Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


TABINGH SUERMONDT-OOSTVOGEL (Zie OOSTVOGEL)
M.A.J., geboren mrt 1945; Mw.


TACKEN
J.J.M.G., geboren mrt 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier kantongerecht Venlo 14 okt 1954
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 26 apr 1955
Griffier kantongerecht Heerlen 21 dec 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 18 apr 1958
Mede benoemd griffier kantongerecht Venlo 8 okt 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 4 jun 1959
Rechter rechtbank Maastricht 27 feb 1962
Kantonrechter Heerlen 18 apr 1967


TADEMA
S., geboren mei 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 mei 1981
Kantonrechter Den Haag 8 mei 1985
NU
Den Haag kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtgerecht Pluimveehandel en industrie
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Geschillen Ned. Orde van Accountants- en
Administratieconsulenten NOvAA
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Toezicht Jeugdhuis van Bewaring De Sprang Den Haag
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen arrondissement Den Haag
Lid Raad van Commissarissen van de Wassenaarsche Bouwstichting


TAEKEMA
W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 23 apr 1980
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1966
TEVENS
Stichting tot steun van het VCL Vereniging Vrijzinnig Christelijk Museum


TAK
A.Q.C.
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 16 jun 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Maastricht Rijks Universiteit Limburg, staats- en administratief recht


TAK
P.J.P.; prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 3 apr 1979
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, Inleiding tot de rechtswetenschap. Dekaan(1998)


TAKKEN
J.G., geboren mrt 1913
NLRM 71
Surnumerair registratie en domeinen 1 jan 1935
Ontvanger directe belastingen, Registratie en Domeinen 11 jun 1942
Inspecteur van 's-Rijksbelastingen 16 jan 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 5 jun 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 nov 1947
Rechter Idem 1 apr 1948
Raadsheer Hof Den Bosch 22 sep 1955
Lid (tevens voorz,) Raad van Beroep (d.b.) Den Bosch 28 nov 1955 tot 1 aug 1957
Vice-president Hof Den Bosch 10 mrt 1958


TALMAN
J.C.F., geboren dec 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 feb 1990
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Centrale Raad van Beroep
Lid Bestuur Woningbouwcorporatie Stichting De Zuidrandflat te Gouda
Redactielid van de door VUGA uitgegeven losbladige bundel Passende Arbeid


TALSMA
H.P., geboren aug 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag jul 1948
Werkzaam bedrijfsleven 1 jan 1954
Directeur R. M. Teldersstichting; prof.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10 jul 1969
Rechter Idem 23 okt 1972
Vice-president Idem 16 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 jun 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 9 aug 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 jan 1987


TAMMES Zie BOS-TAMMES
A.G., geboren mrt 1946; Mw.


TAMMES
S., geboren jan 1959; Mw.
NLRM 98
onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 27 aug 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
NU
Wie wil haar bijbanen even noteren en laten weten.


TAN-DE SONNAVILLE

M.A.F., geboren feb 1953; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 aug 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag & dec 1983
Rechter rechtbank Den Haag 10 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Vice-president rechtbank Den Haag 11 dec 1991
NU
Den Haag Vice-president
TEVENS
Ondervoorzitter commissie Schadefonds geweldsmisdrijven
dec 96


TAN
M.L., geboren mei 1943; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam gemeente Ouderkerk a/d Amstel 1975
Raio rechtbank Amsterdam 1 mrt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 12 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 jan 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 27 jul 1984
Kantonrechter Amsterdam 28 dec1990
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Geen bijbanen


TAN
T.L., geboren apr 1958; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 mrt 1992 1
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1992 i
Rechter rechtbank Rotterdam 9 sep 1993
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Was Advocaat te A'dam; kantoor Van der Woude De Graaf; beëdiging 198O.
Tot welke datum is niet bekend.
TEVENS
Geen bijbanen


TANGENBERG
G., geboren mrt 1967
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mrt 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Houthoff Advocaten; beëdiging 1996
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave bijbanen


TAS
J. van der
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 jul 196
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
16 feb 1998: kantongerecht Arnhem: geen opgave bijbanen


TATOMIR Zie DORST-TATOMIR

H.A.B. van, geboren jul 1962; Mw.


