Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


PAALVAST
P.R.C.M., geboren jan 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Breda 17 sep 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 okt 1976
Rechter rechtbank Breda 6 mei 1977
Vice-president rechtbank Breda 15 apr 1983
President rechtbank Breda 15 apr 1994
NU
Breda president rechtbank
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Causa Nostrae Laetitiae (Vredenbergh)
Lid Bestuur VVV Breda
Lid Bestuur Streek VVV, in liquidatie
Lid Bestuur Stichting Mr Jacobs Pensioenfonds
Lid Bestuur Stichting Amarant Tilburg
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds Otten
INFO
Handelde januari 1998 flagrant in strijd met artikel 24 Wet R.O. : nam een persoonlijke brief in
ontvangst van één partij, ex-gerechtstauditeur van de Hoge Raad in ontvangst (zie BURHOVEN JASPERS - De KROON, M.C.M.) en deed exact wat in die brief van hem verlangd werd: hij verklaarde zich onbevoegd. Verder leverde hij een valselijk opgemaakt Proces-verbaal. Ook bleek dat een serie producties van de zijde van genoemde juriste in het dossier waren terechtgekomen compleet buiten de tegenpartij om. Klachten hierover werden ingediend bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad. Immers: artikel 24 Wet Rechterlijke Organisatie verbiedt o.m. voor de rechter het van een partij "aannemen van enige bijzondere onderrichting, memorie of schrifturen". De klachten werden met een truc ondergeschoffeld; die PG bij de Hoge Raad stelde dat het in ontvangs nemen van die persoonlijke brief gezien moest worden als een proceshandeling en dat er dus niets fout mee is. Dit is evident een drogreden, die neerkomt op rechtsweigering van de PG. Immers: zo redenerend, kan men ook wel zeggen dat omkopen van een rechter gezien kan/moet worden als proceskosten en dus toegelaten is. Zo wordt rechtgepraat wat krom is; ook de PG bij de Hoge Raad behoort dat niet te doen.


PABBRUWE
H.J.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1965
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Leiden


PABBRUWE-COHEN TERVAERT
H.N., geboren jun 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 97 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1996


PACH
M.A., geboren dec 1945; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend -griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1973
Idem Raad van Beroep Groningen, nov 1973
Gerechtssecretaris Idem 1 jan 1974
Als stagiaire werkzaam op het terrein van de sociale wetgeving 1 jan 1975
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 1 jun 1975
Idem Centrale Raad van Beroep, jun 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 mei 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 24 nov 977
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 feb 1980
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 mrt 1982
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 23 nov 1992
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 18 jul 1995
NU
Zwolle Rechter; actief 97
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger; (bestuursrecht)
TEVENS
Lid 4 mei comité Deventer
Voorzitter Stichting Etty Hilleseum Centrum Deventer
Bestuurslid Stichting Internationaal Performing Arts Desk te Amsterdam
Lid overlegorgaan Centrum 45 Landelijk centrum voor de behandeling van verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen


PAL
A.M. van der, geboren jun 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 mei 1995
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Kennedy Van der Laan; beëdiging 1996
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
Raio Adam thans buitenstage


PALSTRA-TINBERGEN
N., geboren nov 1947; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 18 sep 1972 - 18 jan 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 8 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 okt 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 21 sep 1982
Vice-president rechtbank Rotterdam 4 feb 1994
NU
TEVENS
Geen bijbanen


PANHUYSEN
E.F.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 28 aug 1948


PANTHALEON
J.C. van, geboren jul 1911; Baron van ECK
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 21 jan 1938
Advocaat en Procureur 11 feb 1938
Substituut-griffier rechtbank Breda 22 aug 1942 tot 1 jan 1946
Officier commissaris respectievelijk President Krijgsraad Indonesië
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 jul 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1949
Vice-president Idem 19 mrt 1959


PARIDON
M. van, geboren mrt 1961; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 mrt 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 mei 1995
NU
Haarlem rechter


PARIS
R.J., geboren okt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij de A.B.N.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jan 1988
Rechter rechtbank Den Haag 12 apr 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Vice-president rechtbank Den Haag 17 aug 1992
NU
Den Haag Vice-president
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
Lid Raad van Toezicht Bouwerst Hippolytus Delft
Vice-voorzitter Kon. Vereniging van Ned. Reserveofficieren afdeling Den Haag
Voorzitter geschillencommissie openbare nutsbedrijven dec 1996
INFO
Heeft in september 1998 en oktober 1998 in een situatie waarin hij gewraakt werd, geweigerd te handelen volgens de wet, de zitting te schorsen en die wrakingen voor te leggen aan een wrakingskamer. Klachten hierover voorgelegd aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn ondergeschoffeld; ook die handelde daarmee in strijd met de wet. Ook in zijn vonnis d.d. 21 oktober 1998 wijst hij de wraking af; dit is volslagen onrechtmatig. Bovendien staat hij aan één partij, ex-gerechtsauditeur bij de Hoge Raad, toe een 'voorschot' van fl 200.000, terwijl er in de werkelijkheid der feiten niets is dat er op wijst dat er grond is voor enige vordering en de andere partij financieel aan de grond zit. Grof misbruik van macht. Zie ook INFO DELDEN,


A.H. van PARKINS-DE VIN
M.G.J., geboren okt 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 nov 1983
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1988
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Aangifte gedaan wegens schending van de ambtseed vanwege het niet opgeven van nevenfuncties, in strijd met de wettelijke verplichting. De hoofdofficier van justitie in Almelo heeft de aangifte doorgestuurd naar het parket in Den Haag. Dit is er één van de ongeveer 200 in Den Haag, die geen bijbanen hebben opgegeven.


PARSSER Zie MÜLLER-PARSSER
J., geboren okt 1949; Mw.


PAS-RUTGERS VAN DER LOEFF
C.E. van de, geboren okt 1956; Mw.
NLRM 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1994
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger; ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Vlaardingen; kantoor H.M.M. van de Pas of Wieringe Advocaten; beëdiging 1987 of
1992


PAS
J.G. van der, geboren dec 1922
NLRM 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988


PASMAN
H., geboren jan 1955
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 21 sep 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Wijn & Stael; beëdiging 1979
Te Utrecht Lid van het College van afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS
Ministerie JUS, Raad voor de Kinderbescherming Zutphen, secretaris


PASTOOR
J.J.L., geboren apr 1935
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid raad van commissarissen van het energiebedrijf EDON te Zwolle
Lid raad van commissarissen van het elektriciteitsproductiebedrijf EPON te Zwolle
Voorzitter landelijke CDA bestuursvereniging
Lid college van gedeputeerde Staten van Drenthe
Waarnemend Commissaris der Koningin Drenthe
31 jan 1997
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


PATIJN
A.E., geboren dec 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en procureur Amsterdam 1971
Werkzaam gemeente Amsterdam 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 apr 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 20 mei 1981
Rechter rechtbank Haarlem 18 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 18 mrt 1988
Kantonrechter Haarlem 16 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1989
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


PATIJN
H.M., geboren apr 1965; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 13 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 sep 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 nov 1996
NU
Alkmaar Raio
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter
Haarlem gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Houthoff; beëdiging 1995
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


PAULUS
A.J M., geboren mrt 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1993


PAULUSSEN
C.M.E.M., geboren nov 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Paulussen c.s.; beëdiging 1971
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Stichting Dierenpark Maastricht
Secretaris zijn Reinardsstichting Maastricht
08 jan 1997


PAULUSSEN
H.A.J.M., geboren apr 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Maastricht 30 dec 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 mrt 1975
Rechter rechtbank Roermond 11 mrt 1978
Vice-president rechtbank Roermond 21 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 16 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond, 19 dec 1991
NU
Roermond Vice-president
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter Ed. Hustinx Stichting Maastricht
Voorzitter Leo XIII Stichting Maastricht
Secretaris Stichting KAVOM Maastricht (Voortgezet onderwijs)
Lid bestuur Stichting Werner Mantz zetel man. Sittard (Kunst)
Lid bestuur Stichting Vrienden Rechtsgeleerde Bibliotheek Maastricht RUL
Vice-voorzitter Klachtencommissie Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Verzorging geestelijke
gehandicapten)
apr 1998


PAULUSSEN
P.G.H., geboren apr 1917
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Maastricht
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 12 sep 1940
Tijdelijk ambtenaar Ministerie van Justitie 21 okt 194
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 9 feb 1942
Griffier kantongerecht Sittard 9 dec 1942
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Bosch 28 aug 1945 tot 1 feb 1949
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 2 jul 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 dec 1953
Rechter rechtbank Maastricht 12 jan 1955
Vice-president rechtbank Maastricht 7 aug 1958
President rechtbank Maastricht 4 nov 1970
Voorzitter Hof van Discipline ex advocatenwet 8 dec 1976


PAUW
J.M.H., geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 29 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 12 aug 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 7 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 mei 1990
Vice-president rechtbank Leeuwarden 4 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
NU
Leeuwarden vice-president/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
oktober 95


