Den Bosch Hof Advocaat-Generaal


WUBS
B.D., geboren jan 1943 [R [A
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1972
Postbus 11756, 2502 AT Den Haag
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


WUDKA
I. (1984)[A
Hogervorst Wudka
Spoorweglaan 15, 6221 BS Maastricht


WUIJSTER
P.H.[R
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 18 dec 1946


WUISMAN
A.M. (1996); Mw.[A
Van Leeuwen/Van der Eerden
Postbus 90121, 5200 MA Den Bosch


WUISMAN
G.P.I.M. [R
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie AZ, Kabinet van de Minister-president, Secretariaat ministerraad
EN Raadadviseurs; contactfunctionaris
Docent staats- en bestuursrecht
Avond-HEAO van de Haagse Hogeschool
Lid beroep en bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noordwijk
Lid van de Monumentencommissie van de gemeente Oegstgeest, apr 1997


WUISMAN
J.B.M.M. (1973)[A
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851, 2509 LW Den Haag


WULFFRAAT-VAN DIJK
M.S.E., geboren jul 1944; Mw.[R
NLRM 94 95 96 97 98
Onderzoeker in opleiding bij de Rijks Universiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 mrt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter rechtbank Utrecht 9 aug 1995
NU
Utrecht rechter


WULFFTEN PALTHE - SCHOLTEN
A.J. van (1982); Mw.[A
Houthoff Advocaten
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam


WULFFTEN PALTHE
A.W van (1976); Mw.[A
Korte & De Wit Advocaten
Postbus 215, 1400 AE Bussum


WULFFTEN PALTHE
J. van , geboren nov 1917[R
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 15 okt 1982


WULP
J.C.G. van der (1989); Mw.[A
Jacobs Kranenburg Advocaten
Postbus 320, 7600 AH Almelo


WULP
J.M. van der (1996)[A
Van Anken Knüppe Damstra
Postbus 25021, 3001 HA Rotterdam


WURFBAIN
J.S. (1986)[A
Van Veen Advocaten
Postbus 366, 3770 A] Barneveld


WURFBAIN
J.W., geboren jun 1937 [R
NLRM 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Juridische Zaken Internationale Nederlanden Groep NV
TEVENS
Penningmeester Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht 8


WURFBAIN
M.C. (1997)[A
Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 85250, 3508 AG Utrecht


WURZER
P.J., geboren okt 1945 [R [OM
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Haag; Raio 17 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 17 mei 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 sep 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1973
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 jun 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 22 apr 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 feb 1977
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 8 jul 1983
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 11 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jul 1995
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1996
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter Steunfonds Jeugd Rotterdam okt 1997
INFO
In een klachtprocedure ex artikel 12 Strafvordering onthield Wurzer in 1995 als fungerend Procureur- Generaal van het Hof te Den Haag aan de raadsheren van het Hof, zeer belangrijk bewijsmateriaal. Het betrof het optreden van een gerechtsauditeur van de Hoge Raad (Zie Kroon, M.C.M. de), die in 1986 in valse hoedanigheid inbegrepen een valse handtekening poogde (deels met succes) de Zwitserse bankrekening van haar echtgenoot te plunderen. De officier van Justitie wendde het hoofd af en ook in de art.12 Sv-klachtprocedure werd zij schoongewassen, mede door het, in strijd met de wet, niet-oproepen van de klager/benadeelde.

Het door Wurzer voor de Raadsheren van het Hof achtergehouden bewijsmateriaal was de complete correspondentie tussen Mw.Mr. de Kroon en de Swiss Bank Corporation; was dat ook nog op tafel gekomen, dan had men toch echt niet meer het hoofd kunnen afwenden. Herhaalde vragen vanuit de Tweede Kamer hebben deze afdeksituatie helaas niet kunnen doorbreken. Ook een klacht d.d. 21 juli 1996 bij de PG bij de Hoge Raad is 'ondergeschoffeld'.

