Paul Quekel waarschuwde heel lang (in 1996 en juli 2002) voor de gevaren van woekerpolissen. Hij informeerde de Kamer
 
Recht dat krom is maakt arm die eerlijk is

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Paul Quekel ging door het lint als slachtoffer van rechterlijk gesjoemel
Het verzwegen politieke schandaal: https://www.ftm.nl/zoeken?query=woekerpolis+delta+lloyd
Quekel waarschuwde al heel lang (vanaf 1996 en in juli 2002) voor de gevaren van de woekerpolissen

De Woekerpolis-affaire

Tweede Kamer Der Staten Generaal,
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Vught 22 maart 2015

P.L.G. Quekel

Geachte dames/heren  en fractievoorzitters van de Tweede Kamer Der Staten Generaal,

Na aanleiding van een artikel op www.ftm.nl over woekerpolissen, ‘Woekerpolisdossier oplossen? Dat kost eerst veel geld’ en onze ervaringen met deze gefaciliteerde en jarenlang door de politiek geaccepteerde oplichtingspraktijken, veroorzaakt door malafide en onbetrouwbare banken en zoals ook door verzekeraars, willen wij aan u een oplossing bieden, om uit de nu al jarenlang durende impasse te komen. Tevens ideeën voor andere oplossingen.

OPLOSSING woekerpolis drama:

De Nederlandse Staat leent bij de ECB tegen nagenoeg 0% rente een bedrag ten grootte van de omvang van de totale woekerpolisschade. En www.sdnl.nl/woekerpolissen.htm laakbaar handelen door Delta Lloyd.

De Nederlandse Staat doet een bij wet verplichte aandelen emissie bij alle Nederlandse verzekeraars, voor het totale bedrag (volgens Prof A. Boot zeker 20 tot 30 miljard euro en zelfs mogelijk 70 tot 150 miljard euro) aan veroorzaakte schade voor Nederlandse burgers door alle woekerpolissen.

De Nederlandse Staat wordt hierdoor mede (groot)aandeelhouder van deze verzekeraars. Dat de dan ontstane verwatering nadelig is voor de zittende aandeelhouders is hun risico om in dit soort fondsen te investeren. Al deze huidige aandeelhouders konden op de hoogte zijn en door de vele publicaties en TV aandacht weten van het woekerpolis drama. De Nederlandse verzekeraars zijn vervolgens wettelijk verplicht om de totale door hen veroorzaakte schade aan hun klanten te vergoeden en uit te betalen. 

Aangezien de Nederlandse Staat nu grootaandeelhouder geworden is, heeft de Staat de verplichting om echt financieel toezicht te houden en minimaal één onafhankelijke commissaris te leveren in de betreffende besturen van de verzekeraars. Dit mede onder controle van de Tweede Kamer en de exorbitante salarissen en bonussen te verbieden totdat de gehele financiële macht op orde is!

Zoals de exorbitante beloningen voor Niek Hoek en Hans Eric Jansen beiden ex-bestuursvoorzitters van Delta Lloyd en multimiljonair geworden bij deze verzekeraar. En zoals deze ‘heren’ zijn er nog vele anderen werkzaam in en bij de financiële macht. Ook bij zorgverzekeraars!

De nieuwe bestuursvoorzitter van Delta Lloyd gaat 950.000 euro per jaar ‘verdienen’, buiten de vele andere emolumenten zoals ook voor Niek Hoek!

Leest u a.u.b. wat de heer Gerd Leers tegen mij zei en dit zelfs nog in 2010 bevestigde aan de heer Kees Kooman, www.sdnl.nl/gerdleers.htm over de lobby van deze financiële machthebbers in het boek ‘De woekerpolisaffaire’.

Vanaf 1994 ben ik mij aan het verweren tegen de oplichtingspraktijken door verzekeraars met woekerpolissen, leest u a.u.b.:

www.sdnl.nl/quekel21.htm  en www.sdnl.nl/quekel28.htm www.sdnl.nl/quekel29.htm  en www.sdnl.nl/quekel31.htm

en www.sdnl.nl/theovangogh.htm Theo schreef een artikel over mijn zaak.

