Paul Quekel waarschuwde heel lang (in 1996 en juli 2002) voor de gevaren van woekerpolissen. Hij informeerde de Kamer

De aanval op Paul Quekel van Delta Lloyd gaat verder
Brief en vervolgbrief van Ab Flipse aan N.W. Hoek voorz. Raad van Bestuur.

St. Toezicht Nederland . . . SDN Homepage . . . Schandpaal

Waarom valt u mij lastig in deze duistere dagen voor Kerst?


Afzender: Paul Quekel Grotestraat 413 5142 CB Waalwijk

Boekel de Nerée tevens per gewone post.
Postbus 2508
1000 CM AmsterdamT.a.v.   :   Mr. J.A. Schaap
Referentie :   BOEKEL-005
Betreft   :   Kersttulband (geen boter, geen suiker)
Pagina'   :    8
Telefoon  :   020 431 33 19 
Fax     :   020 431 33 82 (per fax verstuurd)

Waalwijk, 23 december 2002

Geachte Mevrouw Schaap,

In goede orde ontving ik uw brief van 20 december jl.
Waarom valt u mij lastig in deze duistere dagen voor Kerst?
Om mij te herinneren aan mijn miserabele omstandigheden?
Om mij nog eens in te wrijven welke Fatwa over mij is uitgesproken?

Is de familie Hoek, althans mevrouw, bevangen door een Kerstgedachte? Spierpijn van overtolligheid van massale kerstinkopen wekt deernis en het besef aan gene zijde dat een klein kalkoentje voor onze familie er ook dit jaar weer niet inzit. Een niet gepleegd telefoontje vormt een begin van inkeer. Het zijn immers veelal juist de vrouwen die moed aan moraliteit weten te paren. Een vertraagd doorgekomen morele achtervolgingswaan? Reminiscentie van geweten, dat door macht van het eigenbelang het stilzwijgen is opgelegd? Ik weet het allemaal niet.

Wat ik wel weet: ik heb huize Hoek niet gebeld. Noch met de heer Hoek. Noch met mevrouw Hoek. Mogelijk is een speudo - Quekel in het geding, die gedachten kan lezen; maar ik heb niet gebeld.

Uw valse aantijging beschouw ik in hoge mate als defamerend en derhalve als smaad. Hoe komt u erbij dat ik gebeld zou hebben? Waar is dat op gebaseerd? Is deze fantasie ontsproten aan een mega-brein, dat naarstig op zoek is naar versterkende bouwstenen die de neerwaartse krachten bundelen in de voor Delta Lloyd zo kansarme gevallen en procedures?

Alvorens mij (wederom) vals te beschuldigen, had het op uw weg gelegen om de feiten na te gaan. Kunt u niet op eenvoudige wijze achterhalen wie volgens de beweringen op een bepaald tijdstip naar een bepaald telefoonnummer zou hebben gebeld? Misschien heeft een medewerker veiligheid van Delta Lloyd weer eens 'n verkeerd nummer gedraaid. Per ongeluk. Of "just testing". Onzorgvuldigheid is wederom troef bij Delta Lloyd.

Wat de inhoud van de zaak betreft: hierbij zij verwezen naar de artikeltjes in BN de Stem, het NRC Handelsblad, het Financieel Dagblad en de Volkskrant van hedenmorgen.

Ook de super PG is van mening dat het aangaan van een schikking gelijk staat aan het bekennen van schuld. Nog meer strafzaken bij de rechtbanken. Een stoer standpunt van de super PG die voor zijn O.M. toch al zovele zaken jammerlijk verloren ziet gaan. Moreel en publiekelijk was dat allang het geval, doch deze dimensie moest misschien nog juridisch geformaliseerd. Grondslag voor uitsluiting van aanbestedingen. Grondslag voor intrekken bankvergunning. De sticker 'crimineel' mag alleen geplakt met lijm van formaliteiten. Een opsteker voor Mr. Gisolf.

Blad 2.

En wat de kerstgedachte betreft: laat de schijngelovigen in de kringen van Delta Lloyd achter zich kijken in de Kerstnachtdienst. Misschien staat er een rechtvaardige op in dit land van spruitjesdemocratie om addergebroed te verdrijven uit het Huis des Heeren. Of draaf ik nu door?

Ik wens dat de Kerst van allen die profiteren vanuit het incriminerend carrousel Delta Lloyd hartgrondig en hardvochtig krijgt toebedeeld, wat hun toekomt.

