Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


SAARLOOS
L.J., geboren apr 1959; drs.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 dec 1996
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger; ontslag 01 jan 1997
Rotterdam rechter 2-4-98
HOOFDFUNCTIE

Partner in de maatschap gerechtsdeurwaarderskantoor Zaanstad tot 1-4-98
TEVENS

Sinds 7 september 1999 voorzitter van de geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies in Den Haag.
Sinds 1996 twaalf avonden per jaar docent beslag- en executierecht aan toekomstige gerechtsdeurwaarders aan de Universiteit van Utrecht.


SACHTLEVEN Zie BAKKERUS-SACHTLEVEN
C.W., geboren aug 1965; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 3 sep 1991
Substituut officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 8 dec 1997


SACKERS
H.J.B., geboren mrt 1956
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 apr 1995
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN Gemeente Gendt
Voorzitter commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN gemeente Millingen aan de Rijn
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Oosterhoek Huis van bewaring te Grave
Voorzitter tuchtcommissie van de Ned. Tafeltennisbond
Lid van Court of Appeal van de Europese Tafeltennisunie
Lid Bestuur Vereniging GK-voorzitter vierdaagse Nijmegen
04 mrt 1997


SAELMAN
J.H.B.M., geboren sep 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Directiesecretaris/belastingconsulent te Amsterdam 1957
Juridisch medewerker handelmij. Amsterdam
Griffier kantongerecht Eindhoven en Helmond 27 nov 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 10 jun 1964
Kantonrechter Zevenbergen 4 jan 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 12 dec 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 mrt 1968
Opdracht kantonrechter werkzaam Oud-Beijerland 23 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 1 mrt 1974
Idem Zevenbergen 20 jun 1978
Kantonrechter Eindhoven 8 mei 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 28 nov 1979
Kantonrechter Eindhoven 8 mei 1978
Kantonrechter Amsterdam 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 okt 1994
NU

Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen opgave van bijbanen in A'dam


SAINT AU LAIRE
W.A. de, geboren jun 1924
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 12 mei 1950
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 4 sep 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam jan 1957
Substituut-officier van justitie arrondissement Dordrecht 29 jan 1960
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 9 mei 1966
Officier van justitie arrondissement Rotterdam 30 nov 197
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem okt 1972


SALEH
J.M., geboren apr 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen feb 1967
Substituut-officier van justitie gerecht in eerste aanleg Curaçao aug 1988
Advocaat op Curaçao dec 1971
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Ned. Antillen nov 1974
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen mei 1976
President Hof van Justitie Ned. Antillen 1 sep 1979
President Permanente Krijgsraad in de Ned. Antillen voor de zeemacht 24 aug 1981
President Permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de zeemacht 16 sep 1986
President Permanente Krijgsraad in de Ned. Antillen en Aruba voor de Zeemacht 12 jan 1988


SALOMON
F., geboren jan 1948
NLRM 88/89 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Centrale afdeling Wegenverkeerswetgeving
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 dec 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 11 mrt 1994
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Lid Bestuur Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam
Secretaris Algemeen Bestuur van het verbond van alle liberaal joodse gemeenten in Nederland


SALOMONS
A.F., geboren jul 1964; drs.
NLRM 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Ned.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 dec 1995
NU

Hoge Raad gerechtsauditeur


SALOMONS
R.A., geboren nov 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1984
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


SALOMONSON
F., geboren apr 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Gymnasium A Dordrecht, Rechten RU Limburg, Etudes Europeennes Nancy
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 9 mei 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 aug 1976
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor Boekel De Nerée; beëdiging 1975
'Het Atrium' Strawinskylaan 3037 (1077 ZX) Pb.2500 (1000 CM) Tel/fax 5415252, telefax 6446948
Advocaat te Dordrecht (1959-1976) ??
Rechtsgeleerd raadsman Prinses Beatrix en Prins Claus (sedert 1976). Niet meer sinds 1997.
TEVENS

Redacteur tijdschrift Sociaal-Economische Wetgeving (1960-1982)
Funkties Commissaris Banque de Suez Nederland A'dam, Handelsveem R'dam, De Faam Breda,
Interborg A'dam, Oruina Beheer Utrecht, Allianz Nederland A'dam, Trust Corporation Amsterdam
Nestlé Nederland A'dam, Barbizon Beheer A'dam.
Publicaties; diverse op gebied van Europees recht, vennootschapsrecht en verzekeringsrecht.


SALOMONSON
L.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 okt 1959
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 feb 1965


SAMKALDEN
D., geboren mrt 1948
NLRM 93 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jun 1995
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger


SAMKALDEN
R.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat en Procureur te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1969
TEVENS

Voorzitter vereniging De Practizijns Sociëteit te Amsterdam
Voorzitter Stichting het Stenen Hoofd te Amsterdam
Secretaris Stichting Amsterdams Uit Bureau te Amsterdam
Vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting EM Meijer-fonds te Leiden
Ministerie van VROM, Lid van de Pool of Experts t.b.v. samenwerking met het Ministerie van
Publieke Werken in Indonesië; deze groep deskundigen pleegt te vergaderen in den Haag, leden
bezoeken zo nu en dan met een verschillende samenstelling Indonesië
Lid Werkgroep Urban Policy van de International Federation for Housing and Planning waarvan de
hoofdzetel gevestigd is te Brussel; het secretariaat is gevestigd te Den Haag; de werkgroep vergadert
tenminste een maal per jaar, meestal in de stad waar het Internationale congres van de IFHP plaats
vindt.
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


SAMPAYO GARRIDO-NIJGH
D.M.E. de, geboren aug 1941; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven nov 1964
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken mei 1965 - jul 1976
Arbeidscontractant rechtbank Den Haag 21 nov 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 2 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 okt 1979
Rechter rechtbank Den Haag 26 sep 1980
Lid Ned. Antillen en Aruba 6 okt 1982
Raadsheer Hof Den Haag 17 jun 1986
Vice-president Hof Den Haag 1 nov 1992
Buitengewoon verlof Hof Den Haag 1 feb 1995
NU

Den Haag Hof Vice-president
TEVENS

Lid commissie aantrekken rechtelijke macht
Van 01 feb 1995 tot 1999 buitengewoon verlof i.v.m. benoeming griffier van het Internationaal
Tribunal of the Prosecutor of person responsible for serious violation of international humanitarian law
committee in the territory of the former Yugoslavia since 1991


SAMSON
C.B.J.M., geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 dec 1985
Ontslag KB 18 apr 1997
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Arnhem; kantoor Winters & Bosnak of Derks, Star Busmann, Hanotiau; beëdiging 1973


SAMSON-GEERLINGS
H.W., geboren nov 1952; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 feb 1979
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 jan 1984
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 11 mrt 1985
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1988
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 9 sep 1991
Plaatsvervanger hoofd officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht1jul 1995
NU

Dordrecht parket plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie
TEVENS

Lid Bestuur Otto Gerhard Heldringstichting Orthopedagogisch centrum te Zetten
Lid Bestuur van de Dr Wouter Laurensstichting "De Dreef" te Wapenveld
09 feb 1998


SANDBERG-CROMMELIN
M.L, geboren aug 1954; Mw.
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 dec 1996
NU

Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE

Advocaat en Procureur te Den Haag; kantoor Trenité van Doorne; beëdiging 1981
TEVENS

Lid Bestuur verzorgingstehuis Maison Goyard de Cabigny Den Haag
Lid Bestuur Maatschappij van Welstand te Eindhoven
Lid leiding Kinderavonddiensten Duinzichtkerk te Den Haag
Lid commissie van Beroep Schoolvereniging Wolters


SANDE
M.J.A.M. van der, geboren dec 1958; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1987


SANDE BAKHUYZEN
N.J. van de, geboren dec 1924
NLRM 80
Advocaat en procureur Rotterdam 195
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 16 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger Idem 18 nov 1978
Rechter Idem 18 jan 1977


SANDE
P.J. van de, geboren jul 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Arrondissementsgriffier te Alkmaar
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter rechtbank Alkmaar 1 mei 1992
NU

Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter


SANDE
S.A.M.L. van de, geboren nov 1969; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1996
NU

Breda raio
TEVENS

Geen bijbanen


SANDERS
J.T., geboren mei 1951
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer Hof Den Haag 18 mei 1990
NU

Den Haag Hof raadsheer
TEVENS

Geen bijbanen


SANDERS
J.W.R.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 jun 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 26 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 mrt 1988


SANDERS
P., geboren jun 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Amsterdam; kantoor Loeff Claeys Verbeke; beëdiging 1996


SANDICK
E.J. van, geboren jun 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 jan 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 28 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jun 1985
Rechter rechtbank Haarlem 1 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Raadsheer Hof Den Haag 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1991
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Ned. Herv Kerk in de
kerkprovincie Noord-Holland (1985 tot heden) gevestigd te Alkmaar
Lid kerkenraad van de Ned. herv Kerkgemeente te Aerdenhout (1985 tot heden) gevestigd te
Aerdenhout
Voorzitter vereniging Unitas 1995 tot heden gevestigd te Den Haag
Lid adviescommissie voor vreemdelingenzaken gevestigd te Den Haag


SANDICK
J.Chr.F. van, geboren mrt 1907
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1931
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 26 mrt 1943
Substituut-griffier Hof Amsterdam 15 jul 1944
Idem rechtbank Amsterdam 10 sep 1946
Griffier rechtbank Groningen 13 jan 1951
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Groningen 28 dec 1967


SANDICK
R.A. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957


SANTBRINK
J. van, geboren aug 1917
NLRM 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 4 jan 1986


SANTEMA
P.C., geboren jan 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 sep 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 sep 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 12 apr 1988
Vice-president rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU

Rotterdam Vice-president
TEVENS

Vice-voorzitter van de commissie van Beroep van de KNLTB te Hilversum
Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter van de beklagcommissie van de Penitentiaire Inrichting
De Noordsingel te Rotterdam


SANTEN
A.H.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 jan 1976
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger; ontslag 011196
TEVENS

Werkkring A'dam. Woonplaats A'dam, examenjaar 1955, datum van beëdiging 01-12-1965
datum defungeren 01-03-1991


SANTEN Zie FASSEUR-VAN SANTEN
J.C. van; Mw.


SANTEN en/of SIMONSZ-VAN SANTEN
J.M. van, geboren mrt 1948; Mw.
NLRM 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank A'dam
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervangerrechtbank A'dam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Alkmaar 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Haarlem 18 jul 1996
Rechter rechtbank Haarlem 11 mrt 1997
NU

Amsterdam gerechtsauditeur
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter 97
TEVENS

Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


SANTOS
E.B.N. de los
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SARIAN
D., geboren feb 1964
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1994


SARLEMIJN
L.J., geboren jun 1952; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 16 nov 1994
Kantonrechter Delft 1 okt 1996
NU

Delft kantonrechter
HOOFDFUNCTIE

Advocaat en Procureur te Rotterdam; kantoor XX
TEVENS

Secretaris Revalidatiecentrum Rijndam Adriaanst. te Rotterdam
Bestuurder en enig aandeelhouder van Mr L.J. Sarlemijn BV, gevestigd te Rotterdam


SAROLEA
H.J., geboren aug 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96
Advocaat en Procureur Maastricht mrt 1952
Rechterlijk ambtenaar Nieuw-Guinea 22 jan 1955 tot 1 okt 1962
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 27 jun 1963
Rechter rechtbank Rotterdam 6 aug 1966
Kantonrechter Rotterdam 16 okt 1972
Kantonrechter Apeldoorn 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 16 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 14 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 1 apr 1992
NU

Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger; ontslag
Schiedam kantonrechter- plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Deelredacteur Kort Geding uitgave Kluwer


SAROLEA
P., geboren mrt 1929
NLRM 71
Assistent Rijks Universiteit Groningen 1956
Werkzaam te Parijs t.b.v. rechtshistorisch onderzoek 1958
Werkzaam Juridische Afdeling Levensverzekeringsmij. te Den Haag 1962
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 15 jun 1964


SASSE van YSSELT
G.V.E.M. van, geboren apr 1915; Jhr.
NLRM 71 80
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 28 mei 1942 tot 30 mei 1945
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 1 jun 1949
Substituut-griffier Idem 5 aug 1950
Rechter-plaatsvervanger Idem 4 dec 1951
Rechter Idem 10 dec 1958
Vice-president Idem 26 mrt 197


SASSE
H.M., geboren feb 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 sep 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 23 mrt 1988
NU

Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS

Lid van de Rotary
Werkkring Arnhem, woonplaats Arnhem, examenjaar 1958, datum van benoeming 18-03-1965
datum defungeren 01-03-1993
Geen bijbanen
jan 1997


SASSEN
F.K.R.C.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 18 jul 1957
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 7 jun 1972


SASSEN Zie LOKIN-SASSEN
P.E.M., geboren okt 1946; Mw.


SASSENBURG
J.M., geboren jun 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 nov 1985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 6 apr 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 jun 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 10 okt 1994
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Geen bijbanen


SAVELBERGH
J.W., geboren apr 1940
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 jun 1996
Raadsheer Hof 's-Gravenhage 12 juni 1997
NU

Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS

Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter bridgeclub Huis ter Duin
Penningmeester coöperatieve Vereniging Duinterrein De Laiterie


SAVELSBERGH
R.C.A., geboren nov 1951; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Roosendaal
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 dec 1992
NU

Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Roosendaal; kantoor Verhaart Savelsbergh Boere c.s.; beëdiging 1982
TEVENS

Geen bijbanen
01 jun 1997


SAVORNIN LOHMAN
A.F. de, geboren jun 1928; Jhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 31 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 nov 1989\
NU

Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger volgens opgave in Dordrecht 4 aug 1997
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Utrecht; kantoor Postbus 13005; beëdiging 1972


SAVORNIN LOHMAN
B.C. de, geboren jul 1947; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 feb 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 9 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 feb 1983
Raadsheer Hof Den Haag 17 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 31 jan 1989
Vice-president Hof Den Haag 1 sep 1993
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
Den Haag Vice-president
Den Haag coördinerend Vice-president Hof
TEVENS

Voorzitter klachtcommissie Raden voor de Kinderbescherming Den Haag, R'dam, Utrecht
curatorium van het Erasmiaans Gymnasium te R'dam
Voorzitter Orkestvereniging musica Den Haag
Penningmeester familievereniging De Savornin Lohman
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie Binnenvaartrampenwet
okt 1997


SAVORNIN LOHMAN
O. de, geboren aug 1940; Jhr.
NLRM 97 98
Advocaat tot 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 31 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch 6 nov 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1996
INFO

Was cassatieadvocaat bij de Brauw en Blackstone; het IRM-rapport gaf scherpe kritiek bij zijn
benoeming. Via Tweede Kamerlid Hendriks is er geprotesteerd tegen een blindelingse benoeming: de
ene dag cassatieadvocaat, de volgende dag Raadsheer bij de Hoge Raad !
INFO

Hij verschoonde zich niet toen hij als raadsheer in een kamer in cassatie moest oordelen over de
boedelscheiding van een voormalig gerechtsauditeur van de Hoge Raad. Een klacht in "Straatsburg" over o.m. dat punt is afgeketst.
Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-generaal en de President van de Hoge Raad weigert
men in behandeling te nemen.
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv.
artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen, waar blijven we dan? Schande.


SCHAAF Zie KAMPHUISEN-VAN DER SCHAAF
T.I. van der, geboren nov 1946; Mw.


SCHAAFSMA-BEVERSLUIS
E.L., geboren dec 1952; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 aug 1995
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Universitair docente KU Nijmegen
TEVENS

Jeugdhockeyclub Union te Nijmegen
07 jun 1997


SCHAAFSMA
J., geboren apr 1917
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 17 nov 194
Idem rechtbank Alkmaar 2 feb 1942
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 1 mei 1943 tot 4 jan 1951
Griffier bijzonder Hof Amsterdam 29 okt 1947 tot 1 jan 1950
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 4 jan 1951
Rechter rechtbank Den Haag 22 jul 1959
Vice-president Idem 10 aug 1962
President rechtbank Leeuwarden 4 jun 1969
Idem rechtbank Arnhem 13 apr 1973 - aug 194


SCHAAFSMA
J.R., geboren okt 1938; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Lid van de Raad van State
NU

Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1966 '92
TEVENS

Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
Lid van het bestuur van de Stichting Kerkelijk Grootboek
Lid van de Commissie Evaluatie en Update Reglement van de VVD (CEUR)
Lid van de Commissie van Beroep van de Vereniging voor de Effectenhandel te A'dam
Lid van de Raad van Commissarissen van de Kas-Associatie NV
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratie Preferente Financieringsaandelen Koninklijke
Ahold NV
Lid commissie Statuten en Reglementen VVD


SCHAAP
A.J., geboren sep 1963; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1995
Rechter rechtbank Arnhem 7 aug 1996
NU

Arnhem Gerechtsauditeur
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie AbvaKabo
Voorzitter commissie seksuele intimidatie gemeente Apeldoorn
Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Bergh in Arnhem / Voorzitter beklagCommissie
mrt 1997


SCHAAP
C., geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mrt 1985
Vice-president Hof Amsterdam 1 sep 1996
NU

Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS

Bewerker vakstudie Vermogensbelasting
Redacteur BNB
Voorzitter examencollege Nederlands College van Belastingadviseurs
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratie-
consulenten te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht V.L.B.(Vereniging van accountants en belastingadvies-
bureaus


SCHAAP-MEULEMEESTER
C.A.M., geboren jan 1952; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Roermond 1 mei 1986
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Roermond 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Roermond 15 apr 1988
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jul 1996
NU

Zwolle parket Officier van Justitie, sep 1997
TEVENS

Geen opgave van bijbanen
22 sep 1997


SCHAAP
C.D., geboren feb 1954
NLRM 95 96
Centrale Recherche informatiedienst
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1994
Ontslag KB 01 sep 1996


SCHAAP Zie FRANX-SCHAAP
E.N., geboren sep 1959; Mw.


SCHAAR
N., geboren sep 1956
NLRM 88/89 90 93 94 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1986
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1989
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 21 nov 1990
Arrondissementsofficier van justitie l e kl. arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1994
NU

Amsterdam parket


SCHAARDENBURG-LOUWE KOOIJMANS
E.J. van, geboren aug 1941; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 21 feb 1966
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 apr
1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 12 jul 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 jul 1972
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 21 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jul 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jan 1977
Vice-president rechtbank Amsterdam 22 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 24 jun 1985
NU

Amsterdam Vice-president
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid benoemingscommissie rechtbank Amsterdam
Secretaris-penningmeester plaatselijke Rotaryclub
Lid strafcommissie Kon. Ned. Hockey Bond
Lid Bestuur Volksuniversiteit Amsterdam
President Commissaris Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van het Protestants Weduwen en
Wezenfonds


SCHAATSBERGEN
H.J., geboren jan 1940
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1989
NU

Arnhem rechter-plaatsvervanger; verzocht ontslag te nemen; wordt niet meer ingezet
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Zwolle; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1970


SCHABERG
A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt1961
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 14 nov 1983
NU

HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Amsterdam; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1992


SCHABERG-SCHOONMAN
A.E., geboren nov 1948; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Zittingsvertegenwoordigster Raad van de Kinderbescherming te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 6 aug 1992
NU

Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 6 aug 1992
TEVENS

Zittingsvertegenwoordigster Raad van de Kinderbescherming te Utrecht


SCHABERG
J., geboren nov 1926
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raad Hoog Militair Hof 2 jan 1983


SCHADE van WESTRUM
F.A.J., geboren jun 1902
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 19 feb 1930
Griffier kantongerecht Bergen op Zoom 8 mei 1936
Kantonrechter Amsterdam 30 aug 1949


SCHADEE
H.; prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 jun 1957


SCHAEFFER von WIENWALD
A.E.K.M.L.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 mei 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 sep 1959


SCHAEPMAN
H.Th., geboren apr 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Den Haag en Monster feb 1931
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 20 mei 1937
Rechter Idem 16 mrt 1944
Raadsheer Hof Arnhem 9 feb 1953
Vice-president idem 6 okt 1970


SCHAFT Zie VIJLBRIEF-VAN DER SCHAFT
J. van der, geboren jan 1945; Mw.


SCHAFT
K. van der, geboren dec 1966
NLRM 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1996
NU

TEVENS

Geen bijbanen


SCHAIJCK-HIJMANS
A.M. van, geboren mei 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 jan 1986
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jan 1990
Vice-president rechtbank Dordrecht 11 nov 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 18 jul 1995
NU

Dordrecht Vice-president Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter geschillencommissie ziekenhuizen Den Haag
jul 1997


SCHAIJCK
W.C. van, geboren jun 1955
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofdinspecteur Gemeente politie Amsterdam
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1993
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
NU

Amsterdam parket


SCHAIK
Mr. F. van, geboren 14 apr 1957
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 27 mei 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch jan 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven, jan 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer jan 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond jan 2000
NU

Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Berkel en Rodenrijs; kantoor Gruis & Van Schaik; beëdiging 1983
199; kantoor Mr. F. van Schaik c.s. te Berkel en Rodenrijs (met Mr. E.M. Baart-Roelofzen en Mr. M.J.E.H. Baarle-veres)
TEVENS

Voorzitter van de Stichting Algemeen Festiviteiten comité Berkel en Rodenrijs, onbetaald
Voorzitter van de Stichting Nederlands Zuid Afrikaanse Werkgemeenschap te Rotterdam, onbetaald
Secretaris van de Stichting Community Service Rotary Club Rottemeren gevestigd te Berkel en Rodenrijs, onbetaald
Lid bestuur Rotaryclub Rotte Meren Berkel en Rodenrijs
Lid van de Litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag (lijst 1999)
1999: Nog Rotarian, maar niet meer lid van het bestuur
2000: sinds december 1999 niet meer lid van de Rotary
2000: Voorzitter algemene festiviteitencomité Berkel en Rodenrijs (Oranjecomité) onbezoldigd
2000: Voorzitter Stichting Nederlands-Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap te Rotterdam; onbezoldigd
2000: nog steeds lid van "De Witte"
INFO
Woonplaats Rotterdam


SCHAIK
J. van
NLRM 71
Kantonrechter-Plaatsvervanger Amsterdam 7 jun 1962


SCHAIK
J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 feb 1975
HOOFDFUNCTIE

TEVENS

Lid van de Raad van Tucht 1 van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari 1999
van de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)


SCHAIK-VELTMAN
J.A.M. van, geboren apr 1948; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 jan 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 16 dec 1977
Rechter rechtbank Den Haag 23 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 jan 1987
Rechter rechtbank Arnhem 29 jun 1988
Rechter rechtbank Roermond 9 nov 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1992
NU

Roermond rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS

Plaatsvervangend Voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Provincie Limburg
Lid Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Midden Limburg
Lid Raad van Toezicht RIAGG Midden Limburg
Voorzitter Horner Bridgeclub
apr 1998


SCHAIK
R.H.J. van, geboren mrt 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 18 nov 1980
NU

Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger; Woon en verblijfplaats van betrokkene is Waalwijk.
Wordt niet meer in Almelo ingezet i.v.m. vertrek als burgemeester van Groenlo Gld. naar Waalwijk in 1991.