TAVERNE
B.G., geboren aug 1932; prof. ir.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 mrt 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Deeltijd hoogleraar aan de Faculteit Technische Aardwetenschappen
Technische Universiteit Delft 8/97 pensioen
Lid tevens plaatsvervangend Voorzitter van het College van Beroep voor de examens technische Universiteit Delft
Lid van de Mijnraad
apr 1997


TAZALAAR-BOGAARDS
J.C.W., geboren mei 1948; Mw.
NLRM 802
Werkzaam advocatenkantoor Rotterdam 197
Advocaat en procureur Rotterdam 1974
Rechterlijk ambtenaar in opleiding okt 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht feb 1979


TCHERNOFF
A., geboren jan 1942
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987


TDLOHREG
R.C., geboren apr 1962
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1991
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 15 mei 1996
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 15 mei 1997
NU
Haarlem parket arrondissementsofficier van justitie


TE STRAKE Zie RADEMACHER-TE STRAKE

J.M., geboren jul 1953; Mw.


TEEFFELEN
P.A.J.T. van, geboren jul 1943
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organ. te Alkmaar; Raio 1 sep 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 1 mrt 1971
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Hengelo 1 jan 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 20 nov 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 5 sep 1975
Rechter rechtbank Breda 14 jul 1976
Vice-president rechtbank Breda 12 okt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 17 dec 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 29 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 aug 1994
NU
Den Haag raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrichting voor vrouwen Breda
Vice-voorzitter van het bestuur van de VBO school De Beemden te Prinsenbeek
Lid Bestuur van de Stichting De Beukenhof te Breda Therapeutisch woon- en werkgemeenschap
voor licht-geestelijk gehandicapten
Redactiemedewerker Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand asiel Den Bosch
Voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Jeugd hulpverlening Noord-Brabant
11 mrt 1997
INFO
Uitspraak "Ik heb een tamelijk machtige positie, maar daar ben ik niet vies van. Die kan ik ten goede gebruiken"
12/88 Perspectief 12/97 pagina 8


TEEKENS
M.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 apr 1972


TEEKMAN
F.H.W., geboren mei 1953; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Staffunctionaris parket Almelo
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Almelo 1 jun 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 1 jun 1983
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van justitie


TEENGS GERRITSEN
M.D.J., geboren sep 1962
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1994


TEES
J.D.
NLRM
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Werkzaam bij de Kon. Landmacht
apr 1997


TEEUWEN
E.P.C.M., geboren jul 1946
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Paulussen; beëdiging 1972; partner
TEVENS
Secretaris Stichting Limburgs Kunstbezit te Maastricht
Secretaris Stichting RK Armenhuis In den Nieuwenhof te Maastricht
Lid Bestuur Stichting Jeugdhulp Maastricht te Maastricht
Lid Bestuur Stichting Algemeen vormend en beroepsonderwijs en Volwassenen en
Basiseducatie te Maastricht
Codocent burgerlijk procesrecht beroepsopleiding advocatuur
Lid strafcommissie KNHB Hockeybond
17 sep 1996


TEEUWISSEN-VAN DER VALK

A.E., geboren sep 1936; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 aug 1988
Rechter rechtbank Arnhem 19 dec 1991
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Bestuurslid Stichting Schone Kunsten rond 1900 ?? te Assen
Lid de adviesraad van de Stichting Het Nederlandse Bakkerij Museum te Hattem
Secretaris van de vereniging Het Groene Kruis Hattem te Hattem
mrt 1997


TEEUWISSEN
J.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 jun 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1963
TEVENS
(Oud-Advocaat (Zwolle) Nysingh Bitter & de Vries Robbe)
Ondervoorzitter geschillencommissie Garantiefonds Reizen
Lid Commissie van Bijstand "Verkeersrecht ANWB")
Voorzitter ruitersportcentrum Wapenveld eo
Voorzitter Klachtencommissie RINEE??? Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie Franciscushof Raalte
Voorzitter Klachtencommissie Regionale instelling voor beschermd wonen, Zwolle
Voorzitter bestuur Slachtofferhulp IJsselland
Voorzitter Stichting Admin. kantoor Berghuizer papierfabriek Wapenveld
Docent Stichting opleidingen sociale rechtshulp


TEEVEN
F., geboren aug 1958
NLRM 94 95 96 97 98
Douanerecherche van de F.I.O.D.
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1995
NU
Amsterdam parket


TEGELAAR Zie de LANGE-TEGELAAR

R.G., geboren aug 1962; Mw.