Hoogachtend,

P.L.G. Quekel

Kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003.

Bijlagen als vernoemd en ontvangen brief van Boekel en de Nerée.

CC: J.P.Balkenende, J.P.H. Donner, Theo van Gogh,
Voorzitters Eerste (Braks) en Tweede Kamer (Weisglas), Kamerleden,
NMa, AFM, DNB, NVA, BVA, PVK, VVP, VB, VEB, AM, SER, STN, SDN, etc.  'Schikking als bekentenis in wet'

Van onze verslaggevers

Maandag 23 december 2002 - DEN HAAG - Personen en bedrijven zullen in een strafzaak minder snel geneigd zijn een schikking te treffen als die wettelijk geldt als een expliciete schuldbekentenis.

Vooral voor grote witteboorden??? wordt het dan minder aantrekkelijk om strafvervolging af te kopen. De rechterlijke macht en het openbaar ministerie (OM), die nu al overbelast zijn, riskeren daarmee een nog grotere werkdruk. Die waarschuwing uit hoogleraar strafrecht Theo de Roos over een voorstel van Joan de Wijkerslooth, de hoogste baas van het OM.

In een blad van het ministerie van Justitie stelt de voorzitter van het college van procureurs-generaal voor om de schikking bij wet gelijk te stellen aan een schuldbekentenis. Volgens De Wijkerslooth neemt dat onduidelijkheid over de schuldvraag weg.

"Waarom zou iemand honderden, of zelfs tienduizenden euro's betalen, als hij niets heeft gedaan?" Met zijn voorstel probeert de 'super-pg' de Tweede Kamer tegemoet te komen. De Kamer had de voorbije jaren grote moeite met schikkingen van de bouwfraude rond de Schipholspoortunnel, maar ook 'deals' met communicatiebedrijf Versatel, chemie-onderneming Vos en verzekeraar Delta Lloyd vielen verkeerd. Het gevoel was dat de betrokken bedrijven en de verantwoordelijken zich ten onrechte niet voor de rechter hoefden te verantwoorden door, weliswaar voor grof geld, hun vervolging en eventuele veroordeling af te kopen.

De Roos is het met De Wijkerslooth eens dat de schikking nu eigenlijk ook al een vorm van schuld bekennen is. Maar een schikking wordt veel minder aantrekkelijk als ze ook formeel als ruiterlijke schuldbekentenis gaat gelden. "Je moet bij een schikking ook de mogelijkheid open houden dat een persoon of bedrijf naar buiten toe geen schuld hoeft te bekennen," zegt De Roos.

Publicatiedatum: 23/12/2002


  OM wil schikking als bekentenis in de wet

van onze redacteur

AMSTERDAM - Volgens voorzitter Joan de Wijkerslooth van het College van Procureurs-Generaal moet een schikking in een strafzaak in de toekomst voor de wet een bekentenis inhouden. Daarmee wordt volgens de hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie de onduidelijkheid weggenomen over de schuldvraag. Ingrijpend is zijn voorstel volgens De Wijkerslooth niet aangezien het gaat om het 'expliciteren wat allang impliciet in de schikking besloten is', aldus De Wijkerslooth in een interview met het Justitie Magazine.

Volgens De Wijkerslooth is het 'zo in de wet te regelen', omdat het de praktijk vastlegt. 'Waarom zou iemand honderden, of zelfs tienduizenden euro's betalen, als hij niets heeft gedaan?'

Onder het huidige wettelijke regime bekennen bedrijven of personen die een schikking treffen met justitie, geen schuld. Tussen beide partijen vindt dan slechts een financiële 'transactie' plaats, waarna justitie de vervolging staakt. De voormalige verdachte kan vervolgens zijn onschuld blijven volhouden.

De Wijkerslooth komt met zijn opmerking kort na het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude. Dit bevatte flinke kritiek op het OM over de schikking die was getroffen met de bedrijven die van fraude werden verdacht bij de aanleg van de Schipholspoortunnel.

Maar ook de schikkingen met bedrijven als Versatel , chemiebedrijf Vos, en met Delta Lloyd zijn bij de Tweede Kamer slecht gevallen. Schikken betekent het voorkomen van rechtsvervolging, was de kritiek in het parlement.

Copyright (c) 2002 Het Financieele Dagblad

  De Wijckerslooth wil wetswijziging

'Schikken komt neer op schuld bekennen'

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 23 DEC.