SCHAKENRAAD
G.J.L.F.M., geboren feb 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988
NU

Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger TEVENS
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Eindhoven; kantoor Advocaten Tramstraat; beëdiging 1982
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS

Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie V, De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid
2/97 (In Eindhoven Zuid-Oost)
Docent OSR (Arbeidsrecht) te Utrecht
Lid Raad voor de rechtsbijstand in het Hof ressort Den Bosch
Afgevaardigde in het college van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten en
werkgroepen van de Orde
aug 1997
Lid van de Commissie ex artikel 7.2 Redactiestatuut Advocatenblad


SCHALKEN
T.M.C.J., geboren mrt 1944; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar V.U. Amsterdam
Plaatsvervangend officier van justitie Utrecht 7 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 apr 1980
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 5 aug 1982
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 2l aug 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 29 jun 1987
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Amsterdam Vrije Universiteit, straf- en strafprocesrecht


SCHAMHARDT
J.M., geboren jul 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 4 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 okt 1991
Ontslag 01 jan 1997
NU

Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor Hardenberg & Heuzeveldt; beëdiging 1993; Lid maatschap


SCHAMINÉE
P.C.A., geboren jul 1944; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 aug 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jan 1996
NU

Roermond rechter?
Roermond rechter-plaatsvervanger?
TEVENS

Drie diverse functies. Welke dan??


SCHAMPERS
E.E.G., geboren okt 1968; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1995
NU

TEVENS

Geen bijbanen


SCHAMPERS
J.M., geboren jun 193
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 19 mei 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jan 1957
Substituut-officier van justitie arrondissement Roermond 23 jul 1962
Idem arrondissement Amsterdam 23 jul 1962
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam t.b.v. Openbaar Ministerie in Suriname 27
sep 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger art. krijgsraad Suriname 30 dec 1965
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 19 jun 1968
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 28 mei 1969
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 12 jan 1972
Advocaat-generaal Hof Arnhem 29 mrt 1972
Officier van justitie hoofd parket Arnhem 22 jun 1978


SCHANS
A.C. van der, geboren jun 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 sep 1982
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Assen 10 dec 1985
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 1 jan 1987
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 7 jan 1988
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 mrt 1995
NU

Breda rechter-plaatsvervanger
Den Haag parket Arrondissementsparket 1e kl
Dordrecht arrondissementsparket
Middelburg arrondissementsparket
Rotterdam arrondissementsparket
Den Haag Hof Advocaat-Generaal
HOOFDFUNCTIE

Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag in de rang arrondissementOfficier van Justitie
1e klasse
TEVENS

Lid college van beroep studiefinanciering
Waarnemend Advocaat-Generaal Ressort Den Haag
Plaatsvervangend-Officier van Justitie in Dordrecht Middelburg en Rotterdam
19 feb 1997


SCHANS
E. van der, geboren sep 1919
NLRM 71 80
Medewerker advocatenkantoor te Amsterdam dec 1940
Werkzaam Dienst Wederopbouw okt 1941
Hoofdcommies Ministerie Wederopbouw en Volkshuisvesting mrt 1947
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 16 jun 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 21 jul 1949
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 11 okt 1973


SCHANS
E. van der
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 aug 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 jan 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jun 1988
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor A'dam Houthoff; beëdiging 1970
TEVENS

Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring "de Schans" te Amsterdam
Lid College van Afgevaardigden in Amsterdam van de Ned. Orde van Advocaten te Den Haag
Lid Bestuur Committee 7 van de International Bar Association te London, werkgebied mondiaal
Directeur van de BV. Beheers en Beleggingsmij. Gebr J en B Kerkhof BV. te Den Haag werkgebied
Amsterdam en Zoetermeer; het gaat hier om een pensioen BV. voor enkele familieleden die de
pensioenuitkeringen binnenkort zal staken.
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


SCHAR
N., geboren sep 1956
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1986
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1989
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 21 nov 1990
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1994


SCHEELE-MULDER (of SCHEELE-MÜLDER)
A.G., geboren mei 1944; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 nov 1969
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 23 dec 1975
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 14 jul 1976
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 19 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jul 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 sep 1982
Kantonrechter Rotterdam 23 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 12 okt 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Secundus Lid commissie van het Opzicht Provincie Zuid-Holland van de Ned. Herv. Kerk
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA
Voorzitter Commissie van Beroep ex CAO Vrije Universiteit te Amsterdam, vacatiegeld
Lid commissie gemeente Rotterdam i.v.m. ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs
Voorzitter klachtregeling Marnix Gymnasium Rotterdam
Voorzitter Klachtregeling Districts Huisartsen Vereniging Rotterdam


SCHEER-BOCKWINKEL
J.A. van der, geboren mei 1946; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juriste ANWB
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mei 1989
Rechter rechtbank Den Haag 17 dec 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter Leiden 24 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1996
NU

Den Haag rechter
TEVENS

Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SCHEER
T.G.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SCHEFFER
H., geboren jul 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Ontslag; info Harderwijk
NU

Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Gepensioneerd directeur van de Ned. Vereniging van Makelaars in
Assurantiën en Assurantieadviseurs NVA en de Stichting Dienstverlening van de NVA te Amersfoort


SCHEFFER
J.P., geboren sep 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair Koninklijke Marine II. luitenant ter zee 2e klasse o.c. aug 1967
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 15 mrt 1983
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 dec 1996
NU

Zwolle parket arrondissementsofficier van justitie
TEVENS

Geen bijbanen
22 sep 1997


SCHEFFERS
A.D., geboren jun 1968; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1997
NU

Breda rechter-plaatsvervanger


SCHEFFERS
J.W., geboren sep 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Opsporingsambtenaar Nefis te Brisbane nov 1945
Diverse rechterlijke betrekkingen Indonesië 8 dec 1945 11 jul 1957
Hoofdcommies Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 22 jul 1958
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 23 mrt 1964
Arrondissementsofficier van justitie Idem 1 okt 1972
Idem arrondissement Rotterdam 21 dec 1973


SCHEFFERS
M.V., geboren jun 1968; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1994


SCHEGGET
H.J. ter, geboren sep 1945
NLRM 94 95 96 97 98
Gemeente Groningen
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 dec 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1994
NU

Leeuwarden rechter
TEVENS

Juridisch adviseur Ned. Genootschap voor handtherapie
Incidenteel docent PAO cursus Ruimtelijk bestuursrecht door RUG
Voorzitter commissie voor bezwaarschriften gemeente Groningen
aug 1997


SCHEIDIUS
E.D.F.E.M., geboren jun 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Arnhem 1948
Waarnemend griffier kantongerecht Nijrnegen24 feb 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Terborg 25 jun 1954
Griffier kantongerecht Terborg 3 nov 1955
Substituut-griffier Hof Arnhem1 aug 1956
Griffier Hof Arnhem 13 apr 1966


SCHEILART
A.F.A.M.
NLRM 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 mrt 1984


SCHELFHOUT-TER HART
M., geboren jul 1952; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 5 apr 1978
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 5 aug 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 30 mei 1990
NU

Den Haag parket
TEVENS

Geen opgave van bijbanen
okt 1997


SCHELFHOUT
T.M., geboren mei 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker bureau voor rechtshulp Sittard
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond4 jul 1988
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 jun 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter rechtbank Roermond 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 dec 1996
NU

Roermond rechter
Centrale Raad van Beroep Hof raadsheer 97


SCHELL
J.L.M., geboren jul 1960
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jan 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 mrt 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 13 mei 1996
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen
06 jun 1997


SCHELLART
A.F.A.M.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 mrt 1984
NU

Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Utrecht; kantoor Bosselaar; beëdiging 1973


SCHELLEN
J. van, geboren nov 1944; prof
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Rijks Universiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Raadsheer Hoge Raad Den Haag 28 jul 1986
Vice-president Hof Den Haag 19 mei 1995
NU

Den Haag Hof Vice-president
TEVENS

Lid studiekring Prof. Mr J. Offerhuis te Amsterdam
Secretaris Oscar Peterson Society Ned. te Amsterdam


SCHELLENBACH
J.K., geboren dec 1910
NLRM 71 80
Advocaat en proc 1933
Juridisch ambtenaar Octrooiraad 1 nov 1937
Rechter rechtbank Den Bosch 16 apr 1943
Lid (Voorzitter) Raad van Beroep (b.d.) Breda 28 feb 1952 tot 1 jan 1957
President rechtbank Breda 23 okt 1951
Idem Hof Den Bosch 7 sep 1976


SCHELTEMA
M.; prof.
NLRM XX Niet opgenomen in RM97NL
NU

Hoge Raad advocaat-generaal 97
TEVENS

Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Staatsrecht en Bestuursrecht
1995-1996
Regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht
Hoogleraar bestuursrecht RU Groningen


SCHELTEMA
M.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 jul 1976


SCHELTEMA-DE NIE
O.
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU

Lid van de Tweede Kamer ?? Check ??


SCHELTEMA BEDUIN
P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 21 nov 1946


SCHELTEMA
W.P., geboren sep 1936
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 20 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat en Procureur; kantoor Clifford Chance te Amsterdam; beëdiging 1964
TEVENS

Lid Raad van Toezicht en wnd deken Orde van Advocaten te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Artes een Stichting die een collectie beeldende kunst t.b.v. een besloten kring
van particulieren beheert


SCHELTENS
J.P.; prof.
NLRM 80 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975


SCHENCK-VLOT
A.A., geboren sep 1960; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 26 jul 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1992
NU

Hoge Raad gerechtsauditeur


SCHENDEL
P.W. van, geboren jul 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Curaçao 1964
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 12 jun 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mei 1974
Rechter rechtbank Utrecht 10 feb 1976
Vice-president rechtbank Utrecht 18 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 feb 1990
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht Vice-president
TEVENS

Geen opgave van bijbanen in A'dam


SCHENDEL
W.A.M. van, geboren aug 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 jan 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 30 jul 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 17 aug 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 okt 1991
Vice-president Hof Amsterdam 4 feb 1997
NU

Amsterdam Hof raadsheer
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Medewerker Losbladige Uitgave "Contactenrecht" (Kluwer)
Docent diverse postdoctorale cursussen
Lid Geschillenadviescommissie in de Universitaire herplaatsingsregeling
Voorzitter Commissie Consequenties Invoering NBW
Lid van de Raad van Toezicht van de Van Gogh-Museum
Medewerker losbladige uitgave Contractenrecht Kluwer
Docent diverse postdoctorale cursussen
Lid Bestuur Stichting Instituut gerechtstolken en vertalers
INFO

Citaat uit het IRM-rapport.
'Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr. W.A.M. van Schendel en mevrouw Mr. M.L. Westermann - van Rooyen, verschoonden zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger beroepsprocedure hiervoor met dezelfde twee raadsheren óók raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden. De procedure, waarin Mrs. Van Schendel, Westermann-van Rooyen en Arisz de drie raadsheren waren, is:

  • C. Koelman tegen BUMA enz.; Uitspraak d.d. 25-2-93.
    De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs. Van Schendel en Westermann-van Rooyen de raadsheren waren, is :
  • F.M. Bevers tegen AMEV Schadeverzekering N.V.; Uitspraak d.d. 20-1-94.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak.' Einde citaat.


SCHENK
W., geb, jul 1903
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam feb 1927
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 20 nov 1929
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 19 apr 1937
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 7 nov 1938
Rechter rechtbank Rotterdam 22 aug 1942
Vice-president Idem 16 jan 1951
President rechtbank Zwolle 23 sep 1952


SCHENK
W.L., geboren apr 1914
NLRM 71
Surnumerair respectievelijk ontvanger directe belastingen, Registratie en Domeinen 1936
Inspecteur van 's Rijksbelastingen 1946
Hoofdinspecteur-titulair van 's Rijksbelastingen, hoofd van inspectie Breukelen 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1958
Raadsheer Hof Amsterdam 26 jan 1959
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 30 dec 1965
Vice-president Idem 6 mrt 1969


SCHENKENBERG van MIEROP
Ph.M., geboren mei 1917
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 8 mei 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 1 feb 1943
Substituut-officier van justitie arrondissement Middelburg 18 dec 1956
Officier van justitie arrondissement Maastricht 5 okt 1961
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Assen 16 mrt 1967
Idem arrondissementsparket Groningen 20 mrt 1973


SCHENKEVELD
M.H.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 16 feb 1966


SCHEPEL
A.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 dec 1938


SCHEPEL
J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 jan 1981
NU

Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Rotterdam; kantoor Trenité van Doorne; beëdiging 1962
TEVENS

President-commissaris Trenité Van Doorne te Rotterdam
Commissaris Elf Petroland BV. te 's Gravenhage
Commissaris Albany International BV. te Dieren
Commissaris Koninklijke Econosto NV. te Rotterdam
Editorial Board member van het CEP-Bulletin Confèrence Permanente Europèenne de la Probation te 's Hertogenbosch
Voorzitter Adviescommissie Wetgeving van de NOvA: Burgerlijk Procesrecht
Voorzitter van de Ad-hoc Commissie Herziening Rechterlijke Organisatie van de NOvA


SCHEPEN
H.J., geboren okt 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bankwezen 1961
Kandidaat-notaris Gouda 1968
Bedrijfsjurist bedrijfsleven 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 jul 1979
Rechter rechtbank Utrecht 14 mei 1981
Vice-president rechtbank Utrecht 22 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 16 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 feb 1998
NU

Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Coördinerend Vice-president


SCHEPERS Zie STIJNS-SCHEPERS
I.H.A.M., geboren jun 1961; Mw.


SCHERMERS Zie DULEK-SCHERMERS
G., geboren feb 1961; Mw.


SCHERMERS
H.G.; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973
NU

HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden, Europese mensenrechten (Vanwege het Van Asbeck-Instituut)
TEVENS

Lid van de Rotary


SCHERPENZEEL
M.G.J.L. van; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 sep 1977
NU

Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Den Haag; kantoor Stevens Thunnissen Vos; beëdiging 1968
TEVENS

Lid Bestuur Stichting Mesdag Cilinder Den Haag
Voorzitter Stichting Sociale Voorzieningen HHJS te Leidschendam


SCHIE
P.M. van, geboren sep 1942
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 96 97 98
Wetenschappelijk hoofd medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Raadsheer Hof Arnhem 1 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president Hof Arnhem 20 aug 1991
NU

Arnhem Hof Vice-president
TEVENS

Lid van de Rotary
Lid redactie serie Kluwer belastingwerken
Medewerker kwartaalschrift Fiscaal Fundament
Auteur enige studieboeken en vakgebonden werken
Incidentele bijstand familieleden in (fiscaal) juridische aangelegenheden
feb 1997


SCHIEVEEN
D.P.E.P. van, geboren sep 1948
NLRM 88/89 90 91 92 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amersfoort
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 2 jul 1987
NU

Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Amersfoort; kantoor Van Walsem, Van Schieveen & Bouw; 1973
TEVENS

Lid bestuur Stichting Administratiekantoor AC Verkaik
Lid bestuur Vereniging van Amersfoortse Ondernemers.


SCHIFFERSTEIN
A.A.H., geboren okt 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Adjunct-chefjurist afdeling Rechtspraak Raad van State
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht1mrt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht1mrt 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 13 sep 1990
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Utrecht 1 jul 1994
NU

Utrecht Vice-president
TEVENS

Geen bijbanen
jul 1997


SCHIJNDEL
F.G.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Idem Schiedam 23 mrt 1967


SCHIJNS-WIJDEVELD
M.J.Ph.; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 jan 1968


SCHIK
P.M. van, geboren sep 1942
NLRM 92 95
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Raadsheer Hof Arnhem 1 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president Hof Arnhem 20 aug 1991


SCHILDER
A.E., geboren jun 1958
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 nov 1990
NU

Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoofddocent Stads en Bestuursrecht Faculteit der rechtsgeleerdheid RU Leiden
TEVENS

Lid commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN Gemeente Zoetermeer
Lid stuurgroep recht Vera-Nivra
18 feb 1997


SCHILDER
E., geboren apr 1914
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 2 mei 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 16 okt 1948
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Idem arrondissement Haarlem26 aug 1961


SCHILFGAARDE
P. van, geboren jan 1936; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijks Universiteit Utrecht, ondernemingsrecht
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1992


SCHIM VAN DER LOEFF
C.J.S., geboren apr 1970; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1995


SCHIM van der LOEFF
G.L.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 jan 1964


SCHIMMEL
N.A., geboren jun 1953
NLRM 94 95 96 97 98
Senior medewerker sectie Arbeidsrecht bij DAS Rechtsbijstand
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Geen bijbanen


SCHIMMEL
R.A., geboren apr 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 22 jul 1954
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 20 jul 1955
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 29 dec 1955
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 7 jul 1956
Waarnemend substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 20 dec 1960
Gedetacheerd Ministerie van Justitie Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 jan 1968 - 1 jan 1970
Officier van justitie arrondissement Den Haag 11 mrt 1971
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Den Haag 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie Hoofd arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1990


SCHIMMEL
R.E.M., geboren aug 1966
NLRM 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 19 jan 1998
NU

Hoge Raad Gerechtsauditeur Al van 17 jun 1992 ?


SCHIMMEL-BONDER
W.G., geboren jan 1929; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
NU

Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Gepensioneerd Raadadviseur Ministerie van Justitie
TEVENS

Voorzitter van het College van advies voor de dienstcommissies van het Ministerie van Economische
Zaken te Den Haag
Vice-voorzitter van de Kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente te Den Haag
Lid van het Algemeen Bestuur van het zorg-wooncentrum Oldeslo te Den Haag


SCHIMMELPENNINCK-MULDER
A.M.L., geboren jun 1935; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 16 jun 1992
NU

Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS

Lid Commissie van Toezicht forensisch-psychiatrische kliniek Oldenkotte te Rekken
Voorzitter bestuur Stichting muziekschool Goor
mrt 1997


SCHIMMELPENNINCK
L.H. Graaf, geboren jul 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam bank te Enschede 1947
Werkzaam commissionair in effecten Amsterdam 1948
Referendaris dienst economische zaken Ned. Spoorwegen 1951
Medewerker consultatiebureau van belastingzaken te Amsterdam 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jul 1962
Rechter Idem 1 feb 1964
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 okt 1968
President rechtbank Alkmaar 15 mrt 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 26 jan 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 mei 1984


SCHIPPER
N.A.M., geboren jan 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag aug 1970
Rechter rechtbank Den Haag 4 jul 1978
Vice-president rechtbank Den Haag 16 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 mei 1988
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1993
TEVENS

Lid van de Rotary
Voorzitter van de Examencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (1990)
Voorzitter van het bestuur van het 'Haags Fonds voor het gebrekkig kind' (1993)
Lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (1993)
Lid van de deelredactie 'Nationale ombudsman' van het maandblad 'Delikt en Delinkwent' (1991)
Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Steinmetz-Accommodaties (1993)
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline (1994);
Lid van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing (1995)
Voorzitter van de Beroepscommissie uit de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing, sectie ter beschikkingstelling (1995)
Voorzitter van de sectie Raadsheren in de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak (1995)
Voorzitter Curatorium beroepsopleiding advocaten van de NOvA


SCHIPPER
P.J.C., geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente Delft 1 okt 1940
Werkzaam Strafgevangenis Den Haag 16 apr 194
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 6 jul 1942
Adjunct-secretaris tribunaal Rotterdam 12 jun 1946 - 1 jun 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 17 feb 1950
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 sep 1959
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 23 jun
1965


SCHIPPER
W.H., geboren jul 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96
Assistent Rijks Universiteit Utrecht 1 okt 1951
Commies gemeente Rotterdam 1 jul 1953
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 3 jan 1955
Griffier Idem 23 mrt 1982
Plaatsvervangend Lid Idem 21 jul 1966
Lid Idem 16 jun 1967
Ondervoorzitter Idem 27 jun 1974
Voorzitter Idem 24 jun 1983
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


SCHIPPERS
E.C.M., geboren sep 1958; Mw. (of M.C.E.)
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 mei 1995
NU

Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1983
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


SCHLAGHECKE-BOUMAN
M.I.A., geboren apr 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 11 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 feb 1988
Rechter rechtbank Arnhem 7 sep 1990
NU

Arnhem Rechter
TEVENS

Lid ledenraad NVvR
apr 1997


SCHLINGEMAN
F.L., geboren apr 1958
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
Ontslag 01 jan 97


SCHLINGEMANN-VERMEULEN
G.J., geboren mei 1930; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Eindhoven 1 okt 1970
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 1 okt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 feb 1978
Rechter rechtbank Den Haag 18 aug 1979
Raadsheer Hof Den Haag 6 sep 1985
Raadsheer Hof Den Bosch 13 nov 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 dec 1989
Raadsheer Hof Den Haag 10 mrt 1993
Ontslag 01 okt 1997
TEVENS

Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline


SCHLINGEMANN
R.C., geboren dec 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Haarlem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 dec 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 9 dec 1991
NU

Alkmaar rechter


SCHLINGEMANN
R.Chr., geboren apr 1907
NLRM 71
Advocaat en procureur Enschede nov 1930
Adjunct-secretaris tribunaal Almelo 13 okt 1945
Secretaris Idem 5 feb 1946 tot 1 jun 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 12 nov 1949
Rechter rechtbank Arnhem 27 feb 1951
Raadsheer Hof Den Bosch 27 mei 1957


SCHMIDT
J.H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 28 mrt 1959


SCHMITZ
T.W.H.E., geboren sep 1960; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 sep 1985
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 6 jul 1993
NU

Rotterdam rechter
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer
TEVENS

Plaatsvervangend Voorzitter Hof van Discipline
Lid Klachtencommissie psychiatrisch Deltaziekenhuis
Voorzitter commissie van Beroep RGC Rijswijkse Groep Club
Plaatsvervangend Voorzitter secundus commissie 13-3- Ned. Herv Kerk
Lid Bestuur Algemeen Bestuur Albeda-college sinds 1991 te Rotterdam


SCHNEIDER
L.G.C.A.M., geboren jan 1926; dr.
NLRM 91 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen opgave van bijbanen gevonden


SCHNEZLER
P.J., geboren jun 1959
NLRM 91 94 95
Ambtenaar bij het College van beroep voor het Bedrijfsleven
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 mrt 1994


SCHNITZLER
J.F.C., geboren sep 1957
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Eersel; kantoor Rompen & Schaeken; beëdiging 1986
TEVENS

Geen bijbanen
06 jun 1997


SCHNITZLER-STRIJBOS
W.A.H.A., geboren dec 1961; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 sep 1996
NU

Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat waar ??; kantoor Banning Van Kemenade & Holland Advocaten en Notarissen


SCHOEMAKER
J.J., geboren dec 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofd bureau ruimtelijke ordeningen ter gemeentesecretarie Groningen
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Assen 9 jun 1988
Rechter rechtbank Assen 9 sep 1991
NU

Den Bosch rechter
Assen rechter
TEVENS

Voorzitter vrienden van de Hartst. kring Groningen
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van Advies voor de BB RUG
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van Advies voor de BB Gemeente Groningen
jul 1997


SCHOEMAKER
P.H.C.M., geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 13 aug 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 jul 1982
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 4 apr 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Den Bosch 8 sep 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
NU

Den Bosch Vice-president
TEVENS

Lid begeleidingscommissie binnenstage-ordening rechtbanken
Lid ledenraad NVvR
Lid commissie aantrekken leden van de rechtelijke macht
30 jan 1997
INFO

Gewraakt door Ing. A.M.L. van Rooij


SCHOEMAKER
R.C., geboren sep 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch adviseur Verzekeringsmaatschappij
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam28 aug 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 okt 1987
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
TEVENS

Lid van de Rotary


SCHOENMAKERS Zie ROOS-SCHOENMAKERS
M.H.L. de, geboren aug 1943; Mw. drs.