PAUW GERLINGS-DÖHRN
S.B. de, geboren mrt 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docente Instituut Praehep 1973
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 3 mrt 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 sep 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 8 feb 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 18 jan 1990
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke
beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 20 apr 1994.
Rapport moest klaar zijn voor 01 nov 1994
Voorzitter Klachtencommissie IV De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid West
Voorzitter vereniging FJR te Den Haag en Utrecht
Gastdocent incidenteel Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten te Rotterdam
Stichting P?? Chr Onderwijs Rotterdam e.o. Adviseur en bestuurslid Children at Risk in Russia te
Amsterdam
Docent SSR te Zutphen
Voorzitter geschillencommissie PTT en Stichting Lesch?? commissie consumentenzaken te Den
Haag/Utrecht


PAWLIKOWSKI
L.Y., geboren jan 1951; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30 nov 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Waalwijk; kantoor MR Advocaten; beëdiging 1974
TEVENS
Plaatsvervangend Lidmaatschap College van Afgevaardigden in arrondissement Den Bosch
Voorzitter Stichting Business Club De Ondernemende Leest in nabije toekomst
13 jun 1997


PECHLER
E.B., geboren sep 1951
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar / fiscaal-jurist bij het Hof Amsterdam 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 1 jan 1993
NU
Amsterdam Hof gerechtsauditeur


PEEK-van DITZHUIJZEN
M.M., geboren aug 1940; Mw.; zie DITZHUYZEN
NLRM 80 87 88/89 93
Advocaat en procureur Amsterdam en Rotterdam 1966-1971
Docente Ned. Politie Academie te Apeldoorn sep 1971 - dec 1972
Advocaat en procureur te Arnhem feb 1972
Waarnemend griffier (ter Opleidings) rechtbank Zutphen 3 apr 1973
Rechter-plaatsvervanger Idem 26 mrt 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 17 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 7 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 6 dec 1985


PEEPERKORN
D.H.M., geboren jul 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 dec 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
NU
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter van de Stichting S.E.N.A.(Stichting Exploitatie Naburige Rechten) te Hilversum
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht te A'dam
Lid Museumcommissie Singermuseum, Laren
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline
INFO
Citaten uit het IRM-rapport '1/7. Eén van de drie raadsheren van het Hof (meervoudige kamer) in Amsterdam, Mr. D.H.M. Peeperkorn, verschoonde zich niet als rechter in zeven hoger beroepsprocedure, waarin als advocaat van de ene partij steeds een oud-kantoorgenoot / oud-ambtgenoot optrad, door tóch als rechter op te treden. Het Hof deed in al deze procedures ten voordele van de oud-kantoorgenoot / oud-ambtgenoot van raadsheer Mr. Peeperkorn uitspraak.
Mr. Peeperkorn en Mrs. P. van der Nat, G.C. Endedijk, J.J. de Back en F.C. Samwel waren tot de benoeming op 25-05-92 van Mr. Peeperkorn tot raadsheer bij het Hof in Amsterdam als advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor 'Goudsmit & Branbergen' in Amsterdam. Mrs. Van der Nat, Endedijk, De Back en Samwel zijn dus oud-kantoorgenoten/ oud-ambtgenoten van raadsheer Mr. Peeperkorn.
Het betreft de onderstaande hoger beroepsprocedure:

 • L. Beye Import-Export B.V., advocaat Mr. J.J. de Back, tegen J.A. de Graauw; Uitspraak d.d. 30-09-93. Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. De Back uitspraak.
 • ELVIA Schweizerische Versicherungsgesellschaft, advocaat Mr. P. van der Nat, tegen Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken U.A.; Uitspraak d.d. 09-12-93. Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Van der Nat uitspraak.
 • Provincial Insurance Company Limited, advocaat Mr. P. van der Nat, tegen C.H. van den Bos; Uitspraak d.d. 07-04-94. Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Van der Nat uitspraak.
 • E.H.E. Vrakking, advocaat Mr. G.C. Endedijk, tegen Gemeente Baarn; Uitspraak d.d. 24-02-94. Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Endedijk uitspraak.
 • A. Geyik tegen ELVIA Reisen, advocaat Mr. G.C. Endedijk; Uitspraak d.d. 26-10-95. Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Endedijk uitspraak.
 • A. van der Pouw Kraan tegen VVAA Schadeverzekeringen N.V., advocaat Mr. J.J. de Back; Uitspraak d.d. 29-6-95. Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. De Back uitspraak.
 • LEVOB Schadeverzekering N.V., advocaat Mr. F.C. Samuel, tegen Stichting Centrale Zorgverzekeraars, groep Ziekenfonds; Uitspraak d.d. 23-2-95. Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Samuel uitspraak.' Einde citaten


PEETERS
C.M.J., geboren mrt 1950
NLRM 91 92 93 94 96 97 98
Advocaat en Procureur te Oosterhout
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 jan 1991
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Oosterhout; kantoor Rijppaert & Peeters; beëdiging 1976
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten arrondissement Breda
Secretaris dagelijks bestuur Stichting Bejaardenzorg Oosterhout
Lid Raad van Toezicht Rabobank Prinsenbeek BA
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen Kok BV. te Oosterhout
Secretaris Raad van Toezicht Psychiatrisch Ziekenhuis t Hooghuis te Etten Leur
Lid Bestuur commissie middelbare school Newmancollege Breda
31 jan 1997


PEETERS
G.J.B.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 apr 1980


PEETERS
J.A.J., geboren mei 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam K.L.M. 1970
Docent privaatrecht Utrechtse Bestuursacademie 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 10 nov 1980
Kantonrechter Amsterdam 6 dec 1985
Vice-president rechtbank Amsterdam 28 sep 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam coördinerend Vice-president
TEVENS
Voorzitter Reclame Code Commissie
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
Redacteur Sociaal Maandblad Arbeid


PEETERS
J.F.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 feb 1981
Lid Tariefcommissie 18 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 nov 1982
Ondervoorzitter Tariefcommissie 16 dec 1982


PEIFFER
A.O., geboren jan 1918
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Landbouw en Visserij, II. hoofdadministrateur 1942
Substituut-officier van justitie arrondissement Rotterdam 26 feb 1969
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 6 jan 1973


PEIJNENBURG
J.H.A.M., geboren jun 1925
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 22 jul 1954
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 7 jul 1956
Waarnemend substituut-officier van justitie arrondissement Breda 1 jan 1957
Substituut-officier van justitie Idem 20 dec 1960
Officier van justitie arrondissement Den Bosch 11 sep 1968
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 21 nov 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof te Den Bosch 12 apr 1988
Officier van justitie arrondissement Den Bosch 1 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Arnhem ontslag wegens pensioen


PEIJPE
T. van, geboren mrt 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 1 sep 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Lokale Advies en Arbitragecommissie
Plaatsvervangend Voorzitter Geschillencommissie Personeelszaken NWO Redacteur SMA
Hoofddocent parttime Universiteit van Leiden


PEILING
A.D., geboren mei 1950; Mw.
NLRM 91 92 95
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 2 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Kantonrechter Amsterdam 30 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger. rechtbank Alkmaar 23 okt 1993


PEKELHARING
C.A., geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1934
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 18 feb 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 jul 1948
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 18 nov 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jun 1956
Raadsheer Hof Amsterdam 30 jan 1957
Vice-president Idem 28 feb 1966


PEL Zie van OOIJEN-PEL
M., geboren okt 1947; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 2 jun 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 jul 1981
Rechter rechtbank Arnhem 26 jul 1982
Raadsheer Hof Arnhem 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 mei 1988
Vice-president Hof Arnhem 1 jul 1994
NU
Arnhem Hof Vice-president Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslag KB 180497 m.i.v. 010597
TEVENS
Lid Bestuur Hogeschool van de Kunsten te Arnhem
jun 1996


PELS RIJCKEN
L.D.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 sep 1953


PELSER Zie MOOLENBURGH-PELSER
M.M., geboren jul 1946; Mw.