Personen of bedrijven die in een strafzaak een schikking treffen met het openbaar ministerie, bekennen daarmee schuld.

Dat zegt voorzitter J. de Wijkerslooth van het College van Procureurs-Generaal in een vraaggesprek met het Justitie Magazine, een blad van het ministerie van Justitie. Hij wil dat dit verband in de wet wordt vastgelegd en zo voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over de schuldvraag.

Personen of bedrijven die een transactievoorstel aanvaarden, moeten een bepaald bedrag betalen aan het openbaar ministerie en ontlopen daarmee rechtsvervolging. In de huidige wetgeving staat dat het aanvaarden van een schikking niet betekent dat de verdachte schuld aanvaardt.

Volgens De Wijkerslooth moet dit in de wet veranderd worden. ,,Schikken is schuld bekennen. Dat kun je zo in de wet regelen. In essentie is dat ook realiteit, want waarom zou iemand honderden of zelfs duizenden euro's betalen als hij niets heeft gedaan. Er wordt ook heel expliciet onderhandeld over de vraag waarop de schikking betrekking heeft. Dan is de stap naar schuld bekennen expliciteren wat allang impliciet in de schikking besloten is.''

Begin dit jaar kondigde De Wijkerslooth aan dat het openbaar ministerie meer schikkingen aan zou gaan om zo de werkdruk van rechters te verlichten. In het interview stelt de voorzitter nogmaals dat het OM niet zonder het schikkingsmiddel kan vanwege de beperkte zaakscapaciteit. Hij wil dat rechters vooral betrokken zijn bij zaken waarin gevangenisstraf wordt opgelegd, in zaken waarbij het OM van plan is een geldboete op te leggen, ziet De Wijkerslooth liever dat er een transactie wordt bedongen.

Het OM heeft vorig jaar in totaal 56.000 keer een schikking getroffen. In 45.000 gevallen ging het om een bedrag beneden de duizend euro. Negentien keer betrof het schikkingen van meer dan 45.000 euro. De cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend.

23 december 2002

23 december 2002

  Topman OM: 'Schikken is bekennen'

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG - Mensen of bedrijven die een schikking treffen met justitie, bekennen daarmee dat ze schuldig zijn. Voorzitter Joan de Wijkerslooth van het college van procureurs-generaals wil dat dit in de wet wordt opgenomen. Dat zegt hij in een interview in het Justitie Magazine van het ministerie van Justitie.

  De Wijkerslooth wil wet aanpassen

'Schikken is schuld bekennen', aldus De Wijkerslooth. 'Dat kun je zo in de wet regelen. In essentie is dat ook de realiteit, want waarom zou iemand honderden of zelfs tienduizenden euro's betalen, als hij niets heeft gedaan? Dan is de stap naar schuld bekennen expliciteren wat allang impliciet in de schikking besloten is.'

In de Tweede Kamer ontstond de afgelopen jaren veel ophef over een aantal omstreden schikkingen. De schikking met de frauderende bouwers van de Schipholtunnel is het bekendste voorbeeld. Voormalig minister Korthals van Justitie trad deze maand af nadat hij van de onderzoekscommissie- Bouwnijverheid het verwijt had gekregen dat hij de Tweede Kamer onjuist inlichtte over deze schikking.

Maar ook in andere gevallen had justitie niet moeten afzien van rechtsvervolging, vond de Kamer. Zoals in de strafzaken tegen het chemiebedrijf Vos, Delta Lloyd, Versatel en het Utrechtse grondreinigingsbedrijf Pouw. Volgens de Kamer ontstaat door het treffen van schikkingen onduidelijkheid over de schuldvraag.

De Wijkerslooth erkent dat in het interview in Justitie Magazine. Door expliciet in de wet te zetten dat het bedrijf of de persoon die schikt schuldig is, wordt die onduidelijkheid weggenomen.

Overigens heeft De Wijkerslooth niets tegen grote schikkingen. Begin dit jaar kondigde hij aan dat het Openbaar Ministerie nog meer grote strafzaken gaat afdoen met een schikking. De werkdruk bij het OM en de rechtbanken is zo hoog dat dit noodzakelijk is, aldus de voorzitter van de procureurs-generaal. De Kamer reageerde verontwaardigd op deze uitspraak. Korthals moest direct naar de Kamer komen om te beloven dat het OM geen schikking zal aanbieden in grote strafzaken die gevoelig liggen.

