Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


OBBES Zie ROBERS-OBBES
H.G., geboren nov 1946; Mw.


OBENHUIJSEN
J.M.C., geboren sep 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 26 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 16 mrt 1987
Rechter rechtbank Assen 16 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 20 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 20 mei 1989
Kantonrechter Meppel 27 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 2 jul 1993
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Stichting De Bargeres Bejaardencentrum te Emmen
Secretaris Stichting Vrienden Boddaertcentra
jul 1997


OBERMAN
F.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 dec 1960
NU
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger; ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn; beëdiging 1955


OBERMAN-MOL VAN CHARANTE
J.M.; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 9 mei 1979
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn; beëdiging 1960
Docent burgerlijk procesrecht en vermogensrecht


OEI-SCHOLTEN
J.J.; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 23 april 1980


OELMEIJER
F., geboren feb 1961
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 9798
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 sep 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 okt 1992
Rechter rechtbank Roermond 25 aug 1993
NU
Roermond rechter
TEVENS
Secretaris Stichting Theater Snater (Woerden)
Lid bestuur K.C. Roermond en Omstreken
Secretaris Nova Scotia Dutch Tolling Retriever Club Nederland
apr 1998


OERLE Zie HOOYMANS-VAN OERLE
R.H.M. van, geboren feb 1944; Mw.


OEVER
J. van den
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 22 apr 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 22 dec 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 22 dec 1977


OEVER
J. van den, geboren mei 1911
NLRM 71
Surnumerair gemeentepolitie Amsterdam 15 feb 1937
Inspecteur van politie 2e klasse Amsterdam 16 apr 1938
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 15 dec 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956


OEVER
S. van den, geboren dec 1962; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 aug 1997
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NU
Geen opgave bijbanen gevonden rechtbank Den Haag


OFFERHAUS-BAS BACKER
M.H., geboren sep 1933; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 18 sep 1984
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 jul 1992
NU
Maastricht rechter; ontslag 01 jan 1997
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de commissie geschillen Stichting Welzijnszorg Heerlen


OFFERS
P.A., geboren apr 1942
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Assen 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 1 sep 1971
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 1 jan 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 1 mei 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 26 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 dec 1976
Rechter rechtbank Den Haag 17 nov 1977
Lid Ned. Antillen en Aruba 2 nov 1981
Vice-president rechtbank Den Haag 27 nov 1984
President rechtbank Dordrecht 21 jun 1991
NU
Dordrecht president
TEVENS
Lid van de Rotary
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Voorzitter medisch tuchtcollege Den Haag
Voorzitter Herman Simon Stichting
Voorzitter Herv. Stichting Flatgebouw Arendsdorp
Lid van de bestuurscommissie van het Postacademisch Onderwijs van de faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
28 mrt 1997


OHOIOELOEN
M.A.B., geboren feb 1966; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio rechtbank Assen 1 okt 1994


OIJEN
J.H.M. van, geboren dec 1956
NLRM 95 96 97 98
Staffunctionaris Hogeschool West-Brabant te Breda
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 24 feb 1996
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


OKMA
D.H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 21 jun 1949


OLDE KALTER
C.J.G., geboren okt 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger hoofd Stafafdeling Constitutionele Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zak.
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 jul 1989
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht, apr 1994


OLDEKAMP
G., geboren jul 1965
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1991


OLDENBEEK
C.J. van, geboren feb 1915
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Utrecht 31 dec 1941
Juridisch ambtenaar parket P.G. Leeuwarden 16 mrt 1942
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 18 feb 1943
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 30 sep 1943
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972


OLDENBORGH
J. van, geboren dec 1900
NLRM 71
Advocaat en procureur te Semarang 1923
Secretaris, respectievelijk ondervoorzitter Ondernemersraad voor Ned. Indië 1939
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 feb 1942 tot 5 sep 1947
Voorzitter Ondernemersraad voor Indonesië 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1945
Rechter Idem 19 mei 1961