PELT
L.E. van, geboren nov 1950; Mw.
NLRM 80 87
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 15 nov 1971
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1977
Verkeersschout Idem 19 jul 1980


PENDERS
J.G.A., geboren nov 1945
NLRM 93 94 94
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechter-plaatsvervanger te Roermond 20 apr 1993
NU
Roermond
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Menger; beëdiging 1986


PENDERS-JANSSEN
P.A.M., geboren sep 1958; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Beleidsmedewerker Contactorgaan Waarnemend Org. Ziektekostenverzekeringen.
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 2 okt 1995
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997


PENNING
J.J., geboren apr 1956
NLRM 93 94 95 96 97 98
Adjunct-chefjurist Afdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 aug 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jul 1993
Rechter rechtbank Arnhem 27 mei 1994
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Voorzitter van de medezeggenschapsraad Basisschool de Wiekslag te Duiven
apr 1997


PENNING
M.E.H., geboren feb 1950; Mw.
NLRM 87
Advocaat en procureur Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 okt 1982
Gerechtsauditeur Rotterdam 25 okt 1982
Rechter Idem 8 feb 1985


PENNING
W.E.A.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 29 dec 1948


PENNINGS
F.J.L., geboren mrt 1957
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair docent te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 apr 1993
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent sociaal recht aan de KU Brabant (0.8 van de werktijd)
Lid Bestuur Stichting Rechtsbijstand te Den Bosch Bureau voor Rechtshulp
28 feb 1997


PENNINK
E., geboren nov 1959
NLRM 96 97 98
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 jan 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 feb 1996
Rechter rechtbank Amsterdam 11 mrt 1997
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Redactielid maandblad proces
commissielid van Hockeyvereniging


PENTERS
C.M.J, geboren mrt 1950
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 jan 1991


PEPELS
M.L.H., geboren jun 1966; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1991


PEREIRA HORTA
A.P., geboren jun 1968
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


PERK
A. van der, geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 3 mei 1976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 16 feb 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 23 mrt 1983
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mei 1993
Vice-president rechtbank Amsterdam 23 jan 1995
Vice-president rechtbank Alkmaar
NU
Amsterdam Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen


PERQUIN
F.J., geboren dec 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 28 okt 1985
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Dirkzwager; beëdiging 1972
TEVENS
Geen opgave Nijmegen


PERRICK
S., geboren jan 1949; prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1977
Notaris, tevens Advocaat en Procureur te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 mei 1992
Woonplaats Bloemendaal, datum van beëdiging 01 jan 1984
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Loeff Claeys Verbeke
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, recht van effecten- en geldverkeer
TEVENS
Bijzonder hoogleraar (recht en geldverkeer) te Rotterdam
okt 1997


PERRON
A.E. du, geboren apr 1935
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Amsterdam
Raadsheer Hof Leeuwarden 10 jan 1985
Raadsheer Hof Leeuwarden 1 mei 1992
Vice-president Hof Leeuwarden 19 nov 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden
NU
Leeuwarden Hof raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline


PERRON
C.E. du, geboren apr 1965
NLRM 94 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1994
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


PERSIJN VAN MEERTEN
E.J.A. van, geboren aug 1963
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 18 jul 1996


PESCH
P.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 21 feb 1964


PESKI
M.A. van, geboren jul 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 feb 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1958
TEVENS
Lid Stichting Ondersteuningsfonds Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Rotterdam en de Mariniers te Rotterdam
Voorzitter Tuchtcollege Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag
Lid Tuchtcommissie Ned. Hippische Sportbond te Baarn
Lid Bestuur Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamse Manège


PESSERS
L.C.A.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 28 jul 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven; kantoor Pessers; beëdiging 1964
TEVENS
Secretaris Medisch Tuchtcollege in eerste aanleg te Eindhoven
Lid vaste Arbitragecommissie voor de zand en grintbedrijven welke samenwerken binnen de Panheel Groep te Heel
Lid Bestuur Stichting HTC Son te Son exploitatie en beheer hal voor binnensporten
Voorzitter Coöperatieve Vereniging Muziekleraren Collectief te Son en Breugel
06 jun 1997


PETERS
A.M.H.G., geboren nov 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1992


PETERS
B.D., geboren jan 1964; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 28 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


PETERS
J., geboren mei 1912
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Tilburg 10 mrt 1936
Waarnemend griffier kantongerecht Tilburg 13 mei 1936
Toegevoegd inspecteur prijsbeheersing apr 1941
Tuchtrachter van de prijzen Amsterdam jan 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 2 nov 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 dec 1949
Rechter Idem 13 apr 1951
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 jun 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1955
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 apr 1959
Raadsheer Idem 16 nov 1960
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 16 nov 1960
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 13 jan 1962
Vice-president Idem 5 sep 1975


PETERS
J.A., geb apr 1946
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 aug 1994
NU
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VROM, DG Milieubeheer, Directie Internationale Milieuzaken, directeur


PETERS
J.A.J.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992


PETERS
J.L.A.J., geboren nov 1964
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 23 mei 1997
NU
Breda rechter-plaatsvervanger


PETERS
P.J., geboren jun 1960
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 24 jun 1994
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te R'dam; kantoor Van Wijmen Nouwen; beëdiging 1986
TEVENS
Lid maatschap Van Vlijmen advocaten te Rotterdam en Breda
jul 1997


PETERS
R.M., geboren jul 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 15 nov 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 15 mrt 1972
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 15 mrt 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Den Bosch 1 mei 1978
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 1 mei
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 2 feb 1978
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 6 nov 1979
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 28 apr 1986
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 25 feb 1991
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1994
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Den Bosch 1 sep 1994
NU
Den Bosch Hof


PETERSEN
J.P., geboren mei 1901
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 23 dec 1927
Substituut-griffier Idem 20 jul 1934
Rechter rechtbank Haarlem 9 feb 1943
Vice-president Idem 26 okt 1962


PETERZON
C.A., geboren dec 1967; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger


PETRI
J.H.M., geboren jan 192
NLRM 71 80 87 88/89 90
Adjunct-secretaris tribunaal Utrecht 5 mrt 1947 tot 1 jun 1948
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht
Substituut-griffier Idem 19 nov 1948
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Utrecht sep 1950 tot jun 1957
Griffier kantongerecht Eindhoven 8 dec 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 dec 1953
Kantonrechter Boxmeer, tevens opdracht kantonrechter werkzaam Nijmegen 28 mei 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 16 nov 1962
Kantonrechter Nijmegen 19 sep 1960
Opdracht kantonrechter, werkzaam Boxmeer 24 aug 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 16 dec 1985


PEURSEM
G.R.B. VAN
Utrecht rechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent RU Leiden


PEUTZ
H.F.W., geboren mrt 1946
NLRM 94 95 96 97 98
Adviseur Oost-Europa
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 aug 1993
Rechter rechtbank Breda 1 mrt 1994
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


PFEIL
A.J.J., geboren mrt 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 25 jun 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 16 jun 1949
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 17 jan 1956
Officier van justitie hoofd parket Den Bosch 29 apr 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986


PFEIL
A.J.L.J., geboren apr 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1986
NU
Advocaat te Maastricht; kantoor Van der Reijden, Pfeil & Van der Heijden; beëdiging 1977
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


PFEIL
E.A.A.M., geboren nov 1955
NLRM 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 4 sep 1990
Rechter rechtbank Breda 21 jan 1992
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


PHAFF
H., geboren dec 1966; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1995
NU
Arnhem raio
14 jun 1997


PHAFF Zie RUITER-PHAFF
T.W.J., geboren jun 1953; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 dec 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 13 sep 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen opgave gevonden


PHILIPPART
R.C.A.M., geboren jul 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 sep 1985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 12 okt 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 15 nov 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 apr 1997
Vice-president rechtbank Maastricht 24 feb 1998
Plv Officier van Justitie in het arrondissement Arnhem belast met militaire zaken ?
NU
Maastricht rechter Bijbanenregister Maastricht
Maastricht kantonrechterplaatsvervanger Bijbanenregister Maastricht
Arnhem parket Bijbanenregister Arnhem
TEVENS
Voorzitter vereniging 'geen oost tracé voor de A2'
Secretaris sectie rechters van de NVVR tevens Lid van de ledenraad
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep van DSM Limburg BV
Plaatsvervangend Officier van Justitie in het arrondissement Arnhem belast met militaire zaken
Lid commissie rechtspositie van de NVVR
Lid centraal bestuur van de Stichting Basisonderwijs Maastricht
aug 1997
WAARSCHUWING Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


PHILIPPART
W.O.M., geb okt 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's Rijks belastingen, II inspecteur directie belastingen te Venlo mei 1956
Adjunct-directeur gemeentelijke belastingen te Amsterdam 1 mrt 1969
Raadsheer Hof Arnhem 5 mrt 1977
Vice-president Hof Arnhem 18 jul 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
geen bijbanen
09 jul 1997


PHILIPSE
G., geboren feb 1908
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 1 sep 1938
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 3 okt 1942
Rechter-plaatsvervanger Idem 8 mei 192
Rechter Idem 21 sep 1956
Vice-president Idem 9 dec 1964


PIEROEN
A., geboren apr 1924; ir.
NLRM 90
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag 29 dec 1988


PIETERS-BOUMANS
A.D.R.M., geboren aug 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Rechter rechtbank Maastricht 12 sep 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 okt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 apr 1991
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave in Maastricht 29 aug 1997
INFO
Citaat uit het IRM-rapport:

  'Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr. J.M.J. Chorus en mevrouw Mr. A.D.R.M. Pieters-Boumans, verschoonden zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz hiervoor in drie andere hoger beroepsprocedure met dezelfde twee raadsheren óók raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden. Deze drie procedures, waarin Mrs. Chorus, Pieters-Boumans en Arisz de drie raadsheren waren, zijn:
  • J. Huisman tegen M.A. Holscher; Uitspraak d.d. 23-6-94
  • J.J.S. Impijn tegen M.A. Roosen; Uitspraak d.d. 30-6-94
  • AEGON tegen Maatschap H. Smits; Uitspraak d.d. 18-8-94. De latere procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mr. Chorus en mevrouw Mr. Pieters-Boumans de twee raadsheren waren, is :
  • E.R. Noorman tegen H.K. Vos; Uitspraak d.d. 15-12-94. Het Hof deed in deze procedure ( dus : nadien ) ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak.'
  Einde citaat.