TELDERS
C.H., geboren jan 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag 1933
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 juil1956
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 5 nov 1968


TELENGA
Y., geboren aug 1943; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 sep 1982
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 24 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 mrt 1989
Rechter rechtbank Alkmaar 30 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 16 sep 1997
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Lid commissie gelijke behandeling 1995
Geen opgave van andere bijbanen gevonden


TELLEGEN

J.W.C.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 18 jun 1957
Rechter-Plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 sep 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10 sep 1963


TELLERS
G.H.J.
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor de BBschriften van de gemeente Gouda
Lid vaste commissie van advies voor de BBschriften van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsbedrijf Midden-Holland


TEMMINK
G.J.M., geboren dec 1915
NLRM 71 80
Adjunct-Inspecteur Prijsbeheersing 2 mrt 1942
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing 20 jan 1944
Tuchtrechter van de Prijzen Leeuwarden 25 jun 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 3 apr 1948
Substituut-officier van justitie rechtbank Breda 21 apr 195
Idem arrondissement Zutphen 4 dec 1967
Officier van justitie Idem 11 jul 1969
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972


TEMPEL
A.J. van den; prof. dr.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 27 dec 1960


TEMPEL
S., geb jun 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 21 jun 1974
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Groningen 21 okt 1980
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 29 okt 1981
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 1 jan 1986
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 26 mrt 1993
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Assen 1 okt 1994
NU
Assen parket
TEVENS
Leeuwarden Hof waarnemend Advocaat-Generaal
17 nov 1997


TEMPELAAR
M.C., geboren mrt 1964; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 sep 1995
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in Breda


TERHEGGEN
J.J.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 7 jan 1975


TERPSTRA
R., geboren okt 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Belastingadviseur te Utrecht
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1994
NU
Utrecht parket


TERPSTRA
R.T., geboren sep 1958
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 3 jul 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 okt 1997
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur en belastingkundige te Gouda
Mediator te Gouda
Bedrijfsmatig verhuurder van een onroerende zaak te Reeuwijk
Zodra full-time rechter komen de eerste 2 te vervallen.
24 jan 1997


TERWEE-VAN HILTEN
C.A., geboren mrt 1935; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam V.U. Amsterdam jul 1958
Werkzaam V.U. te Amsterdam, wetenschappelijk hoofdmedewerker sep 1970
Rechter rechtbank Haarlem 3 mei 1973
Vice-president rechtbank Haarlem 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
President rechtbank Haarlem 2 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem president
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in Den Haag


TERWEE-VAN VEEN Zie VEEN

R.P. van, geboren jul 1942; Mw.


TERWIEL-KUNEMAN
A.C., geboren feb 1948; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1993
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1995
NU
Haarlem rechter


TERWINDT Zie LAVERGE-TERWINDT

J., geboren apr 1909; Mw.


TERWISGA
D.W. van, geboren jun 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 16 aug 1977
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Werkkring Leeuwarden, woonplaats Leeuwarden, examenjaar 1969, datum van benoeming 11-01-
1973
Lid van de Rotary


TETS VAN GOUDRIAAN
D.A.W. van; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 29 mei 1973


TEULINGS
J.H.A., geboren apr 1935
NLRM 87 88/89 90 93 94 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 dec 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 1 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 jun 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VW Hoofddirectie, Hoofd afdeling wetgeving bestuurlijke en juridische zaken Directoraat
Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


TEUNIS
W.D.H.W.
NLRM 71 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 21 nov 1968


TEUNISSEN
B.D., geboren feb 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 feb 1990
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave bijbanen Hof nog opnemen


THATE
J.O.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mei 1946


THE-KOUWENHOVEN
A.E., geboren jun 1960; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 nov 1985
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 okt 1991
Rechter rechtbank Den Bosch 7 mei 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997


THE
H.S., geboren mei 1937; drs
NLRM 80 87 88/89
Officier Koninklijke Luchtmacht. II. kapitein 1962
Griffier rechtbank Den Bosch 16 dec 1975
Griffier kantongerecht Den Bosch , Eindhoven, Helmond en Boxmeer
Griffier Raad van Beroep Den Bosch


THEEUWISSEN
J.G.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 jun 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983


THEIL
J.A.C., geboren jan 1927
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 jul 1985
Ontslag pensioen


THESINGH
H., geboren nov 1913
NLRM 71
Advocaat en Procureur Zwolle 23 dec 1936
Griffier kantongerecht Steenwijk 28 nov 1941
Kantonrechter-Plaatsvervanger Steenwijk 9 dec 1946
Griffier kantongerecht Emmen 13 mrt 1952
Kantonrechter-Plaatsvervanger Emmen 28 mei 1953
Griffier Hof Leeuwarden 5 sep 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 4 aug 1958