SCHOEVAARS
E.T.M., geboren apr 1958; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 sep 1585
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 15 aug 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 sep 1991
Rechter rechtbank Zwolle 23 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU

Zwolle Rechter; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen


SCHOKKENBROEK
J.S.A.M., geboren jul 1957; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 3 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 3 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 3 okt 1995
Kantonrechter Utrecht 1 jun 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 nov 1996
NU

Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1983
TEVENS

Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


SCHOLTEN
A.H.A., geboren nov 1949
NLRM 99/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter rechtbank Utrecht 17 sep 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1996
NU

Amsterdam Hof raadsheer
Utrecht rechter


SCHOLTEN
H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 12 dec 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 3 jan 1966


SCHOLTEN-HINLOOPEN
J.A.W., geboren mei 1958; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 15 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 23 nov 1992
NU

Den Haag rechter
TEVENS

Geen bijbanen
okt 1997


SCHOLTEN Zie OEI-SCHOLTEN
J.J.; Mw.


SCHOLTEN VAN ASCHAT
M.B.C., geboren nov 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Breda en Groningen 1 sep 1952
Waarnemend griffier rechtbank Assen 9 jan 1962
Substituut-griffier rechtbank Breda 9 okt 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 aug 1963
Rechter rechtbank Zutphen 4 dec 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 27 jun 1973
Vice-president rechtbank Zutphen 3 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU

Zutphen Vice-president KB 01 dec 19296
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter van het Juridisch Genootschap in het Arrondissement Zutphen
Bestuurder van het Prins de Jonge van Ellemeet-Briels
Regent en Plaatsvervangend-Voorzitter van de Loo- de Ruyterstichting
Voorzitter van de Klachtencommissie verbonden aan het ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te Zutphen
Voorzitter van de Gorsselse Kunstkring
Ontslag; pensioen


SCHOLTEN Zie BLOKHUIS-SCHOLTEN
M.C., geboren mei 1946; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jul 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 14 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 9 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 nov 1994
Kantonrechter Amsterdam 3 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 okt 1996
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Secretaris Stichting Gehandicapten kinderen Nederland


SCHOLTEN
Y.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 mei 1969


SCHOLTENS
H.; dr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 4 mrt 1958


SCHOLTES
P.M., geboren jul 1954
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 15 sep 1995
NU

Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Maastricht; kantoor Muurmans Advocaten; beëdiging 1979


SCHONFELD
J.K.D., geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Assen 1 apr 1937
Waarnemend griffier rechtbank Assen 18 mrt 1937
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 16 okt 1941
Rechter-plaatsvervanger Idem 12 apr 1946
Rechter rechtbank Leeuwarden 3 feb 1948


SCHONIS
H.M.N., geboren jun 1943; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986
NU

Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, belastingrecht
Advocaat te A'dam; kantoor Caron & Stevens/Baker & McKenzie; beëdiging 1989
TEVENS

Lid van de Rotary
Opgave bijbanen Hof opnemen
Lid van de Adviescommissie wetgeving van de NOvA; belastingrecht
Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari 1999
door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)


SCHOOF Zie BERG-SCHOOF
A. van den, geboren mrt 1943; Mw.


SCHOOLMEESTERS
W.A.M.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 7 jun 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 4 mrt 1988
NU

Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Roermond; kantoor Winters Advocaten; beëdiging 1961
TEVENS

Commissaris ?? BV. Sittard
Lid Raad van Bestuur Stichting Beheersfonds Sondermeyer
Stichting Odilienburg
Betaald adviseur Verouert Elektrotechniek BV. Roermond
apr 1998


SCHOONAARD
J., geboren okt 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam in diverse overheidsfuncties 1961
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Haag 14 jul 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Idem 14 nov 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 16 jul 1971
Substituut-officier van justitie arrondissement Groningen 8 okt 1973
Arrondissementsofficier van justitie idem23 jun 1975
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 1 nov 1980
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 nov 1988
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter van een middelgrote Stichting voor verstandelijk gehandicapten
Secretaris van een fonds dat projecten in de sfeer van sociaal-cultureel werk steunt


SCHOONDERBEEK
J.R.A., geboren sep 1957; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 sep 1992
NU

Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Utrecht; kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau; beëdiging 1980


SCHOONDERWOERD Zie HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD
W.C.E., geboren aug 1943; Mw.


SCHOONEN
F.P.J., geboren juni 1969
NLRM 98
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1998


SCHOONHOVEN
H.G., geboren mrt 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken okt 1946
Advocaat en Procureur Den Haag jan 1957
Griffier kantongerecht Amersfoort 21 mei 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 5 mrt 1965
Griffier kantongerecht Harderwijk 2 jun 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 23 sep 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 nov 1966
Rechter rechtbank Alkmaar 18 jan 1969
Kantonrechter Zaandam 30 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 nov 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 22 dec 1977
Kantonrechter Amsterdam 17 mrt 1979
Subst- officier van justitie arrondissement Amsterdam 23 mrt 1984


SCHOONMAN Zie SCHABERG-SCHOONMAN
A.E., geboren nov 1948; Mw.


SCHOOR
C.W.J., geboren sep 1948
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97 98
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 29 sep 1993
NU

Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS

Voorzitter D66, afdeling Woerden te Woerden
Vice-voorzitter Ouderraad Basisschool te Woerden
Lid Gebruikersraad SSR/Justex te Utrecht
Lid werkgroep ruimtelijke ordening D66, regio Utrecht te Utrecht


SCHOOREL
L.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 dec 1962


SCHOORL
J., geboren mrt 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Adjunct-secretaris Hoofdafdeling Sociale Zaken Stichting van de Landbouw 1 dec 1949
Directiesecretaris Bedrijfsvereniging Agrarisch Bedrijf 1 mei 1954
Agrarische Sociale Fondsen, II. directeur 1 jan 1964
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 29 sep 1971
Lid Centrale Raad van Beroep 19 aug 1972
Ondervoorzitter Idem 28 jan 1982
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 1988


SCHOOTS
H.G., geboren jan 1958; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 7 nov 1994
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Geen bijbanen


SCHOOTSTRA Zie VELLINGA-SCHOOTSTRA
F., geboren okt 1953; Mw.


SCHOOTSTRA
H., geboren mei 1920
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Leeuwarden 8 sep 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 3 dec 1963
Raadsheer Hof Arnhem 19 jul 1975
Vice-president Hof Arnhem 31 mrt 1982


SCHOR
N., geboren sep 1956
NLRM 91 92
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1986
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 1 okt 1989
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Amsterdam 21 nov 1990


SCHORER
J.C., geboren 5 mei 1967; Jhr.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 5 mei 1967
Recht.-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 feb 1974


SCHORTINGHUIS
S.W., geboren nov 1948
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 16 jun 1992


SCHOTANUS A STERINGA IDZERDA?
J.B., geboren aug 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jun 1985
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Overleden


SCHOTMAN
A.H., geboren feb 1957
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 mrt 1992
Rechter rechtbank Haarlem 24 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU

Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


SCHOTMAN
A.J.P., geboren sep 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 2 mei 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1993
NU

Amsterdam parket


SCHOTMAN
G.H., geboren mrt 1969; Mw. drs.
NLRM 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1998


SCHOUT
J.G.A., geboren jun 1963
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1996


SCHOUTE
F.J., geboren mei 1948
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 26 jan 1990
NU

Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor Schoute & Dik; beëdiging 1980
TEVENS

Lid van de Rotary


SCHOUTE
R.P., geboren apr 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd Personeelszaken bij PTT Telecom B.V.
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1994
NU

Utrecht parket


SCHOUTEN-DIJKSTRA Na 1996 DIJKSTRA
C.N., geboren sep 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 93 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 aug 1989
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
NU

Arnhem rechter
TEVENS

Voorzitter College van Beroep van de examens van de Hogeschool der Kunsten Arnhem
Lid werkgroep coördinatiegroep Alternatieve Sancties COGRAS
Inleider cursus EMA (Educatie maatregel alcohol)
Gastdocent rechtbanktraining van de rechercheschool te Zutphen
20 jan 1998, 16 feb 1998


SCHOUTEN
E. van., geboren dec 1956; Mw. drs.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1984


SCHOUTEN Zie ZWITSER-SCHOUTEN
J.H.C., geboren jul 1947; Mw.


SCHOUTEN
J.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 aug 1976
NU

Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Breda; kantoor Van Wijmen & Koedam; beëdiging 1962
TEVENS

Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda
aug 1997


SCHOUTEN Zie MONDT-SCHOUTEN
M.A.A.; Mw.


SCHOUWENAAR
J.M., geboren mei 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Burgemeester van Castricum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 nov 1992
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Burgemeester van Castricum
TEVENS

5x Welke ??


SCHOUWENBURG
M.G.L. van, geboren 1913; Mw.
NLRM 71
Werkzaam bankinstelling 1937
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v) Amsterdam 1937
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank apr 1939
Voorzitter Raad van Arbeid Alkmaar 1948
Idem Raad van Beroep Zwolle 20 dec 1956
Rechter-Plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 nov 1963


SCHRAGE
E.J.H.; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 okt 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 14 nov 1983
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, VU te Amsterdam, Romeins Recht
TEVENS

Ministerie OCW, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Bestuur, Voorzitter
Lid van een aantal commissies binnen NWO ??
Af en toe arbiter of bindend adviseur


SCHRAM
A.R.E., geboren jan 1969
NLRM 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1995


SCHRAM
G., geb jan 1969
NLRM 97
Raio rechtbank A'dam 1 okt 1995
TEVENS

Geen bijbanen


SCHRAVEN
F.H., geboren mrt 1948
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 jan 1996
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Bestuurder van de Waranda BV
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds Elzas Tilburg Lederimport Tilburg
07 apr 1997


SCHRAVENDIJK
P. van, geboren mrt 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam bedrijfsleven 1946
Advocaat en procureur te Gouda 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 mei 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 dec 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 15 mei 1972
Idem Alphen a/d Rijn 12 jun 1972
Kantonrechter Brielle 20 mrt 1973
Opdracht kantonrechter werkzaam Sommelsdijk 20 mrt 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 21 dec 1973
Idem Gouda 10jun 1977
Idem Rotterdam 13 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 6 sep 1988


SCHREUDER
A.A.A.M., geboren jan 1964; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 27 sep 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 okt 1995
Rechter rechtbank Almelo 1 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU

Rechtbank Almelo Gerechtsauditeur
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter van de raad van toezicht van de RIAGG Zwolle en Lid van de klachtencommissie daarvan


SCHREUDER
E.A., geboren sep 1956; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio 1 jan 1983


SCHREUDER
E.J., geboren jan 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk ambtenaar Gemeente Universiteit Amsterdam mei 1963
Proeftijd ex art. 4 Opleidings-en vormingsbesluit R. O. te Amsterdam; Raio 5 okt 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 5 feb 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 15 jun 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 5 feb 1972
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 5 feb 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 16 mrt 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 jun 1975
Rechter rechtbank Haarlem 3 nov 1976
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS

NB Op principiële gronden wordt geen opgave verstrekt !
In strijd met de wet dan wel !!


SCHREUDER
J.C., geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jan 1983
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat en Procureur te Amsterdam bij Houthoff; beëdiging 1973
TEVENS

Geen bijbanen


SCHREUDER
L.W.D., geboren sep 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam feb 1929
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam In feb 1953
Raadsheer Hof Amsterdam 11 sep 1961
Vice-president Idem 20 mei 1969


SCHREUDER-VLASBLOM
M., geboren jun 1951; Mw. dr.
NLRM 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 16 nov 1995
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 12 okt 1996
Hoofd van de onderzoekseenheid bij de Raad van State
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 24 okt 1997
NU

Raad van State, Hoofd onderzoekseenheid Stafafdeling bestuursrechtspraak
Centrale Raad van Beroep Hof raadsheer-plaatsvervanger
Commissie van Beroep Bedrijfsleven Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden, Staats- en bestuursrecht, i.h.b. wetgevingvraagstukken


SCHREURS Zie WIBAUT-SCHREURS
R.A.M.L., geboren feb 1931; Mw.


SCHRICKX
A.F.M., geboren okt 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker belastingconsulenten kantoor 1 aug 1966
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Roermond; Raio 4 sep
1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 4 jan 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 4 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 4 jan 1972
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Roermond 4 jan 1972
Substituut-griffier rechtbank Roermond 18 okt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 17 mei 1974
Rechter rechtbank Roermond 25 jun 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 23 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 23 mrt 1977
Vice-president rechtbank Roermond 13 feb 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Roermond 14 sep 1994
NU

Roermond coördinerend Vice-president
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Roermond
Voorzitter Commissie van Beroep van Katholiek Basis en Speciaal Onderwijs
Lid Commissie van Beroep Katholiek Voortgezet Onderwijs
Voorzitter Commissie van Beroep Intercoffer. Ond. M.B.O.
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Toezicht van Notarissen en Kandidaat Notarissen Roermond
apr 1998


SCHRIJNEN
C.M., geboren apr 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Vennootschapsrecht Universiteit Leiden
Raio rechtbank Amsterdam of Breda 15 okt 1973
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 21 jan 1980
Gedetacheerd Hof Den Bosch 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 24 dec 1986
Sr. Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 1 apr 1994
TEVENS

Den Bosch Hof Senior gerechtsauditeur
Geen opgave van bijbanen gevonden


SCHRIJVERS
J.H.A.C., geboren okt 1918
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Bosch jan 194
Adjunct-secretaris tribunaal Den Bosch 15 mrt 1945 -jun 1948
Advocaat en procureur Eindhoven dec 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1952
Opdracht kantonrechter werkzaam te Helmond 20 aug 1975 - 1 mrt 1976
Kantonrechter Eindhoven 19 sep 1973


SCHRIJVERS
P.M.B., geboren aug 1946
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 mei 1994
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger


SCHRÖDER
E.K.C., geboren apr 1925 (of E.K.Ch.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Den Bosch 1947
Werkzaam bij Staatsmijnen 1 dec 1954
Werkzaam Ministerie van Justitie. II. referendaris 1 jun 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 mrt 1958
Rechter rechtbank Rotterdam 9 apr 1960
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 30 jan 1973
Lid Centrale Raad van Beroep 27 jun 1974
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 7 apr 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 nov 1985
Raadsheer plaatsvervanger Hof Den Haag 17 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger/raadsheer-plaatsvervanger; ontslag Pensioen


SCHRÖEDER
J.A., geboren apr 1922
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam assurantieassociatie te Amsterdam . II. onderdirecteur 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Rechter Idem 30 mei 1967
Vice-president Idem 3 jan 1975


SCHROEFF
T.G. van der, geboren mrt 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stafmedewerker Inter Bel. Bureau Amsterdam 1 okt 1969
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1 okt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mrt 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 6 aug 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 mei 1982
Vice-president rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU

Amsterdam Vice-president
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid Ned. vereniging van Strafrechtadvocaten


SCHROTEN
A.C., geboren aug 1966; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 6 aug 1996


SCHRUER
H.D.L.M., geboren nov 1960; Mw.
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
NU

Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Rotterdam; kantoor Sandberg c.s.; beëdiging 1984
TEVENS

Waarnemend Secretaris Medisch Tuchtcollege Den Haag
Voorzitter redactie handboek Schuldhulpverlening Uitgeverij VUGA te Den Haag B ??
Voorzitter vereniging voor Latijnse Liturgie statutair gevestigd te Utrecht
Voorzitter Stichting Ondersteuning catechese, statutair gevestigd te Breda
Secretaris Vereniging tot samenstelling van Nederlandse Bedevaarten statutair gevestigd te Den Bosch
Adviseur RK Kerkbestuur Parochie HH Michael & Clemens te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Contact Rooms Katholieken, statutair gevestigd te Utrecht


SCHUBERT Zie TRAGTER-SCHUBERT
M., geboren aug 1943; Mw. drs.


SCHUERING
A.A., geboren jun 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 13 feb 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 sep 1986
Rechter rechtbank Middelburg 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 8 feb 1991
Rechter rechtbank Den Haag 23 okt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 1 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 21 apr 1997
NU

Den Haag Hof raadsheer; hoofdfunctie
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid Rotary Club Rijswijk
Lid Raad van Advies van de Stichting 'Oud Morphy'
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap
Lid Bestuur en competitieleider van de Kon. Ned. Schaakbond
Lid van de ledenraad van de NVvR


SCHUIJLENBURG
W.M. van, geboren mrt 1963
NLRM 96 97 98
Chefjurist hij de Raad van State
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Groningen 1 mei 3995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 1 mei 1996
NU

Groningen parket
TEVENS

Geen opgave van bijbanen bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050-3185147.


SCHUIJT Zie QUIK-SCHUIJT
A.C., geboren nov 1942; Mw.


SCHUIJT
G.A.I., geboren jun 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 feb 1986
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden, pers-, omroep- en telecommunicatierecht (Vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
Universitair hoofddocent aan de UvA
TEVENS

Vice-Decaan Universiteit van A'dam
Voorzitter redactie Mediaforum
Lid redactie Informatierecht/AMI
Lid Raad van Toezicht Stichting Ideële Reclame
Lid Bestuur Amsterdamse Academische Club
Voorzitter VVGA Bridge


SCHUILING
D.M., geboren okt 1968; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 4 nov 1996


SCHUIT Zie SLOB-SCHUIT
K., geboren jun 1940; Mw.


