Minister-president Balkenende wenst geen verdere briefwisseling met Paul Quekel
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Is het financiële establishment bij machte de politiek de les te lezen?

Mag 'n frauderend Delta Lloyd een ??? organisatie genoemd worden?
Is het niet merkwaardig dat premier Balkenende daarover niks wil weten ??

Tevens de correspondentie met het ministerie van Financiën inzake onterechte
belastingaanslagen ter grootte van 2.000.000 gulden waarmee alle ellende begonnen is.
De juridische en proceskosten daar bovenop waren ook nog eens meer dan 700.000 gulden.