Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Het waaróm van het antecedentenregister
drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch register 2002
letter A


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Op deze pagina kunt u op 'n woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

Het waarom van dit project:

Deze gegevens zijn verzameld uit diverse bronnen, waaronder de bijbanenregisters van de gerechten in Nederland. De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand.

Wij kunnen geenszins instaan voor de perfecte exactheid van alle gegevens. Iedereen wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of gedateerde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per fax 070 5118922 of per email naar nburjas@planet.nl of nc.burhovenjaspers@hccnet.nl Alle betrouwbare informatie is welkom. Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld.


AA
B.G.L. van der, geboren jul 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mei 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 jul 1991
NU
Amsterdam rechter
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Begeleider Stichting Wetswinkel Universiteit van Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
Lid adviescommissie Stichting Reinwater
Voorzitter van een der Reisgeschillencommissies


AAFTINK
H.A.M., geboren jun 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijksuniversiteit Utrecht 1969
Wetenschappelijk medewerker/Hoofdmedewerker R.U. te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 jan 1978
Rechter rechtbank Utrecht 4 juni 1980
Raadsheer hof Amsterdam 10 feb 1984
Vice-president hof Amsterdam 17 juni 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage 1 feb 1996
NU
Amsterdam Hof Vice-president
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Hoge Raad raadsheer 1 feb 1996
TEVENS
Wetenschappelijk medewerker/hoofdredacteur Rijksuniversiteit Utrecht
Vice-voorzitter van de Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven van de Nederlandse Vereniging
voor Makelaars N.V.M.
Medewerker van de Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA),
Accountants en Administratieconsulenten Amsterdam


AALDERS
C.A.V., geboren feb 1924
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1982


AALDERS
G.Ch.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 6 jun 1942
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 mei 1968


AALDERS
J.F., geboren jul 1969; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1996


AANTJES
K., geboren 12 mei 1957 (Klaas); gehuwd
NLRM 94 95 96 97 98
Nederlands recht Rijksuniversiteit Utrecht (1982).
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 aug 1993
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat/procureur te Rijswijk, arrondissement Den Haag; kantoor Aantjes & Schakel; beëdiging 1983. Postbus 1213, 2280 CE Rijswijk, Tel. 070-3906260 Fax 070-3989688
TEVENS
Lid van de Rotary club.
President kerkvoogd Hervormde Gemeente te Rijswijk sedert 9 juni 1983, onbezoldigd
Arbiter in het scheidsgerecht KIWA te Rijswijk sedert 20 juni 1996, bezoldigd
aug 1997


AARDEMA
E., geboren apr 1938, (18-04-1938, Evert); prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam 's-Rijksbelastingen, II. hoofdinspecteur-titulair te Groningen 1962
Raadsheer Hof Leeuwarden 24 jun 1975
Vice-president Hof Leeuwarden 31 aug 1984
Coördinerend vice-president Hof Leeuwarden 8 jul 1994
NU
Leeuwarden Hof coördinerend Vice-president
Buitengewoon hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam; belastingrecht, het onderdeel winst
OPLEIDING
Gymnasium B (1955); Rijksbelasting Academie (1960);
Fiscaal Recht Rijksuniversiteit Limburg (1968).
TEVENS
Gehuwd met Fenny Ellen Aardema.
Publicaties: 'De directeur groot aandeelhouder' (1993); 'Economisch eigendom' (1981);
'Waardering incourante aandelen voor de belastingheffing'
HOOFDFUNCTIE
Rijksbelastingen Groningen


AARDEMA
F.M.D., geboren mrt 1956; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Coördinator bij de Dienst Sociale Zaken van de Gemeente Amersfoort
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 mei 1994
NU
Utrecht Centrale Raad van Beroep, gerechtsauditeur
Coördinator bij de Dienst Sociale Zaken Gemeente Amersfoort


AARDENNE
M.A.V. van, geboren jan 1959
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 25 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 25 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 25 nov 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 25 nov 1997
NU
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht, arrondissement Dordrecht, kantoor Van der Steenhoven Kolle & Gilhuis; beëdiging 1987. Postbus 907, 3300 AX Dordrecht, Tel. 078-6311220 Fax 078-6131752
TEVENS
Regent/Voorzitter van de Stichting De Lenghenhof te Dordrecht
Bestuurder van de Stichting Reünisten Johan de Wit Gymnasium te Dordrecht
Voorzitter commissie Biesbosch College
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Hervormde Stichting Crabbehof van de Vereniging
Dordrechts Dierentehuis
Lid College van afgevaardigden van de Orde van Advocaten van het arrondissement Dordrecht
7/97


AARTS
C.M., geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 dec 1985
Rechter rechtbank Den Bosch 24 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-president rechtbank Den Bosch 11 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Raadsheer Hof Den Bosch 1 nov 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 nov 1995
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer; hoofdfunctie
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Mr. W. Pompekliniek te Nijmegen
Lid Raad van Toezicht Verslavingszorg Oost Brabant te Sint Oedenrode
Voorzitter Beklagcommissie Seksuele Intimidatie van de Kath. Universiteit Nijmegen
Lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken
Voorzitter Kunststichting Sint-Oedenrode
Lid Commissie BB Raad voor Rechtsbijstand ressort Den Bosch
Lid Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Psychiatrische Zorg te Rosmalen
11 mrt 19
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


GEAARDS
D., geboren mrt 1966; Mw.
NLRM 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Ned.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 jan 1996
NU
Den Haag ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden
Hoge Raad gerechtsauditeur


GEAARDS
W.A.A., geboren jul 1920
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam ambtenaar bij de Sociale Dienst van onderscheidene gemeenten, II. Directie Gemeente
Sociale Dienst Leeuwarden 1935
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 5 jul 1974
Ondervoorzitter Raad van Beroep Groningen 19 okt 1975


ABAS-KRIJNEN
C.P.B.M., geboren sep 1946; Mw.
NLRM 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1970 Arbeidscontractant Hof Amsterdam 1 feb 1979
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 11 okt 1979


ABAS
P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 nov 1978
HOOFDFUNCTIE
prof. A'dam, privaatrecht