OLDENBORGH
J.W.D. van, geboren nov 1934
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Loeff & van de Ploeg
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1988
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam; kantoor Loeff Claeys Verbeke; beëdiging
TEVENS
Advocaat Scheidingsbemiddelaar
Directeur Van Oldenborgh Advocatuur BV
Lid van de redactie Echtscheidingsbulletin
Voorzitter van de Stichting Williamfonds
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
INFO
Tegen hem in september 1989 bij de Raad van Discipline door N.C. Burhoven Jaspers ingediende
klachten zijn door jaar in jaar uit getraineerd, ook door de Dekens van Den Haag, Dordrecht en Rotterdam en zijn december 1998, na negen jaar, nog niet afgehandeld, ja zelfs nog niet naar feiten bekeken ! Er schijnt voor hem een magische bescherming te zijn. Zou dat kunnen zijn door zijn functie van raadsheer in het Hof te Den Haag ? Zie: ROBBERS, F.C.H.M.
Achtergrond van die klachten: van Oldenborgh, advocaat van Mw. Mr. de KROON, M.C.M., ging over het hoofd van de advocaat J.W. Bogaardt van de tegenpartij N.C. Burhoven Jaspers heen, naar de 'baas' van die advocaat, Mr. Vermeulen van het kantoor Maaldrink te Den Haag en via hem werd de advocaat Bogaardt grof onder druk gezet om zijn cliënt die oplossing die 'Mw.' wilde door de strot te wringen.
Ook had Mr. van OLDENBORGH in september 1989 in het half uur voor het begin van een kort geding een privé onderhoud met de rechter die dat kort geding ging voorzitter, Mr. Holtrop Vice-president van de rechtbank te Den Haag


OLDENBURG-HERPERS
A.H.; Mw.
NLRM XX
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Ontslag


OLDENBURG
F.W., geboren apr 1961
NLRM 98
Verdere gegevens niet vermeld


OLDENBURGER
C.J.
NLRM
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1997


OLDENHUIS
F.T., geboren nov 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent aan de Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 14 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 feb 1993
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Groningen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen vakgroep privaatrecht en notarieel recht
TEVENS
Lid adviesraad MER (Management Economie en Recht) van de Hogeschool Groningen
feb 1997


OLGERS
G.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 15 dec 1976
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Van Benthem & Keulen; beëdiging 1975. Lid van de maatschap.
Lid van de VMA = Vereniging van Milieurecht Advocaten


OLGERS
H.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 19 mrt 1947


OLLAND-DOMINICUS
I., geboren okt 1931; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam sociaal gebied 1 sep 1955
Werkzaam kantongerecht Utrecht, II. parttime gerechtssecretaris 1 apr 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 12 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Vice-president rechtbank Zwolle 2 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
NU
Ontslag pensioen


OLLERMANN
H., geboren sep 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 3 mei 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 sep 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 12 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Ouderling Gereformeerde Kerk Den Haag
Secretaris Vriendenkring Mytylschool Den Haag
jul 1997


OLSTHOORN-VAN BERCHUM
J., geboren dec 1966; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1995


OLTHOF
B.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976


OLTHOF
H.W.M., geboren aug 1962
NLRM 96 97 98
Hoofd Stafbureau Openbaar Ministerie te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1995
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1996
NU
Dordrecht Arrondissementsofficier van Justitie
Dordrecht parket Arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


OLTHOF
J.H., geboren dec 1954
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 sep 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 26 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 26 jun 1985
Rechter rechtbank Almelo 25 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 apr 1988
Kantonrechter Almelo 15 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 8 sep 1992
NU
Kanton Almelo kantonrechter
Almelo Rechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur RIAGG Almelo
Voorzitter Klachtencommissie verzorgingstehuis Het Wedervoort te Wierden
Lid Klachtencommissie discriminatie en ongewenste intimiteiten van een aantal samenwerkende Prot.
Chr. Scholengemeenschappen
Lid sponsorcommissie vv Delo te Vriezenveen
Secretaris Stichting De Roggekamp te Almelo (fonds)
Lid werkgroep Oecumenische Raad Wierden


OLTHOF Zie HIJMA-OLTHOF
M.M., geboren sep 1953; Mw.


OLTLAMMERS
J.H., geboren apr 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 7 okt 1982
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


OMEN
A.C., geboren jun 1944
NLRM 91 ?
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 11 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft (parttime) 2 mrt 1990
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990


OMTA
L.W.F.H., geboren dec 1905
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 25 jan 1932 tot 1 okt 1933
Volontair gemeentesecretarie Abcoude
Advocaat en procureur te Amsterdam
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 17 sep 1941
Substituut-griffier idem 20 aug 1943
Rechter Idem 21 jan 1953


ONG
Sien Hien, geboren okt 1947
NLRM 87 88/89 90 91
Raio dec 1975
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 10 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 7 nov 1984


ONNES
O.B., geboren aug 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer Hof Amsterdam 14 mrt 1989
NU
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Medewerker voor Kluwer Rechtswetenschappen B.V.