Citaten: 'Voor een snelle oriëntatie moge ik verwijzen naar mijn brief d.d. 5 juli 1995 aan de Minister van Justitie. Mijn ex-echtgenote Mr. M.C.M. de Kroon, destijds werkzaam bij de Hoge Raad als gerechtsauditeur, verbrak de samenwoning op 22 mei 1986; mij was het toen niet duidelijk dat dat zou leiden tot echtscheiding. Achteraf is gebleken, dat zij enkele dagen na haar vertrek, vermoedelijk op of rond 28 mei 1986, zich in valse hoedanigheid schriftelijk gewend heeft tot mijn Zwitserse bank met de opdracht een rekening te openen op haar meisjesnaam en de helft van mijn waarden bij die bank (contanten, maar vooral aandelen) over te maken naar die nieuwe rekening. Door een gelukkig toeval slaagde haar opzet niet geheel.

Echter: het leidde wel, mede op haar uitdrukkelijk schriftelijk verzoek aan de Swiss Bank Corporation, tot een blokkade van mijn Zwitserse tegoeden door die bank. Deze blokkade heeft acht jaar geduurd en vertegenwoordigt voor mij een omvangrijke schadepost. Jaar in jaar uit heeft zij nagelaten de door haar in valse hoedanigheid veroorzaakte situatie te redresseren. De uiteindelijke deblokkade begin 1995 was het gevolg van uitspraak van de Nederlandse rechter in 1994. Tegen de bewuste beschikking staat voorzover ik begrepen heb, geen rechtsmiddel meer open.
Bezwaren:

 1. in de beschikking wordt, als integraal element van de gedachtegang van het Hof, gesteld, dat ik als klager (naar behoren) zou zijn opgeroepen. Dit is apert onwaar: ik ben NIET opgeroepen en daarmee zijn mij rechten onthouden. Het lijkt mij dat in deze de bewijslast ligt bij de Griffier van het Hof; deze heeft niet gereageerd op mijn verzoek daartoe. Het zal toch de verantwoordelijkheid van de Minister zijn te zorgen dat mensen adequaat worden opgeroepen op een wijze die toetsbaar c.q. bewijsbaar is. Als men dat nalaat zet men de deur open voor situaties van corrupte vriendjespolitiek of afdekkerij, zoals hier naar mijn overtuiging gebeurd is.
 2. het additionele bewijsmateriaal dat ik de Procureur-generaal d.d. 29 juni 1995 deed toekomen, is blijkens de correspondentie niet overgelegd bij de bewuste zitting op 19 juli 1995, terwijl de Procureur-generaal dat materiaal wel tot zijn beschikking had. Naar mijn mening heeft de Procureur-generaal daarmee de raadsheren van het Hof zeer relevant bewijsmateriaal onthouden, dat wel tot zijn beschikking stond. Ik meen dat in deze het optreden van de Minister niet alleen onzorgvuldig is, maar ronduit neerkomt op corrupt misbruik van macht gericht op het afdekken van crimineel handelen van een gerechtsauditeur van de Hoge Raad.
 3. Het Hof, de Griffier, de Procureur-generaal van dat Hof en de Minister van Justitie weigeren hoe dan ook, opening van zaken te geven over de periode tussen mijn schrijven d.d. 27 september 1993 aan de Procureur-generaal van het Hof en 29 juli 1995, toen ik de bewuste beschikking ontving. Ik meen dat dit doodzwijgen ronduit onbehoorlijk is. Overigens omvat dat ook de periode dat de huidige minister P.G. van het Hof te Den Haag was. In de beschikking d.d. 24 juli 1995 wordt gesteld: " Uit het onderzoek is niet gebleken dat strafbare feiten, als door klager gesteld, zijn begaan."