THEUNISSEN
J.M., geboren okt 1916
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven in Suriname 1946
Advocaat Hof van justitie te Suriname dec 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 jan 1973
Rechter Idem 13 dec 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen Is jul 1976


THEUNISSEN
R.G.A.M., geboren jul 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Geldrop
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 20 jul 1988 NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Boskamp & Willems; beëdiging 1979
TEVENS
Secretaris Burgemeester van der Puttschool voor speciaal onderwijs te Geldrop
Lid Raad van Toezicht van de Stichting WZR (Peppelrode) te Eindhoven
Lid College van Afgevaardigden van de Ned. Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Weverijmuseum te Geldrop
06 jun 1997


THIE
A.A., geboren jan 1922
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 14 jan 1985


THIEL
A.B.H.M. van, geboren feb 1943
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist te Rotterdam
Rechter rechtbank Rotterdam 8 nov 1991
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Directie Pensioenfonds Nedschroef, meestal Den Haag


THIEL
M.J.A. van, geboren apr 1962; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1997
NU
Parket Den Bosch
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


THIESSEN
R.J.F., geboren sep 1959
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 nov 1991
Rechter rechtbank Haarlem 24 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


THIJS
C.D.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 28 jan 1961


THIJSEN
G.W., geboren jan 1945
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 18 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 jan 1980
Rechter rechtbank Den Bosch 12 dec 1980
Vice-president rechtbank Den Bosch 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 16 aug 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch coördinerend Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen
19 feb 1997


THIJSSEN
E.H., geboren dec 1920
NLRM 71 80
Werkzaam Hoofdkantoor Beheersinstituut 8 nov 1945
Werkzaam Ministerie van Justitie II, referendaris 1 sep 1946
Substituut-griffier rechtbank Breda 17 dec 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 aug 196
Rechter rechtbank Breda 1 feb 1962
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 23 jun 1965


THIJSSEN
J.A.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 23 jun 1956


THIJSSEN
J.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Hof Den Haag 12 sep 1968


THIJSSEN
K.M.A., geboren feb 1914
NLRM 71
Advocaat en procureur Nijmegen
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 30 jun 1945
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Bosch 28 aug 2945 tot 19 mei 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 6 mrt 1946
Idem Breda 30 aug 1949
Substituut-officier van justitie arrondissement Breda 18 dec 1956


THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG Zie KRÖNER-TH. SCH. EN HOH.

H.W.B.; geboren jun 1946; Mw.
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 aug 1989


THOM SON Zie GRATAMA-THOM SON

A.A.N.; Mw.


THOMASSEN
R.A.J.M., geboren jan 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 jan 1986


THOMASSEN-REICHARDT Zie REICHARDT, T.
T., geboren mei 1951; Mw.
NLRM 87 90
Raio 2 jan 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 22 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger Idem 22 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 12 jan 1990


THOMASSEN
W.M.E., ev. van WESTBROEK, geboren sep 1949; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag en Rotterdam 24 apr 1975
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 8 jan 1979
Raio 1 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jul 1985
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Vice-president rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Raadsheer Hof 's-Gravenhage 1 sep 1997
NU
Den Haag Rechtbank vice-president
Den Haag Hof raadsheer 97
TEVENS
Lid redactie tijdschrift Familie en Jeugdrecht
Lid redactie raad kennissyteem rechtshulp in strafzaken KRIS
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtcollege loodsen te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Lid commissie van Beroep bedoeld in artikel 70 1e lid
collectieve arbeidsovereenkomst loodswezen Nederland bv
Voorzitter landelijke vergadering rechters-commissaris in strafzaken
Steeringcommittee Moldova


THÖNE
A.W., geboren okt 1918
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam mei 1943
Werkzaam Ministerie van Oorlog 1945
Werkzaam bedrijfsleven 1 mrt 1947
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 3 mei 1951
Substituut-griffier Idem 23 apr 1952
Rechter rechtbank Middelburg 2 jun 1958
Raadsheer Hof Amsterdam 1 aug 1968
Vice-president Idem 7 mei 1976


THORS
J., geboren nov 1904
NLRM 71

Advocaat en procureur Amsterdam 5 jan 1928
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 27 sep 1947
Kantonrechter Rotterdam 2 sep 1952