OOIJEN
H.C. van, geboren mrt 1962; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1996
NU
Amsterdam parket Officier van Justitie arrondissementsparket 97


OOIJEN-PEL
M. van, geboren okt 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Medewerker rechtswinkel Friesland 1972
Docente rechtskennis Zwolle 1971
Waarnemend griffier (ter opleiding) rechtbank Arnhem 3 apr 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 2 jun 1981
Gerechtsauditeur Idem 22 jul 1981
Rechter Idem 26 jul 1981
Raadsheer gerechtshof Arnhem 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen ?
NU
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
28 jan 1998 in Nijmegen


OOMEN
C.P.C.M. (of C.P.Chr.M.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 mei 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 18 feb 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Leiden Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Oud-voorzitter college van bestuur Rijksuniversiteit te Leiden
TEVENS
Voorzitter commissie van advies inzake de toekenning van de Schilthuispenning waterstaats- en waterschapsrecht
Algemeen Voorzitter van de Kon. Vereniging Het Nederlandsche Trekpaard en De Haflinger In verband daarmee plaatsvervangend Lid van de afdeling paardenhouderij en Lid van de werkgroep Paardenfokkerij van het Landbouwschap alsmede Bestuurslid van de stichting VOPP verrichtingsonderzoek Paarden en Pony's
Voorzitter van de Tuchtcommissie van de Stichting Nederlandsche Hippische Sportbond
Lid Bestuur Stichting Valk Vliegangstbestrijding Leidse Universiteit KLM
Lid Bestuur Stichting Handboek Nederlandse Postwaarden
Adviseur voor de Utrechtse School Universiteit Utrecht inzake een verkenning voor rechterlijke opleidingen
Voorzitter bestuur van de Stichting Poldermuseum Nieuwland
Lid van het Veterinair Beroepscollege
Member of the Committee of Patronage of the Leiden Institute of Anglo-American Law
Lid Raad van Toezicht van de Veerstichting
Lid van het comité van aanbeveling van de stichting Teeuw Fonds
Lid van het comité van aanbeveling van het Ronald Mc Donald Huis te Leiden


OOPEN
H.R. VAN
NLRM ?
NU
Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger


OORDT
W.C. van, geboren mei 1921
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1946
Assistent Ned. Economische Hogeschool Rotterdam 1 mei 1948
Werkzaam Provinciale Griffie Drenthe, II. hoofdadministrateur A 15 feb 195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 13 aug 1953
Rechter rechtbank Assen 11 feb 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
Lid Ambtenarengerecht Groningen 12 jul 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Idem Emmen 15 jul 1976


OORSTERHUIS-BEETSMA
F., geboren dec 1946; Mw.
NLRM 91 92 93 94
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 17 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 2 mei 1991


OORT
H., geboren dec 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en Procureur te Schiedam 15 okt 1950
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam 18 feb 1953
Ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam 30 jan 1954
Waarnemend Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 8 feb 1960
Rechter rechtbank Rotterdam 13 dec 1961
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 10 mei 1968
Raadsheer Hof Leeuwarden 26 sep 1972
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 18 mrt 1988


OOSSCHOT
M.Q.M., geboren aug 1958
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VROM, Directie Afvalstoffen, Instrumentarium Specifieke Afvalstoffen, Planning en
Beheer, hoofd
Wetgevingsjurist bij de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post HOTP van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat
TEVENS
Vice-voorzitter kerkbestuur van de Sint Agnesparochie te Den Haag
Lid Bestuur Hardrijder Den Haag Westland tevens Voorzitter van de jeugdschaatssectie van de
Vereniging X
apr 1997


OOSTDIJK
E.J., geboren jul 1953
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 18 dec 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 17 jun 1991
Rechter rechtbank Groningen 10 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 1 sep 1996
NU
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter
TEVENS
Secretaris Soroptemistenclub Groningen Oost
Voorzitter kerkenraad SOW gemeente Eelde Paterswolde
05 feb 1997


OOSTDIJK
T.J.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 26 mrt 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 jan 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 2 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 14 apr 1988
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur; wel kantoor ??
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Mijnsch de voorziening Willem-Sophia
aug 1997


OOSTEN
A.A.M. van, geboren apr 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 18 feb 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 mei 1981
Rechter rechtbank Zutphen 13 dec 1982
Vice-president rechtbank Zutphen 20 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10 okt 1994
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
19 aug 1997 Geen opgave van bijbanen in Zutphen
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


OOSTEN-VAN SMAALEN
C.E. van, geboren apr 1951; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jul 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 7 sep 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 dec 1991
Rechter rechtbank Haarlem 27 sep 1994
NU
Haarlem rechter


OOSTEN Zie JANZEN-van OOSTEN
J.D.C.J. van, geboren aug 1925; Mw.