ABBEMA
A., geboren mrt 1926; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Werkzaam raad voor de kinderbescherming Utrecht, II. Unithoofd 1956
Arbeidscontractant rechtbank Utrecht 1 jul 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 3 mrt 1979
Rechter rechtbank Utrecht 23 dec 1980
Vice-president rechtbank Utrecht 25 apr 1990


ABBINK
H., geboren nov 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 3 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 aug 1988
Rechter rechtbank Haarlem 22 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 okt 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter van de Onafhankelijke Baptistengemeente te A'dam
Voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijsvoor Bennebroek en omstreken te Bennebroek
Vice-voorzitter van de Vereniging "Tot Heil des Volks" te A'dam
Lid klachten-beroepscommissie van de Federatie Evangelische Opvangcentra


ABELN
R.J.G, geboren feb 1947
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jan 1992
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Amsterdam Abeln c.s.
TEVENS
Geen bijbanen


ABEN
D.J.C., geboren feb 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1988
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1994
NU
Amsterdam parket


ABENDANON
O.W., geboren sep 1913
NLRM 71
Werkzaam Rijksbureau voor metalen 1941
Griffier Hof van Justitie Suriname 1949
Lid-plaatsvervanger Idem 1954
Lid Hof van Justitie Suriname 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1968
President arrondissementskrijgsraad Suriname 6 aug 1968


ABMA
H.P., geboren mrt 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 13 jan 1988
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Purmerend; kantoor Abma Van Eeuwijk; beëdiging 1973
Postbus 575, 1440 AN Purmerend, Tel. 0299-433333 Fax 0299-479404


ABSPOEL
J.J., geboren apr 1917
NLRM 71 80 87
Adjunct-secretaris tribunaal Arnhem 2 jan 1946 tot 12 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 16 nov 1946
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 31 dec 1956
Officier van justitie arrondissement Rotterdam 20 jul 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Rotterdam 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Den Haag 22 aug 1973
Waarnemend officier van justitie arrondissement Amsterdam (volledige dagtaak) 9 aug 1972
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Alkmaar 16 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 31 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 mrt 1982


ACHT
R.J.J. van, geboren mrt 1958
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Algemeen coördinator bij het centrum voor Milieurecht van de Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jul 1991
Rechter rechtbank Arnhem 15 jan 1996
TEVENS
Auteur Lid redactie milieuvoorschriften losbladige uitgeversvereniging bij Delwel Den haag
Auteur (Lid redactie oud per 2/98) praktijkboek onroerend goed losbladige uitgeverij Kluwer
Auteur contracten met de overheid losbladige uitgeverij Kluwer
16 feb 1998


ACHTERBERGH
H.P.A., geboren feb 1911
NLRM 71 80
Kandidaat-notaris Nijmegen
Secretaris Rechtsherstel en Beheer Nijmegen 1 nov 1944
Juridisch adviseur Militair Gezag te Nijmegen 1 feb 1945
Voorzitter kamer tribunaal Zutphen 16 nov 1945 tot 2 mei 1947
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 20 mrt 1947
Rechter rechtbank Rotterdam 20 jun 1950
Raadsheer Hof Den Bosch 27 mei 1957
Vice-president Den Bosch 29 mei 1972


ACKER
C.M.J. van den, geboren jul 1963; Mw. drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 apr 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Paulussen c.s.; beëdiging 1996
Postbus 131, 6200 AC Maastricht, Tel. 043-3216640 Fax 043-3254301
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Maastricht 29 aug 1997


ADANG
E.J.C., geboren dec 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 aug 1991
Rechter rechtbank Den Bosch 9 okt 1992
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


ADDENS
H., geboren jul 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ambtenaar provinciale griffie Groningen jan 1957
Secretaris College van Curatoren Rijks Universiteit Groningen nov 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 20 nov 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt 1969 Ontslag 1 aug 1997
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 19 jul 1974
Procureur-generaal Hof Leeuwarden 28 jul 1981
N.B.: de laatste twee functies niet meer vermeld in 1995 en 96
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger Ontslag 01 aug 1997
Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd ten laste van ABP en SVB
Lid Klachtencommissie landelijke politiediensten
Lid Commissie van Beroep LSOP
Lid Raad voor advies/commissaris van de Vereniging Pro Senectute
Lid Bestuur Dr. H. Popta Gasthuis
Lid Bestuur Old Burger Weeshuis
Lid Bestuur Charlotte en Johannastichting
Lid Bestuur Stichting Dekemastate
Lid ledenraad Vereniging AEGON tot afloop algemene vergadering op 15 mei 1997
30 jan 1997
KB 10 jan 1997 Ontslag


ADELMEIJER
A.M., geboren jan 1935; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 apr 1980
Rechter rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 1 nov 1985
Vice-president rechtbank Maastricht 20 aug 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Maastricht 16 nov 1994
NU
Maastricht coördinerend Vice-president
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Heerlen
Lid Bestuur Stichting Jan Baptiste te Maastricht
Lid PAO adviescommissie
Voorzitter stuurgroep fusieberaad Stichting Anna Welzijnszorg Jan Baptist
Alle functies niet gehonoreerd
26 aug 1997


ADELMEIJER
J.L.H.M., geboren aug 1936
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Heerlen 27 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 17 mrt 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mrt 1987
NU
Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Heerlen bij J.L.H.M. Adelmeier; beëdiging 1962
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Het Anker
Buitengewoon Lid Raad van Discipline
Holding NV. Maastricht
Buitengewoon Lid Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Lid Bestuur Stichting Culturele Informatie Maastricht
Voorzitter Klachtencommissie Academisch Ziekenhuis Maastricht
Voorzitter Klachtencommissie Sint Almate te Heel
Lid Bestuur Stichting Watersport Stevensweert


