Bijzondere bijstand gaat zelfs de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing boven de pet

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Bijzondere bijstand gaat zelfs de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing boven de pet

'ONS SYSTEEM LIJKT OP KAFKA'

Minister zelf de weg kwijt bij invullen formulier

door JOB SLOK
 
 
 
WIJCHEN, dinsdag
       Bij de eerste bladzijde gaat het al mis. Thom de Graaf komt er niet uit. Het formulier dat de 75-jarige mevrouw Toonen moet invullen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, gaat zelfs de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing boven de pet.
        De Graaf is op werkbezoek in Wijchen om met eigen ogen te zien wat voor onmogelijke vragen ouderen moeten beantwoorden om te krijgen waar ze recht op hebben: of dat nu bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of thuiszorg is. Hij kruipt in de huid van een vrijwillige ouderenadviseur en faalt hopeloos. Hij hoeft zich er niet voor te schamen, want Herman Gerrits, de vaste adviseur van mevrouw Toonen, ziet ook door de bomen het bos niet meer. En hij heeft nog wel 41 jaar bij de belastingen gewerkt.
       Het kabinet wil een einde maken aan de regelzucht van allerlei overheden en De Graaf is de verantwoordelijke bewindsman. Uit een onderzoek dat hij onlangs liet doen, bleek dat vooral gehandicapten, chronisch zieken en ouderen zoals mevrouw Toonen lijden onder de administratieve rompslomp, juist omdat zij gebruik maken van uitkeringen en andere hulp van de overheid.
       
Oneindig
       De Graaf schrikt ervan als hij het formulier voor de aanvraag van bijzondere bijstand onder zijn neus geschoven krijgt: er wordt niet alleen gevraagd naar het inkomen van mevrouw Toonen, maar ook moet ze alle rekeningnummers opgeven, eventuele lijfrentepolissen, schulden, inboedel- en brandverzekeringen, een huurcontract en als klap op de vuurpijl wil de gemeente ook nog weten of ze niet ergens een caravan heeft staan of een motor. De lijst is schier oneindig.
       
Bijstandsbejaarde: 'Ik scheur de papieren kapot!'

Als het daar nou bij bleef was het nog te verteren geweest, maar als De Graaf vervolgens begint aan het formulier voor kwijtschelding van de belastingen, worden al die vragen nog eens gesteld. Hij rolt haast van zijn stoel van verbazing. 'Het zijn weer precies dezelfde vragen!'
       Mevrouw Toonen begint er niet meer aan. 'Ik scheur de papieren kapot', zegt ze opstandig. Ook dochter Lenie komt er niet uit. De aanvraag voor bijzondere bijstand is net die ochtend afgewezen, terwijl mevrouw Toonen er volgens haar dochter gewoon recht op heeft. 'Dat is zo triest', zegt Lenie. 'Ze heeft echt niks.' Bij de afwijzingsbrief zit een formulier om bezwaar mee aan te tekenen, dus het hele circus kan opnieuw beginnen.Hoezeer Thom de Graaf zich ook inspant, hij krijgt het formulier van mevrouw Toonen niet ingevuld.
FOTO: APA/FRANS YPMA

       Herman Gerrits heeft het idee 'dat het anders kan', zegt hij met gevoel voor understatement. Koppel alle informatie die een gemeente van iemand heeft aan het sofi-nummer van die persoon. Dan wordt die burger in elk geval niet telkens met dezelfde vragen lastiggevallen.
       Dat hoort De Graaf graag, want daar is hij net mee bezig; met het burgerservicenummer, dat het sofi-nummer moet gaan vervangen, en het recht op eenmalige gegevensverstrekking. Als voorbeeld van een instantie waar dat laatste al werkt, noemt hij de belastingdienst, die sinds kort uitgaat van de situatie een jaar terug. ,,Alleen als daar iets in is veranderd, moet je wat invullen.'
       
Muizengaatje
       De Graaf geeft het grif toe: ,,We hebben het nodeloos ingewikkeld gemaakt.' Maar hij neemt het ook een beetje op voor de overheid. ,,Het zijn geen malafide types die dit zo hebben bedacht. We hebben een bouwwerk van bureaucratie opgebouwd om te voorkomen dat we mensen zouden vergeten, dat we ook maar een muizengaatje open zouden houden. Maar nu kunnen alleen specialisten er nog wijs uit worden. Het is een systeem dat een beetje op Kafka is gaan lijken.' Herman Gerrits, mevrouw Toonen en haar dochter Lenie kunnen niet anders dan dat beamen.