PIETERS
E.M.H., geboren 29 dec 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1964
Kandidaat-notaris te Gennep 1 sep 1965
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1976
Rechter rechtbank Den Haag 28 jul 1979
Raadsheer Hof Den Haag 8 apr 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president Hof Den Haag 27 sep 1990
Vice-president Hof Den Haag 27 sep 1990
TEVENS
Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccounts en Accountants/administratie consulenten te Den
Haag
Redactielid en auteur Bundel Bestuursprocesrecht Woonplaats Leidschendam,
INFO 1
Van een zitting voor het Hof d.d. 13 juni 1995 onder voorzitterschap van Mr. Pieters (verder Mrs. Borgesius en Magnin-Simonis) ontbreekt een Proces-verbaal tot de dag van vandaag, evenals kopie van de aantekeningen van de griffier. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid het zeer bedenkelijke arrest van Hof te toetsen aan feiten. Ook ontbreken de pleitnota's van de advocaten in het griffiedossier. Brieven hierover aan de Griffie worden beantwoord door Mr. Pieters die de bewuste zitting voorzat ! In cassatie vond de Hoge Raad het niet nodig te beschikken over enige schriftelijke verslaglegging van die zitting van 13 juni 1995
INFO 2
Bij brief d.d. 20 september 1996 werd een klacht tegen Mrs. Pieters, Borgesius en Magnin-Simonis wegens schending van hun ambtseed ingediend bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad. Resultaat: nul komma nul, afgepoeierd.
INFO 3
Bij brief d.d. 4 april 1997 werd tegen Mrs. Pieters en Magnin-Simonis een tweede klacht neergelegd bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad. Reden: zij verschoonden zich niet terwijl in een boedelscheidingskwestie cassatie was ingesteld tegen een eerder vonnis van hen en bovendien al eerder een klacht was ingediend bij de PG bij de Hoge Raad wegens schending van hun ambtseed.


PIETERS
G.F., geboren apr 1938
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 14 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 aug 1991
Raadsheer college van beroep Voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
NEVEN
Geen opgave rechtbank Den Haag


PIETERS
J.H.C., geboren jun 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Rotterdam 1954
Ambtenaar ter besch. Departement van Justitie en Politie Suriname 1957
Substituut-officier van justitie Suriname 1958
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 4 jul 1962
Arrondissementsofficier van justitie Idem 1 okt 1972
Idem arrondissement Amsterdam 10 jan 1974
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Idem 16 jul 1979


PIETERS
J.J.T.M., geboren mrt 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 feb 1982
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 18 mrt 1988
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1983
NU
Den Bosch parket arrondissementsofficier van justitie
TEVENS
Gastdocent rechercheschool Zutphen
Gastdocent SSR Zutphen
10 jan 1997, 18 sep 1997


PIETERSE Zie SMITS-PIETERSE
A.J.A., geboren okt 1952; Mw.


PIËTTE
H.M.J.F.
NLRM XX
Raio Roermond
NU
Roermond
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998


PIJL-VAN ANDER
J.N. van der, geboren dec 1938; Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 30 dec 1981
Rechter rechtbank Haarlem 1 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter rechtbank Haarlem (part-time) 1 feb 1990
Vice-president rechtbank Haarlem 11 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Haarlem Vice-president
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave bijbanen in Amsterdam
Vice-president Haarlem


PIJLS
H.M, geboren mei 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeente Politie te Nijmegen 1 aug 1957
Stafdocent Politie Academie te Apeldoorn 1 nov 1965
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 1 nov 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 7 jun 1972
Rechter rechtbank Roermond 26 jul 1974
Vice-president rechtbank Maastricht 10 mrt 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 19 jun 1984
Vice-president Hof Den Bosch 1 feb 1989
NU
Den Bosch Hof Vice-president TEVENS
Auteur Stapel en Koning
Handboek van de Politie uitg VUGA Den Haag
Beschermheer Kon. Schutterij Sint Joris te Wessen


PIJNENBURG
J.H.A.M., geboren jun 1925
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 22 jul 1954
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 7 jul 1956
Waarnemend substituut-officier van justitie arrondissement Breda 1 jan 1957
Substituut-officier van justitie Idem 20 dec 1960
Officier van justitie Den Bosch 11 sep 1968


PIKET
F.H., geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 jul 1993
Kantonrechter Schiedam 6 apr 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 198u
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jul 1989
Schiedam kantonrechter Ontslag 010997


PILON
P., geboren mrt 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Crediet verz. Mij. Amsterdam 1 mrt 1947
Secretaris Vereniging Ned. Fabrikaat 15 aug 1947
Substituut-griffier kantongerecht Hilversum 5 mei 1951
Griffier kantongerecht Dordrecht 6 mei 1955
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Oud Beijerland, Gorinchem 10 aug 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 24 nov 1955
Idem Oud-Beijerland 21 dec 1955
Kantonrechter Winschoten 30 nov 1957
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 27 jun 1980
Kantonrechter Apeldoorn 30 jan 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 19 feb 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 1 apr 1989


PINCKAERS
B.J.A.W.V.M., geboren dec 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Rijks Universiteit Utrecht1 okt 1956 tot 1 okt 1959
Raio rechtbank Zutphen 15 mrt 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen15 jul 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen1 okt 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 15 jul 1963
Substituut-griffier Idem 12 jul 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 apr 1967
Rechter rechtbank Den Bosch 27 dec 1968
Vice-president rechtbank Den Bosch 12 dec 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-president TEVENS
Geen bijbanen
28 mrt 1997


PINCKAERS
H.A.M., geboren sep 1961; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 20 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 1991
Rechter rechtbank Utrecht 23 nov 992
NU
Utrecht rechter


PINCKAERS
P.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 21 jun 1971


PIT Zie KOCK-PIT
L.A., geb. jul 1962; Mw.
NLRM 94 95 96
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1993
Rotterdam rechter-plaatsvervanger ??
Geen bijbanen


PLAAT
J. van der, geboren mei 1944; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 12 mei 1976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 6 dec 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1984
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1994
NU
Amsterdam parket


PLANQUE
J.H.W. de, geboren mei 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 mei 1983
Lid College van Beroep Bedrijfsleven21 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 12 apr 1988
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 18 jan 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jul 1998
Vice-president rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Vice-president TEVENS
Geen bijbanen


PLANTENGA
J., geboren jun 1937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 sep 1986
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Geerling Advocaten; beëdiging 1972 of
Advocaat en Procureur Amsterdam; Lid maatschap Derks Star Bussmann Hanotiau 1972


PLANTENGA
M.P.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 27 mei 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 nov 1956


PLANTENGA
W.B., geboren okt 1910
NLRM 71 80
Surnumerair werkzaam Ministerie van Financiën 1932
Ontvanger Registratie en Domeinen Nijkerk en Alphen 1936
Werkzaam directie Registratie en Domeinen te Den Haag, respectievelijk Ministerie van Financiën
1938-1945
Hoofdinspecteur-titulair 's Rijksbelastingen werkzaam bij Ministerie van Financiën 1946
Raadsheer Hof Amsterdam 30 jan 1957
Idem Hof Den Haag 9 jul 1958
Raadsheer-Plaatsvervanger Hof Arnhem 21 feb 1963
Vice-president Den Haag 19 aug 1972
Voorzitter Raad van Beroep ex Wet Registeraccountants 1 jan 1976


PLAS
L., geboren jul 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1987
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1994
NU
Amsterdam parket


PLAS
L.C. van der, geboren nov 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 dec 1956
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 22 mrt 1962
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 21 feb 1963
Rechter rechtbank Breda 22 sep 1965
Vice-president rechtbank Breda 8 nov 1974
Vice-president gerechtshof Den Bosch 28 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 nov 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1993
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Lionsclub Breda Horst
24 mrt 1997


PLAS
M.E. van der, geboren feb 1968; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1995
TEVENS
In Den Haag geen opgave van bijbanen


PLAS
T.S., geboren jul 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 aug 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 28 okt 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen; kantoor Vos, Seidel & Plas; beëdiging 1966
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter Commissie van Beroep van Studenten Hanzehogeschool te Groningen
Adviseur Kon. Hoitsema Universeeldruk BV. te Groningen
Voorzitter Ned. Maatschappij voor Handel en Nijverheid Departement, Groningen
Lid Bestuur Stichting Het Roode Weeshuis te Groningen
03 feb 1997


PLATE Zie HEYNING-PLATE
L.S.C., geboren okt 1930; Mw.


PLATSCHORRE Zie BÜHRS-PLATSCHORRE
J., geboren jan 1963; Mw.