ADRIAANSENS
C.A., geboren 22-10-1947; prof
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gymnasium (1967), Nederlands Recht (1973)
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 4 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 jul 1985
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Loeff Claeys Verbeke; beëdiging 1989.
Postbus 75088, 1070 AB Amsterdam, Tel. 020-5741200 Fax 020-6718775
NU
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger 30 jul 1985
LOOPBAAN
Wetenschappelijk medewerker Bouwrecht TUD (1973-1982),
Buitengewoon hoogleraar Bouw- en Woningrecht TUD (1982-1986),
Buitengewoon hoogleraar Privaatrecht RUL (1984-1986), Hoogleraar
Privaatrecht RUL (1986-1990), advocaat Loeff Claeys Verbeke (1990)
Bijzonder hoogleraar Onroerend Goed recht RUL (1990).
TEVENS
Voorzitter Vereniging voor Bouwrecht Den Haag ( Bestuurslid vanaf 1986)
Lid bestuur Instituut Technische Bestuurskunde OTB Delft
Publicaties Volkshuisvestingsrecht (1978);
'Stagnatie en Continuïteit in de bouw (1982)
De begrippen inkomen en woonlasten in de regelgeving (1983)
Subsidiering van de Volkshuisvesting (1984),
Juridische aspecten van zelfwerkzaamheid in huurwoningen,
Working-paper ten behoeve van vrije beleidsruimteonderzoek
DHZ/TD Delft (1985), Eigen schuld van de architect (afscheidscollege Delft 1986),
Volkshuisvestingrecht, een studie naar de juridische grondslagen van de overheidsinterventie
( dissertatie 1990)
Onderzoeksrapporten voor gemeenten WPR en VROM, bijdragen aan congressen, seminars en
studiedagen, artikelen in tijdschriften


ADRIAANSENS
M.A.M.; Mw. drs
NLRM
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 dec 1985
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat; Wijn & Stael kantoor te Utrecht; beëdiging 1969
Maliesingel 20, 3581 BE Utrecht, PB 354 3500 AJ, tel 030-2333244, fax 2341644
Advocaat te Arnhem; kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter
Advocaat te Rotterdam; kantoor Van Anken Knuppe Damstra; beëdiging 1991
Postbus 25021, 3001 HA Rotterdam, Tel. 010-2249224 Fax 010-4143644, akd.rotterdampi.net
TEVENS
Raad van Discipline


AERDE
J.A.O.M. van, geboren aug 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1974
Raio rechtbank Zwolle 1 sep 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 3 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 dec 1981
Rechter rechtbank Zwolle 7 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Kantonrechter Zwolle 3 jul 1989
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger; actief 97
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur kring van kantonrechters
Voorzitter Commissie Maatstaven Werklastmeting kantongerechten
INFO 10 jun 1997 in Zwolle


AERDEN
A.A.S.M., geboren mei 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Roosendaal 23 feb 1954
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Maastricht; Raio 1 okt 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 feb 1960
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 23 jun 1961
Griffier kantongerecht Tilburg 13 jan 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 apr 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 15 feb 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 15 feb 1965
Rechter rechtbank Breda 20 apr 1965
Kantonrechter Tilburg 17 jan 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 jul 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 21 jan 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 dec 1993
Vice-president rechtbank Breda 3 feb 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 mei 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 19 mei 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 jan 1997
NU
Breda Vice-president ; ontslag 06 jan 1997
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid centrale Commissie van Beroep van het Katholiek Voortgezet Onderwijs
Lid Commissie van Beroep van het Katholiek Onderwijs
Lid Bestuur Stichting Water
Plaatsvervangend Lid van de Commissie van Beroep voor confessioneel MBO
Plaatsvervangend Voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te Eindhoven
04 jun 1997
Geen opgave van bijbanen gevonden register van kantongerecht Breda
aug 1997


AERDEN
C.E., geboren aug 1922; Mej.
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 16 okt 1950
Substituut-griffier Den Bosch 30 aug 1967
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 dec 197
Rechter Den Bosch 1 mrt 1974


AERTS
J.L.W., geboren feb 1963
NLRM 94 95 96 97 98
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 29 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 sep 1993
Rechter rechtbank Den Haag 30 nov 1994
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Lid redactieraad Awb Nieuwsbrief
Voorzitter College van beroep van de examens van de Leidse Hogeschool
Reserve eerste luitenant der Militair Juridische Dienst okt 95


AERTS
W., geboren jan 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Nijmegen Hekkelman Terheggen & Rieter; beëdiging 1970
Postbus 1094, 6501 BB Nijmegen, Tel. 024-3226164 Fax 024-3232030
TEVENS
Commissaris BV. beperkte aansprakelijkheid Renco Internationaal te Wijchen
Lid Bestuur Vereniging insolventierecht Advocaten (Ingolad)


AGEMA
F.J., geboren dec 1948
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 3 jul 1986
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jan 1991
Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 6 jan 1992
Vice-voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 8 jul 1994
NU
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger


AGT
A.A.M. van
NLRM 80 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1901 ?
N.B.: het jaartal 1901 staat genoemd in de naamlijst LRM 1996 en NLRM van 1997
Dé Dries van Agt
Eervol Ontslag (Na klacht Hop ?)


AHSMANN
M.J.A.M., geboren jun 1951; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger (Van rechtswege automatisch in Arnhem plaatsvervanger)
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Ombudscommissie gemeente Leiden te Leiden (onkostenvergoeding)
Lid klachtencommissie gemeente Leiden te Leiden (onkostenvergoeding)
Lid klachtencommissie Huisartsenzorg Rijnland & Midden-Nederland te Leiden (onkostenvergoeding)
Secretaris Commissie voor de Uitgave van een Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap
van de KNAW te Leiden of Amsterdam of Utrecht (onbezoldigd)
16 feb 1998


AKKER
T. van den, geboren mrt 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Eindhoven
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 26 aug 1988
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven; kantoor Boskamp & Willems; beëdiging 1977
Postbus 581, 5600 AN Eindhoven, Tel. 040-2442299 Fax 040-2445023


AKKERMAN
E.W., geboren dec 1953
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 aug 1996
NU
Centrale Raad van Beroep gerechtsauditeur
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


AKKERMAN
F.J.M., geboren aug 1959
NLRM 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger; ontslag 01 jan 1997
Raad van State
Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving, Wetgevingsjurist
INFO
Niet vermeld in NLRM 1997


AKVELD
J.E.M., geboren nov 1943
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 20 jun 1988
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam; hoogleraar
ondernemingsrecht in de gezondheidszorg
jul 1997