OOSTEN
M.S. van, geboren okt 1909
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 5 jul 1933
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 19 apr 1939
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 17 mrt 1942
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Rotterdam 1 25 mei 1949 tot 1 mrt 1957
Advocaat-generaal Hof Arnhem 25 okt 1954
Raadsheer Idem 30 jan 1957
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 4 nov 1957


OOSTEN
R.J. van, geboren jul 1949
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
NU
Den Haag Hof raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1991
TEVENS
Bestuurder Stichting Zeggenschap Certificaathouders


OOSTENBRINK
J.J.; prof.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


OOSTENBRINK
W.R., geboren aug 1967; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1995
TEVENS
Geen opgaven van bijbanen in Den Haag


OOSTENDORP
M.C., geboren okt 1961; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 14 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 nov 1996
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
27 jun 1997


OOSTERBAAN
A., geboren dec 1914
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 14 okt 1947
Idem kantongerecht Utrecht 1 apr 1952
Substituut-griffier Idem 8 dec 1952
Idem rechtbank Amsterdam 10 jul 1956
Rechter Idem 20 sep 1963


OOSTERBROEK
W.C., geboren feb 1962; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 aug 1994
Rechter rechtbank Alkmaar 9 aug 1995
NU
Alkmaar rechter


OOSTERHOF
G., geboren nov 1945
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 18 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 mei 1992
Raadsheer Hof Den Haag 4 sep 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen


OOSTERHOF
J., geboren feb 1946; ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
bedrijfsleven 1968
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Maastricht 14 dec 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 24 feb 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 7 jun 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 7 mrt 1991
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Almelo 18 apr 1995


OOSTERHOF
P.F., geb mrt 1909
NLRM 71
Secretaris Havenraad van Dantzig 1935-1939
Assistent-secretaris Staatscommissie Zuiderzeesteunw. Amsterdam 1 jun 1940
Afdelingschef Gewestelijke Centrale Dienst Arbeidsbureau Leiden mei 1941
Toegevoegd Inspecteur b.d. Prijsbeheersing jun 1942
Tuchtrechter van de Prijzen Assen 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 1 nov 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 okt 1951
Rechter Idem 6 sep 1952


OOSTERHOF
R.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 16 feb 1956


OOSTERHOFF
W.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 dec 1945


OOSTERHOUT
J.E., geboren apr 1931; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1 apr 1955
Raio rechtbank te Den Haag 1 jul 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 nov 1960
Substituut-griffier Idem 26 sep 1962
Rechter Idem 29 sep 1967
Kantonrechter Delft 3 jul 1978
Rechter rechtbank Den Haag 29 sep 1967
Kantonrechter Delft 3 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 aug 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 nov 1979


OOSTERHUIS-BEETSMA
F., geboren dec 1946; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 17 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 2 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1994
NU
Haarlem parket


OOSTERHUIS
G.J., geboren nov 1919
NLRM 87 88/89
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 apr 1983


OOSTERHUIS
H.F., geboren jan 1914
NLRM 71 80
Jurist afwikkelingsbureau Departement van Oorlog 1940
Jurist Departement van Sociale Zaken sep 194
Hoofd juridische afdeling bedrijfsbureau Metaalverwerkende industrieën dec 194
Directiesecretaris naamloze vennootschap te Utrecht jul 1945
Advocaat en procureur Den Haag aug 1946
Werkzaam secretaris Parlementaire Enquêtecommissie sep 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 mrt 1956
Kantonrechter Meppel en Steenwijk 30 nov 1957
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1962
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Kantonrechter Utrecht 1 apr 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 jun 1969


OOSTERHUIS
K.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 22 jan 1965


OOSTERHUIS-SMITS
M.C., geboren jan 1941; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 feb 1993
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Kortman Advocaten; beëdiging 1972


OOSTERMAN-MEULENBELD Zie MEULENBELD-OOSTERMAN
A.C., geboren jul 1947; Mw. dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 dec 1991
Rechter rechtbank Maastricht 2 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 11 apr 1997
NU
Maastricht rechter
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Landelijke beroepscommissie klachtrecht voor instellingen van algemeen maatschappelijk
werk
aug 1997


OOSTERVELD
A., geboren sep 1956
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 7 nov 1994
Rechter rechtbank Zwolle 1 okt 1996
NU
Zwolle rechter
TEVENS
Lid Bestuur bejaardenoord De Haverathe te Zwolle
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de gemeente Zwolle
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie van de regio IJsselvecht


OOSTERWEGEL
E.J., geboren aug 1967; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1992
NU
Den Bosch
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Derks, Star Busmann Hanotiau; beëdiging 1996


OOSTERWERFF
J.F.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 6 mrt 1968


OOSTVEEN Zie SOETEMAN-OOSTVEEN
C.G., geboren nov 1947; Mw.