SCHULTING
P., geboren nov 1946
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 3 okt 1995
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 feb 1997
NU

Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen
19 jun 1996


SCHULTSZ
B., geboren apr 1936
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 nov 1993
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Ministerie VWS, Stafjurist Hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg, Directie Bedrijfsvoering
TEVENS

Voorzitter van de landelijke beroepscommissie voor de procedure inzake huisartsopleiding
apr 1997


SCHULTSZ
J.C.; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 sep 1973


SCHULTZ
T.W.H.E., geboren sep 1960; Mw.
NLRM 87 88/89
Raio rechtbank Alkmaar1 sep 1985


SCHUMAN
L., geboren jun 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1959
Wetenschappelijk hoofdambtenaar Rijks Universiteit te Utrecht 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 okt 1965
Rechter rechtbank Utrecht 15 jan 1968
Vice-president rechtbank Utrecht 7 jan 1975
President rechtbank Utrecht 29 dec 1989
Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 jun 1995
NU

Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Utrecht (Oud-president rechtbank)
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid van de Rotary
Secretaris Raad van Toezicht van het Diakonessenziekenhuis te Utrecht
Arbiter in het scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen te Utrecht
Vice-voorzitter Klachtencommissie in het Academisch Ziekenhuis VU te Amsterdam
Generale commissie voor het opzicht van de Ned. Herv Kerk te Utrecht
Lid Hof van Discipline te Utrecht
dec 1996


SCHUNCK
J.C.A., geboren nov 1938 (of J.Ch.A.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opl- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Bosch; Raio 15 jun
1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 15 okt 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsrechtbank Den Bosch 15 okt 1967
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam Plaatsvervanger Lid Ned. Antillen en Aruba
2 jan 1970
Rechter rechtbank Roermond 19 jan 1973
Lid Ned. Antillen en Aruba 6 aug 1973
Rechter rechtbank Zwolle 16 jun 1977
Vice-president rechtbank Zwolle 20 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 30 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
NU

Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 22 jun 1987; ontslag
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerend Vice-president ; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend Voorzitter commissie Gebiedstoewijzing Provincie Flevoland
Verzwegen bijbaan:
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie II De Raad voor de Kinderbescherming Directie
Oost
Schijn?? van belangenverstrengeling
Kinderrechter bij Zander/Bosman beschikking 7/97 in Zwolle
Zander ?? heeft\had klachtprocedures bij\over deze
Klachtencommissie II
Toch ging deze rechter deze zaak behandelen terwijl hij de bijbaan Plaatsvervangend Voorzitter
Klachtencommissie bij geen enkel gerecht had opgegeven! Argument rechtbank ter verdediging De
heer Schunck heeft al jaren niet meer als Voorzitter van de Klachtencommissie II gefungeerd Dat
is vreemd!
Betekent dit misschien dat alle klachten over de raad Oost selectief door Zwijnenburg zijn afgewerkt?
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank in Den Haag
1997


SCHUPH
H.J., geboren nov 195n
NLRM 95
Raio rechtbank Assen 1 jan 1986
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Assen 17 jun 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 1 jul 1992


SCHÜSSEL
J.H., geboren mrt 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Hoofd Douane district Enschede
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 mei 1997
NU

Zutphen arrondissementsofficier van justitie


SCHUT
D., geboren apr 1919
NLRM 87 88/89 90 91 92 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 jun 1985


SCHUT
G.H.A., geboren okt 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 sep 1983
TEVENS

Lid van het Bestuur van de Stichting Thuisdialyse Noord-Holland


SCHUT
H.A.W., geboren jan 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam belastingdienst, II. hoofdinspecteur-titulair 's Rijksbelastingen Almelo 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 feb 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 jun 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 9 aug 1979
Kantonrechter Almelo 2 jun 1980


SCHUTGENS
M.G.N., geboren dec 1928
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU

Roermond rechter-plaatsvervanger
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg
Secretaris Raad van Toezicht Thuiszorg Limburg
Lid bestuur Stichting Beggarden Roermond
apr 1998


SCHUTH
H.J., geboren nov 1958
NLRM 90 91 92 93 94 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 jan 1986
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Assen 17 jun 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 9 jan 1998
NU

Assen parket
TEVENS

Geen bijbanen
17 nov 1997


SCHUTTE
A.M., geboren aug 1958; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 nov 1995
NU

Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Medewerker staf beleidsontwikkeling van de USZO te Heerlen (bzu)
TEVENS

Secretaris Stichting Katholiek Onderwijs Hoensbroek
Secretaris van de Federatie Katholiek onderwijs Oostelijk Zuid-Limburg
04 sep 1997


SCHUTTE
J.J.E., geboren jan 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986


SCHUTTE
J.W., geboren dec 1917
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 1 mrt 1943
Griffier kantongerecht Winschoten 23 jul 1943
Substituut-griffier kantongerecht Den Haag 3 okt 1946
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofdadministrateur 1 jan 1954
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 4 nov 1952
Idem Gouda 9 aug 1957
Kantonrechter Oud-Beijerland, tevens Opdracht werkzaam kantonrechter Brielle 29 dec 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 23 jun 1959
Idem Groenlo 10 aug 1963
Kantonrechter Deventer 11 apr 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jun 1962
Idem Apeldoorn 19 feb 1970
Opdracht kantonrechter werkzaam Groenlo 16 aug 1977


SCHUTTEL
J.W., geboren dec 1950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Chef Juridische zaken Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mei 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


SCHUTTEVAéR
H.; prof
NLRM 71
Raadsheer-Plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jan 1965


SCHUTZ
S.F., geboren mei 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 27 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 4 mrt 1988
NU

Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1974; Lid maatschap


SCHUUR
M. van der
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967


SCHUURMAN
H., geboren jan 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Alkmaar 1933
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 1942-1945
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Alkmaar 12 mei 1935 tot 1 jun 1957
Secretaris Tuchtrechter Voedselvoorziening 1943-1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jan 1946
Rechter rechtbank Rotterdam 31 jan 1962
Raadsheer Hof Amsterdam 3 apr 1964


SCHUURMAN
J., geboren sep 1944; dr.
NLRM 96 97 98
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1995
NU

Den Haag Hof raadsheer
TEVENS

Geen bijbanen


SCHUURMAN
M.A.J.N., Mw.
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 11 mei 1976
NU

Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Alkmaar; kantoor Schenkeveld & Sluis Advocaten; beëdiging 1968


SCHUURMAN
M.J.H., geboren jun 1959; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht5 feb 1991
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht1 jul 1992
Rechter rechtbank Utrecht 26 okt 1993
NU

Utrecht rechter
TEVENS

Geen bijbanen
jul 1997


SCHUURS
J.N.A.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 okt 1983
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken
TEVENS

Geen bijbanen


SCHWARTZ
A.A., geboren nov 1916; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Secretaresse kinderrechter Utrecht 1943-1944
Hoofd Provinciaal Bureau Rode Kruis Utrecht 1945
Hoofd Juridische afdeling Stichting 1940-1945 Amsterdam 1947
Plaatsvervanger secretaresse Pro Juventute Amsterdam 1949
Dir. officier Rijkspolitie 3e klasse Staf Territoriale Inspectie te Amsterdam 1954
Rechter-Plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 jun 1956
Rechter Idem 9 nov 1962
Vice-president rechtbank Utrecht 7 jan 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 jun 1982


SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG
W.H.T.C. Baron thoe, geb mei 1904
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Middelburg 23 okt 1929
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken, II. referendaris okt 1935
Rechter rechtbank Assen 1 mrt 1947
Vice-president Idem 28 nov 1955
President Idem 29 dec 1965


SCHWARZE
E.J., geboren nov 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 6 jan 1969
NU

Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


SCHWEERS-DAALMAN
R.J., geboren nov 1951; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 29 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 aug 1991
Rechter rechtbank Utrecht 1 sep 1992
NU

Utrecht rechter


SCHWEITZER
L.M.N.
NLRM 71 80 87 88/89 89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 24 jan 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger te Eindhoven 16 jun 1977


SCHWERING
J.M.P., geboren mrt 1960; Mw., vanaf 1993 WILLEMSE-SCHWERING
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 14 feb 1994
NU

Den Bosch rechter
TEVENS

Geen bijbanen
28 jan 1997


SEELEN
H.G.M., geboren nov 1918
NLRM 71
Waarnemend Openbaar Ministerie Den Bosch 4 jun 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 9 feb 1948
Idem Breda 5 aug 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 jun 1950
Rechter Idem 29 apr 1954


SEELEN
H.G.M.J.
NLRM 87 90 80 88/89 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 mrt 1975


SEELEN
J.F.H.M., geboren jul 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Maastricht 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 mei 1978
Rechter rechtbank Maastricht 10 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 26 jul 1963
Vice-president rechtbank Maastricht 4 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991


SEGERS
H., geboren mei 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 23 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1994
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Ministerie van Defensie ambtenaar
apr 1997


SEGERS Zie van LIESHOUT-SEGERS
M.E.J., geboren apr 1949; Mw.


SEIDEL
J.J.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 7 nov 1962


SEINSTRA
T.R.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 mei 1989
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid Synode der Evangelische-Lutherse Kerk en namens deze Lid van diverse commissies waaronder
de kerkordecommissies
Secretaris en Penningmeester van de Interkerkelijke commissie voor het Justitiepastoraat
Plaatsvervangend Lid van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Adviserend Lid van de Kleine Synode Samen-Op-Weg SOW
Lid Samenwerkingsorgaan Justiepastoraat SOW
Lid Juridische werkgroep SOW


SEKERIS
P.W.J., geboren juni 1964
NLRM 98
Stafjurist
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 8 dec 1997


SEMMELINK
J.Chr.F., geboren jul 1917
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Assen 1 okt 1946
Substituut-griffier Idem 1 jun 1949
Rechter-plaatsvervanger Idem 15 jul 1954
Rechter Idem 9 apr 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Idem Meppel 5 nov 1974
Idem Emmen 15 jul 1976


SEN-REICHARDT Zie RICHARD, T.
T., geboren mei 1951; Mw.
NLRM XX
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 2 jan 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 22 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger Idem 22 apr 1986


SENTROP
J.W.H.B., geboren jun 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 okt 1995
NU

Den Haag rechter
TEVENS

Buitengewoon Lid Registratiekamer
Voorzitter Registratiekamercommissie provincie Utrecht
Lid en Plaatsvervangend-Voorzitter Privacycommissie Provincie Noord Holland
Lid redactie Nieuwsbrief Ambtenarenrecht
Lid redactie van enkele losbladige bundels uitgeverij Samson HD Tjeenk Willink
Ad hoc Docentschap PAO Cursus studiedag ed
okt 95


SEPERS
H.J., geboren mei 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 7 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 7 jul 1987
NU

Brielle kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Brielle; kantoor Sepers c.s.; beëdiging 1977
TEVENS

Geen bijbanen


SEPPAART
C.P.A.; prof.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 mei 1972


SERRARIS
W.J.Th., geboren mrt 1912; Jhr.
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 3 feb 1936
Idem Den Bosch 15 jun 1936
Werkzaam Ministerie van Koloniën 1 jan 1940
Werkzaam rijksbureau Chem. Producten mei 1940
Inspecteur Prijsbeheersing Den Bosch 1 feb 1941
Tuchtrechter van de Prijzen Den Bosch 22 nov 1944
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 feb 1946 tot 1 aug 1949
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II. Administrateur A 1 sep 1949
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 20 dec 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 20 dec 1956
Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 16 mrt 1959
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 15 jun 1959


SERVERS
J.F., geboren jun 1953
NLRM 95
Officier der Rijkspolitie in het district Alkmaar
PIN. officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1993


SETON
C.J., geboren mei 1923
NLRM 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Utrecht apr 1949
Werkzaam bedrijfsleven okt 1953
Advocaat en procureur Utrecht apr 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 dec 1972
Kantonrechter Tiel 9 dec 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 dec 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 1 jul 1976
Idem Terborg 4 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1985


SEUMEREN VRIESENDORP-VAN SEUMEREN
R.M. van, geboren okt 1948; Mw.


SEVENTER
M. van, geboren jul 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Luitenant ter zee van administratie der eerste klasse bij do Koninklijke Marine
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 15 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 tebrauri1991
NU

Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Haag
HOOFDFUNCTIE

Ministerie van Defensie, Kon. Marine, Directie Personeel KM, Afdeling Rechtstoestand, Hoofd
Kapitein ter Zee van administratie bij de Kon. Marine
apr 1997


SEVEREIJNS
I.P.H.M., geboren jul 1963; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 okt 1995
Ontslag KB 06 sep 1996
NU

Ontslag
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Utrecht; kantoor Gresnigt & Van Kippersluis; beëdiging 1996


SEVEREIN
M.H., geboren apr 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Maastricht; Raio 4 okt
1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 4 feb 1972
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 4 feb 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Groningen 4 feb 1976
Stagiair advocatenkantoor te Groningen 1 apr 1976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Groningen 6 dec 1977
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 11 aug 1979
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 26 feb 1991
Plaatsvervanger hoofd officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 dec 1997
TEVENS

INFO
OM 02 feb 1998 niet meer werkzaam in Groningen!


SEVERIJNS Zie KOLK-SEVERIJNS
J.M.A. van der, geboren mrt 1951; Mw.


SEVERS
J.F., geboren jun 1953
NLRM 93 94 96 97 98
Officier der Rijkspolitie in het district Alkmaar
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1993
NU

Leeuwarden parket


SEYLHOUWER
T., geboren dec 1932 (of Th.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Adjunct-studentendecaan Universiteit te Amsterdam 1 dec 1960
Werkzaam adjunct-directiesecretaris bedrijfsleven 1 jan 1963
Medewerker Juridisch Bureau Algemene Werkgevers-Vereniging 1 jun 1965
Griffier Raad van Beroep Haarlem 11 jul 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 6 sep 1972
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 18 aug 1973
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 15 jul 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 jun 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 nov 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 27 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 1 apr 1994
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem coördinerend Vice-president
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SIDERIUS
J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 19 jul 1962


SIEBERS
H.S., geb, okt 1902
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Groningen 28 jun 1928
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 6 jan 1943
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 31 jan 1951
Kantonrechter Groningen 24 sep 1957
Kantonr-plaatsvervanger Zuidbroek 20 nov 1964


SIEPERDA
B.S., geboren jun 1911
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Justitie 1 nov 1934
Substituut-griffier rechtbank Middelburg 30 aug 1941
Rechter Idem 19 dec 1946
Vice-president Idem 21 mrt 1958
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 22 jul 1958
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun
1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 mei 1978


SIEPERDA
S.H., geboren jan 1918
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 15 sep 1941
Substituut-griffier Idem 29 sep 1942
Rechter Idem 13 jan 1951
Raadsheer Hof Den Haag 20 jul 1961
Vice-president Idem 3 jul 1972
President Idem 6 dec 1982


SIERTSEMA
H., geboren mei 1919
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 14 jan 1948
Substituut-griffier Iden 6 okt 195
Rechter-plaatsvervanger Idem 6 feb 1959
Rechter rechtbank Amsterdam 5 jul 1980


SIGMOND Zie BONGA-SIGMOND
E.D., geboren okt 1952; Mw.
NLRM 90
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 17 mei 1989


SIJBESMA
H., geboren apr 1938
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU

Assen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Burgemeester Dongeradeel
TEVENS

Voorzitter Raad van Toezicht Prot. Chr Ziekenhuis en Verpleeghuis De Sionsberg te Dokkum
Lid Bestuur Agrarische Hogeschool Noord van Hall Leeuwarden
Commissaris NV. Bank Ned. Gemeenten
Secretaris commissie van Toezicht BNG Den Haag
Lid werkgroep burgemeesterconferenties
President commissaris NV. Gasbedrijf Noord Oost-Friesland te Dokkum
Lid Bestuur Kabel Noord NV. te Dokkum
Lid aandeelhoudersvergadering NV. Waterleiding te Leeuwarden
Lid Netwerk (begeleiding bedrijfsleven) Provincie Friesland
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor voor aandelen Bedrijfscentrum Dokkum Holding BV
Ambtenaar burgerlijke stand (als burgemeester)
Lid stuurgroep Actieprogramma NO Friesland
Lid Bestuur Dokkumer Stadsfonds
Portefeuillehouder Financiën dagelijksbestuur Regio Noord-Friesland
juli 1997


SIJBRANDIJ
J.M., geboren sep 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 okt 1985
Rechter rechtbank Utrecht 17 sep 1987
NU

Utrecht rechter


SIJENS
F., geboren jan 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 27 sep 1990
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 28 aug 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 nov 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 jun 1992
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 jul 1992
Rechter rechtbank Groningen 8 jul 1994
NU

Groningen rechter
TEVENS

Auteur sociale gids Kluwer
Lid Bestuur regiobestuur van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Voorzitter Stichting Vrienden van de Borgh te Zuidhorn
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep voor studenten bij de Hanzehogeschool
30 jan 1997


SIJMONSMA
J.R., geboren dec 1958
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 27 sep 1990
Rechter rechtbank Maastricht 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 30 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 30 mrt 1995
NU

Maastricht rechter
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger


SIJTSEMA
G., geboren aug 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 dec 1989


SIKKEL
C., geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam in bedrijfsleven 1 jan 1962
Advocaat en Procureur Gorinchem 1 jan 1965
Rechter rechtbank Dordrecht 14 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 28 feb 1976
Vice-president rechtbank Dordrecht 4 apr 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Dordrecht 11 aug 1994
NU

Dordrecht coördinerend Vice-president
TEVENS

Geen bijbanen
jul 1997


SILLEVIS SMIT-MULDER
D., geboren okt 1930; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bankwezen 1955
Arbeidscontractant rechtbank Haarlem 13 nov 1973
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 25 jul 1979
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 26 apr 1985


SILLEVIS SMIT
J.L.W.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 okt 1972


SILVIS
J., geboren nov 1953
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Universitair docent Rijks Universiteit te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1994
NU

Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS

Lid wetenschappelijke commissie van toezicht scenariostudies
Gezondheidszorg STG te Zoetermeer onbezoldigd
Lid adviesraad handboek verslaving, terzake beleid en openbare orde (Bohn Stafleu en Van Loghum
te Houten, onbezoldigd


SIMMELINK
J.B.H.M., geboren feb 1957
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair docent strafrecht en strafprocesrecht aan de KU Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 15 aug 1988
NU

Dordrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Universitair hoofddocent KU Brabant
Cursusleider/docent bij de SSR
Bewerker editie Cremers bijzondere strafwetten
Lid redactie Verkeersrecht
4 aug 1997


SIMONIS Zie STELT-SIMONIS
A.P.M., geboren jun 1953; Mw.


SIMONIS en/of MAGNIN-SIMONIS
A.P.M., geb jun 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Bedrijfsjuriste bij Shell Intern. Petroleum Mtsch. BV
Raio rechtbank R'dam 23 feb 1976
Gerechtsauditeur rechtbank R'dam 11 jun 1982
Rechter rechtbank R'dam 24 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank R'dam 23 feb 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1996
NU

Den Haag Hof raadsheer
TEVENS

Lid ouderraad van de RK Basisschool Willebrordus te Breukelen
Afgevaardigde VVAO Ned. Vereniging van vrouwen met academische opleiding van een landelijk
forum de groep


SIMONS
A.L.C., geboren jan 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS

Opgave Hof opnemen


SIMONS
J.Th., geboren dec 1939 of J.T.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1963
Werkzaam bedrijfsleven 1966
Raadsheer Hof Den Bosch 23 jul 1980
Vice-president Hof Den Bosch 24 mrt 1988
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
Vice-president Hof Den Bosch 4 mrt 1997
Coördinerend. vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
NU

Den Bosch Hof coördinerend Vice-president
TEVENS

Geen bijbanen


SIMONS
T.G.M., geboren jan 1957; drs.
NLRM 91 93 94 95 96 97 98
Raadsadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 mei 1991
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 nov 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1995
Vice-president rechtbank Rotterdam 13 mei 1997
NU

Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Vice-president
HOOFDFUNCTIE

Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Rechtspleging
TEVENS

Inleider t.b.v. Euroforum BV. te Eindhoven
Inleider Post Academisch Onderwijs Universiteit te Utrecht
Inleider SSR te Zutphen
Medewerker losbladige uitgave Algemene Wet Bestuursrecht uitgegeven door VUGA BC Den Haag


SIMONSE-KOOPMANN
M.W.E.; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jun 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 1985
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1996
NU

Amsterdam Hof raadsheer
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid van de Beroepscommissie van de Stichting 40-45 te Amsterdam, bezoldigd


SIMONSZ-VAN SANTEN Zie SANTEN
J.M., geboren mrt 1948; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 jul 1996


SINGER-DEKKER
H.; Mw.
NLRM 71
Rechter-Plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1970


SINIA
F.P., geboren nov 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hilversum 1 sep 1962
Werkzaam verzekeringsmaatschappij. te Rotterdam 1 jan 1967
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 19 jun 1968
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch en Eindhoven 24 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 19 jan 1971
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1971
Lid Ned. Antillen en Aruba 22 apr 1974
Rechter rechtbank Arnhem 28 mrt 1977
Vice-president rechtbank Arnhem 30 nov 1979
Raadsheer Hof Arnhem 1 sep 1981
Vice-president Hof Arnhem 9 nov 190
NU

Arnhem Hof Vice-president
TEVENS

Geen bijbanen
jul 1996


SINKE
M.J., geboren jan 1958; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 jan 1996
1996 Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1997
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SINNINGHE DAMSTÉ
A.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 28 mrt 1959


SINS
L.H.P., geboren jul 1923
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 13 mrt 1986


SIPKENS
R.A., geboren mei 1960; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 mei 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 7 okt 1996
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Geen bijbanen


SISSING
A., geboren okt 1961; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Geen bijbanen


SITTER
G.F. de, geboren apr 1910
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 6 apr 1934
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 29 apr 1940
Rechter-plaatsvervanger Groningen 28 dec 1945
Rechter Idem 20 mrt 1947
Vice-president Idem 26 apr 1964
President Idem 30 okt 1967


SJAK SHJE
P.R., geboren jul 1929
NLRM 71
Officier van justitie Hof van justitie Suriname 21 dec 1964
Lid Idem 1 okt 1966
Substituut-officier van justitie arrondissement Zutphen 27 mrt 1969 - 1 mrt 1970
Advocaat-generaal Hof van justitie Suriname 7 aug 1968
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Suriname 18 jun 1970


SLAGER
D.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 mei 1963
NU

HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Rotterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1948


SLAGER
J., geboren apr 1958
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
NU

Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te R'dam; kantoor De Haan & Slager; beëdiging 1982
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS

Geen bijbanen


SLAGTER
S., geboren apr 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Amsterdam 1953
Rechter rechtbank Amsterdam 12 aug 1964
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1992
Ontslag


SLAGTER
W.J.; prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 jan 1962
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar


SLATERUS
I.H.P., geboren okt 1920
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 22 jul 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 29 apr 1948
Substituut-officier van justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956


SLAVENBURG
H., geboren jan 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Werkzaam bedrijfsleven Indonesië en Nederland 1956
Adjunct- directeur Boerenleenbank te Apeldoorn 1969
Hypotheekbewaarder te Zutphen 1 mei 1970
Griffier rechtbank Zutphen 18 jul 1972
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Zutphen en Deventer 28 aug 1972
Griffier kantongerecht Apeldoorn en Groenlo 2 apr 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 dec 1976
NU

Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Docent LOT
TEVENS

Geen bijbanen
19 aug 1997


SLEDDENS
J.N.F., geboren apr 1949
NLRM 93 94 95 96 97 98
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 jan 1993
Rechter rechtbank Maastricht 9 aug 1993
NU

Maastricht rechter
TEVENS

Geen bijbanen
aug 1997


SLEDDERING
C.J., geboren feb 1921
NLRM 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jun 1985


SLEESWIJK VISSER-DE BOER
T.J., geboren jul 1964; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1995
Rechter rechtbank Den Haag 27 mrt 1997
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te R'dam; kantoor Houthoff; beëdiging 1992
TEVENS

Geen bijbanen
okt 1997


SLIEPENBEEK
P.J.W.M., geboren jan 1955; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 apr 1996
NU

Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Rotterdam; kantoor Van Wijmen Nouwen; beëdiging 1983
Postbus 23070, 3001 KB Rotterdam, Tel. 010-4364066 Fax 010-4360582
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Ned. Orde van Advocaten
TEVENS

Docent Beroepsopleiding Ned. Orde van Advocaten
Lid Bestuur VAS (Vereniging Advo-Scheidingsbemiddelaars)
18 feb 1997


SLINGELANDT
D.S. baron van, geboren dec 1915
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris respectievelijk secretaris Tribunaal Arnhem 6 jul 1945 tot jun 1948
Waarnemend griffier Hof Arnhem 26 feb 1948
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 16 sep 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 28 sep 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 4 jun 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 jun 1956
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 18 dec 1956
Kantonrechter Tiel 5 feb 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 18 apr 1967
Opdracht kantonrechter werkzaam Nijmegen 2 jun 1974
Kantonrechter Terborg 2 jun 1974
Idem Nijmegen 25 nov 1977


SLITS
F.P.M., geboren mei 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam . Ministerie van Economische Zaken 1968
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1974
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 29 dec 1975
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 20 dec 1977
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 22 jul 1988
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1992
NU

Den Haag parket
TEVENS

Lid verlofadviescommissie langgestraften
Ressortelijk vertegenwoordiger landelijk executie overleg
Lid werkgroep stroomlijning verlofregelingen
Voorzitter werkgroep Computer-Modelproces-verbaal
Waarnemend advocaat ???
okt 1997


SLOB-SCHUIT
K., geboren jun 1940; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 13 aug 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 31 okt 1988
NU

Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Drachten; kantoor Uithof 86; beëdiging 1978


SLOOS
C., geboren sep 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Administratief ambtenaar, II. bureelchef arrondissementsparket Arnhem 15 okt 1946
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1975
Verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 26 jan 1977


SLOOT
B.P., geboren apr 1948; prof.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 aug 1994
NU

Arnhem rechter-plaatsvervanger; verzocht ontslag te nemen; wordt niet meer ingezet
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Heerlen Open Universiteit, inleiding en metajuridica


SLOOTEN
E.W. van
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 17 nov 1969
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Amsterdam; kantoor Houthoff Advocaten; beëdiging 1960
TEVENS

Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Verzekeringsrecht


SLOOTEN
J. van
NLRM 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 11 jun 1990


SLOOTEN
J. van, geboren okt 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam als kandidaat-notaris te Amsterdam 1 sep 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 jan 1958
Rechter Idem 24 mei 1960
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mei 1967
Vice-president Idem 26 mrt 1976
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Raad Hoog Militair Gerechtshof 18 jul 1973
President Hof Amsterdam 1 sep 1983


SLOOTEN
J.W. van, geboren jan 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdamen Den Haag 16 aug 1961
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 5 dec 1966
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 12 jul 1967
Rechter rechtbank Arnhem 6 aug 1970
Raadsheer Hof Arnhem 18 jan 1977
Vice-president Hof Arnhem 2 apr 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 feb 1997
NU

Arnhem Hof Vice-president
TEVENS

Lid van de Rotary
Bestuurslid vereniging Arnhems juridisch genootschap
idem Stichting Airbornemuseum Oosterbeek
idem vereniging vrienden van het Ned. Openluchtmuseum
jun 1996


SLOOTWEG-KLIJN
N., geboren apr 1942; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 jun 1985


SLOT
A.J.M., geboren feb 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 21 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 21 mei 1984
NU

Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Alphen aan den Rijn; kantoor La Gro c.s.; beëdiging 1970


SLOT
P.H.J., geboren nov 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 4 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 okt 1990
Rechter rechtbank Middelburg 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 22 okt 1994
Kantonrechter Breda 24 jan 1996
NU

Breda kantonrechter
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Opgave opgegeven Welke ??