AL
J.C., geboren jun 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 98
Medewerker Juridische Faculteit Universiteit van Amsterdam 1975
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1978
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 dec 1983
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 feb 1985
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 26 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mei 1993
NU
Amsterdam Hof, PG advocaat-generaal
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, D.G. Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Gedetacheerd
raadadviseur
Lid Raadkamer Pensioen en Uitkeringsraad PUR
Lid Plenaire vergadering Interkerkelijke Contact in Overheidszaken CiO
Lid van de Kerncommissie CiO
Lid Bestuur B Folkertsmastichting voor Talmoedica
Lid Bestuur Overlegorgaan Joden en Christenen OJEC
Lid van het 4-polen overleg Anne Frank Stichting
Lid Raad van Toezicht Fondsenwerving Cheider Joodse School
Lid Bestuur Stichting Gan Hasjalom exploitatie Joodse Begraafplaats
Lid Chewra Kadiesja lijkbezorging
Lid Bestuur Stichting Studiecentrum voor het Jodendom
Lid Bestuur Dutch Section of the International Assocation of Jewish Lawyers and Jurists Tel Aviv
Fellow of the Memorial Foundation for Jewish Culture New York
Lid Bestuur Stichting ALYN hospitaal voor gehandicapte kinderen in Jeruzalem
Curator Foundation Martha Panzani Koopmann Familiestichting in Jeruzalem die studiebeurzen
verstrekt
Lid Projectgroep nieuwe sidoer gebedenboek
Correspondent/resencent voor The Jewish Law Annual/Nieuw
Israëlitisch Weekblad en Levend Joods Geloof


ALBARDA
J., geboren jan 1905
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 2 mei 1936
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 28 mei 1937
Substituut-officier van justitie rechtbank Utrecht 18 sep 1942 - 19 dec 1946
Beroepsofficier, II. auditeur-militair plaatsvervanger Krijgsraad 1e militaire arr. Den Haag 1946
Substituut-auditeur-militair arrondissementskrijgsraad Den Haag 23 jun 1965
Substituut-officier van justitie arrondissement Dordrecht
Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem en Den Bosch 30 jun 1967 Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 1 okt 1969


ALBERS
J.W.P., geboren jun 1926
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 29 jan 1980
Gedefungeerd (70 jaar)


ALBERS
O., geboren aug 1940
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 feb 1993
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Höcker Rueb & Doeleman; beëdiging 1986. Lid maatschap
Postbus 74654, 1070 BR Amsterdam, Tel. 020-5777700 Fax 020-6719710
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Uitvoering Sociaal Plan LVT
Lid Bestuur Vereniging Arbeidsrecht Advocaten
07 nov 1997


ALBERTS
H.J., geboren apr 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 25 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 20 mrt 1989
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Zwolle; Lid Maatschap; kantoor Stein Advocaten Zwolle; beëdiging 1975.
Postbus 1232, 8001 BE Zwolle, Tel. 0384215221 Fax 038-4218190
07 nov 1997


ALBERTZ
A.H., geboren mrt 1969
NLRM 98
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1997


ALDERLIESTE
J., geboren mrt 1956; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Breda 1 sep 1985
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Jansen & Alderlieste; beëdiging 1988
Schuilingsoord 37, 3079 NE Rotterdam, Tel. 010-4836366 Fax 0104828420


ALEERT
W.J.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 dec 1964


ALER
G.P.A., geboren jan 1947
NLRM 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 dec 1995
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Beleidscoördinator strafrecht
TEVENS
Redacteur Stapel en Kring Handboek voor politici VUGA Den Haag
Lid Bestuur Hervormde Stichting Flatgebouw Arensdorp Den Haag
Diaken van de Hervormde Gemeente Den Haag


ALFERINK
H.A.M., geboren jun 1948
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Commissaris van politie te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 7 apr 1989
Rechter rechtbank Dordrecht 30 okt 1990
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Toezicht op de politiecellen regiopolitie Hooglanden
Voorzitter Commissie van Toezicht op het huis van bewaring in Dordrecht jul 1997


ALINK
G.A., geboren mei 1931
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1948
Beroepsmilitair Koninklijke Luchtmacht, II. kapitein 1955
Werkzaam verzekeringswezen, II. hoofdinspecteur 1963
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1975
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Breda 26 jan 1977
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissement Breda 15 mei 1986
Officier van justitie arrondissement Breda 15 mei 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Alkmaar 2 mrt 1988


ALKEMA
E.A.; prof
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 jul 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 mei 1986
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
prof. A'dam, rechten van de mens


ALLEWIJN
D., geboren apr 1952
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 20 jan 1975
Gerechtsauditeur raad beroep ambtenarengerecht Den Haag 13 mei 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 14 aug 1981
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 dec 1989
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 nov 1990
Vice-president rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag coördinerend Vice-president
TEVENS
Lid redactie bestuursprocesrecht Kluwer
Lid Bestuur Stichting de Batterij Haags Centrum voor cultuur en communicatie
Lid curatorium Haagse Burgemeesterkring
Lid hoofdredactie Bestuursprocesrecht
sept 97


ALMA
P.C.A., geboren feb 1964; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1995


ALPHEN
W.M.P. van, geboren dec 1948
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris kantongerecht te Breda
Gerechtssecretaris rechtbank Middelburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 23 nov 1992
Rechter rechtbank Middelburg 25 feb 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 21 jan 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 21 jan 1997
NU
Breda rechter
TEVENS
Bestuurslid afdeling korfbal en gedelegeerd Lid algemeen bestuur van de Omni Korfbal Sportvereniging Terheyden
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften bij de Universiteit te Utrecht
Lid Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Torentijd
Lid Bestuur Stichting Miva gevestigd te Amsterdam
Voorzitter Commissie van BB van de Awb van de Universiteit Utrecht
Voorzitter van de adviescommissie van het rechtspositiereglement Wetenschappelijk
Onderwijs en Onderzoek Universiteit Utrecht
jul 1997


ALTENA
C.H.M. van, geboren mrt 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 dec 1983
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Rechter rechtbank Haarlem 7 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 28 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 28 mei 1993
Vice-president rechtbank Haarlem 26 mrt 1996
TEVENS
Ministerie van Justitie, Gevangeniswezen, Huis van Bewaring De Koepel, Voorzitter