OOSTVEEN
G.J. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 26 jan 1953


OOSTVEEN
J.J. van, geboren aug 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Gemeente Universiteit Amsterdam 1 nov 1962
Raio rechtbank Arnhem 19 jul 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 19 nov 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 11 sep 1967
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Bennekom 16 sep 1985
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 7 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 nov 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 28 dec 1973
Rechter rechtbank Zutphen 3 mei 1974
Vice-president rechtbank Assen 21 apr 1979
Vice-president rechtbank Zutphen 11 dec 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 27 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 27 apr 1983
President rechtbank Zutphen 7 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Ontslag als President rechtbank Zutphen 1 jan 1999
Doet kennelijk toch nog wat zaken
NU
Zutphen President
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid David Evekink Stichting te Zutphen
Lid Selectiecommissie Raio's (samen met Drewes)


OOSTVEEN
M.J., geboren apr 1957; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leeuwarden
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 15 okt 1991
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 3 jan 1994


OOSTVOGEL Zie TABINGH SUERMONDT-OOSTVOGEL Zie na 1993 de VREEZE-OOSTVOGEL M.A.J., geboren mrt 1945; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Arbeidscontractant Haarlem
Gerechtssecretaris 2e klasse kantongerecht Den Bosch 1 jan 1975
Arbeidscontractant kantongerecht Haarlem 1 jan 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 18 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 jan 1978
Rechter rechtbank Haarlem 10 mrt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 14 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem, Zaandam 22 dec 1982
Kantonrechter Haarlem 10 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 4 sep 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 26 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 6 apr 1990
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Stichting Donateurs K(oninklijke) C(oncertgebouw) O(rkest)
Voorzitter Commissie van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVvRA)
Voorzitter van Stichting Openlucht Theater Bloemendaal, Voorzitter van Stichting Muzenforum (van deze Stichting zijn de besturen gelijk)
Lid diagnosewerkgroep Congenitale Myopathiën van de V(ereniging) S(pierziekten) N(ederland)
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuw Unicum te Zandvoort (Woon- en Voorzieningencentrum voor gehandicapten)


OP DEN CAMP
H.W.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963


OPHOF
H.P.J., geboren jul 1939; prof. drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 mrt 1993
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1994
TEVENS
Commissaris van Kon. Boom Pers Bestuur BV. te Meppel
Commissaris van Maars Holding BV. te Harderwijk
Commissaris van Herbel Beleggingen NV. te Rotterdam
Commissaris van Movir u.a. ?? te Nieuwe te Nieuwegein
Commissaris van O.B.O.G. BV. te Zwijndrecht
Commissaris van Robein Bank N.V. te Den Haag
Redactie Lid TVVS
Redactie Lid van Sanering en Herstructurering van Ondernemingen (Kluwer)
Bestuurslid Stichting Mandeville te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Philharmonisch Fonds te Rotterdam
Bestuurslid Administratiekantoor Wave International te Rotterdam
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam
Stichting BVG/Detam Holding (Voorzitter)
Deeltijd-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Hogeschool van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Kunst- en Cultuurfestival Arboretum Trompenburg
Lid Comité van Aanbeveling van het Ondernemings Rechtelijk Dispuut van de Erasmus Universiteit R'dam


OPIJNEN
B. van, geboren sep 1953
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 24 mei 1994
NU
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Schiedam; kantoor Baars & Van Opijnen; beëdiging 1979
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Lumeystraat 24 te Rotterdam


OPPE
H., geboren dec 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1985
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
NU
Amsterdam parket


OPPEDIJK van VEEN
W.M.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 jun 1965


OPPEN
H.R. van, geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20 dec 1968
Kantonrechter Heerlen 5 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 5 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 1 jan 1997
NU
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger


OPSTAL
J.P. van, geboren sep 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven Schiedam 1953
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 22 nov 1976
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 17 jan 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 4 dec 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 21 jan 1981
NU
Maastricht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


OPSTAL
P.J. van
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1978


OPSTALL
H.E. van, geboren nov 1912
NLRM 71 80
Juridisch ambtenaar Registratie bureau uitvoeringen L.E.W. 1933
Juridisch adviseur Nederlandse Turfcentrale Assen 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 18 jun 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 28 mei 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 17 feb 1950 - 7 nov 1969
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 sep 1959


OPSTALL
S.N. van; prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 apr 1959


ORANJE
C.J., geboren jun 1929
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 jul 1993
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger


ORIE
A.M.M., geboren nov 1947
NLRM 95 96 97 98
Advocaat te Den Haag Den Haag Wladimiroff & Spong '80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 6 okt 1994
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 4 feb 1997
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag, Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Is Deken geweest.
Lid van het Hof van Discipline