THUIS
F.M.H., geboren apr 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 2 apr 1980
Lid van de Rotary
NU
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Heerlen; kantoor Thuis & Partners; beëdiging 1968


THUNNISSEN
H.O., geboren aug 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag sep 1940
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 mrt 1962
Lid Idem 10 aug 1970
Vice-voorzitter idem29 jul 1979
Voorzitter Idem 29 aug 1983


THUNNISSEN
R.F., geboren mrt 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 10 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jan 1992
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger JA
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Stevens Thunnissen Vos; beëdiging 1976
TEVENS
Raadslid Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeente Leiderdorp
Docent privaatrecht Haagse Hogeschool te Den Haag
Docent privaatrecht Studiecentrum Opleidingen Makelaardij te Nieuwegein
Secretaris Adviescommissie Wetgeving Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag; Burgerlijk Procesrecht
13 jan 1997


TICHELMAN
H.J.Q.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 16 feb 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 16 feb 1977


TIDEMAN
P.L.C., geboren mei 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1977
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 aug 1977
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Zwolle 27 feb 1978
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Arnhem 15 jul 1981


TIDEMAN Zie VERDAM-TIDEMAN
W.T., geboren mei 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1986


TIELEMAN
A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 7 jan 1970


TIELENIUS KRUYTHOFF
J.G., geboren okt 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 aug 1983
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger


TIELENS

H.J.H., geboren mrt 193
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Amsterdam en Den Haag mei 1958
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 24 mrt 1965
Rechter rechtbank Groningen 31 mei 1968
Vice-president rechtbank Breda 8 nov 1974


TIELENS
S.M.A.F., geboren sep 1970; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1996


TIELKEMEIJER
W., geboren jun 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio arrondissementsparket Breda 18 aug 1975
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 29 okt 1981
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 22 dec 1982
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 22 jul 1991
Officier van justitie Ned. Antillen 1 sep 1994
NU
Breda parket


TIERIE Zie BEUKER-TIERIE

M.E., geboren okt 1947; Mw.


TIGCHELAAR
B.S., geboren aug 1913
NLRM 71 80
Werkzaam gemeentesecretarie Huizen en Breda 1940
Werkzaam Centraal Adviesbureau voor Publiekrecht en administratie, II, directeur 1 iuii1947
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 19 mei 1961
Lid Centrale Raad van Beroep 32 jul 1965
Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Den Haag 1 feb 1979


TIGCHELAAR
D.S.; drs.
NLRM 90
Directeur Gerechtelijke Ondersteuning Leeuwarden


TIJNAGEL
J.W.M., geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 3 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 15 aug 1985
Rechter rechtbank Dordrecht 19 mei 1986
Lid Tariefcommissie Amsterdam 13 aug 1987
Raadsheer Hof Den Haag 27 jun 1989
Lid Tariefcommissie Amsterdam 15 sep 1989
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
College van Beroep Bedrijfsleven Den Haag raadsheer-plaatsvervanger
Lid tariefcommissie Amsterdam


TIJSELINK
H.J., geboren apr 1958
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


TILBURG
A.M. van, geboren dec 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 16 feb 1982
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Vught; kantoor Van Tilburg & Beks; beëdiging 1976
TEVENS
Geen opgaven van bijbanen gevonden


TILLEMA
M.M.M., geboren jul 1960; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1989
Rechter rechtbank Haarlem 10 sep 1993
NU
Haarlem rechtbank rechter


TILLEMAN
W.M.C., geboren feb 1957; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 21 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 8 dec 1997
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


TILMAN
E.R., geboren okt 1913
NLRM 71 80
Werkzaam Stichting Wetensch onderz. op beleggingsgeboren Den Bosch nov 1939
Belastingconsulent Den Bosch 1942
Politiedienst Ned. Binnenlandse Strijdkrachten Den Bosch okt 1944
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Den Bosch mei 1945
Werkzaam Missie opsp. vermiste militair en agenten 1 sep 1946
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (s.v.) Den Bosch 4 jan 1950
Griffier Idem 17 dec 1954
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 28 nov 1952
Ondervoorzitter Idem 27 jul 1974


TILSTRA Zie BEUKER-TILSTRA

A., geboren mei 1953; Mw.


TIMMAN
H.J.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 25 sep 1967
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Delft; kantoor Timman, Van Vliet & Elshof; beëdiging 1953


TIMMENGA
J.S., geboren jun 1947
NLRM 80
RechterIijk ambtenaar in opleiding 10 dec 1973
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau; beëdiging 1978
TEVENS
Misschien als Raio gefaald en daarna de advocatuur in.