ALTENA
C.H.M. van, geboren mrt 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 1 dec 1983
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Rechter rechtbank Haarlem 7 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 28 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 28 mei 1993
Vice-president rechtbank Haarlem 26 mrt 1996
NU
Haarlem Vice-president
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Gevangeniswezen, Huis van Bewaring De Koepel, Voorzitter


AMENT
C., geboren mrt 1971; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1996


AMENT
P.J.F., geboren sep 1940
NLRM 87 88/89 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 mrt 1983
NU
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Venlo, kantoor Meulenkamp Ament & van Haren, beëdiging 1975


AMERSFOORT
P.J. van, geboren nov 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijksbelastingdienst
Raadsheer Hof Den Bosch 11 dec 1986
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 17 mei 1993
Vice-president Hof Den Bosch 1 nov 1995
NU
Den Bosch Hof Vice-president TEVENS
Medeauteur algemene wet inzake Rijksbelastingen
Fiscale Studieserie No 5 Fed. Deventer
Docent en coördinator van het Vak procesvoering bij de Federatie belastingacademie vier zaterdagen
per jaar
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Voorzitter contactgroep algemene wet bestuursrecht belastingkamers Gerechtshoven Label
Lid adviesraad Informatievoorziening Zittende Magistratuur AR12
Lid Commissie vertegenwoordiging belastingzaken van de Vereniging voor Belastingwetenschap, deze commissie beheert een wetenschappelijk verslag voor het leerstuk van de vertegenwoordiging van belastingzaken
Voorzitter Vereniging Voorbereidend onderwijs te Leiden
Lid van de Raad Leidse Studentenecclesia
01 jan 1997
Kandidaat vacature Hoge Raad ?


AMERT
C.
NLRM ?
Den Bosch raio
TEVENS
Geen bijbanen


ANCONA
W. d', geboren aug 1917
NLRM 71 80
Directeur-Lid raad van bestuur diverse cultuurmaatschappijen 22 dec 1947
Plaatsvervanger griffier Centrale Grondkamer Arnhem 22 dec 1954
Waarnemend griffier Hof Arnhem 9 jun 1955
Economisch directeur Oranje Nassau Oord 1 okt 1960 tot 1 jul 1961
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 5 jan 1962
Substituut-griffier Idem 18 jan 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 jun 1965
Rechter rechtbank Zutphen 18 okt 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 25 okt 1985


ANDEL
A. van, geboren sep 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 97 98
Advocaat en Procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 12 mei 1987
Kantonrechter Amsterdam 10 nov 1988
Rechter rechtbank Breda 6 apr 1990
Vice-president rechtbank Breda 3 feb 1995
NU
Breda Vice-president
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris bestuur van het Stichting Elisabeth ziekenhuis Tilburg en Lid van het algemeen
best uur van het RK Gasthuis te Tilburg
Lid Bestuur Stichting Solidariteit te Tilburg een stichting die behulp van langdurig werklozen jongeren goederen reviseert en herstelt ten behoeve van de derde wereld
Lid Commissie kerkordelijke aangelegenheden van de Raad van Deputaten Samen op Weg van de Ned. Hervormde Gemeente Evangelische Lutherse Kerk en de Gereformeerde Gemeenten
Ouderling in de Prot. gemeente Tilburg/Goirle en Voorzitter van de kerkenraad van de gereformeerde kerk van Tilburg
Lid deputaatschap IKON van de Gereformeerde Kerken en plaatsvervangend Lid van het algemeen
bestuur van de Stichting IKON
Voorzitter van de klachtencommissie ongewenste contacten van de gemeente Gorinchem
31 jan 1997
aug 1997 Geen opgave van bijbanen gevonden; geen register nevenfuncties kantongerecht Breda


ANDEL
J. van, geboren feb 1908
NLRM 71
Griffier Centrale Grondkamer Arnhem 7 feb 1942
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 nov 1950
Raadsheer Idem 17 jun 1952
Vice-president Idem 4 jan 1963


ANDEL
J. van, geboren nov 1906
NLRM 71
Advocaat en Procureur Leiden
Adjunct-secretaris Schoolraad
Werkzaam gemeente secretarie Den Haag
Commies-griffier Eerste Kamer Staten-Generaal 1936
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1940
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 jul 1955
Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 sep 1964


ANDEL
J. van, geboren jun 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 18 jan 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 18 jan 1980
Kantonrechter Zaandam 29 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 29 aug 1983
Kantonrechter Amsterdam 10 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 11 jan 1989
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU
Amsterdam kantonrechter
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
geen nevenactiviteiten
7 nov 1997


ANDRé de la PORTE
H.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 23 apr 1951


ANDRÉ DE LA PORTE
G.R., geboren feb 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Den Bosch; Raio 13 sep 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 13 jan 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 mrt 1960
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1962
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 18 dec 1963
Rechter rechtbank Dordrecht 1 sep 1964
Vice-president rechte. Dordrecht 6 jul 1971
President rechtbank Middelburg 28 okt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 okt 1977
President rechtbank Den Bosch 15 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 okt 1996
Pensioen 04 aug 1997


ANDREAE
J.L., geboren mrt 1917
NLRM 71 80
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 18 sep 1942
Substituut-officier van justitie rechtbank Middelburg 27 jul 1946 Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 1 jan 1957
Waarnemend officier van justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 1 feb 1967
Waarnemend officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1968
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 26 feb 1969
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Alkmaar 16 feb 1970
Officier van justitie hoofd arrondissementsparket Haarlem 20 mrt 1973


ANDRIAANSEN
R.L.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd Marinier
Plaatsvervangend Lid bezwarencommissie Kon. Ned. Academie voor Wetenschap
Plaatsvervangend Lid bezwarencommissie Kon. Ned. Bibliotheek
Plaatsvervangend Lid bezwarencommissie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Juridisch Adviseur Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
Lid van de Ontslagadviescommissie bij RBA Gooi en Vechtstreek
Lid van de Commissie beroep en bezwaarschriften Leiderdorp
Voorzitter bezwarencommissie functie-indeling bij de Ned. Spoorwegen
april 1997