OROBIO DE CASTRO
R., geboren mei 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 14 dec 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 14 apr 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jul 1970
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 14 apr 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 23 mrt 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 apr 1975
Rechter rechtbank Amsterdam 5 apr 1976
Vice-president rechtbank Amsterdam 7 dec 1981
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam coördinerend Vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter Raad van Discipline


ORTIJE
M.L.J.P.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 3 sep 1980
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Kerkrade; kantoor M.L.J.P. l'Ortye; beëdiging 1948
TEVENS
NB. Rechter in eigen kantongerecht


OS
H.J. den, geboren mei 1935
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 27 okt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 nov 981
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 15 jun 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 22 apr 1986
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 1 dec 1991
NU
Den Haag Hof Advocaat-Generaal


OS-BRAND
M.G.L., geboren okt 1950; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 apr 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 26 apr 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1987
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1990
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


OS
P.J.N. van, geboren dec 1937
NLRM 93 94 95 96 97 98
examenjaar 1960 datum van benoeming 28-10-1970
Notaris in Amsterdam woonplaats Amstelveen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 29 okt 1992
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


OS-LANG
R. van, geboren jul 1938; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 6 nov 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 6 mrt 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1970
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 4 apr 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 16 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 1 sep 1978
Vice-president rechtbank Amsterdam 18 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
NU
Amsterdam Vice-president Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


OS VAN DEN ABEELEN
T.J.P. van, geboren mrt 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch stafmedewerker, College voor ziekenh. Voorzitter te De Bilt 1 feb 1974
Arbeidscontractant Raad van Beroep Amsterdam 1 sep 1977
Gerechtssecretaris Idem 1 jan 1978 1 jun 1980
Raio rechtbank Groningen 1 jan 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 mei 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 2 sep 1981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20 dec 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 2 apr 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Ambtenarengerecht Groningen 22 sep 1986
Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 22 sep 1986
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 28 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 nov 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Vice-president rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
NU
Amsterdam coördinerend Vice-president
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


OSCH
M.F.J.N. van, geboren sep 1956 (of N.F.J.N.)
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 22 nov 1994
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen; kantoor Van den Wildenberg & Van Halder; beëdiging 1983
TEVENS
Lid college van afgevaardigden Ned. Orde van Advocaten
19 aug 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten


OSCH-LEYSMA
S.W. van, geboren jun 1956; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 1 sep 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 15 sep 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


OSINGA
A.J.V., geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Eindhoven
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 16 dec 1964
Kantonrechter Rotterdam 27 mrt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 4 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 30 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 dec 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Gedefungeerd 70 jaar
TEVENS
Directeur van zijn pensioen BV. Advocatenkantoor Osinga Eindhoven BV
Pensioen


OSINGA
J.E.R., geboren aug 1972
NLRM 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1998


OSKAM
P., geboren jan 1960
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1994
NU
Rotterdam parket


OSTA
T.P.M., geboren dec 1924
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 7 okt 1985


OTTE
M., geboren mrt 1961; dr.
NLRM 95 96 97 98
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 dec 1994
Rechter rechtbank Assen 25 jan 1996
NU
Assen rechter
TEVENS
Geen bijbanen
20 apr 1996


OTTEN
A.C., geboren jun 1944
NLRM 88/89 90 87 92 93 94 95 96 97 98
Parttime docent (avonduren) HEAO te Arnhem keuzevak ondernemingsrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 11 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 2 mrt 1930
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 11 dec 1992
NU
Arnhem Rechter
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
01 jan 1998, 16 feb 1998


OTTER
J., geboren mei 1953
NLRM 92
Advocaat en Procureur Leeuwarden
Gerechtsauditeur College van Beroep studiefinanciering 1 jan 1992
NU
Leeuwarden
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle; kantoor Stein Advocaten Zwolle; beëdiging 1994


OTTER
R.A., geboren apr 1955; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 15 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 aug 1996
NU
Haarlem parket


OTTERDIJK
B.L.M. van, geboren apr 1949
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 16 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 16 jan 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 26 aug 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 mrt 1992
Kantonrechter Enschede 12 mrt 1992
NU
Enschede kantonrechter
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Enschedese Hockeyvereniging EHV
aug 1997


OTTERLOO
W.H. van, geboren apr 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1985
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Warners van Otterloo Sandberg; beëdiging 1970