De totale schade buiten dat ik in de gevangenis gekomen ben bedraagt voor mijn gezin ongeveer 14 miljoen euro, leest u a.u.b. www.sdnl.nl/woekerpolis.htm

Door op deze manier aandeelhouder te worden heeft de Nederlandse Staat, (lees Tweede Kamer) tevens een beter toezicht op de levensverzekeringen en pensioenen welke afgesloten zijn door Nederlandse burgers bij verzekeraars. Ook veel bedrijfspensioenfondsen lopen bij deze verzekeraars.

Het moet toch niet een volgend debacle worden op de expiratiedatum van levensverzekeringen en pensioenen, dat de betreffende Nederlandse burgers tot de ontdekking komen net als bij de woekerpolissen, dat er géén of niet voldoende uitkeringen zijn! Ook dan komt de aflossing van de hypotheek in gevaar!

Wie controleert de toezichthouders? Dit is een verplichting van u, de leden van de Tweede Kamer! Weest u a.u.b. alert en laat u niet in de luren leggen met beloftes en toekomstige banen zoals de heren G. Zalm en W. Kok.

Na de woekerpolissen en alle daaruit voortgekomen ellende, kan de Nederlandse samenleving een volgend enorm debacle, veroorzaakt door een latent aanwezig gevaar door woekerlevensverzekeringen en door woekerpensioenverzekeringen zeker niet aan. Dan stort de gehele financiële samenleving in elkaar en zullen veel gezinnen en ouderen voor onoverkoombare problemen gesteld worden.

Weest u a.u.b. gewaarschuwd en stel de noodzakelijke vragen in de Tweede Kamer. U bent er toch voor de Nederlandse burgers, zoals ook tijdens de afgelopen verkiezingscampagnes door u zo veelvuldig gezegd werd. Ben er dan ook voor ons en kom voor ons op.  Los dit voortwoekerende schandaal voor ons Nederlandse burgers op en neem uw mandaten verantwoording. Neem stelling tegen zich maar steeds meer verrijkende bestuurders van banken en verzekeraars

Extra informatie:

Op 22 maart 2015 was er een uitzending VPRO Tegenlicht over de toekomst in de Wereld.

Onze oplossing? Een basisinkomen voor iedereen en een geheel ander belastingstelsel en een ‘speelmaatschappij’ voor iedereen die nooit meer kan werken omdat in de toekomst zeker niet genoeg banen meer zijn voor vele miljarden mensen op aarde.  Nu al zijn er meer dan 700 miljoen werkelozen op onze groene? Planeet.

Leest u a.u.b. www.sdnl.nl/quekel-rtlz.htm en neem de juiste beslissingen voor onze toekomstige generaties. Dat is uw verantwoording.

Over verantwoording gesproken. Leest u a.u.b. de eerste 2 en laatste 2 pagina’s van onze stichting www.sdnl.nl/newrainforest.htm en als deze ideeën waren ingevoerd, dan hadden we nu niet met een gigantisch onoplosbaar vluchtelingen probleem gezeten en veel islamitische haat en hadden we mogelijk géén Boko Haram en IS gehad. Creëer in de betreffende regio’s de oplossingen.

Wij hebben dit regelmatig aan u en uw politieke voorgangers gemeld en kunnen slechts constateren dat een en ander niet goed is overgekomen. Zoals het tegenwoordig gemeengoed geworden is binnen nagenoeg alle bestuurlijke organisaties. Opkomen voor de Nederlandse burgers is de gotspe van deze eeuw.

Waarom moet Roger van Boxtel bij een zorgverzekeraar meer dan 400.000 euro per jaar verdienen? Leest u wat mevrouw Goes van D66 mij antwoordde op www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm en ga terug naar het ziekenfonds.

Een andere tip. Verenig alle pensioenfondsen in een staatspensioen en schaf alle dure pensioenbesturen af! Ga echt toezicht houden voor ons de huis, tuin en keukenburgers van Nederland, want dat is uw taak en verantwoording!

Hopende op een positief antwoord van u en bij voorbaat mijn hartelijke dank verblijf ik met de meeste hoogachting,

Paul L.G. Quekel

Cc Ab Flipse www.woekerpolis.nl en

Antoinette Hertsenberg Tros-Radar.

Eric Smit van Follow the Money

VPRO Tegenlicht, e.a.

Bijlagen: artikel over woekerpolissen en Big TO Fail over banken op FTM (Follow The Money)