ANDRIESSEN
Th.C.Th.M., geboren apr 1950
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 jul 1996
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Eindhoven Notaris, beëdigd in 1993, kantoor Banning van Kemenade en Holland
TEVENS
Voorzitter Stichting Opmaat
Lidmaatschap bij de Kamer van Toezicht als tuchthoudend orgaan van de notaris en
kandidaat-notarissen in het arrondissement Den Bosch
Docentschap bij de Stichting Beroepsopleiding Notariaat
Lidmaatschap van een tweetal regeringscommissies omtrent de vereenvoudiging van de
echtscheidingsprocedure en de mogelijke aanpassing van ons wettelijk huwelijksgoederenstelsel
Lid Commissie herziening scheidingsprocedure (Commissie de Ruiter)
aug 1997


ANDRINGA-BLOK
R.E., geboren jun 1924; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag mei 1950
Advocaat en Procureur Den Haag sep 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 jul 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 7 nov 1972
Rechter rechtbank Rotterdam 5 apr 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 1 mrt 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 jun 1976
Kantonrechter Schiedam 13 apr 1977
Kantonrechter Rotterdam 7 sep 1981
Kantonrechter Den Haag 28 jun 1983


ANEMAET
I.C.E., geboren aug 1967; Mw.
NLRM 94 95
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1993


ANG
L., geboren jul 1961; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1988
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1996
NU
Amsterdam parket arrondissementsofficier van justitie


ANGEL
A. van, geboren sep 1947
NLRM 95
Advocaat en Procureur te Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 12 mei 1987
Rechter rechtbank Breda 6 apr 1990
Vice-president rechtbank Breda 3 feb 1995


ANGEREN
J.A.M. van, geboren sep 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 23 feb 1984
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd stafafdeling wetgeving Publiekrecht
TEVENS
Staatsraad in buitengewone Dienst om drievijfde van de taak van een staatsraad te vervullen
Adviseur Ministerie van Justitie inzake Staatsrechtelijke vraagstukken voor tweevijfde deel van de
werktijd
Lid Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht


ANJEWIERDEN
O., geboren mei 1957
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 apr 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 mei 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 14 feb 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 11 sep 1996
NU
Leeuwarden rechter
Den Bosch rechter
TEVENS
Medebewerker van de editie Cremers de Bijzondere strafwetten, Gouda Quint BV
Lid Commissie van beroep van de Ned. Volleybal Bond Nevobo


ANJOU
Th.W. d'
Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht
NU
Dordrecht parket officier van justitie
TEVENS
Geen bijbanen
9 feb 1998


ANKEN
J. van
NLRM 87 88/89 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 nov 1973


ANKEN
O. van, geboren sep 1909
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Delft 1 sep 1934
Adjunct-commies Tweede Kamer Staten-Generaal 28 mei 1936
Griffier kantongerecht Sneek 19 feb 1940
Griffier kantongerecht Zwolle 8 jan 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 3 apr 1942
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 12 apr 1947
Kantonrechter Deventer 6 okt 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 10 apr 1954
Kantonrechter Zwolle 10 jan 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 7 apr 1961


ANNEVELDT
E.J., geboren jan 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Wetenschappelijk Assistent Rijks Universiteit Groningen 1947
Werkzaam Ministerie van Justitie, II hoofdadministrateur 1 jul 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 apr 1963
Rechter rechtbank Den Haag 11 jan 1965
Vice-president rechtbank Assen 7 okt 1966
President rechtbank Assen 1 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985


ANTAL de FELSÖGELLVÉR
K.V., geboren apr 1917
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven sep 1940
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden II. hoogleraar 17 okt 1947
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 17 feb 1975


ANTENS Zie GOYAERTS-ANTENS voor 1995, 96, 97
C.N.M., geboren 29 okt 1963 (Cornelia); Mw.
NLRM 92 94
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1991


APELDOORN
C.J.M. van
NLRM 98
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1997
TEVENS
Geen nevenfuncties
14 jun 1997, 14 jan 1998, 16 feb 1998


APELDOORN
J.C. van, geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 nov 1986
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Ontslag 010197
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam, kantoor Nauta Dutilh, beëdiging 1978
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam, Tel. 020-5414646 Fax 020-6612827
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD
Lid Bestuur van de European Insolvency Practioners Association
apr 1997


ARDENNE-STACHIW
E.M. van, geboren apr 1961; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocate te Utrecht, kantoor Derks Star Bussmann Honotiau, beëdiging 1990
Advocate te Amersfoort, 01 apr 1997 - sep 1997, Sap Advocaten te Amersfoort
Advocate te Utrecht, kantoor Berculo Van Kalmthout Advocaten, beëdiging 1991
Postbus 14122, 3508 SE Utrecht, Tel. 030-2318060 Fax 030-2312492
TEVENS
Redactielid Euro Nieuwsbrief Kluwer
6 feb 1998, 16 feb 1998
Waarschijnlijk getrouwd met ARDENNE. Th.L.B. bij hetzelfde kantoor


ARDENNE
T.L.B. van, geboren feb 1949 (of Th.L.B.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 jan 1988
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht, kantoor Berculo Van Kalmthout advocaten, beëdiging 1988.
Postbus 14122, 3508 SE Utrecht, Tel. 030-2318060 Fax 030-2312492
TEVENS
Geen nevenactiviteiten
28 feb 1997
Waarschijnlijk getrouwd met ARDENNE-STACHIW, E.M.