PLEIJSIER
A.J.H., geboren 8 jul 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 feb 1980
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Leiden
Redacteur de Notarisklerk en Bedrijfsjuridische Berichten
21 feb 1997


PLESMAN
M.L., geboren dec 1951; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 29 aug 1990
Rechter rechtbank Utrecht 19 feb 1993
NU
Utrecht rechter


PLOCHG
P.C., geboren jan 1941
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 8 mei 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem; kantoor De Kempenaer Advocaten; beëdiging 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem B mei 1987
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave bijbanen in 1997 en op 17.02.98!
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht Arnhem


PLOEG
T.J. van der, geboren aug 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 12 sep 1983
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Amsterdam Vrije Universiteit, privaatrecht


PLOEGER
L.F., geboren apr 1924
NLRM 87 88/89 90 91
Inspecteur's Rijksbelastingen Breda 1948
Werkzaam Ministerie van Financiën 1956
Raadsheer Hof Den Haag 19 jul 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president gerechtshof Den Haag 1 nov 1989


PLOMP
B., geboren sep 1922
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 dec 1986


PLOMP
C.G.L., geboren okt 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1952
Griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 26 jan 1972
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 jan 1974
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 27 jun 1974
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 mrt 1982
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht1okt 1987
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht1apr 1994


PLOOS VAN AMSTEL
G.J.; jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 9 nov 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 5 aug 1977
TEVENS
Pensioen
Was griffier van de Commissie Verzoekschriften van de Tweede Kamer


PLOOY
J., geboren sep 1962
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1985
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1992
NU
Utrecht parket


PLUGGE Zie VERSCHUER-PLUGGE
H.C., geboren jan 1959; Mw.
NLRM 87
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1984


PLUYMAEKERS
P.J.M., geboren aug 1909
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 19 apr 1940
Substituut-officier van justitie rechtbank Roermond 23 okt 1946
Substituut-officier van justitie rechtbank Den Bosch 5 dec 1952
Rechter rechtbank Breda 9 sep 1959
Kantonrechter Maastricht 4 apr 1970


PLUYMAEKERS
T.P.M., geboren nov 1944 (of Th.P.M.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings-en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Zwolle; Raio 22
mrt 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 22 jul 1972
Secretaris arrondissementsparket Roermond 22 jul 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 22 jul 1976
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor Utrecht 22 jul 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 3 mei 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 6 feb 1979
Rechter rechtbank Roermond 13 aug 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 27 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 27 mrt 1987
Kantonrechter Roermond 20 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30 okt 1990
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting 1880 Roermond
Secretaris Kerkbestuur Melich
Lid Raad van Toezicht Lions Nederland
Lid bestuur Stichting Keerpunt Maastricht
apr 1998


POEDERBACH Zie BROUWER-POEDERBACH
J.D.E., geboren feb 1947; Mw.


POEIERT
B., geboren mei 1949
NLRM 92 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 mrt 1991


POEL
E.J. van der, geboren feb 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 1 jul 1976
Raio rechtbank Rotterdam 1 jan 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 18 jul 1983
Rechter rechtbank Rotterdam 13 nov 1984
Lid Ned. Antillen en Aruba 7 aug 1986
Raadsheer Hof Arnhem 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1994
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 Lid van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Indien hij terugkeert bij het Hof zal hij worden opgenomen in
het register nevenfuncties
09 jul 1997


POEL
J.W. van de, geboren feb 191Z
NLRM 71
Hoofd juridische afdeling Rijksbureau Chem. Producten aug 1940
Inspecteur Prijsbeheersing in algemene dienst nov 1941
Werkzaam P.O.D. Nijmegen en officier-fiscaal Arnhem jun 1945
Waarnemend griffier kantongerecht Deventer 1949
2e secretaris Katholieke Volkspartij apr 1950
Griffier rechtbank Amsterdam 1 mrt 1957
Rechter-plaatsvervanger Idem 16 mrt 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 2 mrt 1964
Hoofd griffie kantongerecht Hilversum 20 dec 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 2 dec 1969


POEL
L.J. van de, geboren feb 1969; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 okt 1997


POEL
M.A.C. van de, geboren apr 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Raio rechtbank Den Haag 1 feb 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1987
Rechter rechtbank Den Haag 22 jul 1988
Rechter rechtbank Breda 13 sep 1990
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997


POELERT
B., geboren mei 1949
NLRM 93 94 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 mrt 1991
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofdcommissaris-korpschef van het regionaal politiekorps Drenthe vanaf 011295
TEVENS
Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Politie (b)
Lid van de Raad van Hoofdcommissarissen
Portefeuillehouder Kwaliteitszorg namens voor voornoemde Raad en Lid van het kwaliteitsplatform
met enige korpsbeheerders en hoofdofficieren van justitie
Lid namens de politiekorpsen van het auditteam van het College van Brandweercommandanten. Dit
team audits de mate van geoefendheid van de parate diensten in de brandweerregio's.
Uit hoofde van de hoofdfunctie enkele overlegplatforms binnen de politieorganisatie.


POELJE
S.O. van; dr.
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 9 nov 1976


POELL
J.P.G., geboren apr 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 12 okt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 19 feb 1979
Kantonrechter Arnhem 10 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem19 mei1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer12 okt J9B4
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen16 dec 1985
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Vice-president rechtbank Rotterdam 4 feb 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 25 okt 1995
NU
Rotterdam coördinerend Vice-president
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht van de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal
Bemiddelaar Nederlandse Franchise Vereniging te Hilversum
Voorzitter geschillencommissie recreatie te Den Haag


POELMAN
A.J.M.
NLRM 71 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 21 jul 1969
NU
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Tilburg; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma; beëdiging 1962
TEVENS
Lid Raad van Discipline
Redacteur VUGA uitgave arbeidsrecht
Lid Bestuur Hogescholen West en Midden Brabant
09 jun 1997


POELMAN
H.M., geboren aug 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 aug 1982
Raadsheer Hof Leeuwarden 3 jul 1986
NU
Leeuwarden Hof raadsheer


POELMAN Zie JORDENS-POELMAN
M.Y.C., geboren jun 1946; Mw.
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam l jan 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 7 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 dec 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 11 aug 1981
Vice-president rechtbank Amsterdam 16 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mei 1992
NU
Amsterdam Vice-president Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Onafhankelijk Lid Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor de Ned. Orde van Advocaten van
Belastingadviseurs
Voorzitter vereniging van Eigenaren Boulevard van Zandvoort


POELMANN
A.J.M.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 21 jul 1969


POERINK
A.L., geboren sep 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 16 aug 1976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zwolle 12 nov 1982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zwolle 22 dec 1983
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 10 dec 1986
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 27 sep 1990


POERINK
G.J.E., geboren sep 1915
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 4 mei 1942
Advocaat en Proc nov 1942
Waarnemend griffier Hof Den Bosch 16 nov 1942
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 20 dec 1943
Secretaris Krijgsraad te velde 20 nov 1944
Rechtsgeleerd Lid respectievelijk officier commissaris Krijgsraad te velde feb 1945
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 5 aug 1950
Rechter rechtbank Rotterdam 19 aug 1957
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 23 jun 1965
Vice-president rechtbank Rotterdam 31 mrt 1969


POERINK
G.J.E., geboren mrt 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 9 jun 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 aug 1983
Rechter rechtbank Breda 2 okt 1987
Vice-president rechtbank Breda 14 feb 1994
NU
Breda Vice-president Lid Commissie van Toezicht Heijacker
Bestuur RIAGG Breda


POERINK
J.E., geboren feb 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar (of Den Bosch) 1 jul 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 nov 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 6 jan 1981
Rechter rechtbank Den Bosch 21 sep 1981
Vice-president rechtbank Den Bosch 19 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
NU
Den Bosch Vice-president Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Grondkamer Noord-Brabant
Strafcommissie Kon. Ned. Hockey Bond
Voorzitter Grondkamer Limburg
Lid adviescommissie Hockeyclub MUP Vught
03 jun 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij rechtbank Den Haag


POERINK
W., geboren feb 1920
NLRM 71 80 87
Officier-secretaris krijgsraad te velde 10 jun 1945
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 17 jan 1947
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 16 mei 1947
Rechter-plaatsvervanger Idem 23 apr 1955
Rechter rechtbank Den Bosch 28 mrt 1956
Vice-president Idem 3 jun 1964
Raadsheer Hof Den Bosch 5 jan 197
Vice-president Idem 10 jan 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 mei 1982


POETH
H.L.L., geboren aug 1950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 apr 1991
Rechter rechtbank Breda 24 mrt 1992
Kantonrechter Tilburg 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 sep 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg
Tevens Voorzitter van de Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
aug 1997


POL
B.P.J.A.M. van der, geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Veenendaal
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 11 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 dec 1979
Rechter rechtbank Arnhem 29 apr 1981
Vice-president rechtbank Arnhem 7 apr 1989
NU
Arnhem Vice-president Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline te Arnhem
Bestuurslid van de Stichting Sint Christophorus
Lid van de Rotaryclub Arnhem Rijn
Adviseur van Staalimex BV. Konijnenberg te Breda
Auteur alimentatie rekenprogramma Inudex non Aestimat
Lid kerkenraad Parkstraat Gemeente Arnhem en van de Remonstrantse Gemeente
mrt 1997
Plaatsvervangend Voorzitter registratiekamer Rijswijk
28 jan 1998