Maar De Wijkerslooth herhaalt in zijn interview dat hij nog steeds voorstander is van grote schikkingen. 'We hebben een beperkte zaalcapaciteit. En tien zittingsdagen in een grote milieuzaak nemen de ruimte in van vijftig tot honderd andere zaken. Je kunt wel willen dat die afweging niet bestaat, maar die bestaat wél. De rechter moet vooral betrokken zijn bij zaken waarin gevangenisstraf wordt opgelegd.' \
23 december 2002

De Wijkerslooth wil schikking als bekentenis in wet

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven of personen die in een strafzaak een schikking treffen met justitie bekennen daarmee in feite dat ze schuldig zijn. Voorzitter J. de Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal vindt dat dit verband expliciet in de wet moet worden vastgelegd.

De Wijkerslooth zegt dat in een interview met het Justitie Magazine van het ministerie van Justitie. Volgens hem is het "zo in de wet te regelen", omdat het de praktijk vastlegt. "Waarom zou iemand honderden, of zelfs tienduizenden euro's betalen, als hij niets heeft gedaan?"

De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen jaren flink opgewonden over een aantal schikkingen dat justitie heeft getroffen. Schikkingen van de bouwfraude rond de Schipholspoortunnel en met bedrijven als Versatel, chemiebedrijf Vos, een met Delta Lloyd schoten de Kamer in het verkeerde keelgat.

Schikken betekent het voorkomen van rechtsvervolging en daardoor ontstaat onduidelijkheid over de schuldvraag, was de kritiek in het parlement. De enquêtecommissie-Vos, die de bouwfraude uitspitte, adviseerde justitie onlangs nog om zaken minder vaak met een schikking af te doen.

Volgens De Wijkerslooth kan veel worden opgehelderd als een schikking in de wet gelijk komt te staan aan schuld bekennen. Dat is volgens hem "expliciteren wat allang impliciet in de schikking besloten is".
24 december 2002

  'Schikking moet als bekentenis tellen'

Voorzitter J. de Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal vindt dat dit verband expliciet in de wet moet worden vastgelegd teneinde onduidelijkheid over de schuldvraag te voorkomen.

Hij zegt dit in een interview met het Justitie Magazine van het ministerie van Justitie. Volgens hem is het 'zo in de wet te regelen', omdat het de praktijk vastlegt. 'Waarom zou iemand honderden, of zelfs tienduizenden euro's betalen, als hij niets heeft gedaan?'

De Tweede Kamer heeft zich flink opgewonden over een aantal schikkingen dat justitie heeft getroffen. Met name de schikking in de zaak van de Schipholspoortunnel zorgde voor commotie. De enquêtecommissie bouwnijverheid adviseerde justitie onlangs nog om zaken minder vaak met een schikking af te doen. Volgens De Wijkerslooth kan veel worden opgehelderd als een schikking in de wet gelijk komt te staan aan schuld bekennen. Dat is volgens hem 'expliciteren wat allang impliciet in de schikking besloten is'. Begin dit jaar kondigde De Wijkerslooth aan dat het Openbaar Ministerie (OM) meer strafzaken gaat afdoen met een schikking, onder meer wegens de grote werkdruk bij de rechterlijke macht. Vorig jaar heeft het OM in 56.000 zaken een schikking getroffen. Het overgrote deel, 45.000, betrof schikkingen onder 453 euro.

  Uitsluitingsgrond

Toenmalig minister Korthals van Justitie haastte zich indertijd te zeggen dat hij verwachtte dat het aantal schikkingen van grote zaken zou afnemen. Bij grote zaken die gevoelig liggen, zal het OM geen schikking aanbieden, tenzij het echt niet anders kan. Het gaat dan om 0,1 procent van alle gevallen, beloofde Korthals in februari. In het interview met Justitie Magazine benadrukt De Wijkerslooth dat hij nog steeds voorstander is van hoge schikkingen. 'Tien zittingsdagen in een grote milieuzaak nemen de ruimte in van vijftig tot honderd andere zaken.' Als De Wijkerslooth zijn zin krijgt, kan dat voor de bouw grote consequenties hebben. Tot nu toe wordt aangenomen dat in het Europese recht een schikking geen uitsluitingsgrond volgens de aanbestedingsrichtlijn is. Het is destijds voor HBG Civiel en Strukton reden geweest akkoord te gaan met de hoogst denkbare schikking.