SLOTEMAKER
A., geboren apr 1903
NLRM 71
Advocaat en procureur Jakarta 1926-1950
Rechter rechtbank Den Haag 2 sep 1952
Raadsheer Hof Den Haag 28 mei 1958
Vice-president Idem 30 dec 1969


SLOTEMAKER
J.H.C., geboren dec 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Leiden en Den Haag 1 mei 1929
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 16 dec 1929
Advocaat en procureur Haarlem jun 1933
Werkzaam Ministerie van Defensie 5 jul 1940
Werkzaam Ministerie van Financiën 1 dec 1940
Rechter rechtbank Arnhem 15 dec 1942
Idem rechtbank Den Haag 8 apr 1948
Vice-president Idem 26 feb 1957
President rechtbank Arnhem 31 jul 1965
Idem rechtbank Den Haag 6 mei 1969


SLOTEN
E.P. van, geboren mei 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Groningen 23 apr 1990
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Groningen 3 okt 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1992
Volgens OM 02 feb 1998 niet meer werkzaam in Groningen!


SLOTEN
T.C., geboren mei 1952
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Hoofd stafafdeling geschillen van bestuur Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mei 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 sep 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


SLOTERDIJCK
W.A.B. van, geboren jul 1916
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 12 jan 1948
Idem Alkmaar 30 dec 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 19 feb 1949
Substituut-officier van justitie arrondissement Alkmaar 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van justitie Idem 1 okt 1972


SLOTHOUBER
C., geboren jul 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 2 mrt 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 2 mei 1984
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 4 okt 1984
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Vice-president rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 1 apr 1994
NU

Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Coördinerend Vice-president


SLUIJS
M.J., geboren feb 1959
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 okt 1994


SLUIJTER
H.A., geboren jun 1914
NLRM 71
Leraar Nijverheidsonderwijs 194 ??
Adj . Hoofd Juridische afdeling P.O.G. Amsterdam jun 194
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 8 jan 194
Auditeur-militair plaatsvervanger Krijgsraad West Den Haag tot 1 jun 1948
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 24 feb 1949
Ambtenaar Openbaar Ministerie kantongerecht Zwolle 11 aug 1950
Substituut-officier van justitie Arrondissement Zwolle 18 dec 1956
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun
1965


SLUIJTER
H.J., geboren jan 1923
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Amsterdam jun 1949
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973
Raadsheer Hof Amsterdam 19 jul 1975
Lid Raad van Beroep ex. Wet Registeraccountants 26 feb 1976
Vice-president Hof Amsterdam 1 jul 1982
INFO

Citaat uit het IRM-rapport.
'Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Vice-president Mr. Sluijter en raadsheer Mr. L. Frijda, verschoonden zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger beroepsprocedure met dezelfde twee raadsheren óók raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Slijter, Frijda en Arisz de drie raadsheren waren, is:

  • Flavia Beleggingen B.V. tegen A.M.H. Koetsier; Uitspraak d.d. 24-10-91.
    De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs. Sluijter en Frijda de twee raadsheren waren, is:
  • R. Conitzer tegen Mr. E. IJsbrant Spier; Uitspraak d.d. 17-10-91.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak.' Einde citaat.


SLUIJTERS
B., geboren apr 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat te Den Haag 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 16 jun 1976
Rechter rechtbank Rotterdam 20 feb 1980
Vice-president rechtbank Rotterdam 8 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jul 1988


SLUIS
L.M. van der, geboren okt 1955; Mw.
NLRM 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 dec 1997


SLUIS Zie BLEES-SLUIS
M.P., geboren sep 1951; Mw.


SLUIS
S., geboren dec 1965; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 dec 1997


SLUIS
S.D.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 jan 1969


SLUMP
D.A.C., geboren apr 1952
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd van de Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Utrecht 23 jul 1993
NU

Utrecht Vice-president


SLUYK
C., geboren nov 1934
NLRM 71 80 87 88/89
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Haag 15 mei
1981
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 15 sep 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 sep 1963
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 15 sep 1965
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 9 aug 1967
Rechter rechtbank Amsterdam 2 dec 1969
Raadsheer Hof Amsterdam 16 aug 1977
Vice-president Idem 28 okt 1985


SLUYTERS
B., geboren apr 1938; prof.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jun 1988
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, bijzonder hoogleraar Leiden, gezondheidsrecht (Vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
Advocaat te A'dam; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1988
TEVENS

Lid Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
Redactielid Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Lid commissie van Beroep Wet Toegang Ziektekostenverzekeringen
Voorzitter Klachtencommissie Diakonessenziekenhuis Utrecht


SMAALEN Zie van OOSTEN-VAN SMAALEN
C.E. van, geboren apr 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Idem 31 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1985


SMALBURG
H., geboren mrt 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam PTT 1960
Hoofdafdeling Ministerie van Justitie 1977
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1978
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1979
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 20 nov 1979
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht18 dec 1987
NU

Maastricht parket
TEVENS

Geen opgave van bijbanen gevonden


SMEDEMA
E.G., geboren jul 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier Hof Leeuwarden 1 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 jul 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 jan 19Ü1
Rechter rechtbank Arnhem 24 aug 1993
NU

Arnhem Rechter
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen
mrt 1997


SMEDES
A., geboren aug 1993; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 aug 1994
Rechter rechtbank Zwolle 26 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 j u n i1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU

Zwolle Rechter; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Gerechtsauditeur
TEVENS

Geen bijbanen
okt 94


SMEEING-VAN HEES Zie HEES, A.van jan 1958
A., geboren jan 1958; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 18 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 jul 1983
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Raadsheer Hof Arnhem 1 jan 1997
NU

Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem Rechter
Arnhem Hof raadsheer
TEVENS

Lid raad van toezicht Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei, te Ede
Bestuurslid Soroptemistenclub Wageningen e.o.
feb 1997


SMEELE Zie KUIPER-SMEELE
E.F., geboren dec 1954; Mw.


SMEENK-VAN DER WEIJDEN
C.E.L.M., geboren apr 1957; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Utrecht 1 mrt 1982
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 26 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 10 okt lego
Rechter rechtbank Roermond 27 nov 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
NU

Roermond rechter
TEVENS

Lid jurist Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
apr 1998


SMEETS
J.G.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992


SMEETS
P.H.M., geboren feb 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Amsterdam 1 sep 1977
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Groningen 1 jan 1982
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 sep 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 4 mrt 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 12 okt 1988
Rechter rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU

Groningen rechter
TEVENS

Voorzitter Commissie van Beroep voor studenten van de Hanzehogeschool van Groningen
Lid Commissie van Toezicht Dr S. van Mesdagkliniek
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad NVvR
30 jan 1997


SMELIK
A.B., geboren nov 1922; drs
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Griffier rechtbank Leeuwarden 30 mrt 1978
Griffier kantongerecht Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 30 mrt 1978


SMELIK
B.B., geboren nov 1922; dr.
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Griffier rechtbank Leeuwarden 30 mrt 1978
Griffier kantongerecht Leeuwarden, Sneek,
Heerenveen en Beetsterzwaag 30 mrt 1978


SMID
H.A.C., geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1967
Waterloopkundig laboratorium te Delft 1972
Raio rechtbank Rotterdam 3 mrt 1980
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 19 jun 1984
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 8 dec 1986
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 17 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 16 feb 1994
NU

Breda Officier van Justitie parket arrondissementsparket 1e klasse
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
Officier van Justitie 1e kl Landelijk Parket
TEVENS

Voorzitter klachtencommissie Grafisch Lyceum Rotterdam


SMIDS
E.C., geboren jun 1959; Mw.
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1988


SMIDS
R., geboren mrt 1959
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1988


SMIDT VAN GELDER
P., geboren mrt 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur 1967
Wetenschappelijk medewerker en advocaat 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 apr 1980
Rechter rechtbank Dordrecht 3 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 3 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 3 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 4 mrt 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 19 dec 1988
Vice-president rechtbank Rotterdam 31 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 9 jun 1993
NU

Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger; is gevraagd ontslag te nemen; info griffie 05 aug 1997
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Vice-president
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid van de Rotary
INFO

Langdurig ziek


SMILDE NIENHUIS
K.E., geboren mrt 1927; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam op advocatenkantoor te Arnhem 1953
Advocatenkantoor te Groningen 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967
Rechter rechtbank Almelo 1 sep 1971
Raadsheer Hof Arnhem 22 sep 1978
Vice-president Hof Arnhem 21 apr 1987
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
NU

Arnhem Hof Coördinerend Vice-president Ontslag 010497 pensioen


SMINK
J.W.E., geboren apr 1965; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1993
NU

Den Bosch rechter
TEVENS

Geen bijbanen
03 feb 1997


SMINK
V.G., geboren apr 1962
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jan 1996
NU

Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Veendam; kantoor Tiebout c.s.; beëdiging 1988


SMIT
A.H., geboren dec 1918
NLRM 71 80
Werkzaam Directoraat-Generaal voor de prijzen 24 mei 19.43
Adjunct-secretaris tribunaal Groningen 113 sep 1946 1 jun 1948
Advocaat en procureur Groningen 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Idem 4 aug 1958
Kantonrechter Zutphen 26 mei 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger te Apeldoorn 26 nov 1976
Idem te Deventer en Groenlo 3 mei 1977


SMIT
A.L., geboren aug 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Lid Klachtencommissie Willem van de Berghst; is een zwakzinnigeninrichting


SMIT
A.M.G., geboren feb 1960; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Docent Open Universiteit Heerlen, wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 mei 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 sep 1992
Rechter rechtbank Maastricht 2 apr 1993
NU

Maastricht rechter
TEVENS

Ik help mee op het landbouwbedrijf van mijn man.
Ook zit ik in een werkgroep van een vereniging voor vrouwen met een academische opleiding met
als thema arbeid en zorg
aug 1997


SMIT
D.C., geboren dec 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 97 98
Werkzaam Rijksbelastingen, II. hoofdinspecteur-titulair 1958
Werkzaam Katholieke Universiteit Nijmegen 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 jan 1977
Raadsheer Hof Arnhem 11 sep 1979
Vice-president Hof Arnhem 15 mrt 1985
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
Ontslag 01 okt 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 6 okt 1997
TEVENS

Geen bijbanen
jun 1996


SMIT
F.M., geboren dec 1965; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jan 1998
NU

Hoge Raad gerechtsauditeur

SMIT
H., geboren okt 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
's-Rijksbelastingen te Amsterdam, II. hoofdinspecteur-titulair te Amsterdam 1 jul 1960
Raadsheer Hof Amsterdam 9 jun 1976
Vice-president Hof Amsterdam 30 dec 1983
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
NU

Amsterdam Hof coördinerend Vice-president
TEVENS

Redacteur en mede-auteur Vakstudie vennootschapsbelasting (Kluwer)
Examinator Federatie van Belastingconsulenten (incidenteel)
Medewerker van trainingsprogramma's procesvoeren (incidenteel)
Selecteur uitspraken voor Tijdschrift BNB


SMIT
H.H., geboren apr 1926; drs. ing
NLRM 91 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 29 dec 1988
Geen opgave NLRM 97
NU

Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


SMIT
H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 jul 1962


SMIT
J.A.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 8 aug 1952


SMIT
J.B.F., geboren aug 1957
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 19195
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoofd sectie Contractuele Zaken
TEVENS

Lid Bestuur van de Ned. Vereniging van RechtsbijstandJuristen


SMIT-GROENIER
J.M.G., geboren dec 1926; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam Sociale Raad Hilversum mei 1953
Werkzaam effecten registratie Amsterdam mei 1954
Werkzaam Ned. Congres Gezondheidsregeling Den Haag 1960
Werkzaam Ministerie van Justitie 1964
Werkzaam notariskantoor Den Haag jan 1972
Werkzaam onderwijs okt 1974
Arbeidscontractant rechtbank Den Haag 1 sep 1979


SMIT
J.P., geboren feb 1948
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 21 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 aug 1996
Rechter rechtbank Amsterdam 9 jan 1998
NU

Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te A'dam; kantoor Westhoff van den Brom; beëdiging 1980
Universitair docent Universiteit Leiden afdeling Burgerlijk procesrecht
TEVENS

Lid van de examencommissie burgerlijk procesrecht bij de OSR te Utrecht
Voorzitter Klachtencommissie medewerkers Buroos voor Rechtshulp
Lid van de Stichting Opleidingen Sociaal Recht
Voorzitter Klachtencommissie Raad van de Rechtsbijstand
Lid Programmaraad van het Asbeck Centrum voor Mensenrechtstudies te Leiden


SMIT
M.J., geboren jan 1958; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 7 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 7 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 30 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1996
NU

Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter (info P Leeuwarden 080897)


SMIT Zie TOORS-SMIT Zie SMIT, M.J. voor 1998
M.J., geboren apr 1951; Mw. Zie voor eerdere jaren TOORS-SMIT
NLRM 98
Secretaris adviescommissie vluchtelingenzaken
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 12 okt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter rechtbank Haarlem 24 juni 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993


SMIT
O.C., geboren dec 1934
NLRM 95 96
Katholieke Universiteit te Nijmegen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 jan 1977
Raadsheer Hof Arnhem 11 sep 1979
Vice-president Hof Arnhem 15 mrt 1985
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994


SMIT
O.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 okt 1952
Rechter--Plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 dec 1961


SMIT
R.H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt 1968


SMIT
R.J.M., geboren jan 1959
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Bosch 22 jul 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 7 aug 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 aug 1996
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS

Lid parochievergadering H Barbara te Culemborg
Lid Commissie van Toezicht Nieuw Vosseveld
Voorzitter tuchtcommissie voetbalvereniging Vriendenschool te Culemborg
06 jun 1997


SMIT
W.A.J.M., geboren feb 1910
NLRM 71
Ambt. Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Den Bosch 1 dec 1934
Waarnemend Hoofdambtenaar Tuchtrechtspraak Voedsel Voorzitter Den Bosch 1 dec 1942
Substituut-officier van justitie rechtbank Amsterdam 13 jan 1947
Idem arrondissement Amsterdam 1 jan 1957


SMIT
W.A.P.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 jan 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1984


SMIT
W.H.H., geboren apr 1926 drs.
NLRM 90
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 29 dec 19&


SMITHUIJSEN
J.C.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 dec 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 jan 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 23 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 aug 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 aug 1988


SMITS-PIETERSE
A.J.A., geboren okt 1952; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Eindhoven
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 dec 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 22 dec 19195
NU

Den Bosch rechter
Lid commissie van Beroep inzake eindexamenbesluiten voor het voortgezet onderwijs
27 mei 1997


SMITS
E.C., geboren jun 1959; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jan 1994
Rechter rechtbank Haarlem 18 jul 1995
NU

Haarlem rechter


SMITS
E.J., geboren jan 1942; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Venlo 8 mrt 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 21 nov 1975
Rechter rechtbank Roermond 11 jul 1977
Kantonrechter Venlo 6 apr 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30 okt 1990
NU

Roermond rechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter
TEVENS

Coördinerend kantonrechter
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Venlo
Vice-voorzitter Stichting De Maasport Venlo (Cultureel Centrum)
Vice-voorzitter Stichting De Maaspoort BV. Venlo
Lid bestuur Stichting Prof. Dubois Venlo
Voorzitter Stichting Vrienden van Martinushof Venlo Verpleegtehuis
apr 1998


SMITS van OYEN
E.Q.M., geboren mrt 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96
Werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 12 jul 1954
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 12 jul 1955
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 7 jul 1955
Waarnemend substituut-officier van justitie arrondissement Den Bosch 1 jan 1957
Substituut-officier van justitie Idem 7 nov 1961
Arrondissementsofficier van justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 10 mrt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 30 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 30 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 30 mrt 1992
NU

Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen opgave van bijbanen gevonden


SMITS
G.J.J. of GJ
NLRM XX
NU

Zwolle rechter-plaatsvervanger (actief in 97)
HOOFDFUNCTIE

Senior-jurist bij VVAA Schadeverzekeringen NV. te Utrecht
TEVENS

Lid ouderwerkgroep van de peuterspeelzaal Het Aahuisje te Zwolle
Voorzitter van de adviesraad van de peuterspeelzalen welke raad een overlegorgaan is behorende bij
de afdeling Stad en Welzijn van de gemeente Zwolle


SMITS
L.J.D., geboren jan 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 24 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 feb 1986
NU

Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Breda; kantoor Rassers, Jacobs & ; beëdiging 1969
Opgave Hof opnemen
aug 1997: geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda


SMITS Zie OOSTERHUIS-SMITS
M.C., geboren jan 1941; Mw.


SMITS
N., geboren dec 1911
NLRM 71
Advocaat en procureur Nijmegen 1933
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 27 feb 1935
Secretaris Centraal College van Reclassering 16 jul 1938
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 30 aug 1941
Rechter Idem 29 nov 1947
Raadsheer Hof Amsterdam 2 apr 1962
Vice-president Idem 20 mei 1969


SMITS
P.R., geboren aug 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rijks Universiteit te Leiden, II. wetenschappelijk hoofdmedewerker 7 nov 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1969
Rechter rechtbank Arnhem 26 mei 1970
Vice-president rechtbank Arnhem 10 jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 feb 1991
NU

Arnhem Vice-president ; ontslag 01 feb 1997
Arnhem rechter-plaatsvervanger 01 feb 1997
TEVENS

Lid adviescommissie literatuurvoorziening RO
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Voorzitter bestuur Jeekelst
Voorzitter Stichting Centraal Bureau van de rechtsbijstand
Lid Bestuur Stichting t.b.v. culturele en maatschappelijke beschikkingen
Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens Hogeschool Nijmegen
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens HEAO Arnhem
Lid Commissie van Beroep Vereniging van Huurrechtadvocaten
mrt 1997


SMITS
R., geboren mrt 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1989
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1994
NU

Haarlem parket


SMITS
R.H., geboren mei 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1993
Rechter rechtbank Roermond 1 apr 1994
NU

Roermond rechter
TEVENS

Auteur van de losbladige editie Het Burgerlijk Ambtenaren Recht
Docent t.b.v. Instituten "OpleidingenSociaal Recht" Uitgeverij VUGA te Utrecht
apr 1998


SMITS
V.M., geboren mrt 1957; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 jul 1996
Kantonrechter plaatsvervanger Helmond 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 jul 1996
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger familiekamer Rotterdam
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Docente Familie en Jeugdrecht te Tilburg Katholieke Universiteit Tilburg, Faculteit rechtsgeleerdheid
TEVENS

Klachtencommissie IV De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West 2/97
Lid Klachtencommissie Voorzitter van de RvK
Lid Klachtencommissie Ongewenste Seksuele Intimidatie bij Audax te Gilze
Lid van de oudercommissie van de peuterzaal de Giraffe in Breda
aug 1997


SMITS
W.J., geboren mrt 1905
NLRM 71
Auditeur-militair Krijgsraad 1e militaire arrondissement Den Haag 4 jun 1949
Auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Den Haag 1 jul 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch en Arnhem 23 jun 1965
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 15 jun 1948


SMITT
L.H., geboren jan 1912
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 5 dec 1938
Advocaat en Procureur Amsterdam 18 jan 1940
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 24 dec 1941
Rechter rechtbank Groningen 9 aug 1950


SMOLDERS
A.M.R., geboren jun 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 19 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 apr 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 27 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 jul 1991
NU

Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


SMULDERS
J.A.M., geboren apr 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 apr 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 10 sep 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 11 sep 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 14 nov 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jun 1992
Rechter rechtbank Zutphen 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Vice-president rechtbank Zutphen 18 jul 1995
NU

Zutphen Vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Correspondent van het tijdschrift AB
19 aug 1997


SMULDERS
W., geboren sep 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam griffie rechtbank Roermond 1 jun 1950
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 23 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 jun 1976
Rechter rechtbank Maastricht 5 apr 1977
Raadsheer Hof Den Bosch 9 mrt 1981
Vice-president Hof Den Bosch 20 apr 1988
Coord. vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
NU

Den Bosch Hof coördinerend Vice-president
TEVENS

Voorzitter van de onafhankelijke Klachtencommissie Thuiszorg Midden-Limburg
Organisatie voor gezinszorg kruiswerk en kraamzorg


SNEEP
K., geboren jul 1918
NLRM 87
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 19135


SNEEPELS
P., geboren jan 1941
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke Luchtmachtofficier 1961
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1978


SNELDERS
A.F.Th., geboren nov 1941 of A.F.T.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 20 feb 1979
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 4 jul 1980
Kantonrechter Dordrecht 23 aug 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 12 sep 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 12 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU

Dordrecht coördinerend kantonrechter
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger Ontslag
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid Bestuur Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR te Rotterdam
Commissaris van Travelsure Insure Company NV. Curaçao Ned. Antillen
Commissaris Steenfabriek De Rijswaard BV. Aalst Gld
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering van: NV. PNEM Den Bosch, EPZ Eindhoven NV
Deltan Middelburg, NV UNA Utrecht NV, WML Maastricht NV, FDM Lelystad
Voorzitter Adviescommissie sociaalplan resp. beroepscommissie van:
Intergas Oosterhout
Gemeente Schouwen Duiveland
IZA Ned. Utrecht NV
ENW Bloemendaal
Gemeente Waalwijk
Gemeente Woensdrecht
Stichting Beheer Horeca Secretariaten Zoetermeer
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie WPRO Den Haag
Lid Kamer van Toezicht van het notariaat te Dordrecht
Reserve-luitenant kolonel Militair Juridische Dienst Den Haag
jul 1997


SNELDERS
J.W.
NLRM 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 20 feb 1979


SNELDERS
M.T.E., geboren jan 1951; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 feb 1997
NU

Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter 97
TEVENS

Vice-voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zutphen
Voorzitter regionale commissie klachtrecht kinderopvang Zutphen
Lid medezeggenschapsraad openbare school te Ocken
Secretaris Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Brummen
Lid Bschriftencommissie ?? Winterswijk
19 aug 1997


SNIEDERS Zie BEEKHUIS-SNIEDERS
J.W.T.M., geboren sep 1940; Mw.