Dit is ronduit absurd:
De situatie is dan ook volledig compatibel met een gang van zaken waarbij, naar aanleiding van mijn brief d.d. 29 juni 1995 aan de Procureur-generaal en mijn zeer dringende brief d.d. 5 juli 1995 aan de Minister van Justitie:

 • besloten werd de (nu ex-) gerechtsauditeur in casu wederom te sauveren door snel een punt te draaien aan deze al jaren slepend gehouden kwestie betreffende optreden in valse hoedanigheid in bancair verkeer door een gerechtsauditeur van de Hoge Raad en wel voor een transactie die fl 100.000 te boven gaat
 • de Procureur-generaal daarom maar naliet mijn brief aan hem d.d. 29 juni 1995 met de bijgaande bijlagen ter beschikking te stellen van het Hof voor of tijdens een zitting die er geweest blijkt te zijn op 19 juli 1995 en daarmee de raadsheren zeer relevante informatie heeft onthouden. Met die informatie had men al zeker niet kunnen stellen dat strafbare feiten niet gebleken waren
 • het volledig bewezen criminele optreden van de bewuste gerechtsauditeur van de Hoge Raad aldus onder het kleed geveegd werd, door het beklag af te wijzen.
 • ik meen dat er hier aan de zijde van de Minister en van het Gerechtshof sprake is van een welbewuste keuze voor klassenjustitie in de zin van onvoorwaardelijke protectie van een gerechtsauditeur van de Hoge Raad.
  Al met al vind ik dat het in casu niet slechts gaat om handelen dat wat minder behoorlijk genoemd kan worden, maar dat het gaat om optreden dat véél en véél ernstiger van aard is omdat volgens mij voor ieder redelijk mens de conclusie onvermijdelijk is dat hier sprake is van misbruik van bevoegdheden voor corrupt gesjoemel teneinde (al dan niet weer op verzoek van de zijde van de Hoge Raad) apert en bewezen crimineel handelen (valsheid in geschrift c.q. verduistering) van een rechtelijk ambtenaar (van de Hoge Raad) onder het kleed te vegen. Ik meen dat een en ander verdient tot op de bodem uitgezocht te worden. Gaarne hoor ik spoedig van u. Hoogachtend, Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


  WURZER-LEENHOUTS
  S.M., geboren sep 1946; Mw.[R
  NLRM 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jan 1995
  NU
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair docent, RUL, strafrecht
  TEVENS
  Lid commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting voor jongens de Hartelborgt te Spijkenisse
  Secretaris en Penningmeester van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie


  WÜSTENBERG
  F.G., geboren dec 1916[OM
  NLRM 71 80
  Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag en Utrecht 1 aug 1946 tot jun 1948
  Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 29 sep 1947
  Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 1 jun 1948
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 1 dec 1948
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
  Arrondissementsofficier van Justitie Utrecht 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Utrecht 9 dec 1974


  WYBENGA
  R.J. (1982)[A
  Wybenga van den Puttelaar
  Postbus 19050
  3001 BB Rotterdam


  WYCK
  A.M.S. van der, geboren jun 1906; jhr.[OM
  NLRM 71
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 15 mrt 1932
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 14 nov 1934
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 13 jul 1942
  Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 10 nov 1945 tot 1 jul 1949
  Officier van Justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956


  WYMENGA-KOOISTRA
  G. (1989); Mw.[A
  Burg. Wuiteweg 138-a, 9203 KN Drachten


  WYNAENDTS
  J.W.F. (1988)[A
  Clifford Chance
  112, Ave.Kleber, BP163 Trocadero
  75770 PARIS Cedex 16./FRANKRIJK


  WYTEMA
  F.J. (1967)[A
  Doorenbos & Wytema
  Postbus 9
  1540 AA Koog a/d Zaan


  WYTZES
  L.P. (1967)[A
  Wytzes De Gooijer Gorissen
  Postbus 859, 1180 AW Amstelveen


  WYTZES
  P.J. (1997)[A
  Wytzes De Gooijer Gorissen
  Postbus 859, 1180 AW Amstelveen