POL
R.A. van der, geboren jul 1960; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 mrt 1995
Rechter rechtbank Haarlem 5 mrt 1996
NU
Haarlem rechter


POL
R.O.E.W. van de, geboren dec 1922
NLRM 71 80 87 88/89
Ambtenaar kinderwetten Vereniging Pro Juventute te Utrecht 1949
Plaatsvervangend secretaris raad voor de kinderbescherming te Den Haag 1952
Secretaris raad voor de kinderbescherming te Dordrecht 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht6 jan 1970
Rechter rechtbank Maastricht23 aug 1975
Vice-president rechtbank Maastricht22 jul 1988


POL
S. van der
NLRM 80 87
Raad Hoog Militair Gerechtshof 11 jan 1978


POL
U. van de, geboren jun 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker strafrecht V.U. Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 mei 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Raadsheer-plaatsvervanger hof 's-Gravenhage 25 nov 1997
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Registratiekamer
Voorzitter van Commissie van Toezicht en de beklagcommissie van de penitentiaire inrichting voor
vrouwen Amerswiel te Heerhugowaard.
Auteur van Vademecum strafzaken onderdeel tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
Lid van de deel??redactie De Vrijheidsstraf van Delikt en Delinkwent
Auteur van de commentaar Wetboek van Strafvordering
Voorzitter van de commissie voor bezwaar en beroepschriften van de gemeente Heerhugowaard
Voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente Heerhugowaard


POLAK
C.E., geboren feb 1960; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
World ORT Union Ned
Stichting Pharos Huis
Stichting Nutsschool voor beeldende Expressie
Mij. tot Nut van het algemeen
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie en discriminatie Stadsdeel Zuid
Commissie van Toezicht Demersluis sinds 13 mei 1997


POLAK
C.E., geboren mei 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 jun 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 8 jul 1991
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Medisch psychosociaal Plantinghuis te Zandvoort
Voorzitter Beroepscommissie Stadsdeelraad Adam-Zuid
Voorzitter gymclub maandagavond


POLAK
E.J., geboren okt 1954; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1990
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1981


POLAK-POSTHUMA
E.J.; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 29 dec 1980


POLAK
H.C.G.L., geboren mei 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-Plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 mei 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam4 jan 1986


POLAK
J.A., geboren feb 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1932
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 mrt 1950
Rechter rechtbank Den Haag 11 aug 1951
Vice-president rechtbank Den Haag 4 dec 1962
Raadsheer Hof Den Haag 17 jul 1964


POLAK
J.E.M., geboren sep 1955
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 199 ??
TEVENS
Lid van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving B??
Coördinerend redacteur van het Praktijkboek bestuursrecht B??
Lid Bestuur van de Stichting De Kleine Komedie
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


POLAK
J.M.; prof.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 aug 1966


POLAK
K.M., geboren okt 1954
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1990


POLAK
N.J., geboren jul 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Groningen sep 1928
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 okt 1946
Voorzitter Raad van Beroep (d.b.) Groningen 16 dec 1955
Vice-president Hof Leeuwarden 30 jan 1957
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 23 jul 1968


POLDER
P.L. van de
NLRM 71
Kantonrechter-Plaatsvervanger Dordrecht 19 apr 1948


POLDERMANS
F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Gerechtshof 11 jan 1978


POLL
J.M. van de, geboren apr 1959; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 feb 1986
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 6 feb 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1993
NU
Den Haag parket
TEVENS
Lid contactgroep clandestiene zenders
Lid werkgroep hulpofficier van Justitie
okt 1997


POLL
T. van de, geboren jul 1971; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1998


POLL
W.Ch.J.M. van de; jhr. geboren feb 1912
NLRM 71
Werkzaam afdeling Algemene Zaken Ned. Clearingsinstituut 1 sep 1938
Ambt-Tuchtrechtspraak Voedsel Voorzitter Den Haag 1 jan 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 4 jul 1946
Substituut-officier van justitie rechtbank Den Haag 21 apr 1951
Idem arrondissement Den Haag 1 jan 1957


POLLERT
B., geboren mei 1949
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 mrt 1991


POLMAN
G.J., geboren feb 1938; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hof Amsterdam, II. gerechtssecretaris 1 mei1976 1 mei 1976
Substituut-griffier Hof Amsterdam 17 jul 1979
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 31 mei 1991
NU
Amsterdam Hof gerechtsauditeur


POLS
J.F.M., geboren aug 1972; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank 's-Hertogenbosch 1 okt 1997

POMMER
F.A.M., geboren apr 1958
NLRM 93 94 95 96 98
Juridisch medewerker Kabinet van de Commissaris der Koningin provincie Limburg
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jun 1992
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jun 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jun 1994
NU
Maastricht parket
TEVENS
Geen bijbanen
02 feb 1998


POMPE
J.M.L., geboren aug 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 3 feb 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Brede 3 jun 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 3 jun 1961
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1963
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 31 mei 1965
Rechter rechtbank Rotterdam 29 sep 1967
Kantonrechter Rotterdam 1 mei 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 mrt 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 16 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 16 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 17 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle, Sommelsdijk en Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 apr 1995
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
1x is onleesbaar op de opgave


POMPE
S.P., geboren jul 1966; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 27 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen


POMPEN
B.N.J., geboren sep 1932
NLRM 88/89 90 91 92 93
Algemeen secretaris van de Sociaal Economische Raad
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 18 feb 1988


POMPER
M.P., geboren apr 1952
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1990
Fiscaal-plaatsvervanger bij de permanente krijgsraad Ned. voor de zeemacht 19 jul 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 17 jun 1991
NU
Arnhem parket
Geen opgave bijbanen gevonden
okt 1997


PON
H. du, geboren feb 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 13 okt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Derks. Star Busmann; beëdiging 1970


PON
J.W. du, geboren mrt 1952
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 nov 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 2 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 feb 1982
Rechter rechtbank Haarlem 30 mei 1983
Vice-president rechtbank Haarlem 23 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 30 aug 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem coördinerend Vice-president
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij rechtbank Den Haag


POOLE
F. le, geboren nov 1940 e.v. Griffiths; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Doorliep het gymnasium-A (1952-1958) en studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden en de
Universiteit van A'dam (1958-1964). Studeerde rechten aan de Yale Law School (1967-1969).
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 22 sep 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 29 mrt 1985
Vice-president rechtbank Assen 6 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 nov 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Assen 8 jul 1994
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Assen coördinerend Vice-president
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht
TEVENS
Lid van de eerste kamer, sedert 13 jun 1995; Lid van de PvdA.
Was onder meer werkzaam aan de Universiteit van Ghana, bij het Advocatenkantoor Norwich,
Raggio, Jaffe en Kayser te New York. Was Voorzitter Stichting RBS en van het bestuur van
Voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving.
Was Lid van het College van Advies Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten en Lid Reclasseringsraad.
Bekleedde diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Was Lid van de Werkgroep Magistratuur en van het bestuur van de Vereniging voor Oprichting voor
Oprichting en Instandhouding van Kinderdagverblijven.
Voorzitter Stichting RBS en van het bestuur voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
Lid Bestuur Van Beekfonds (Stichting die giften doet aan familieleden en algemene nuttige
doeleinden)
Voorzitter Stichting Toevluchtsoord te Groningen
Voorzitter Klachtencommissie I De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
Lid Curatorium Stichting Het Parool te Amsterdam
Lid 1e kamer Staten Generaal fractie PvdA
jul 1997
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij


POORTER of DIBBETS DE POORTER
B.F. de, geboren apr 1946; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 jan 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 22 mrt 1990
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Mickery
Lid Bestuur Theater combinatie en nevenstichting
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Weg
Lid Bestuur afdeling familie en jeugdrecht NVvR


POORTINGA
E., geboren dec 1946; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 dec 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent bij de vakgroep Encyclopedie der rechtsgeleerdheid aan de juridische
faculteit van de
Universiteit Amsterdam
13 apr 1997


POORTVLIET Zie DRIESSEN-POORTVLIET
G.J., geboren sep 1948; Mw.