SNIJDERS
G.M.F., geb okt 1955
NLRM 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 19 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem ?
NU

Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Utrecht; kantoor Wijn en Stael; beëdiging 1989
TEVENS

Voorzitter Arbitragecommissie suikersysteem
Voorzitter centrale Commissie voor Arbitrage Algemene Spuitvoorwaarden ASV
Voorzitter van de Centrale commissie voor Arbitrage voor de Landbouwambachtsbedrijven
AWL76
Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Nederlandse Milieukeur
Vice-voorzitter Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en
uitrustingen AHL
Lid Commissie van Beroep van de Stichting Reclame Code
Voorzitter vereniging voor Agrarisch recht
Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen
Lid van de Raad van Beroep van het centraal orgaan voor kwaliteitszorg in de zuivel COKZ
Vice-president van het Comité Europeen de Droit Rural
Redactielid losbladige Wetgeving Landelijk gebied
Redactielid Tijdschrift Agrarisch Recht
Redactielid Land en Tuinbouwbulletin
04 jul 1997, 16 feb 1998


SNIJDERS
H.A.W., geboren feb 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Directeur Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren Ned.
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 29 mrt 1985
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 mei 1994
NU

Voorzitter commissie van advies voor BBschriften van de gemeente Horst/Grubbenvorst/Sevenum
Voorzitter commissie van advies voor BBschriften van de gemeente Gennep
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Herstellingsoord Het Wilhelminagasthuis te Valburg
Vice-voorzitter Stichting Verzorgingstehuis Huize Sint Jozef te Lent
apr 1997; heeft tot 16 feb 1998 geen wijzigingen van bijbanen doorgegeven.


SNIJDERS
H.J., geboren feb 1951; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mrt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 jul 1987
NU

Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijksuniversiteit Leiden, burgerlijk recht
TEVENS

Voorzitter werkgroep burgerlijk procesrecht
Voorzitter beroepsopleiding NOvA
Cursusleider hoger beroep in civiele zaken SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging)
Lid Bestuur coöperatie Achnea (waaronder mn Centraal beheer de Zilveren Kruis groepen Avero
ressorteren)
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
mrt 1997
NB: Kandidaat voordracht Hoge Raad ??
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank Den Haag; hiertegen is aangifte gedaan


SNIJDERS
H.S., geboren mrt 1953
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 20 jun 1995
NU

Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te R'dam; kantoor Van Anken Knüppe Damstra; beëdiging 1978


SNIJDERS
J.W.P., geboren okt 1952; ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven okt 1975
Kandidaat / waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 15 mrt 1983
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 feb 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 feb 198g
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 nov 1984
NU

Haarlem parket


SNIJDERS
M.E., geboren aug 1967
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1996
NU

Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen opgave van bijbanen gevonden


SNIJDERS
M.F., geboren okt 1955
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair docent aan de Landbouwuniversiteit Wageningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 19 mei 1988


SNIJDERS
W., geboren mei 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker advocatenkantoor Rotterdam 15 jan 1954
Proeftijd ex art. 3 Opleidings-en vormingsbesluit Rechterl. Organisatie te Rotterdam; Raio 1 sep
1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1959
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 23 jun 1961
Rechter rechtbank Rotterdam 17 nov 1961
Gedetacheerd Ministerie van Justitie voor werkzaam t.b.v. nieuw Burgerlijk Wetboek 1 jan 1965
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 17 jul 1970
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 feb 1986
NU

Hoge Raad Vice-president
TEVENS

Geen bijbanen
INFO

Heeft 5 jaar lang, 1986-1991, Mw. Mr. M.C.M. de Kroon als gerechtsauditeur van de Hoge Raad meegemaakt bij de Hoge Raad, maar ten onrechte verschoonde hij zich niet toen hij als raadsheer in een kamer in cassatie moest oordelen over de boedelscheiding van dezelfde gerechtsauditeur. Een klacht in "Straatsburg" over o.m. dat punt is afgeketst. Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-generaal en de President van de Hoge Raad weigert men in behandeling te nemen. Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv. artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen, waar blijven we dan? Schande.


SNOIJINK
W.J.N.M., geboren nov 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Hof Arnhem 1 dec 1981
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 30 jun 1982
NU

Arnhem Hof Gerechtsauditeur
TEVENS

Opgave van bijbanen ontbreekt door fout secretaresse; wordt z.s.m. hersteld


SODDERLAND
J.W.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 19 dec 1973
Idem Rotterdam 18 dec 1978
NU

HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Amsterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1969


SOERLAND
G.B. van, geboren jul 1949
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 8 feb 1985
NU

Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Heerlen; kantoor Thuis & Partners; beëdiging 1974
TEVENS

Lid van de Rotary


SOEST
A.J. van, geboren jan 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijksbelastingdienst 1974
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 29 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 mei 1995
NU

Den Bosch Hof raadsheer
Breda rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Directeur van een familiepensioenvennootschap te Utrecht


SOEST
A.J., geboren okt 1961; Mw.
NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 jan 1995


SOEST
J. van, geboren jan 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Amsterdam 15 aug 1983
Lector Rijks Universiteit Utrecht 16 sep 1957
Lector/Hoogleraar Universiteit te Amsterdam 1 nov 1960
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 feb 1969
Advocaat-generaal Hoge Raad der Ned. Den Haag 13 feb 1974
Plaatsvervangend Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 apr 1994
NU

Hoge Raad Plaatsvervangend Procureur-generaal
TEVENS

Voorzitter Commissie van Beroep, Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Algemeen Voorzitter Examencommissie Stichting tot organisatie van de federatieve examens voor
belastingadviseur en belastingassistent
Lid Adviescollege van Beroep, Universiteit van A'dam
Lid Raad van Advies Fiscaal-Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit
Beschermheer Vereniging van Fiscalisten A'dam, "Porta Adriani".
Erelid van de Vereniging voor belastingwetenschap
Lid Comité van Aanbeveling Gids voor de Rechtenstudie, uitgave Stichting Dux in Iura


SOEST
P.J. van
NLRM 94
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam


SOETEMAN-OOSTVEEN
C.G., geboren nov 1947; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 okt 1996
NU

Arnhem wnd griffier
Arnhem rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS

Geen bijbanen


SOETERBOEK Zie KATZ-SOETERBOEK
I.A., geboren jan 1953; Mw.


SOETERS Zie SPRENGER-SOETERS
V., geboren okt 1944; Mw.


SOLINGE
W.F. van, geboren okt 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Rotterdam en Deventer 24 sep 1958
Griffier kantongerecht Apeldoorn en Zutphen 24 apr 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 21 feb 1969
Rechter rechtbank Middelburg 18 jan 1969
Kantonrechter Middelburg 8 mei 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen en Oostburg 2 apr 1980


SOMER
J.C., geboren nov 1919
NLRM 71
Werkzaam ter Provinciale Griffie Arnhem 1952
Werkzaam afdeling wetgeving Ministerie van Landbouw en Visserij 1956
Wetenschappelijk hoofdambtenaar juridische faculteit Rijks Universiteit Leiden 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1964
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 nov 1964
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 22 apr 1969


SOMERWIL
A., geboren mei 1915
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 7 dec 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 25 mrt 1946
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Idem arrondissement Utrecht 21 mrt 196
Arrondissementsofficier van justitie Idem 1 okt 1972


SOMSEN
M.A.E., geboren mrt 1961; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1989
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1996
NU

Utrecht parket substOfficier van Justitie


SON
H.C.M. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 20 apr 1943


SON
L.A. van, geboren mrt 1946; Mw. drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 jul 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 jan lD87
Rechter rechtbank Rotterdam 28 feb 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 13 jun 1994
Kantonrechter Rotterdam 1 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 mrt 1996
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter; hoofdfunctie
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter beklagcommissie Huis van Bewaring De Schie te Rotterdam
Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring De Schie te Rotterdam


SONDEREN
J.C.M. van; geboren jul 1955; prof.
NLRM 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1995
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, vennootschapsbelasting


SONNAVILLE Zie VERSCHUUR-DE SONNAVILLE
L.M.A., geboren mrt 1948; Mw.


SONNAVILLE Zie TAN-DE SONNAVILLE
M.A.F. de, geboren feb 1953; Mw.


SONSBEECK
A. van, geboren jan 1938
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jun 1996
NU

Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Wetgevingsjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2 dagen
apr 1997


SOONS
A.H.A.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jun 1981
NU

HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijks Universiteit Utrecht, volkenrecht, decaan (1998)


SOPHIE
P.A.J., geboren okt 1924
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven mei 1942
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijks Universiteit Utrecht sep 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 apr 1973
Rechter Idem 3 mei1974


SORGDRAGER
H., geboren mrt 1938; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair docent te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 sep 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 16 okt 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1996
NU

Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
aug 1997
Lid Bestuur van de Marcel Henri Bregstein Stichting
Lid redactie-adviesraad Juridische Taalbaak (Bohn Stafleu Van Loghum/Vakgroep Taalbeheersing
Instituut voor Neerlandistiek
Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Kinderrechtswinkel Amsterdam
Lid Bestuur commissie Scholengemeenschap Reigersbos
Secretaris Fonds voor de scheppende Toonkunst


SORGDRAGER
W., geboren apr 1948; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Almelo 17 sep 1979
Advocaat-generaal Hof Arnhem 3 dec 1985
Procureur-generaal Hof Arnhem 4 apr 1991
Procureur-generaal ressortparket Den Haag 16 nov 1993
Minister van Justitie 22 aug 1994 - 1998


SOUËR
G., geboren jun 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98
Luitenant ter zee van administratie der 1e klasse
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1993
NU

Groningen parket
TEVENS

Geen opgave van bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050-3185147.


SOUREN
I.J.M.I., geboren jan 1968
NLRM 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1997


SOUSSI
S., geboren feb 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1998


SOUTENDIJK
F.R., geboren feb 1946
NLRM 93 95 96 97 98
Senior-adviseur bij de DHV-groep te Amersfoort
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 aug 1993
Rechter rechtbank Roermond 8 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 jul 1996
NU

Roermond rechter; hoofdfunctie
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter ad-hoc van arbitragecommissie Vraag waarvan ??
apr 1998


SPAANSTRA
J., geboren okt 1930
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam inspecteur 's Rijksbelastingen 1955
Werkzaam als adviseur 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 okt 1971
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 jul 1974
Raadsheer Hof Leeuwarden 4 jul 1979
Vice-president Idem 22 apr 1986


SPAAS
K.J.S., geboren sep 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam afdeling Juridische Zaken Sociale Verzekeringen GAK, II. adjunct-hoofd te Amsterdam
1 feb 1971
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 24 apr 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 24 apr 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 16 mrt 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 mrt 1986
Plaatsvervanger Lid van de Registratiekamer 1 jul 1989
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


SPAENDONCK
B.J.R.M. van, geboren mrt 1952
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 apr 1993
NU

Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Amsterdam; kantoor Vrisekoop Majoor v.Spaendonck; beëdiging 1980


SPAENDONCK
G.C. van, geboren mrt 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 okt 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 22 dec 1995
NU

Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Breda; kantoor Van Wijmen Nouwen; beëdiging 1964
Te Breda lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS

Lid van de Rotary
Directeur mr G.C. van Spandonck Holding BV
Directeur mr G.C. van Spandonck Praktijk BV
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Asiel
Voorzitter Stichting Elisabeth Plus fonds
Plaatsvervangend Lid scheidsgerecht Koninklijke Notariële Broederschap
Voorzitter arbiter Scheidsgerecht VBNA VENEXA Ned. aardappel handel
Lid College van afgevaardigden Ned. Orde van Advocaten
09 jun 1997


SPANJAARD
E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 1959


SPANJE
J.E. van, geboren apr 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 mrt 1986
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 5 feb 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1993
NU

Utrecht parket


SPAPENS Zie BUCHEM-SPAPENS
A.M.J. van, geboren apr 1951; Mw.


SPEE
J., geboren sep 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam gemeentepolitie Den Haag, II. brig. 1967
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 15 mrt 1983
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 20 mei 1988
Arrondissementsofficier van justitie 1ekl.arrondissementsparket Alkmaar 1 jun 1993
TEVENS

Ministerie Justitie; O.M.; landelijk coördinator verkeershandhaving (bron: Telegraaf 97-08-02)


SPEIJERS
A.L., geboren mei 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 9 aug 1985
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1985
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 4 sep 1986
Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht en luchtmacht 4 sep 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 6 nov 1989
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 27 nov 1989
Mobiele Krijgsraad Buitenland landmacht en Luchtmacht
NU

Zwolle parket arrondissementsofficier van justitie; vertrokken info CJL van Voorthuysen
secretaresse parket hoofdparket
22 sep 1997


SPEK
A.C. van der, geboren feb 1909
NLRM 71
Werkzaam gemeentepolitie te Den Haag, II. hoofdinspecteur 1 okt 1936
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 20 apr 1964


SPEK Zie FIKKERS-VAN DER SPEK
M.E.L. van der, geboren okt 1956; Mw.


SPEKSNIJDER
A., geboren jan 1952
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 1 mei 1980
NU

Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger


SPELT
N.M., geboren apr 1965; Mw.
NLRM 94 95 96 97 09
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 1 mei 1997
Gerechtsauditeur, rechtbank 's-Hertogenbosch 5 feb 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Hertogenbosch 5 feb 1998
NU

Raio
Den Haag rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS

Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SPERLING
J., geboren dec 1959; Mw.
NLRM 93
Medewerker bij Slaughter en May te Brussel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 apr 1993C.C.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 jun 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 21 apr 1977


SPIER
J., geboren okt 1950; prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar burgerlijk recht aan de KUB
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 jul 1990
Hoge Raad advocaat-generaal 22 juli 1997
NU

Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, privaatrecht
TEVENS

Opgave Hof opnemen


SPIERDIJK
J.F., geboren jan 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 nov 1982
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


SPIERENBURG
C.J.W.M. van, geboren dec 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Griffier Hof Amsterdam 1 okt 1986
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 31mei 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 1 mei 1993
NU

Breda parket
WAARSCHUWNG
BIJ
het Hof Den Bosch heeft deze zich schuldig gemaakt aan liegen onder ede; Telegraaf 28.02.98


SPIJKER
A.H., geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 21 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 16 nov 1988


SPIJKERMAN
P.A., geboren sep 1961
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 4 apr 1996
NU

Zwolle rechter-plaatsvervanger; actief 97
TEVENS

Geen opgave gevonden


SPILL
F.W. ter, geboren jul 1913
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris Commissie van Advies, bedoeld in Crisis org. besluit 1933 13 feb 1939
Adjunct-secretaris Scheidsgerecht Voedselvoorziening 22 aug 1942
Secretaris Idem apr 1946
Griffier College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 jun 1955
Plaatsvervanger Lid Idem 8 okt 1955
Ondervoorzitter raad van beroep. Den Haag 20 dec 1956
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 apr 1961
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 28 apr 1961
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 24 jun 1968


SPINT
J.P., geboren aug 1948
NLRM 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 feb 1990


SPLIET
J.H.M., geboren apr 1935
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Directeur Economische Zaken Controle Dienst van het Ministerie van Economische Zaken
TEVENS

Lid Commissie van beroep inzake bakkerijregelingen Den haag
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van beroep Landelijke Bedrijfscommissie voor het
Horecabedrijf Zoetermeer
apr 1997


SPLIET
M.M.A., geboren sep 1946; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Academisch Ziekenhuis Utrecht 1967
Raio rechtbank Utrecht 18 sep 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 13 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 jan 1984
Rechter rechtbank Utrecht 4 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 apr 1996
NU

Utrecht rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Bosch raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS

Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
Opgave Hof opnemen ??


SPLINT
J.P., geboren aug 1948
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofd bedrijfjuridische afdeling GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 23 nov 1992
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Voorzitter Stichting Folkloristisch Danstheater
Voorzitter Stichting Gebouw Doelemaal


SPLINTER
C.A.M., geboren jan 1943
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist bij de bank J.P. Morgan Nederland N.V.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 24 jun 1994
NU

Alkmaar rechter-plaatsvervanger


SPLINTER-VAN KAN
H.A.G., geboren jun 1947; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 jul 1994
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1994
NU

Amsterdam Hof raadsheer
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen


SPLINTER Zie BAKKER-SPLINTER
L., geboren jul 1940; Mw.


SPLUNDER
L.A., geboren dec 1924
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992


SPOEL
R. van der, geboren apr 1954
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 aug 1995
Rechter rechtbank Haarlem 23 apr 1996
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger


SPOELDER
J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 15 jan 1982


SPOOR Zie ASSELBERG-SPOOR
E.J., geboren feb 1953; Mw.
NLRM 90 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht 1 mei 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 jan 1987
Rechter rechtbank Den Bosch 22 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonr-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Kantonrechter Dordrecht 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 jan 1995
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter; hoofdfunctie
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen
15 jun 1997


SPOOR
J.A.J., geboren mrt 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Arnhem; Raio 18
dec 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 18 apr 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 18 apr 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1966
Stagiaire advocatenkantoor te Arnhem 18 apr 1966
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 8 apr 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 okt 1969
Rechter rechtbank Arnhem 26 feb 1970
Vice-president rechtbank Zwolle 4 dec 1975
Raadsheer Hof Arnhem 1 feb 1980
Vice-president Hof Arnhem 1 nov 1989
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 apr 1997
NU

Arnhem Hof coördinerend Vice-president
TEVENS

Lid van de Rotary
Voorzitter Dullertstichting te Arnhem
Bestuurslid Gerwin Storm de Grave Fonds te Arnhem
idem Vereniging voor agrarisch recht
Superintendent Stichting Baron van Ittersumfonds te Heino
Adviserend Lid Commissie van Beroep voor het grond en pachtprijspeil
Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor agrarisch recht
Redacteur tijdschrift voor agrarisch recht
feb 1996


SPOOR
S.M.L.M., geboren jul 1959; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1987
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1997
NU

Amsterdam parket arrondissementsparket 96/97


SPOORMAKER
M.J.C., geboren apr 1969; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1993
TEVENS

Geen opgave van bijbanen Den Haag


SPOORMANS
M.J.W.P.J., geboren sep 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 2 dec 1987
NU

Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen opgave van bijbanen gevonden


SPRANG-HELMIG
E.M.A., van, geboren apr 1953; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 2 feb 1976


SPRANG-VELDHUIJZEN
M.J., geboren sep 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 14 mei 1983
Rechter rechtbank assen 1 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen, Emmen, Meppel 5 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991


SPRANGERS
J.C.A., geboren jul 1911
NLRM 71 80
Jurist militair commissaris voor het rechtsherstel 1 jan 1945
Werkzaam Ned. Beheersinstituut, II. administrateur 9 aug 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 11 apr 1960
Rechter rechtbank Roermond 20 feb 196
Vice-president Idem 23 mrt 1967


SPREIJ
J., geboren dec 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Amsterdam en Haarlem 1953
Rechter rechtbank Haarlem 13 apr 1962
Raadsheer Hof Amsterdam 20 jul 1972
Vice-president Hof Amsterdam 16 mrt 1981
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1989


SPREIJ
J.
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jun 1989


SPRENGER-SOETERS
V., geboren okt 1944; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU

Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Juridisch medewerker USZO Heerlen; brr
Lid bestuur Tennisvereniging Oranje Nassau te Heerlen
apr 1998


SPRENGER
W.P., geboren jul 1953
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 feb 1996
NU

Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat en Procureur te R'dam; Nauta Dutilh; beëdiging 1979
TEVENS

Lid Bestuur Stichting Prot. Chr Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek en
Lid Bestuur Vereniging voor Prot. Chr Onderwijs Noordrand Rotterdam en betreft met elkaar
gelieerde rechtspersonen
Lid Bestuur Vereniging Raad van Schoolbesturen Prot. Chr Onderwijs Rotterdam


SPREUWENBERG
F.G.P.M., geboren dec 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 31 jan 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 8 nov 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1jun 1992
Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 23 jan 1995
Kantonrechter Breda 30 jan 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jan 1997
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep Arnhem 31 jan 1989
NU

Arnhem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Secretaris Stichting Jeugdhulp West Brabant te Breda
Lid Bestuur Stichting Lievenshovenschool te Oosterhout
aug 1997


SPREY
B.J.A., geboren aug 1927
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag en Leiden 195
Juridisch adviseur Federatie Ned. Organisaties voor het Personenvervoer 1956
Substituut-griffier rechtbank Almelo 18 jan 1962
Rechter rechtbank Zwolle 22 sep 1965
Vice-president Idem 3 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 27 jun 1963


SPREY
E.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 apr 1972
NU

Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 apr 1972
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Leiden; kantoor Plantage 12; beëdiging 1955
TEVENS

Lid van de Rotary


SPREY
H., geboren jan 1939
NLRM 71
Proeftijd ex art. 4 Opleidings -en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Middelburg 12 jun
1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 12 okt 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 feb 1970


SPREY
Th.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 okt 1970


SPRONG
G., geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 mrt 1985


SPRONK
W.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 17 mrt 1970


SPRONKEN
T.N.B.M., geboren feb 1956
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU

Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Maastricht; Advocatenpraktijk Rijksuniversiteit Limburg; beëdiging 19?? '19
Universitair docent Vakgroep Strafrecht en criminologie van de U. Maastricht
TEVENS

Lid adviescommissie voor strafrecht van de Ned. Orde van Advocaten
23 sep 1996


SPRONSSEN
N.J.C. van, geboren aug 1966; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 okt 1995
Rechter rechtbank Dordrecht 4 nov 1996
NU

Dordrecht rechter
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te R'dam; kantoor Van den Herik & Verhulst; beëdiging 1994
TEVENS

Geen bijbanen
25 jun 1997


SPRUIJT-METS
S.M., geboren mrt 1945; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SPYER
W.L., geboren sep 1912
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam feb 1936
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 1938-1941
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 jul 1952
Kantonrechter Idem 21 nov 1966


STA
G.T., geboren aug 1959
NLRM 95 96 97 98
Controller tevens docent bij de Belastingdienst Gouda
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1994
NU

Rotterdam parket


STAAL
B.
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980
NU

Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid van de eerste kamer, sedert 11 jun 1991 Lid van D66
Behaalde HBS-A-diploma en doorliep de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie.
Deed doctoraal-examen Nederlands recht (Staats- en Administratief recht) aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Algemeen directeur van de Randstad-groep (zakelijke dienstverlening).
Was commissaris-korpschef van politie en commercieel directeur van een uitzendorganisatie.
Bekleedt commissariaten in financiële sector.
Lid Ambtenarengerecht
Secretaris Stichting Maatschappij en Politie.