OTTERSPOOR-KOUSEMAKER
M.G.W., geboren 19-01-1931; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven te Rotterdam 1954
Advocaat en procureur Alkmaar 1955
Docente hoger beroepsonderwijs Utrecht 1955
Kandidaat-notaris Zeist 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 4 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 jan 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 28 mei 1969
Rechter rechtbank Alkmaar 18 okt 1973
Vice-president rechtbank Alkmaar 3 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 jun 1988
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-president Ontslag 010697
TEVENS
Woonplaats Alkmaar, examenjaar 1961
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916


OTTEVANGERS
S.U., geboren mrt 1940; drs.
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 jan 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Mars & Oostenbroek; beëdiging 1983
TEVENS
Octrooigemachtigde te Den Haag tevens Voorzitter van de maatschap Verenigde Octrooibureau's.
TEVENS
Voorzitter contactgroep Vrije Octrooigemachtigden te Den Haag
Secretaris Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden te Rijswijk
Lid van de Counsel van het European Patent Institute te München
Voorzitter van de Disciplinary Committee van het European Patent Institute te München
Penningmeester van de VVD afdeling Voorschoten
Voorzitter Bonds Documentatie Centrum van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen te
Utrecht
Beheerder Fonds Informatie Bureau van de Ned. Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht
Voorzitter van de landelijke vereniging Studiegroep Velrandbijzonderheden ??


OTTING-NOORDHOEK
I., geboren jul 1954; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervanger Hoofd Onderafdeling Rechtspraak Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van
Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jul 1988


OTTOLANDER
F.W.J. den, geboren dec 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam assistent Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam 1 jan 1969
Wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit te Amsterdam 1 apr 1970
Werkzaam Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, hoofd rechtspositiebeleid 1 apr 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 2 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jan 1980
Rechter rechtbank Alkmaar 27 okt 1982
Raadsheer Hof Amsterdam 7 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 7 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie te Alkmaar
Lid College van Beroep CAO Energie en Nutsbedrijven te Arnhem
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Ridderkerk
Lid Commissie van Beroep Waterloopkundig Laboratorium te Delft
Lid Geschillencommissie Reclassering te Leiderdorp
Lid Commissie van Beroep Vrije Universiteit te A'dam
Vice-voorzitter Stichting International Taekwondo te R'dam
Vice-voorzitter Federatie voor Oosterse Gevechtskunsten te Den Haag
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam


OUD Zie HOEVEN-OUD
J.M.C. van der, geboren okt 1960; Mw.


OUDE AARNINKHOF
H.W.H., geboren jun 1970; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1996
NU
Zutphen RAIO
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


OUDELAAR
H., geboren mei 1948
NLRM 93 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


OUDEN
R. den, geboren nov 1966
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1996


OUDENALLER
R.G.P., geboren sep 1952
NLRM 93
Chef-jurist bij de Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Veldhoven Advocaten; beëdiging 1996


OUDENIJEWEME Zie LOOTSMA-OUDENIJEWEME
J.G.W., geboren jun 1963; Mw.


OUDERAA
E.A.G. van der, geboren aug 1955
NLRM 97 98
Raadsheer Hof Amsterdam 5 dec 1996
NU
Amsterdam Hof raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Inspecteur van 's Rijksbelastingen


OUDKERK
S., geboren dec 1922
NLRM 71 80 87
Werkzaam advocatenkantoor Amsterdam 1949
Werkzaam Rijks Universiteit te Utrecht, II. wetenschappelijk hoofdambtenaar mrt 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 apr 1955
Rechter rechtbank Groningen 28 mei 1960
Idem rechtbank Rotterdam 27 feb 1968
Vice-president Idem 6 jun 1969


OUT
N.J., geboren mrt 1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Leraar M.O. Geschiedenis 1 apr 1958
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 aug 1961
Secretarie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag sep 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Haarlem 1 apr 1965
Griffier kantongerecht Leiden 8 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 12 jul 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 10 feb 1967
Rechter rechtbank Roermond 27 feb 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 15 feb 1971
Kantonrechter Alkmaar 17 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 16 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 13 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jun 1993
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger


OUTMAN
P.K., geboren jul 1946; Mw.
NLRM 88/89
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1985
Plaatsvervangend Voorzitter idem 26 nov 1985
Ondervoorzitter Raad van Beroep Utrecht 2 feb 1988


OVEN
A. van; prof.
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 1959


OVEN
G.J.W. van, geboren jun 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Part-time assistent P.P.R.-fractie gemeenteraad Amsterdam sep 1974
Raio rechtbank Amsterdam 1 mei 1976
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1990
Fiscaal bij de Permanente Krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de Zeemacht 26 jul 1990
Advocaat-generaal Ned. Antillen 1 aug 1990
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Amsterdam 17 mei 1994
NU
Amsterdam parket