ARENDS
P.J.
NLRM 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 mrt 1978


ARENDSEN
R.L.E., geboren aug 1949; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Alkmaar (of Middelburg ) 16 feb 1979
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Middelburg 14 feb 1985
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Middelburg 16 feb 1987
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 19 apr 1989
NU
Amsterdam parket


ARIËNS
T.A., geboren jan 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 mrt 1968
Werkzaam bedrijfsleven 1 okt 1971
Advocaat en Procureur Den Haag 1 jan 1976
Advocaat en Procureur Zutphen (en/of Zwolle ) 1 jul 1982
Rechter rechtbank Zwolle 2 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Vice-president rechtbank Zwolle 20 jun 1995
NU
Zwolle Vice-president ; actief 97
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 7 juni 88 Ontslag
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Algemene Raad van het Leids Universiteitsfonds
Commissaris Woningbouwvereniging Gorssel
Lid Algemeen Bestuur Vereniging Officieren Cavalerie
10 jun 1997


ARISZ
F.H.A.
NLRM 71 80 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 jul 1977
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam, kantoor Houthoff Advocaten, beëdiging 1958
Postbus 75505, 1070 AM Amsterdam, Tel. 020-5772000 Fax 020-5772700, fariszhouthoff.nl
TEVENS
Geen opgave nevenactiviteiten gevonden


ARKEL-RIJBROEK
A.M. van, geb. mei 1962; Mw.
NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mrt 1995
Ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roelofarendsveen Den Haag Van Hartingsveldt & Roest c.s.'87
Advocaat te Zoetermeer Den Haag Van Hartingsveldt & Roest c.s. '87
Advocaat te Leiden Den Haag Van Hartingsveldt & Roest c.s. '87
Rijnsburgerweg 35, 2334 BE Leiden, Tel. 071-5176464 Fax 071-5155124


ARKENBOUT
J.E., geboren feb 1960
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem Ontslag KB-180497 010497 8 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger rechtbank 1 aug 1995
Geen opgave nevenfuncties rechtbank Den Haag


ARNBAK - D'AULNIS DE BOUROUILL
F.A., geboren jan 1945; Mw.
NLRM 98
senior gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur hof 's-Gravenhage 14 feb 1998


ARNOLD
A.S., geboren 8 mei 1961; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1995
Rechter rechtbank Roermond 1 feb 1996
NU
Roermond rechter
TEVENS
Lid schoolbestuur Stichting Maartens College te Maastricht
apr 1998


ARPEAU
A.J.M.E., geboren jan 1952; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Haag 27 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991 NU
NU
Den Haag rechter
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolter
Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Ned. Waterschapsbank NV
okt 1997


ARPS
J.M., geboren mrt 1934
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Utrecht; Raio 14 mrt 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 14 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 sep 1968
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 1 sep 1970
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 12 jun 1972
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 30 mei 1974
Lid Ned. Antillen en Aruba 11 feb 1976
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 21 jun 1980
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 15 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 24 feb 1988
Kantonrechter Middelburg 17 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 17 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 25 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 18 mei 1990
Kantonrechter Amersfoort 18 jul 1995
NU
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger WNMI
Amersfoort kantonrechter
Terneuzen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie VWS, Commissie voor Gebiedsaanwijzing Zeeland, Voorzitter
Voorzitter commissie gebiedsaanwijzing apotheekhoudende artsen in de Provincie^ Zeeland
Kerkvoogd NH wijkgemeente Koorkerkgemeenschap
Lid van de adviescommissie voorwaarden en tarieven van de NVM te Nieuwegein
25 jun 1997


ARTS
J.L.M., geboren jan 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 25 sep 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen (in NLRM 92, niet 96 97) 6 sep 1988
NU
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda, kantoor Breda Van Wijmen & Koedam, beëdiging 1968
Postbus 4714, 4803 ES Breda


ASBECK
F.D. van, geboren feb 1955
NLRM 88/89 90 92 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, DG Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Hoofd
Geen opgave nevenactiviteiten rechtbank Den Haag.


ASCHMANN
M.J.A.M., geboren jun 1951; Mw.
NLRM 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991


ASPEREN
G.H. van, geboren jan 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mei 1984
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1997
TEVENS
Advocaat te Maastricht, kantoor Van Asperen Seegers & Wassenberg, beëdiging 1989; per 01-01-97
advocaat af.


ASPEREN DE BOER-DELESCEN
I.M.H. van, geboren sep 1951; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 25 nov 1974
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 16 feb 1981
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 dec 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 21 jan 1991
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 2 jul 1993
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof advocaat-generaal
TEVENS
Lid Bestuur van het Baarnsch Lyceum
Voorzitter Medezeggenschapsraad van de nieuwe Baarnse School
INFO
Vrijspraak voor Eddy Smulders na uitspraak Hof Den Bosch 'Mishandeling inbreker niet bewezen'
Mevrouw Asperen de Boer-Delescen had twee maanden gevangenisstraf geëist. Telegraaf 11 feb 1998


ASSCHEMAN-VERSLUIS
M.K., geboren sep 1954; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1987
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1991
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam (bezoldigd)
Lid Commissie van Beroep KNVB, afdeling Rotterdam te Rotterdam (onbezoldigd)


ASSCHER
A.L., geboren jul 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 sep 1987
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag, kantoor Buruma Maris Advocaten; beëdiging 1969 Postbus 84046, 2508 AA Den Haag, Tel. 070-3529500 Fax 070-3503014, burumaeuronet.n)
TEVENS
Redacteur Vademecum Arbeidsrecht
Medewerker tijdschrift Civiel recht
Docent Arbeidsrecht beroepsopleiding Orde van Advocaten
Lid van ad hoc commissie over de herziening van ontslagrecht en de integratie van de
kantongerechten van de Orde van advocaten
Lid commissie van Toezicht Ned. Organisatiebureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding
Lid Bestuur Stichting Preferente aandelen KNP-BT


ASSCHER
B.J., geboren 17 apr 1925 (Benjamin Jacques)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Gymnasium-B Den Haag (1945), Rechten RUL (1952).
Advocaat en procureur te A'dam (1952-1953)
Advocaat en Procureur te Alkmaar 1953 - 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 22 okt 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 3 jan 1966
Rechter rechtbank Arnhem 20 mrt 1968 - 1974
Vice-president rechtbank Zutphen 9 apr 1974 - 1977
Vice-president rechtbank Amsterdam 19 jul 1977 - 1983
President rechtbank Amsterdam 14 nov 1983 - 1993
TEVENS
Voorzitter Nationale Beroepskamer Koninklijke Nederlandse Biljartbond,
Lid Bestuur Nederlandse Arbitrage Instituut
Voorzitter Toneelgroep A'dam
Bestuurslid landelijk bureau racismebestrijding
Voorzitter stichting Steunfonds Faro
Onderscheidingen; Ridder Nederlandsche Leeuw (1991), Commandeur Oranje Nassau (1993)
Publicatie Meesters der Metamorfose: Overwegingen van een rechter (1989)
Medewerking aan vier bundels.
Waarschijnlijk sinds 1996 met pensioen