STAAL
H.W.M.A., geboren feb 1949
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jul 1993
Ontslag
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 29 mei 1996
NU

Utrecht kantonrechter


STACHIW Zie ARDENNE-STACHIW
E.M. van, geboren apr 1961; Mw.


STAEL
J.J., geboren dec 1946
NLRM 80 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 21 jun 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 mei 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1992
NU

Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger; ontslag 01 jan 1997


STAL
B.
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980


STAM
R.C., geboren jun 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend Griffier Gerechtshof Amsterdam
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1 jan 1984
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 12 aug 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 13 feb 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 13 apr 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 okt 1993
Rechter rechtbank Alkmaar 7 jul 1994
NU

Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter


STAMHUIS
E.F., geboren jul 1960
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 jul 1991
NU

Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Universitair docent strafrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid
Ouderling en Lid kerkenraad Geref. Kerk te Middelstum
Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Geref VO
Groningen Memo Altinghcollege en Gomaycollege
Lid commissie van Advies voor de BB ?? RU Groningen
03 feb 1997


STAPELE
M.G. van
NLRM 71
Kantonrechter-Plaatsvervanger Steenwijk 27 jun 1963


STAR BUSMANN
J.A.
NLRM 71
Rechter-Plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 jan 1959


STAVEREN
J.M.H. van, geboren mrt 1946; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterl. Organ. te Utrecht; Raio 14 mei 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 14 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 14 sep 1972
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor Arnhem 14 sep 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 6 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 mrt 1977
Rechter rechtbank Amsterdam 4 okt 1978
Vice-president rechtbank Amsterdam 1 jun 1987
Vice-president Hof Amsterdam 1 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 4 apr 1991
Vice-president rechtbank Zutphen 1 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 21 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 21 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 21 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 21 dec 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 3 aug 1994
NU

Zutphen Coördinerend Vice-president Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger; 21 dec 1993 actief
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger; wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
TEVENS

Bestuurslid Vereniging van Vrienden van de Opera
Lid van de centrale raad van strafrechtstoepassing
Lid van de Rotary
19 aug 1997


STEEG
A.W., geboren nov 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 nov 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 5 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 mrt 1982
Rechter rechtbank Arnhem 2 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Vice-president rechtbank Arnhem 15 jan 1991
NU

Arnhem Vice-president Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen
mrt 1997


STEEGE
B. ter
NLRM XX Niet in NLRM 1998
NU

Alkmaar Hoofdofficier van Justitie


STEEGHS Zie MERTENS-STEEGHS
J.H.J.M., geboren sep 1954; Mw.


STEEGHS
M.B.T.G.
NLRM XX Niet in NLRM 1998
NU

Maastricht parket Officier van Justitie
TEVENS

Geen bijbanen
03 feb 1998


STEEN
P.J. van, geboren apr 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 3 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 3 jul 1996
NU

Assen rechter-plaatsvervanger
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Hoogeveen; kantoor Van Steen & Pronk; beëdiging 1975
TEVENS

Docent hulpofficieren regiopolitie Drenthe
Lid commissie BBschriften van de Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden
Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Lid regionaal college van advies van geschillen als bedoeld in artikel 74 Lid 11 besluit overleg en
medezeggenschap politie Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen


STEEN
R.E.I., geboren dec 1966
NLRM 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1995
NU

TEVENS

Geen bijbanen


STEENBEEK
A.C., geboren sep 1962; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1988


STEENBEEK
D.A. van, geboren feb 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 20 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Rechter rechtbank Arnhem 31 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 19 jun 1992
NU

Arnhem Rechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Voorzitter geschillencommissie Stichting Woonstede te Ede
Voorzitter PR-commissie Stichting Alexanderschool te Bennekom
mrt 1997


STEENBEEK
J.G.; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 23 apr 1976


STEENBEEK
M.M., geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 23 aug 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 20 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 dec 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 3 okt 1984
Rechter rechtbank Dordrecht 23 feb 1987
Vice-president rechtbank Dordrecht 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Dordrecht 24 mei 1996
President rechtbank Middelburg 22 jan 1997
NU

Middelburg President
TEVENS

Lid van de Rotary
Lid dagelijks bestuur Stichting Koorbegeleiding Randstad te Voorschoten
Lid Bestuur Stichting Toonkunstmuziekschool van de Drechtsteden te Dordrecht
jul 1997


STEENBERGEN
H.J., geboren jul 1912
NLRM 71
Advocaat en Procureur Dedemsvaart 1937
Kantonrechter Groenlo 8 apr 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 19 feb 1970
Idem Zutphen 13 okt 1970


STEENBERGEN
H.M.J.I., geboren mrt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Adjunct--inspecteur 's-Rijksbelastingen, II. gedetacheerd bij Tariefcommissie 1 jun 1957
Inspecteur 's-Rijksbelastingen Amsterdam 1 jun 1960
Griffier rechtbank Roermond 7 jul 1966
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Roermond, Venlo en Sittard 24 sep 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 9 jan 1968
Rechter rechtbank Maastricht 13 jun 1969
Lid Ambtenarengerecht Roermond 9 mei 1974
Raadsheer Hof Amsterdam 26 jul 1975
Vice-president Hof Amsterdam 27 sep 1979
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 16 mrt 1976
Ondervoorzitter Tariefcommissie 19 mrt 1977
Voorzitter Tariefcommissie Amsterdam 9 sep 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


STEENBERGEN
R.A., geboren mei 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Dordrecht 31 mei 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 10 jan 1997
Utrecht rechter-plaatsvervanger ??
NU

Amsterdam Hof raadsheer 96/97
Utrecht rechter-plaatsvervanger 97


STEENBERGEN
S.M. van, geboren feb 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 sep 1988
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Universitair hoofddocent ondernemingsrecht Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde
Advocaat te Arnhem; kantoor Winters & Bosnak; beëdiging 1981
Advocaat te Arnhem; kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau; beëdiging 1989
Docent Ned. Instituut van Register accountants
Docent Fenedex Organisatie van exporterende internationaliserende Nederlandse Bedrijven
Lid Bestuur Vereniging Business Club Vitesse Gelderland
24 mrt 1997


STEENBERGHE
M.P.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 11 feb 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 dec 1993
NU

Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Utrecht; kantoor Kramer, Bijkerk & Steenberghe; beëdiging 1960


STEENBRINK
J.H.A., geboren okt 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie rechtbank Amsterdam 2 okt 1990
Substituut-officier van justitie rechtbank Amsterdam 15 nov 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
NU

Amsterdam parket


STEENDEREN-KOORNNEEF
C. van, geboren dec 1954; Mw.
NLRM 98
Juridisch adviseur te Poortugaal
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger 's-Gravenhage 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 26 jun 1997
NU

Delft kantonrechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Juridisch adviseur te Portugaal ondermeer t.b.v. Horce en Michielse advocaten te Maassluis en
Hoogvliet
TEVENS

Vast medewerker van Sociale Zaken Samson Bedrijfsinformatie
Voorzitter van de patiënten klachtencommissie Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse


STEENDEREN
C. van, geboren jan 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Proeftijd ex wt. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam 17 sep
1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 17 jan 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 nov 1960
Verlof buiten bezwaar 's Rijksschatkist i.v.m. werkzaamheid t.b.v. Openbaar Ministerie in Suriname
2 sep 1960
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 16 aug 1967
Arrondissementsofficier van justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 9 apr 1974
Advocaat-generaal Hof Arnhem 26 aug 1978
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Amsterdam 16 sep 1980
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 2 aug 1972


STEENDIJK
E., geboren aug 1956; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Groningen
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU

Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter; actief 97
TEVENS

Lid Bestuur vocaal ensemble Cantabile te Dalfsen


STEENGEEK
M.M., geboren aug 1946
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 23 aug 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep apr


STEENHOVEN
H.J. van den, geboren jul 1942
NLRM 98
Belastingadviseur te Amstelveen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Gravenhage 31 okt 1997


STEENHOVEN-DRION
J.E. van den, geboren apr 1943; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 21 jan 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 19 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 mrt 1990
Vice-president rechtbank Zwolle 22 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 13 mrt 1997
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerend Vice-president
TEVENS

Lid ledenraad NVvR
Lid toetsingscommissie rechtsbijstand aan asielzoekers
Lid commissie Straftoemeting NVvR
Lid medisch tuchtcollege
Lid Werkgroep Ocas
Bestuurslid Schouwburg Odeon Zwolle
feb 96
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


STEENHOVEN
J.G. van der
NLRM 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 10 jul 1973
Rechter-plaatsvervanger recht Dordrecht 19 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 20 jun 1988 Commentaar:


STEENHUIS
D.W., geboren dec 1943 (Dato Willem)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Eindexamen Gymnasium A 1963
Militaire Dienst 1963-1965
Diverse functies als research assistent 1965
Rechtenstudie Rijksuniversiteit Groningen 1965-1969
Doctoraalexamen Nederlands recht Rijksuniversiteit Groningen 1969
Medewerker Criminologisch Instituut Rijksuniversiteit Groningen 1969-1975
Docent rechten economie en sociologie aan verschillende scholen 1970-1974
Promotie tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid Effecten van straffen bij rijden onder invloed 1972
Ministerie van Justitie, directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag 1982
Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden 1983-1992
Ministerie van Justitie, Hoofd van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling CDWO 1990
Procureur-generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden 1992
Hoofd W.O.D.C. Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1982
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 21 jun 1983
Procureur-generaal ressortparket Leeuwarden 1 aug 1992
Procureur-generaal ressortparket Arnhem begin 1998
NU

Leeuwarden Hof procureur-generaal; als zodanig afgevoerd door Sorgdrager en neergezet in Arnhem
Arnhem Hof Procureur-generaal
TEVENS

Adviseur Bakkenist
Voorzitter Raad van Commissarissen Abri Beveiligingen
Lid Bestuur van de Stichting Reclassering Nederland
Voorzitter van de Criminologie Foundation
Lid Stichting Publiek Domein
Lid Raad van Toezicht Dialyse Centrum in Haren
Lid Raad van Toezicht BV. de Trans in Rolde Emmen
Lid van het College van Curatoren van de Bijzondere Leerstoel Empirische Criminologie
Lid van de Raad voor de Verkeersveiligheid
Voorzitter van de Raad van Toezicht CJIB
Voorzitter van de begeleidingscommissie Rechercheschool
Lid van de International Bar Assosiation
In 1998 diverse schandalen inde publiciteit; vanwege bijbanen
24 jan 1998
INFO

NRC 98-08-08: PG Steenhuis heeft in kleine kring laten weten dat hij weg wil bij het OM. Hij zou geen zin meer in zijn functie hebben omdat hem als straf door Sorgdrager het ressort Leeuwarden werd afgenomen.


STEENKAMP Zie ROËLL-STEENKAMP
E.P.J.L.W.M., geboren mei 1937; Mw.


STEENSMA
B.W.J., geboren jul 1953
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 8 okt 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 dec 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 dec 1992
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 aug 1996
NU

Utrecht parket


STEENWEG
S.Th. of S.T.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 jan 1975


STEFFAN-BAKKER
E., geboren apr 1956; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 1 apr 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 22 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jun 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 27 apr 1988
NU

Amsterdam rechter
TEVENS

Lid schoolcommissie Rikkeschool te Adam


STEGENGA Zie BAX-STEGENGA
J.L., geboren jul 1940; Mw.


STEHOUWER
A., geboren apr 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 sep 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1991
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 jan 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU

Den Bosch rechter
TEVENS

Onbezoldigd Lid onderraad van het Pr FH De Bruijne Lyceum te Utrecht
Onbezoldigd Voorzitter van de samen op weg contory ??te Houten
10 feb 1997


STEIN
T.H.W., geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Middelburg 13 dec 1982
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Middelburg 20 feb 1984
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Middelburg 26 feb 1985
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1989
Officier van justitie Ned. Antillen 1 sep 1991
NU

Rotterdam parket


STEINBACHER Zie JANSEN-STEINBACHER
A.H.M., geboren mrt 1930; Mw.


STEINHAUSER
A., geboren mrt 1916
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 8 sep 1938
Inspecteur van de Prijsbeheersing 1 aug 1941
Advocaat te Nijmegen, respectievelijk Den Haag 22 jun 1943
Advocaat en procureur Amsterdam 1 apr 1947
Rechter-Plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Rechter Idem B mrt 1967


STEINMETZ
M.M., geboren jul 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1992


STEKETEE
E., geboren aug 1966; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1994


STELT-SIMONIS
A.P.M., geboren jun 1953; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 23 feb 1978


STEMFOORT
A.F., geboren apr 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 6 mei 1940
Substituut-griffier Idem 22 mei 1942
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 28 aug 1945 tot 7 okt 1947
Rechter rechtbank Breda 8 mei 1947
Vice-president Idem 10 mrt 1964
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 4 jun 1948


STEMKER KÖSTER
W.H.J., geboren jan 1960
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 sep 1996
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Beleidsmedewerker bij het bureau van de NVvR
apr 1997


STEMPHER
M., geboren aug 1969; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1997


STEMPVOORT
J.P. van, geboren mrt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 31 okt 1988
NU

Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Groningen; kantoor Vos, Seidel & Plas; beëdiging 1972


STERK
C.H.W.M., geboren okt 1962
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 jan 1983
Rechter rechtbank Breda 24 nov 1993
NU

Breda rechter
TEVENS

Docent privaatrecht PAO VU Amsterdam
Docent privaatrecht beroepsopleiding bedrijfsjuristen KU Nijmegen
Docent Privaatrecht SSR te Zutphen
11 mrt 1997


STERK
T.A.W., geboren sep 1938; prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 feb 1985
NU

Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijksuniversiteit Leiden, burgerlijk procesrecht
TEVENS

Vice-voorzitter Scheidsgerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen
Auteur Wolters Kluwer Rechtswetenschappen
Bestuurder van de Stichting Doelenbrug te Utrecht
Bestuurder van de Stichting Termijnenproject te Leiden
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)


STEVELMANS
H.P.M., geboren aug 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 1 mrt 1985
NU

Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Nuth; kantoor H.P.M. Stevelmans; beëdiging 1973


STEVENS
G.A.M., geboren feb 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Sociale Academie te Sittard 1971
Plaatsvervangend -griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 10 dec 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 8 jun 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 28 jul 1979
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 jul 1983
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 28 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Maastricht 1 jul 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Maastricht 1 apr 1995
President rechtbank Roermond 1 feb
NU

Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond president
TEVENS

Voorzitter scheidsgerecht AMI
RW College van Beroep Examens (RVL)
Lid en rechtsp. ?? NVvR
Medeauteur Pensioen en Toekomst van Kluwer
Lid Raad van Toezicht Stichting Laan ZH Roei??
apr 1998


STEVENS
G.L.M.J., geboren aug 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger hoofd stafafdeling Rechtspraak Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 7 dec 1988
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1O aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU

Utrecht rechter-plaatsvervanger


STEVENS
J.C.A., geboren jul 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 7 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 6 sep 1988
NU

HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Den Haag; kantoor Stevens Thunnissen Vos; beëdiging 1975


STHEEMAN
U.W.H., geboren mei 1903
NLRM 71
Werkzaam bankwezen Amsterdam apr 1929
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam sep 1931
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) en Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam
5 jul 1933 tot 12 mei 1947
Kantonrechter-Plaatsvervanger Amsterdam 2 dec 1936
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 28 jul 1941
Hoofd P.O.D. Amsterdam 31 mei 1945
Voorzitter kamer tribunaal Amsterdam 26 sep 1945 tot 1 jan 1948
Rechter rechtbank Amsterdam 20 mrt 1947
President Idem 2 jun 1956


STIBBE
H.G.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 okt 1962


STIENISSEN
M.G.W.M., geboren okt 1960
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jun 1994
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1995
NU

Breda rechter
TEVENS

Plaatsvervangend Lid commissie BBschriften van de gemeente Albrandtswaard provincie ZH
Lid ouderbestuur van de Dr De Visserschool te Breda
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Elsensohnstraat te Terborg
03 jun 1997


STIGTER
P.J., geboren mrt 1911
NLRM 71 80
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Zwolle 15 mei 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 16 mrt 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 9 nov 1949
Substituut-officier van justitie rechtbank Zwolle 21 apr 1951
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Zwolle 9 dec 1958


STIJGER
F.W.
NLRM 91
Lid Hof van justitie Ned. Antillen 28 okt 1982


STIJNEN
J.B.J.M., geboren okt 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd bureau algemene en Juridische Zaken provincie Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 28 jul 1992
NU

Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


STIJNS-SCHEPERS
I.H.A.M., geboren jun 1961; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 21 feb 1994
NU

Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Ombudsfunctionaris College van Bestuur Chr. Hogeschool Windesheim Zwolle
Docente strafrecht rechtenfaculteit Katholieke Universiteit Nijmegen
Redactrice Wettenverzameling KU Vermande Lelystad
Mediator
Medewerker redactie De Rechtstrijd tijdschrift gerechtsdeurwaarders


STIKKELBROECK
H.G.W., geb, jul 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 feb 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 1 nov 1994
NU

Den Bosch rechter
TEVENS

Bestuur Stichting Jeugdzorg Nijmegen, een multifunctionele organisatie voor jeugdhulpverlening
Lid Commissie van Toezicht van de Hunnerberg behandelcentrum voor jeugdigen te Nijmegen
27 jan 1997


STIKKELMAN
J.C., geboren apr 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven te Arnhem 1974
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 15 mrt 1983
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1995
NU

Arnhem parket
TEVENS

Geen opgave gevonden
okt 1997


STIL
B.
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980


STILLE
A.L.G.A., geboren aug 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1970
Kandidaat-notaris
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 jan 1997
NU

Amsterdam Hof raadsheer 1988; ontslag 01 jan 1997
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijks Universiteit Utrecht, Notariaat en personen- en familierecht
TEVENS

Kantonrechter-plaatsvervanger te A'dam
Directeur Stichting Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Co-eindredacteur Rechtspersonen, losbladige uitgave voor de onderdelen Vereniging Coöperatie,
Kluwer Deventer
Lid van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te A'dam
Auteur Vademecum Rechtsvordering Algemeen Deel, losbladige uitgave, Gouda Quint,Arnhem
Redacteur/auteur Vademecum Rechtsvordering Personen en Familiezaken, losbladige uitgave Gouda
Quint Arnhem
Auteur Lamy Associations, losbladige uitgave, Editions Lamy S.A.,Parijs
Lid, tevens vice-Voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting Centraal Bureau
Fondsenwerving te A'dam
Vast medewerker tijdschrift Stichting & Vereniging, Kluwer,Deventer
Rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te A'dam
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht te Den Haag
Redactielid van JBN Juridische Berichten voor het Notariaat
Woonplaats Den Haag


STOCK
P.J.; Mw.
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht2 apr 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994


STOETZER
C.J.P.
NLRM 71
Kantonrechter-Plaatsvervanger Bergen op Zoom 12 dec 1962


STOFFELS
H.K.A., geboren jul 1913
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Justitie II. referendaris 1 dec 1936
Rechter rechtbank Alkmaar 1 nov 1946
Idem rechtbank Den Haag 18 jul 1949
Vice-president Idem 7 okt 1957
Raadsheer Hof Den Haag 26 jan 1961
Vice-president Idem 25 mei 197
President Idem 14 jan 1974


STOFFELS
J.
NLRM ? Niet in NLRM 1998
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Brigade-generaal bd
apr 1997


STOFFELS
J.T.D., geboren dec 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1988
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 okt 1995
NU

Leeuwarden parket


STOFFER
S., geboren jun 1931
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij Rijksbelastingen II. hoofdinspecteur-titulair bij Ministerie van Financiën 1956
Raadsheer Hof Den Haag 5 jan 1973
Vice-president Hof Amsterdam 28 apr 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 jul 1979
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 24 apr 1991
NU