TIMMER Zie KUIPERS-TIMMER
A.N.; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 15 okt 1982
Rechter rechtbank Almelo 1 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
NU
Rechtbank Almelo Rechter
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen
25 jun 1997


TIMMERMAN
L., geboren apr 1950; prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 4 apr 1991
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, handels- en ondernemingsrecht
TEVENS
Lid commissie vennootschapsrecht
Lid SER-fusiecommissie
Lid commissie economische mededinging
Voorzitter redactie van TVVS
Lid Bestuur Forum Internationale
Voorzitter vereniging handelsrecht
Lid Bestuur Stichting Effectenrecht Groningen
Lid Bestuur Stichting Rechtsgeleerdheid
Lid Bestuur Stichting Veryn Groningen
Lid Bestuur Stichting Intellectuele Eigendom Groningen
31 jan 1997


TIMMERMANS
A.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 dec 1972


TIMMERMANS
E., geboren jul 1944; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag 1971
Arbeidscontractant rechtbank Den Haag 10 okt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 24 okt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jun 1978
Rechter rechtbank Den Haag 2 mei 1980
Vice-president rechtbank Den Haag 5 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
NU
Den Haag Vice-president
TEVENS
Lid Bestuur Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium te Oegstgeest
Lid Bestuur Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg te Leiden


TIMMERS
M., geboren mrt 1937; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier Hof Amsterdam 2 feb 1983
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1994
NU
Rotterdam parket


TINBERGEN Zie PALSTRA-TINBERGEN

N., geboren nov 1947; Mw.


TJAUW-FOE
C.T.
NLRM
Assen raio
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


TJEBBES
C.G., geboren mei 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven te Den Haag en Hengelo 1964
Substituut-griffier rechtbank Almelo 27 sep 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 6 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 jan 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 jan 1975
Rechter rechtbank Den Haag 21 apr 1976
NU
Den Haag rechter
Almelo rechter-plaatsvervanger Wordt niet meer als rechter in Almelo ingezet
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997, okt 1997


TJERKSTRA Zie ULDEN-TJERKSTRA

J. van, geboren jun 1948; Mw.


TJIN
L.H., geboren aug 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 12 feb 1985
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag geen opgave van bijbanen gevonden


TJITTES
R.P.J.L, geboren jul 1967
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 feb 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 19 feb 1996
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Amsterdam Vrije Universiteit, privaatrecht


TLOEMAN
P.L.C., geboren mei 1929
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket, Arnhem 1 mei 1977
Idem arrondissementsparket Zwolle 1 aug 1977
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Zwolle 27 feb 1978


TOBBEN
I., geboren sep 1964; Mw.
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 24 apr 1995


TOEBOSCH
J.M.T.E., geboren feb 1942 drs.
NLRM 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming 1968
Stafdocent Ned. Pol, Academie te Apeldoorn 1989
Griffier rechtbank Maastricht 1 mrt 1984
Griffier Kantongerecht Maastricht, Heerlen en Sittard 1 mrt 1984


TOEKOEN
W., geboren okt 1958
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 6 jul 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 jul 1996
Rechter rechtbank Breda 10 dec 1997
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Medewerker Loopbaanadviescentrum LAC van de Universiteit Amsterdam
18 feb 1997


TOETER
R.E.A., geboren aug 1946
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Haarlem; Raio 11 mei 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 11 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1972
Secretaris arrondissementsparket Groningen 11 sep 1974
Als stagiair werkzaam Gemeente politie Groningen 11 sep 1974
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 1 apr 1975
Secretaris arrondissementsparket Rotterdam 1 dec 1975
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 23 aug 1976
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 11 mei 1978
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 10 dec 1985
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 14 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 jun 1994
Rechter rechtbank Haarlem 30 nov 1994
Vice-president rechtbank Haarlem 13 mrt 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter
Haarlem Vice-president
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij rechtbank Den Haag


TOMESEN
W.B.M., geboren sep 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 sep 1985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1992
Officier van justitie Aruba 1 jan 1998
NU
Den Haag parket vertrokken
okt 1997


TONCKENS
G.F.L.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 5 jan 1967


TONCKENS
W., geboren mrt 1909
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 30 jun 1933
Idem Assen 7 jun 1935
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 11 feb 1941
Substituut-officier van justitie rechtbank Den Haag 9 feb 1943
Idem rechtbank Amsterdam 13 apr 1955
Officier van justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956


TONGEREN Zie DAVELAAR-VAN TONGEREN

V.H. van, geboren okt 1936; Mw.