OVEN
K.G.W. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1976
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Scheer & Sanders; beëdiging 1969
TEVENS
Bestuurder Stichting Derdengelden Mr KGW van Oven Advocaat Den Haag
Lid Bestuur Stichting WG van der Boor's Ondersteuningsfonds te Den Haag
Commissaris van Graphe Inquiries Ned. BV. te Zwijndrecht
Bestuurder van de Stichting Moya Stova Morena Stichting gevestigd Den Haag
apr 1997


OVERBEEK
J.H. van, geboren jan 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht jun 1951
Griffier Hoog Militair Gerechtshof 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 nov 1972
Rechter rechtbank Den Haag 16 aug 1977
Raad Hoog Militair Gerechtshof 11 jan 1978


OVERBEEK
W.H., geb, apr 1913
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 30 dec 1939
Substituut-officier van Justitie rechtbank Assen 3 apr 1944
Voorzitter kamer tribunaal Assen 26 sep 1945 tot 14 apr 1947
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 22 feb 1947
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 25 okt 1954
Officier van Justitie rechtbank Utrecht 16 jun 1955
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1957


OVERBERG
L.M., geboren mrt 1918
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 14 okt 1947
Substituut-griffier Idem 6 okt 1951
Lid Hof van Justitie Suriname 20 jun 1958
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 3 sep 1963
Rechter-plaatsvervanger Idem 22 okt 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 23 nov 1964
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 20 dec 1967
Rechter rechtbank Den Bosch 26 mrt 197
Vice-president Idem 11 feb 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 feb 1983


OVERBOSCH
H.W., geboren dec 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 feb 1972
Secretaris arrondissementsparket Arnhem 1 feb 1974
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1976
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 feb 1976
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 11 sep 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 23 nov 1984
Fungerend hoofd Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 apr 1994
Hoofd Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 apr 1995
NU
Maastricht parket
TEVENS
Lid platform politieke informatie voorziening
Lid Bestuur Impact
Lid Bestuur IT-Organisatie in oprichting
Lid platform justitiële informatievoorziening
Lid overleggroep OM-Volksgezondheid
Lid landelijke executie-overleg
Lid begeleidingscommissie politieschool in Heerlen
Plaatsvervangend Bestuurslid Ien Dales Stichting
Lid Lions-Club Arentheem Arnhem
02 feb 1998


OVERBOSCH
R.A., geboren mei 1964
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 16 sep 1997
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


OVERDIEP
G., geboren mrt 1919
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Assen 13 jul 1943
Substituut-griffier rechtbank Groningen 31 dec 1946
Rechter-plaatsvervanger Idem 20 jul 1955
Rechter Idem 14 jan 1956
Vice-president Idem 20 nov 1967
President Idem 10 jul 1975


OVEREEM
R., geboren jul 1944
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Ekelmans & Meijer; beëdiging 1990
TEVENS
Medewerker Advocatenblad
Medewerker Verzekeringsrechtelijke Berichten
apr 1997


OVERES-HULST
M.M., geboren jul 1947; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 27 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 27 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 27 jun 1986
Kantonrechter Groningen 10 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 24 apr 1995
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger/kantonrechter
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
In Groningen vermeld onder M.M. Hulst:
Lid Commissie van Beroep KNSB
Lid Raad van Toezicht Martini-ziekenhuis
Lid Commissie van Beroep van het eindexamen Willem Lodewijk Gymnasium
Lid Bestuur Stichting Helpman
18 feb 1997


OVERMARS-WATERREUS
M.C.E., geboren okt 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 29 aug 1986
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 11 sep 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 14 nov 1988


OVERMARS Zie LEVELT-OVERMARS
W.M., geboren sep 1934; Mw.


OVERTOOM Zie de JONG-OVERTOOM
M.A.E., geboren sep 1947; Mw.


OVERVELDT
A.J.M. van, geboren mrt 1920
NLRM 71
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem en Breda 26 jul 1945 tot 30 sep 1945
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 30 okt 1947
Idem Breda 14 feb 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 5 aug 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 12 sep 1961
Procureur-generaal, Idem 28 okt 1965


OVERWATER
S., geboren dec 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en procureur Breda 8 aug 1950
Secretaris -penningmeester Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard 1 sep 1954
Kantonrechter plaatsvervanger Gorinchem 10 feb 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 mei 1968
Secretaris -rechtmeester Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard 1 jan 1973
Raadsheer Hof Den Bosch 24 jun 1975
Vice-president Hof Den Bosch 12 okt 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989


OYEN Zie KOOPMAN-OYEN
P.M.C., geboren mrt 1951; Mw.


OZINGA
J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 feb 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 2 dec 1987
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Schorer & Stox; beëdiging 1968
TEVENS
Lid van de Rotary