ASSCHER-VONK
I.P., geboren sep 1944; Mw. prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 21 nov 1975
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Prof. Nijmegen, sociaal recht
Voorzitter Commissie Sociale Voorzieningen
In Amsterdam geen opgave; staat niet meer geregistreerd


ASSELBERG-SPOOR
E.J., geboren feb 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Bosch 11 sep 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 18 dec 1989
Kantonrechter plaatsvervanger Boxmeer, Eindhoven, Helmond, Den Bosch 7 sep 1990


ASSELBERGS
M.C.C.T.M., geboren dec 1946
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 30 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 30 mrt 1995
NU
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Etten-Leur Asselberg & Klinkhamer Advocaten; beëdiging 1980
Postbus 301, 4870 AH Etten-Leur, Tel. 076-5022080 Fax 076-5013933


ASSER
R.W., geboren jul 1925
NLRM 87 88/89
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1952
Werkzaam verzekeringswezen 1956
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1973
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Amsterdam 31 okt 1974
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Amsterdam 13 mei 1980


ASSER
W.D.H., geboren mrt 1945; prof
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Amsterdam; Raio 1 jul 1973
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 mei 1975
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 1 nov 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 20 okt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 apr 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 7 jun 1979
Raadsheer Hof Amsterdam 20 sep 1984
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 24 okt 1986
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 nov 1936
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 11 feb 1988
TEVENS
Hoogleraar in deeltijd ( 2/10) burgerlijk procesrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
Lid Raad van Advies van het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs van de Juridische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen
Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie
Redacteur Rechtspraak van de Week
Redacteur Civiele Jurisprudentie Online
Voorzitter kernredactie Vademecum Burgerlijk Procesrecht
Redactie losbladige Burgerlijke Rechtsvordering
Lid Adviesraad Asser-serie
Lid Redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Bestuurslid Nederlandse Juristenvereniging
Bestuurslid Stichting tot uitgaaf van de Bronnen van Oud-vaderlands recht
Lid Commissie consequenties invoering NBW voor de rechterlijke macht
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek
Primus-Lid van de Generale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Nederlandse Hervormde Kerk
Voorzitter Schoolvereniging 'Willem de Zwijger', Bussum
Lid van de Rotary
Ontslag


ASTEN
J. van, geboren apr 1949; Mw.
NLRM 95 96
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 1 okt 1980
Rechter rechtbank Maastricht 15 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 22 mrt 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 feb 1992
niet meer in naamlijst LRM 1997; reden onbekend


ATEMA
A., geboren jun 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 feb 1990
NU
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger


ATEN
D., geboren okt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Officier-secretaris krijgsraad te velde West mei 1956
Advocaat en Procureur te Rotterdam mei 1957
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Assen; Raio 1 aug 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Assen 1 dec 1960
Raio rechtbank Assen 1 aug 1960
Substituut-griffier rechtbank Assen 26 jul 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 jan 1965
Rechter rechtbank Leeuwarden 27 feb 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 20 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20 dec 1968
Kantonrechter Beetsterzwaag 6 sep 1988
Kantonrechter Heerenveen 6 sep 1988
Kantonrechter Sneek 6 sep 1988
Vice-president rechtbank Leeuwarden 20 nov 1989
Niet meer in naamlijst LRM 1997; pensioen ?
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
Lid commissie BB bij de Raad van de rechtsbijstand te Leeuwarden
Voorzitter Provinciale commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen bij de NH Kerk
Lid van de centrale kerkenraad Huizum en sectie ouderling
04 mrt 1997


ATHMER
M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 3 nov 1962
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 aug 1970


ATTEMA
S.H., geb jan 1921
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger leiden 5 apr 1972
Idem Gouda 23 nov 1972
Idem Alphen aan den Rijn 29 nov 1982
Kantonrechter Leiden 29 dec 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn en Gouda 4 sep 1987


ATTEMA
T.W., geboren sep 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag jun 1953
Waarnemend griffier kantongerecht Middelburg 16 okt 1954
Waarnemend griffier kantongerecht Tilburg 6 jun 1955
Griffier kantongerecht Middelburg, tevens opdracht werkzaam griffier kantongerecht Oostburg, Terneuzen en Zierikzee 2 feb 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 9 mrt 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 okt 1959
Rechter Idem 26 aug 1960
Vice-president rechtbank Haarlem 19 dec 1973


ATTEVELD
J.M.A. van, geboren nov 1960; drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 29 aug 1990
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Maastricht 1 dec 1991
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Maastricht 1 dec 1992
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket 's-Hertogenbosch 26 juni 1997
NU
Maastricht parket
Geen opgave van bijbanen gevonden


AUBEL
C.P., geboren mrt 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 jul 1978
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen Dirkzwager; beëdiging 1968
Postbus 55, 6500 AB Nijmegen, Tel. 024-3226641 Fax 024-3222074
jan 1997


AUFENACKER
F.R., geboren jan 1945
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 feb 1988
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur van Mr FR Aufenacker BV
Incidenteel arbiter in maritieme zaken
jul 1997


AUGUSTINUS
P.E.W., geboren okt 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 27 jun 1984
NU
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Veenendaal, kantoor Blom Advocaten; beëdiging 1974
Postbus 237, 3900 AE Veenendaal, Tel. 0318-519012 Fax 0318-529563
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN Gemeente Renkum
Voorzitter Kerkenraad Remonstrantse gemeente Oosterbeek e.o.
20 aug 1997


AUKES-DE VRIES
E.M., geboren jan 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Fiscaal juriste Ned. Credietbank B.V. te Amsterdam
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 16 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 apr 1982
Rechter rechtbank Den Haag 29 mei 1986
Raadsheer Hof Den Haag 10 dec 1987
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
geen bijbanen
okt 1997


AUKES-LENGLET
M.M.,geboren sep 1953; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 12 sep 1978


AYAL
A.M., geboren dec 1958; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1989
Niet meer in naamlijst LRM 1997