TONINO
J.H., geboren sep 1996; drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1992


TONKELAAR

J.D.A. den, geboren dec 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 jun 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 31 okt 1983
Rechter rechtbank Arnhem 22 aug 1986
Vice-president rechtbank Zutphen 29 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Vice-president rechtbank Arnhem 30 nov 1994
NU
Arnhem Vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid-plaatsvervanger van de Provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren
en geschillen in Gelderland der NH Kerk
Medewerker Nederlands Jurisprudentie (tot 1-1-95)
Medewerker Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
Medewerker losbladig Verbintenissenrecht
Idem Zakelijke rechten
Idem Vermogensrecht
Lid redactie losbladige artikelsgewijze commentaren op de boeken 35 en 6 BW Kluwer
Lid adviesraad Juridischetaakbaak (Bahn/SDtafleu/van Loghum)
mrt 1997


TONKENS-GERKEMA
W., geboren dec 1945; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 mei 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 11 okt 1984
Vice-president rechtbank Amsterdam 14 nov 1988
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Lid Commissie van Beroep HBO Raad
Lid College van Geschillen Vrije Universiteit
Lid Bestuur Star VU reunistenvereniging juridische faculteit VU
Lid Bestuur theatercombinatie Bellevue Nieuwe de la Mar
Medewerker tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut


TONNAER
A., geboren jul 1936
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Hertogenbosch 27 aug 1997
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger


TOOR Zie ROOS-VAN TOOR

W.J. van, geboren mei 1955; Mw.


TOOREN
R.L.H. van, geboren jan 1961
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1987
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 1 nov 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 1 nov 1994
NU
Zutphen parket Officier van Justitie arrondissementsparket
TEVENS
Bestuurslid slachtofferhulp IJsselstreek-Achterhoek
Redactie en P Trema
Bestuurslid en P PvdA afdeling Gorssel
Bestuurslid Chr School De Borgerweide te Eefde
apr 97


TOORS-SMIT
M.J., geboren apr 1951; Mw. Zie SMIT, M.J. voor 1998
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris adviescommissie vluchtelingenzaken
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 12 okt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter rechtbank Haarlem 24 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1903
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


TORREN Zie KOLK-VAN DER TORREN

A.M.L. van der, geboren dec 1961; Mw.


TORRENGA
R.A., geboren 1 nov 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 11 nov 1980
Rechter rechtbank Groningen 30 mrt 1982
Raadsheer Hof Amsterdam 20 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 nov 1984
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-president Hof Amsterdam 29 okt 1993
NU
Amsterdam Hof Vice-president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen nevenfuncties


TOUWEN Zie KAMPERT-TOUWEN

C.H.M., geboren feb 1944; Mw.


TRAAS Zie RIESSEN-TRAAS

N.M. van, geboren feb 1935; Mw.


TRAGTER-SCHUBERT
M., geboren aug 1943; Mw. drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 23 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 2 okt 1985
Rechter rechtbank Assen 25 nov 1986
Vice-president rechtbank Assen 1 sep 1995
NU
Assen Vice-president
TEVENS
Lid onderwijsraad (geschillenCommissie)
Voorzitter Bestuur Stichting Hoger Onderwijs Groningen
Lid van de Raad voor de rechtsbijstand te Leeuwarden
jul 1997


TRAP
J.J., geboren sep 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger 's-Gravenhage 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 14 aug 1997
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Simont Monahan Duhot; beëdiging 1977
TEVENS
Lid van de Ad-hoc Commissie Herziening Rechterlijke Macht van de NOvA


TREFFERS
J.G., geboren mrt 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1974
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 mei 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht28 aug 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 24 jul 1982
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 22 okt 1982
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 jan 1985
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht17 jun 1991
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht4 aug 1994