POOT
A.H., geboren jun 1920
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 feb 1985


POPPE
P.E.F., geboren jun 1956; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Assen 23 okt 1990
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Assen 1 nov 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 10 jan 1997
NU
Alkmaar parket Officier van Justitie
Zutphen parket arrondissementsofficier van justitie 96/97
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


POPPELIERS
W.A.H.J., geboren feb 1943
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofd sectie Juridische Zaken Staf Commando Opleiding KL Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 6 aug 1992
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Juridisch adviseur 'Kart' rijdend Nederland/Lid Ned. Kartsport Bond
Juridisch advies voor familieleden en vrienden
apr 1998


PORTER
C., geboren jan 1962; Mw.
NLRM 96
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1992


PORTHEINE
R.R., geboren apr 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam bedrijfsleven 1951
Referendaris Ministerie van Justitie 1 sep 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 feb 1961
Rechter rechtbank Den Haag 17 jul 1964
Vice-president rechtbank Den Haag 4 nov 1977
Met pensioen


PORTIER
P.A., geboren juni 1968; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1998


POS
A.G., geboren mrt 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 mei 1969
Medewerker juridische faculteit Rijks Universiteit Leiden 1 sep 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 1 sep 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Zwolle 1 sep 1971
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 8 aug 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 mei 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 jun 1974
Rechter rechtbank Arnhem 25 jun 1975
Vice-president rechtbank Arnhem 28 sep 1981
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 3 feb 1995
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1996
TEVENS
1. Secretaris studiekring burgerlijke rechtspraak NVvR (1991)
2. Mentor cursus vonnissen maken civiel recht (voor secretariaat en administratieve rechters) (1991)
3. Oprichter, vervolgens bestuurslid Stichting behoud Martinikerk Doesburg (1988)
4. Lid permanente begeleidingscommissie vaststelling vernietigingslijsten archiefbescheiden Rechterlijke
Macht (1992)
NU
Hoge Raad raadsheer
Zwolle rechter-plaatsvervanger


POS
G.J., geboren jun 1945
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jun 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 23 okt 1993
Raadsheer plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank Den Haag


POS
H., geboren nov 1913
NLRM 71 80
In militaire dienst, II. reserve kapitein Militair Juridische Dienst 1941-1948
Werkzaam Nederlandse Bank en als advocaat te Den Haag 1948
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Suriname mei 1950 apr 195
Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname jan 1960
Rechter rechtbank Amsterdam 19 jun 1954
Raadsheer Hof Den Haag 28 sep 197


POSCH
B., geboren apr 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven 1945
Werkzaam gemeentesecretarie Amsterdam, II. referendaris 1 okt 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 okt 1960
Rechter rechtbank Alkmaar 25 sep 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 24 okt 1970
Vice-president rechtbank Alkmaar 17 dec 1976


POSSEN
F.H.M., geboren mrt 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Tariefcommissie Amsterdam 15 sep 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jun 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 okt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 4 jul 1994
Ondervoorzitter Tariefcommissie Amsterdam 1 jan 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Raadsheer-plaatsvervanger college v beroep voor het bedrijfsleven 4 jul 1994
HOOFDFUNCTIE
Ondervoorzitter Tariefcommissie te Amsterdam
TEVENS
Redacteur UTC Kluwer
Docent Internationaal Recht, Ministerie van Financiën


POST UITERWEER
A.M.J., geboren feb 1917
NLRM 71 80
Plaatsvervangend secretaris Voogdijraad Rotterdam 1940
Secretaris Voogdijvereniging 'Tot Steun' Amsterdam 1945
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 22 dec 1948
Secretaris Voogdijraad Middelburg sep 1949
Rechter rechtbank Zutphen 19 jun 1952
Opdracht werkzaam kinderrechter rechtbank Zwolle 12 mei 1954


POST
D.J., geboren feb 1962
NLRM 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 jun 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Docent beroepsopleiding Orde van Advocaten te Rotterdam B
Docent opleidingen Sociaal recht te Utrecht B
Lid van de adviescommissie AAW/WAO van de Raad voor Rechtsbijstand in ressort Den Haag
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad NVvR, doorgaans te Utrecht


POST
J., geboren dec 1928
NLRM 87 88/89 90 91
Werkzaam 's-Rijks belastingen, II. hoofdinspecteur te Rotterdam 1954
Lid Tariefcommissie te Amsterdam 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden8 jul 1976


POST
R.H.L.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 okt 1974
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Houthoff & Notarissen; beëdiging 1965; Lid maatschap
TEVENS
Arbiter Ned. Arbitrage Instituut


POSTEMA
H.
NLRM 80
Rechter- plaatsvervanger rechtbank Assen 12 feb 1973


POSTEMA-VAN DER KOOGH
Y., geboren apr 1963; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1993
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 12 dec 1994
NU
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag Hof gerechtsauditeur
TEVENS
Griffier Raad van Tucht van de Ned. Orde van Belastingadviseurs
Vaste medewerker Echtscheidingsbulletin


POSTHUMA Zie POLAK-POSTHUMA
E.J.; Mw.


POSTHUMUS
F., geboren aug 1962
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1990
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1996
NU
Amsterdam parket arrondissement parket 97


POSTMA
E., geboren jun 1937; drs.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1963
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 10 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 26 feb 1981
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 7 feb 1985
Raadsheer Hof Leeuwarden 20 dec 1985
NU
Leeuwarden Hof raadsheer


POSTMA Zie ZEVEN-POSTMA
M.J.F., geboren sep 1934; Mw.


POSTMA
R.G.
NLRM 71 80
Kantonrechter-Plaatsvervanger Groenlo10 okt 1946


POT
C.W.F., geboren dec 1910
NLRM 71 80
Werkzaam assurantiekantoor Den Haag 1936
Advocaat en procureur Den Haag 1937
Chef Juridische en Economische afdeling Rijksbureau Grafische Industrie apr 1941
Directiesecretaris Idem sep 1942
Waarnemend Griffier kantongerecht Haarlem 1 feb 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 11 aug 1947
Opdracht kantonrechter werkzaam Alkmaar 6 jan 1956 tot 17 dec 1973 Kantonrechter
Den Helder 17 mei 1954
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 17 okt 1962
Idem Alkmaar 17 dec 1974


POT
H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 12 jun 1947


POT
H.J.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 apr 1960


POT
M.A., geboren sep 1953; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 aug 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 dec 1994
Rechter rechtbank Zwolle 19 mei 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


POTHOF
J.W.M., geboren aug 1948
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 22 nov 1994
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger; actief
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau; beëdiging 1977
TEVENS
Lid van de Rotary
Opgave van bijbanen in aantocht 07 jan 1998


POTHOF
Th.F.M. (of T.F.M.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 9798
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 18 aug 1981
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Derks, Star Busmann, Hanotiau; beëdiging 1970


POTTER
C., geboren jan 1962; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1992
NU
Den Bosch rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Van den Wildenberg & Van Halder; beëdiging 1996
TEVENS
Is zij dan nog steeds alleen Raio


POTTERS
E.H.B.M., geboren sep 1957; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Adjunct chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 feb 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Bosch Z5 feb 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997


POUSTOCHKINE
P., geboren feb 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Chefjurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 12 okt 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 10 sep 1993
NU
Den Haag rechter
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


POVEL
F.R., geboren jul 1906
NLRM 71
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1 sep 1937
Substituut-griffier Idem 16 aug 1941
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 9 apr 1946
President Idem 23 aug 1956
Raadsheer Hof Amsterdam 4 aug 1958
Vice-president Idem 9 dec 1964


POVEL
M.F.A.M., geboren aug 1943
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 18 mrt 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 18 jul 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 18 jul 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 18 jul 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 18 jul 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 18 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 jan 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 19 jan 1977
Vice-president rechtbank Den Bosch 1 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 jun 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 16 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 3 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 3 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 3 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger 's-Hertogenbosch 3 okt 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch coördinerend Vice-president
TEVENS
Lid van de Rotary
Onbezoldigd secretaris Stichting Rode Kruis
Bloedbank NO-Brabant te Den Bosch
28 jan 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


PRAAG SIGAAR
J.I. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 jul 1970
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Boekel De Nerée; beëdiging 1965
TEVENS
Vice-voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer
Voorzitter Arbitragecommissie Sportsponsoring
Voorzitter Arbitrage Instituut Sponsoring
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Verzekeringsrecht


PRAKKE
L., geboren feb 1938; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 25 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Amsterdam Universiteit van A'dam, Nederlands en vergelijkend staatsrecht
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Staat niet meer geregistreerd


PRAKTIEK
J.H., geboren okt 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 mei 1982
Rechter rechtbank Leeuwarden 25 jul 1983
Rechter rechtbank Groningen 2 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 31 jan 1989
Vice-president rechtbank Groningen 3 mei 1991
NU
Groningen Vice-president Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter beklagcommissie Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Groningen
Voorzitter grondkamer van Groningen
Voorzitter schadebegeleidingscommissie grondwaterbeschermingsgebieden Provincie Groningen
Lid geschillencommissie maatschappij tot nut van het algemeen
30 jan 1997


PRÉ
F.M. du, geboren feb. 1947
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 17 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30 jul 1985


PRICKARTZ
H.J.A.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20 dec 1968


PRINS-NOOY
C.A., geboren mei 1952; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 sep 1981
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1986
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1992


PRINS Zie CEHA-PRINS
D.M.C., geboren mei 1933; Mw.