Hoge Raad Vice-president
TEVENS

Voorzitter Raad van Tucht van de Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
(1976 tot medio 1996)
Voorzitter van de Ballotagecommissie van bovenvermelde Federatie ( 1976 tot medio 1996)
Bestuurslid van de Vereniging voor Belastingwetenschap (1989); Voorzitter (1990)
Bestuurslid van de Stichting Belastingmuseum "prof. dr J. van der Poel" (1992)
Redactielid voor enkele door Elsevier uitgegeven boeken op belastinggebied (1960)
Commissaris van de Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij Den Haag UA, van welke functie
deel uitmaakt een commissariaat bij de tot voormelde maatschappij behorende N.V.
verzekeringsmaatschappij Neerlandia van 1880 te Den Haag (1988)
Voorzitter van de Stichting De Burcht, Flats voor Ouderen, Wassenaar.
Lid van de Rotary


STOKER-KLEIN
B.A., geboren jan 1947; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam waarnemend griffier rechtbank te Amsterdam 4 dec 1970
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 jul 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 dec 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-president rechtbank Den Bosch 3 mei 1991
Raadsheer Hof 's-Gravenhage 20 aug 1997
NU

Amsterdam
Den Bosch rechter-plaatsvervanger 221282
Den Bosch rechter 010190
Den Haag rechter-plaatsvervanger 0890
Den Bosch Vice-president ; hoofdfunctie
03 mei 1991
TEVENS

Voorzitter Klachtencommissie V, De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid
30 jan 1997
Inleider cursus Het Slachtoffer in het strafproces van de SSR
Mede-auteur artikel Het Slachtoffer in het strafproces de Wet Terwee en de ervaringen in de
rechtbank Den Bosch
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


STOKMAN
E.W.M., geboren feb 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Werkzaam Rijksinkoopbureau II. hoofd commissie Rijksinkoopburo 1970
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 14 dec 1979
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1984
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 jan 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Alkmaar 5 mei 1988
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1992
NU

Den Bosch parket
TEVENS

Geen bijbanen
13 jan 1997, 18 sep 1997


STOKMAN
R., geboren apr 1949
NLRM 80
RechterIijk ambtenaar in opleiding 1 apr 1975


STOL
B.
NLRM 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980


STOL
C., geboren jun 1925
NLRM 71 80
Officier-secretaris Krijgsraad te velde (W) apr 1948
Secretaris Idem mei 1949
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 27 mrt 1951
Substituut-griffier Idem 25 feb 1953
Rechter Idem 22 jul 1959
Vice-president Idem 2 nov 1966
Raadsheer Hof Amsterdam 22 apr 1969
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 4 jun 1973
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 7 apr 1976
Idem Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1976


STOLK
C., geboren jul 1916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag sep 1940
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 17 mrt 1942
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 26 jan 1943
Rechter-plaatsvervanger Idem 29 mei 1956
Rechter Idem 28 mrt 1959
Vice-president Idem 1 mei 1973


STOLK
E., geboren jul 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 sep 1984
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1990
Plaatsvervangend -Directeur Kabinet der Koningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30 nov 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 3 dec 1993
NU

Rotterdam rechter
TEVENS

Geen bijbanen
Lid van de Rotary


STOLK
P.J.; Mw.
NLRM 93 94 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 apr 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


STOLKER
C.J.J.M., geboren jun 1954; prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 jun 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 mei 1995
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden, Integratie van juridische alsmede rechterlijke besluitvorming
TEVENS

Opgave bijbanen Hof opnemen


STOLLENWERCK
A.H.N., geboren 11 jan 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 17 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 mrt 1986
Rechter arrondissementsrechtbank Arnhem 21 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 mei 1Og3
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 25 apr 1995
NU

Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS

Opgave van bijbanen bij Hof Opnemen
Lid van de Rotary
Werkkring Nijmegen, woonplaats Nijmegen, examenjaar 1974


STOLP
E.P., geboren jun 1949; Mw.
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 4 nov 1996
NU

Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat en Procureur te Amsterdam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1980


STOLPE
H. van de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 2 jul 1948


STOLWIJK-VLEK
C.M.Th., geboren nov 1940; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jun 1995
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Leiden Den Haag; kantoor Verdamstr. 56 (2313 PN), tel. 132466 (5132466), telefax
146713 (5146713); beëdiging 1968


STOLWIJK
F.F.M., geboren mrt 1917
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente Amsterdam 25 jul 1940
Werkzaam Departement van Sociale Zaken 16 apr 1943
Werkzaam Federatie Werkg. org. in het Boekdrukkersbedrijf, II secretaris 1 aug 1945
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 6 mrt 1962
Lid Idem 20 jul 1965
Ondervoorzitter Idem 22 jan 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 okt 1971


STOLWIJK
S.A.M., geboren jan 1942; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, strafrechtswetenschappen


STOOP
A., geboren jan 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
's-Rijksbelastingen, II. Hoofdinspecteur-titulair 1955
Raadsheer Hof Den Bosch 4 jun 1975
Vice-president Hof Den Bosch 21 nov 1980
NU

Den Bosch Hof Vice-president
TEVENS

Vrije Universiteit Amsterdam
Commissie van Geschillen Bejaardentehuis Huis ter AA ?? Verpleeghuis Gervenhof
Aanleunwoningen Flatgebouw Walstede te Den Bosch


STOOP
J.C.; jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 6 mrt 1968
Kantonrechter Dordrecht 13 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 13 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 13 dec 1984
NU

Dordrecht kantonrechter
Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1994
TEVENS

Heeft opgave van bijbanen gedaan; welke


STOOP van GOUDSWAARD
P.C., geboren aug 1907; jhr.
NLRM 71
Werkzaam Departement van Economische Zaken 1933
Idem Ned. Groenten en Fruit Centrale 1934
Idem Ned. Clearing Instituut 1935
Idem Directeur-Generaal van de Prijzen 1941
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer sep 1944 tot nov 1947
Tuchtrechter van de Prijzen Den Bosch 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 jun 1951
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 19 aug 1954
Griffier Idem 16 aug 1969
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Zutphen 19 nov 1969


STOOVÉ
G.J., geboren feb 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 4 apr 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 4 jan 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 4 jan 1983
Rechter rechtbank Almelo 14 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Lid Ned. Antillen en Aruba 21 jul 1986
Vice-president rechtbank Almelo 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 25 sep 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Almelo 18 jul 1996
NU

Almelo Vice-president Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo coördinerend Vice-president
TEVENS

Geen bijbanen
25 jun 1997


STOPPELAAR BLIJDESTEIJN
D.R. de
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 apr 1990


STORIMANS
J.J.P.M., geboren 26 feb 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 okt 1979
NU

Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Werkkring Veldhoven, woonplaats Veldhoven, examenjaar 1968, datum van benoeming 15-11-1984


STORK
A.C.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 apr 1950


STORK Zie DIL-STORK
E.M., geboren sep 1938; Mw.


STORM
P.H.J., VAN DER
NLRM
NU

Arnhem Parket Stafburo ?? Welke functie ??
NU

Aangifte Hickson Garantor BV/Ad van Rooij/van Gend


STOUT
J.H., geboren jun 1956; Mw.
NLRM 87 88/89
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Rotterdam 10 sep 1986


STÖVE Zie WALT MEYER-STÖVE
E.J. van, geboren jun 1943; Mw.


STOX
A.J.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 1963


STRAALEN
P.W. van, geboren sep 1968
NLRM 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1998


STRAATEN
J.C. van, geboren dec 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent Universiteit van Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 20 apr 1993
NU

Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Werkkring Haarlemmermeer, woonplaats A'dam, examenjaar 1978


STRACK
C.J.M.G., geboren sep 1958
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1994
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jan 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jul 1995
NU

Dordrecht parket
TEVENS

Geen bijbanen
09 feb 1998


STRADMEIJER
O.A.H.J.W.H., geboren aug 1903
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1933-1941
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 18 jan 1941
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 29 sep 1942
Secretaris tribunaal Amsterdam 26 sep 1945 tot 1 jun 1948
Rechter rechtbank Amsterdam 1 apr 1948


STRAELEN
F.W.M. van, geboren jan 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie okt
1975
Raio rechtbank Den Haag 1 dec 1978
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 15 mrt 1983
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 14 apr 1984
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 18 dec 1989
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1997
NU

Den Bosch Hof plaatsvervangend procureur-generaal


STRAKE
H.J. te, geboren apr 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Amsterdam en Arnhem 27 mrt 1958
Werkzaam bedrijfsleven 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 mei 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 12 mei 1969
Rechter rechtbank Roermond 6 aug 1970
Vice-president rechtbank Roermond 23 sep 1974


STRAKE
J.M. te, geboren jul 1953; Mw.
NLRM 88/89 90 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 3 okt 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 13 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 feb 1987
Rechter rechtbank Maastricht 4 mei 1990
NU

Maastricht rechter
TEVENS

Geen bijbanen


STREEFKERK
C.A., geboren feb 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 mei 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 15 apr 1988
Rechter rechtbank Breda 10 aug 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 19 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 19 feb 1993
NU

Amsterdam Hof raadsheer
Breda rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Penningmeester van de Stichting Belgian Foundation Stichting, t.b.v. ontwikkelingswerk op christelijke grondslag door Belgische Vrijwilligers in Nepal 18 feb 1997


STREEFLAND
B.W., geboren jun 1962
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1994
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1996
NU

Breda parket


STRENGERS
F.M.P.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 aug 1981
NU

Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Utrecht; kantoor Strengers Advocaten; beëdiging 1973


STRENS-MEULEMEESTER
J.A.M., geboren nov 1950; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 dec 1993
NU

Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Universitair docent KU Nijmegen
Secretaris Redactie NKBW
Lid Bestuur woonzorgcentrum "De Polbeek"
Lid Bestuur NBS De Bargeweide
Lid Bestuur Thijmgenootschap
19 aug 1997


STREPPEL
F.J., geboren apr 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Belastingadviseur te Amsterdam 1 sep 1969
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 15 sep 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 13 jun 1979
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 jun 1981
Raadsheer Hof Leeuwarden 5 feb 1985
Vice-president Hof Leeuwarden 6 jan 1994
NU

Leeuwarden Hof Vice-president


STRIEN
A.I. van, geboren dec 1966; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 mei 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1997
NU

Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam gerechtsauditeur
TEVENS

Penningmeester van de Ned. Kankerbestrijding afdeling Delft te Delft


STRIEN
A.L.J. van, geboren nov 1961; Mw.
NLRM 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Gravenhage 24 okt 1997


STRIJ de REGT
B.L. van, geboren aug 1911
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. referendaris 15 sep 1938
Griffier Raad van Beroep (s.v.) Den Haag 1 sep 1952
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 5 nov 1954
Ondervoorzitter Raad van Beroep Groningen 20 dec 1956
Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 13 jun 1957


STRIJARDS
G.A.M., geboren feb 1954
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 apr 1986
NU

HOOFDFUNCTIE

Buitengewoon hoogleraar internationaal strafrecht RU Groningen
Buitengewoon hoogleraar volkenrecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Aruba
TEVENS

Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Staatsrecht en
Bestuursrecht 1995-1996, Raadadviseur
Deelnemer aan de UN PrepCOM tot oprichting van een internationaal Criminal Court
apr 1997


STRIJBOS
J.F.M., geboren jul 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 30 jul 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 jan 1983
Rechter rechtbank Den Bosch 27 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 29 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 8 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Vice-president rechtbank Den Bosch 30 nov 1990
NU

Den Bosch Vice-president ; hoofdfunctie
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid ZWO werkgemeenschap Sociaal recht Stichting zwaar wetenschappelijk onderzoek ZWO
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Bosch Medicentrum
Bestuursmedewerker Stichting Europa Kinderhulp
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Hoge
School Den Bosch
Voorzitter Regionale Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Primair Onderwijs voor de
stadsgewesten Oss en Den Bosch
Voorzitter diverse andere klachtencommssies betreffende seksuele intimidatie in het onderwijs
28 jan 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


STRIJBOS Zie SCHNITZLER-STRIJBOS
W.A.H.A., geboren dec 1961; Mw.


STRIKWERDA
L., geboren nov 1946; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Juridische Faculteit Universiteit van Amsterdam sep 1974
Raio 1 sep 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 okt 1986
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 11 mrt 1988
NU

HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, Internationaal Privaatrecht
TEVENS
opgave: mei 1996 en januari 1998
Lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht Den Haag (vermeld mei 1996, niet meer jan
1998)
Lid Wetenschappelijke Raad TMC Asser-Instituut (vermeld mei 1996, niet meer jan 1998)
Lid Begeleidingscommissie Tweede Fase-opleiding TMC Asser-Instituut
Medewerker Ned. Juristen Blad
Lid commissie van zaken betreffende de burgerlijke stand en de nationaliteit Den Haag
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht Den Haag
Lid Bestuur Stichting tot steun van de Bibliotheek in het Vredespaleis
Lid Bestuur studiekring Prof. mr. J. Offerhaus Amsterdam
Lid Bestuur Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Lid redactie Ned. Int. Law Review Den Haag
Hoofdredacteur Ned. Int. Law Review Den Haag
Hoofdredacteur Praktijkreeks IPRC Kluwer Deventer
Voorzitter werkgroep Intern. Privaatrecht NVvR
Opgave januari 1998.
31 mrt 1998


STROEBEL Zie REENEN-STROEBEL
M.D.J. van Reenen, geboren aug 1942; Mw.
NLRM 92
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 3 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 15 nov 1991


STROINK
F.A.M., geboren mei 1948; prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU

Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Universiteit Limburg Maastricht, Staats- en bestuursrecht
BIJ

Geen bijbanen
apr 1998


STROOKMAN
C.G.C., geboren mrt 1945
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993


STRUIJK
E.M., geboren mei 1946; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Roermond; Raio 1 jan 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 1 mei 1972
Secretaris arrondissementsparket Roermond 1 mei 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 1 mei 1976
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Arnhem 1 mei1976
Secretaris arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1978
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 13 apr 1978
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Arnhem 26 sep 1979
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 okt 1981
Rechter rechtbank Arnhem 2 feb 1984


STRUIJS
P.A.M., geboren jun 1971; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1995


STRUIKSMA
J., geboren sep 1954
NLRM 98
Universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 dec 1997


STRUYCKEN
A.V.M., geboren jul 1936; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jul 1972
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 jul 1978
NU

Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, internationaal privaatrecht, burgerlijk recht en vergelijkend privaatrecht
TEVENS

Ministerie BUZA, Voorzitter staatscommissie codificatie internationaal privaatrecht
Voorzitter raad van bestuur Stichting Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Voorzitter bestuur Stichting Somanifonds?? Nijmegen
Voorzitter raad van advies Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Lid curatorium Haagse Academie voor internationaal recht
Lid Bestuur Stichting Instituut voor Agrarisch Recht
Lid Bestuur van verschillende stichtingen die een bijzondere leerstoel in stand houden aan de faculteit
rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid redactie Netherlands International Law Review (NILR)
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Mobiliteitsbranche te Nijmegen
19 jan 1998, 16 feb 1998


STUBBE
M.E., geboren nov 1968; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1995


STUGER
F.W.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94
Lid Hof van justitie Ned. Antillen 28 okt 1982


STULDREHER
S.C., geboren nov 1962
NLRM 95 96 97 98
Stafjurist bij de Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 29 okt 1996
TEVENS

Geen opgave van bijbanen Den Haag


STULVOET
S., geboren dec 1914
NLRM 80
Werkzaam 's-Rijks belastingdienst, II inspecteur 1940
Belastingconsulent te Amsterdam 1955
Raadsheer Hof Den Haag 3 jun 1976


STURHOOFD
A.R., geboren aug 1964; Mw.
NLRM 90 91 92
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 mrt 1990
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1993


STURHOOFD
J., geboren mrt 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Procuratiehouder-firmant te Amsterdam 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 nov 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 22 jan 1982
Raadsheer Hof Den Haag 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 dec 1991
NU

Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS

Geen bijbanen


STUURMAN
A., geboren mrt 1912
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie regeringscommissariaat voor landelijke verdedigingsvoorbereiding
15 jun 1938
Commies staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen 1 nov 1938
Commies Centraal Bureau van de Statistiek 15 aug 1941
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 1 jul 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 25 aug 1947
Substituut-officier van justitie arrondissement Almelo 18 dec 1956


STUUROP
F., geboren sep 1949; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mrt 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 14 feb 1994
NU

Rotterdam rechter
TEVENS

Lid commissie van Toezicht TBS-kliniek de Kijvelanden te Rhoon
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Pelita te Den Haag


STUYLING DE LANGE?
G.A., geboren dec 1952
NLRM 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Rotterdam 5 aug 1989
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Den Haag; kantoor Buruma Maris; beëdiging 1979


STUYT
J.A.M., geboren jun 1956; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1983
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 dec 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1989
Arrondissementsofficier van justitie Rotterdam (part-time) 25 sep 1990
NU

Rotterdam parket


STUYT
Th.P.C.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957


SUCHTELEN VAN DE HAARE-HEUVES
M. van, geboren okt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1987


SUIJLING
M.A.; mej.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 okt 195


SUTORIUS-JOEKES
A.E.H., geboren nov 1946; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 2 mei 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 23 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 jul 1981
Rechter rechtbank Zutphen 27 feb 1984
Rechter rechtbank Arnhem 5 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jan 1988
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
NU

Arnhem Rechter
TEVENS

Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Spelerij
Lid Bestuur Bijzonder Noden


SUTORIUS
E.Ph.R. of E.P.R.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 dec 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 1985
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Arnhem; kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau; beëdiging 1977


SUYVER
H.J., geboren mrt 1948
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 feb 1994
NU

Gouda kantonrechter-plaatsvervanger


SUYVER
J.J.H., geboren aug 1946
NLRM 80 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings - en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Bosch 1 dec 1970
Secretaris 1e k1 arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 197
Gerechtssecretaris 1e klasse, rechtbank Den Bosch 1 apr 1973
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1974
Als stagiair werkzaam Provinciale griffie 1 Den Bosch 1 nov 1974
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van justitie Idem 19 okt 1978
Verlof zonder behoud van bezold. i.v.m. werkzaam off. van justitie hoofd parket Curaçao 1 nov
1979
Ministerie van Justitie, Secretaris Generaal; opgevolgd door Borghouts
Ministerie van Justitie, Bestuursraad (br) Voorzitter-Lid, Secretaris-Generaal 1995-1996
Portefeuille Algemene coördinatie; justitiebreed beheer; wetgeving
Raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Gravenhage 18 dec 1997


SWAAK
C.R.A., geboren okt 1962
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 feb 1996
NU

Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Universitair Docent Economisch bestuursrecht RU Leiden
External examiner Europees recht Universiteit van Edinburgh Schotland UK
apr 1997


SWAAN
W., geboren sep 1921; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam versch. orgaan voor kinderbescherming, Unithoofd van de Raad van Kinderb. Groningen
21 sep 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 dec 1972
Rechter rechtbank Groningen 3 jan 1975
Vice-president rechtbank Groningen 10 jan 1985


SWAGERMAN
B.J., geboren jul 1959
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1988
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 19D2
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1993
Officier van justitie Ned. Antillen 7 jul 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 31 okt 1997
NU

vertrokken naar NA
okt 1997


SWANE
J.W.A.A.M., geboren mrt 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Den Bosch 1971
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 25 jan 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 24 nov 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 jun 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 aug 1979
Rechter rechtbank Maastricht 20 feb 1980


SWANENBURG
B., geboren dec 1914
NLRM 71 80
Beroepsofficier 1938
Adjunct-inspecteur respectievelijk inspecteur van Politie Utrecht 1 nov 1940
Officier-commissaris Krijgsraad te velde Oost 15 jun 1949
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 8 sep 1954
Griffier rechtbank Arnhem 3 nov 1955
Rechter-plaatsvervanger Idem 6 jan 1960
Rechter rechtbank Zutphen 29 nov 1961
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 25 mei 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 sep 1965
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1966
Kantonrechter Enschede 30 aug 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 30 aug 1973


SWART
A.H.J., geboren mrt 1941; prof.
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Rijks Universiteit Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 mei 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 jan 1996
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger werkzaamheden in Arnhem beëindigd
Amsterdam Hof raadsheer
HOOFDFUNCTIE

Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, Europese strafrechtelijke samenwerking (Vanwege de Stichting voor Strafrechtelijk Onderzoek)
TEVENS

Nevenfuncties opvragen in Amsterdam
09 jul 1997


SWART
J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957


SWART
J.C.W., geboren sep 1944; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat mei 1970
Werkzaam adviesbureau Ruimtelijke Ordening Rotterdam sep 1970
Werkzaam bedrijfsleven jun 1973
Werkzaam Advocatenkantoor mei 1975
Waarnemend griffier (ter opleiding) rechtbank Amsterdam 1 apr 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 30 jun 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 feb 1980
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Haarlem 18 jul 1983
TEVENS

Geen bijbanen


SWARTLING
Y.C., geboren mrt 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 6 okt 198g
NU

Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Manager bij Thomassen International BV, Havelandseweg 8/PO Box 70, 6990 AB Rheden
TEVENS

Geen bijbanen
14 sep 1997


SWEENS
A.J.J., geboren nov 1959
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 16 nov 1995
NU

Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE

Advocaat te Den Helder; kantoor Knuwer & Creutzberg; beëdiging 1985


SWENS-DONNER
G., geboren jan 1934; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 17 okt 1957
Proeftijd ex art. 3 Opleidings-en vormingsbesluit Rechterlijke Organ. Dordrecht; Raio 13 mei 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Dordrecht 1 sep 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 jan 1960
Stagiaire advocatenkantoor Amsterdam 1 sep 1963
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 1 sep 1965
Rechter rechtbank Arnhem 29 mei 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 dec 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 17 jan 1983
Raadsheer Hof Den Haag 28 aug 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1993


SWENS
P.J., geboren jul 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Amsterdam apr 1951
Bedrijfsjurist apr 1956
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 5 mrt 1962
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 11 jul 1962
Rechter rechtbank Amsterdam 16 sep 1968
Raadsheer Hof Amsterdam 30 aug 1979


SWINKELS
J.W.F.M., geboren dec 1931
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven Intercena Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 jan 1987
NU

Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


SZAUER-BOS
J.J., geboren nov 1942; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Provinciale griffie te Utrecht 1968
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 aug 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 29 okt 1985
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 6 jul 1987
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 11 mrt 1991
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-president rechtbank Zwolle 24 jun 1994
NU

Zwolle Vice-president ; actief 97
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS

Lid van Commissie van Beroep Studiefinanciering Groningen
Voorzitter Klachtencommissie revalidatiecentrum "het Roessingh" Enschede
Voorzitter van de adviesraad voor de burgerlijke reserve organen in de provincie Utrecht
Voorzitter van de commissie voor de gebiedstoewijzing in de provincie Utrecht