TRICHT Zie de VRIES ROBBÉ-van TRICHT

E. van; Mw.


TRIJBITS
A.H., geboren aug 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Arnhem 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 22 mei 1964
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 jul 1974
Raadsheer Hof Arnhem 12 sep 1977
Vice-president Hof Arnhem 19 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 15 nov 1993
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Arnhem Pensioen 70 jaar
TEVENS
Advocaat te Arnhem, arr. Arnhem; heeft klaarblijkelijk als advocaat gewerkt voor Dirkzwager &
Kroeskamp, waar nu (1997) zijn zoon werkt.
Lid van de Rotary (aug 1997)
Voorzitter van de Raad van Discipline in Arnhem (vanaf wanneer ??)
INFO
Citaat uit het IRM-rapport
'Eén van de drie raadsheren van het Hof (meervoudige kamer) in Arnhem, Vice-president Mr. A.H. Trijbits, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroep-procedure, die tegen verzekeraar OHRA was aangespannen, door tóch als rechter op te treden. De advocate van OHRA was nú mevrouw Mr. M.C.J. Peters van wederom hetzelfde kantoor 'Dirkzwager & Kroeskamp Advocaten', bij welk advocatenkantoor de zoon van de Vice-president als advocaat werkzaam was en nog is, te weten: Mr. I.M. Trijbits, en bij welk advocatenkantoor Vice-president Mr. A.H. Trijbits zelf óók als advocaat werkzaam was. Ook in deze procedure deed het Hof ten voordele van de cliënt van mevrouw Mr. Peters uitspraak.
Het betreft de procedure: P.J. Lensen tegen OHRA; Uitspraak d.d. 10-07-90.'
Einde citaat.


TRIPELS
D.F.G.A., geboren aug 1954
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 15 aug 1991
NU
Advocaat te Maastricht bij Tripels Advocaten
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Tripels Advocaten; beëdiging 1982
TEVENS
In Maastricht geen opgave van bijbanen
29 aug 1997


TRIPELS
M.J.M., geboren nov 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 21 sep 1948
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Maastricht 29 jan 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 6 sep 1988


TROMP MEESTERS
Chr., geboren aug 1930
NLRM 71 80
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Arnhem; Raio 1
sep 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 jul 1962
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 13 jan 1964
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 20 dec 1965
Gerechtsauditeur Idem 28 dec 1973


TROMP
J.W.M., geboren jun 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 apr 1992
Rechter rechtbank Arnhem 27 mei 1994
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Voorzitter van de geschillencommissie van de Stichting Woonstede te Ede
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Veluwe-vallei
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Gelderse Vallei
mrt 1997


TROMP
U.E., geboren okt 1953
NLRM 96 97 98
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Redactie en auteurswerkzaamhden t.b.v. uitgeverij Kluwer Samson Delwel


TROOST
A.C.F., geboren okt 1943
NLRM 90 92 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 10 aug 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 10 aug 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 10 aug 1989
NU
Groningen kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Groningen; kantoor Overes Advocaten; beëdiging 1974
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Angelslo te Groningen
Lid Bestuur Stichting Jongerenhuisvesting te Groningen
Voorzitter Stichting Risicofonds voor de graanhandel te Groningen
17 feb 1997


TROOST Zie RIJKMANS-TROOST

M., geboren sep 1956; Mw.


TROOST
R.M., geboren jul 1971; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1997


TROOSTWIJK
H., geboren dec 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 31 mrt 1995
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Hachsjra en Alya


TROOSTWIJK
M.; prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 jun 1965


TRUIJEN
J.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Verlo28 feb 1962


TUBBEN
I., geboren sep 1964; Mw.
NLRM 93 94 96 98
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 24 apr 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen; kantoor Trip Advocaten & Notarissen; beëdiging 1996


TUIJN
N.J.L.M., geboren nov 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 19593 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 okt 1989
Rechter rechtbank Roermond 30 okt 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 apr 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Roermond rechter
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Nationale Strafkamer Koninklijke Nederlandse Biljardbond (tuchtrechtspraak)
Lid Commissie Behandeling Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Den Bosch
Voorzitter Commissie Behandeling Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Hunsel en Thorn, apr 1998


TUIN
L.H., geboren aug 1944; Mw.
NLRM 92
Lid college van Beroep voor het bedrijfsleven 12 feb 1985


TUK
C.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 mrt 1977


TUNZI
G., geboren dec 1957
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 15 mrt 1994
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie EZ, Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, secretaris


TUYLL VAN SEROOSKERKEN-ROËLL
E.E. baronesse van, geboren nov 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Hof Amsterdam 1 mei 1985
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 28 jun 1986
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger Haarlem
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
TEVENS
Breda; geen opgave van bijbanen gevonden.
08 jul 1997


TWAALFHOVEN Zie KUIPER-TWAALFHOVEN

D.F.M., geboren jan 1933; Mw.