PRINS
F.G.; Mw.
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 nov 1957


PRINS
H.C., geboren mei 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 mrt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 17 aug 1974
Rechter rechtbank Rotterdam 21 apr 1977
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 jan 1985
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen


PRINS
H.M.A., geboren apr 1958; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 29 aug 1990
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 19 dec 1991
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1992
NU
Haarlem parket


PRINS
J.F., geboren dec 1920
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 12 feb 1947
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 7 okt 1947
Advocaat en procureur te Rotterdam, respectievelijk Den Haag 1 jan 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jul 1967
Rechter Idem 12 jul 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 jun 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 4 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jul 1975
Kantonrechter Delft 30 jul 1976
Kantonrechter Den Haag 3 dec 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 3 dec 1977


PRINS-JACOBS
L., geboren jan 1918; Mw.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 1942
Substituut-griffier Hof Idem 24 mrt 1970


PRINS
P.G.; Mw.
NLRM 71 80 88/89 90 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 nov 1957


PRINS
R., geboren okt 1906
NLRM 71
Advocaat en Procureur Breda 1931-1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 25 aug 1938
Hoofd Juridische Afdeling Directeur-Generaal Bijzondere rechtspleging 1 jan 1946
Rechter rechtbank Den Haag 21 jul 1947
Vice-president Idem 7 okt 1957
Raadsheer Hof Den Haag 19 jul 1962
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 7 dec 1962
Raad Hoog Militair Gerechtshof 5 jun 1964


PRINS
W.F.; prof
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 maat 1957


PRISSE
W.L.F., geboren sep 1953; jhr.
NLRM 91 92 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 4 feb 1994
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen; kantoor De Jonge, Peters & Leppink; beëdiging 1979
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


PRONK
B., geboren mei 1921
NLRM 71 80
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1946
Ambtenaar ter beschikking Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 21 jun 1947
Ambtenaar van de wetgeving Suriname sep 1948
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 1 mei 1953
Lid Idem 3 mrt 1958
Rechter rechtbank Den Haag 1 feb 196
Vice-president rechtbank Den Haag 7 okt 1969
President rechtbank Breda 10 nov 1976


PRONK
W.P.H., geboren jun 1960
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996


PRONT-VAN BOMMEL
S., geboren sep 1964; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 4 feb 1997


PROPPER
H.H.L.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10 nov 1970


PRUIKSMA
H.S., geboren dec 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Inspecteur 's-Rijksbelastingen te Leeuwarden 16 feb 1973
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 11 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 14 nov 1983
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 sep 1988
NU
Leeuwarden Hof raadsheer
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Provinciale Staten Provincie Fryslan
Voorzitter Stichting REPO
Lid Bestuur Stichting Ploegpers
Annotator Fiscaal Weekblad FED Uitgeverij FED
Annotator Belastingblad Uitgeverij Kluwer
jan 1997


PRUIM
J., geboren jan 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag sep 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 23 sep 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 nov 1970
Kantonrechter Terborg 20 jul 1978
Opdracht kantonrechter werkzaamheden Wageningen 27 apr 1979
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 30 dec 1981
President-plaatsvervanger Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht30 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 22 aug 1983
Opdracht te Nijmegen 13 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 okt 1993
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslag KB 010597
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger Ontslag info griffie
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger Ontslag tot 0497
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
19 aug 1997; geen opgave van bijbanen in Zutphen
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
16 feb 1998; geen opgave van bijbanen in Arnhem


PUITE
K.H.J., geboren mrt 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 19 aug 1974
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Groningen 14 nov 1980
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 13 jan 1982
Rechter rechtbank Groningen 7 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 apr 1990
Kantonrechter Delft 25 feb 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 2 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1992
Vice-president rechtbank Dordrecht 23 mei 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie recreatie Surinamestraat 24 Den Haag
Lid Bestuur Stichting Bewindvoering Van der Woudenstichting Delft Drie Akerstraat 4
Plaatsvervangend Lid Ledenraad NVvR Den Haag
Ministerie van Justitie Lid BIRO (Beleidsraad informatisering rechterlijke organisatie Ministerie van
Justitie Den Haag)
Lid ARIZ (adviesraad informatisering rechtelijke macht)
Lid bewonersorganisatie Stadionsbuurt Den Haag
05 feb 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Opgave kantongerecht Delft
okt 1997


PUITELAAR
C.L. van den, geboren sep 1952; Mw.
NLRM 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 okt 1989


PUL
F.M. van, geboren sep 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raad Hoog Militair Gerechtshof 15 jul 1985


PULLES
P.W.E.C., geboren feb 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 22 sep 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 apr 1987
Rechter rechtbank Arnhem 20 jul 1988
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1993
Vice-president rechtbank Rotterdam 23 mei 1997
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


PUNT
B.C., geboren jan 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden1 aug 1968 tot 22 jul 1970
Advocaat te Den Haag 1 mei 1972
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 18 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jun 1977
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 apr 1981
Vice-president rechtbank Den Haag 13 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jul 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU
Den Haag coördinerend Vice-president
TEVENS
Ministerie van Justitie, Secretaris-Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Bedrijfsleven
Lid commissie werklastmeting rechtbanken
Voorzitter gebruikersrecht CiVIEL automatisering
Voorzitter gemengde commissie Nederlandse Orde van Advocaten/NVvR Verhoging efficiency in
civiele procedures
Lid raad van advies van de Vereniging van aanbestedingsrecht
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA


PUNT
H.G., geboren sep 1951
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 mrt 19ÜO
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Werkzaam bij het buro ontnemingswetgeving openbaar ministerie als civiel juridisch medewerker
Auteurswerkzaamheden
Docent bij diverse cursussen
(mede) bewindvoeder
10 feb 1997


PUNT
L.A., geboren sep 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Beroepsofficier, II. majoor Militair Juridische Dienst 1946
Secretaris Krijgsraad Arnhem jan 1958
Hoofdofficier sectie Juridische Zaken Staf 1e Legerkorps Apeldoorn 1 nov 1961
Officier-Commissaris Krijgsraad Arnhem 1 mei 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 nov 1965
Substituut-officier van justitie arrondissement Zutphen 15 nov 1967 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Alkmaar 6 apr 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 sep 1965
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 3 feb 1986


PUNT
M.C., geboren aug 1963; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1992


PUNT
R.C., geboren jan 1942
NLRM 80
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1 aug 19xx tot 22 jul 1970
Advocaat en procureur Den Haag 1 mei 1972
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jun 1977


PUT Zie KAKEBEEKE-van der PUT
M.A. van der; Mw. prof


PUTT-LAUWERS
A.E.M. van der, geboren okt 1943; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker notaris kantoor Eindhoven 1969
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 26 mrt 1979
Rechter rechtbank Roermond 30 jun 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 29 mei 1987
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Bestuurslid van de Stichting het Ritahuis te Eindhoven, tehuis voor dakloze vrouwen (1988)
Bestuurslid van de Stichting Thomas van Villanova te Eindhoven. Deze Stichting heeft als doel het
ontwikkelen en steunen van initiatieven op het gebied van opvang van daklozen alsmede op het gebied
van kinderdagverblijven (1989)
Bestuurslid 'Heimdal' medisch kinderdagverblijf op antroposofische grondslag te Waalre ( 1994)
Bestuurslid Stichting Nemo te Eindhoven. De Stichting houdt een netwerk maatschappelijk opvang
in stand en beheert een opvanghuis voor daklozen (1995).


PUTT
H.J.M. van der, geboren jan 1939
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 12 okt 1996
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Prinsen Van der Putt; beëdiging 1967
TEVENS
Docent echtscheiding en gedragsrecht beroepsopleiding Ned. Orde van Advocaten
Praktijkdocent Vereniging Advocaat-scheidings-bemiddelaars VAS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Verzekeringsrecht
Voorzitter Arbitragecollege Tandtechniek
Voorzitter Stichting Administratiekantoor PRISM Investments te Eindhoven
Voorzitter Stichting Kerkconcerten te Eindhoven
16 jun 1997, apr 1998
Is echtgenoot van van der PUTT-LAUWERS, raadsheer Hoge Raad.
Een nicht is BARY-van der PUTT, raadsheer Hof Den Bosch
MUNNICHS, S.A.J.M., advocaat van hetzelfde kantoor is ook rechter-plaatsvervanger rechtbank
Den Bosch


PUTTELAAR
C.L. van den, geboren sep 1952; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 okt 1989
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Wybenga van den Puttelaar; beëdiging 1975
TEVENS
Geen bijbanen


PUTTEN
B.J., geboren nov 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 feb 1983


PUTTEN-GÖBBELS
M.P.J.G. van der, geboren aug 1957; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mrt 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 aug 1992
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Voorzitter vereniging Rechtshistorische Kring te Nijmegen
Secretaris Kieviet School Wassenaar
INFO
Zie INFO bij Mw. E.M. DIL-STORK


PUTTEN
W.G.H.M. van der, geboren sep 1956
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 sep 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Grafzorg Nederland BV. io te Wassenaar
TEVENS
Zelfstandig juridische adviseur uit dien hoofde als eenmanszaak ingeschreven bij KvK al:
Directeur Juridisch Adviesbureau Van der Putten te Wassenaar
Directeur Internet Rechtshulp
Commissaris bij Logistiek Dienstencentrum Uitvaartzorg BV. te Geldermalsen
Adviseur Vermande Studiedagen BV. te Lelystad
Auteur van 3 boeken en wettenbundels bij de uitgeverijen WEJ
Tjeenk Willink Kluwer en Kon. Vermande Onderdeel SDU