De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Verpaupering door regelgeving.. Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale
diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden, zoals in de gemeente Waalwijk

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Tunnelvisie en oogkleppengedrag van sommige ambtenaren/bestuurders van de Gemeente Waalwijk


L.s.,

De tunnelvisie en oogkleppengedrag van sommige ambtenaren/bestuurders van de Gemeente Waalwijk samen met die van Heusden en Loon op Zand, krijgt nog meer kafka-reliëf. Vooral wanneer men als klager bij een zogenaamde onafhankelijke hoorzitting komt (zie productie 27 en productie 28). Dit terwijl de kritiek ingediend werd bij onderzoekster (?) mevrouw Joep Baartmans (PvdA), die het mismanagement van de ISD-Middenlangstraat onderzocht heeft. Zij deed dit af met het citaat: "Op de kwalijke suggestie die daarin vervat is, zal ik verder niet ingaan", (zie productie 29).

Het hoorcommissielid in dienst van de Gemeente Waalwijk, mr. A.J.G. van Dijk, en hoorcommissielid in dienst van de ISD-Middenlangstraat mr. J. Klok, hebben duidelijk een gekleurd belang en zetten de werkwijze van hun voorgangers voort. Met dezelfde tendentieuze, foutieve en onware beweringen, gevoed door de onwil om fatsoenlijk en menselijk te willen zijn, (alsof alleen hun eigen misselijkmakende (on)gelijk het enige doel is), wordt de om hulp vragende burger deskundig afgeserveerd. Of zou óók hier de nu al zo beroemde tunnelvisie hebben toegeslagen?

Helemaal ongelofelijk is het om een van de beste advocaten van Nederland met internationaal aanzien zoals Prof. Dr. Mr. G.J.J. Knoops zo te typeren, die voor ons nagenoeg pro Deo werkt. Deze twee meesters in een vrijwel risicoloze ambtenarenbaan adviseren om een andere advocaat te nemen die verstand heeft van verzekeringsrecht. Ze zouden toch moeten weten dat er geen geld is voor andere advocaten. Maar ja, hier gaat natuurlijk weer de algemene tendens op: "géén geld, géén recht in Nederland". Bij wel voldoende geld wordt je kapot geprocedeerd in het circus van plaatsvervangende rechters en raadsheren met bijbanen!

Het schandaligste is wel dat deze twee mr's van Dijk en Klok mij aanrekenen dat ik akkoord ben gegaan met de 100.000 gulden schadevergoeding die ik gekregen heb van de Nederlandse staat; en niet doorprocedeerde om de volledige kosten c.q. schadevergoeding binnen te halen, waarvoor ook grote bedragen nodig zijn om te kunnen procederen. Hun ondeskundigheid wordt verder bevestigd door het feit en hun advies over rechtsbijstandsverzekeringen. Ze weten namelijk niet dat vermogensgeschillen niet onder deze verzekeringen vallen. En als je dan toch gaat procederen tegen een aandeelhouder van zo'n rechtsbijstandverzekering, dan wordt je snel geroyeerd. Deze twee Mr's zouden het boek van Prof. Twan Tak moeten lezen om te weten hoe het afloopt met burgers die de euvele moed hebben om te procederen tegen de Staat der Nederlanden, het Rijk, provincie en gemeente,

Prof. mr. A.Q.C. Tak: Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk,
1234 p., Uitg. SDU, ISBN 9054093382 121,90.

Lees ook www.sdnl.nl/kath-nb30.htm en www.sdnl.nl/kath-nb16.htm want de burgers die tegen de staat, de provincie of de gemeente, maar ook tegen verzekeraars en banken procederen, worden ontdaan van have en goed en blijven ontreddend achter met vaak als enige uitweg 'zelfmoord'. Ik zal dat nooit doen, maar zal deze vorm van staatsterreur blijven bestrijden, totdat minstens de helft van het kostbanencircus, ( lees over de aantallen op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm ) zinnig werk gaan doen, zoals handen aan het bed, voor de klas staan, ouderen, zwakkeren en hulpbehoefenden helpen, enz., enz.!

Geef iedereen een basisinkomen en we kunnen al zeker 30% van alle ambtelijke en semie-ambtelijke controleurs naar huis kunnen sturen, terwijl het een ongekende vereenvoudiging van regel- en wetgeving zal bewerkstelligen. Hoe de werkwijze van deze dienst, "De Sociale (?) Dienst Middenlangstraat" is, blijkt uit de bewezen onzinnigheid. Lees hierover de vele artikelen uit het Brabants Dagblad en hun uitdrukkelijke wil om toch hun gelijk te halen met een verwijzing naar allerlei regeltjes en wetten. Zo maken zij de menselijke maat volledig ondergeschikt aan het kostbanencircus, die betaald worden uit de ruif van de Nederlandse/Waalwijkse burgers. Zie daarvoor de onderstaande link en de column.

Wel zijn ze heel slim. Men creëert een nieuwe rechtspersoon en deze drie gemeenten zijn af van het hinderlijke toezicht van de Nationale Ombudsman! Lang leve de democratie van de Polderkolder! Theo van Gogh zou zeggen: 't Is adembenemend, ik zeg: Het is een fatsoenlijke leefgemeenschap onwaardig.

DOSSIER BRABANTS DAGBLAD ISD-Middenlangstraat: www.brabantsdagblad.nl


Brabants Dagblad editie De Langstraat

COLUMN: Zelfcontrole

door Johan van Grinsven

Zaterdag 3 september 2005 - 'Jac Klijs heeft het geweldig gedaan als voorzitter van het dagelijks bestuur van de ISD!', aldus voorzitter Jac Klijs van het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD). Zo hád het kunnen gaan toen Jac Klijs van het algemeen bestuur van de ISD-Middenlangstraat werd gevraagd naar het functioneren van het dagelijks bestuur van die organisatie. Van beide is hij namelijk voorzitter.

Het algemeen bestuur van de ISD moest begin deze week oordelen over het dagelijks bestuur van die instelling. Dat was het gevolg van het onderzoek dat is verricht naar het conflict dat tussen personeel en directie/dagelijks bestuur van de ISD heeft gewoed. Het rapport kostte ISD-directeur Ad Vervest de kop en ook de ondernemingsraad is opgestapt. De derde partij in het conflict, het dagelijks bestuur, bleef zitten. Het wilde eerst het oordeel van het algemeen bestuur afwachten.

Wat zullen de Heusdense wethouder Jac Klijs en zijn mede-bestuursleden Jan van Baardwijk (wethouder te Waalwijk) en Peter Roelen (wethouder te Loon op Zand) in hun rats hebben gezeten de afgelopen dagen. Je weet per slot van rekening maar nooit wat zo'n algemeen bestuur beslist. Dat algemeen bestuur blijkt alle vertrouwen te hebben in het dagelijks bestuur. 'Ach, iedereen maakt wel eens een foutje, zelfs Jac Klijs', aldus Jac Klijs. 'Ook Jan van Baardwijk en Peter Roelen hebben absoluut niet gefaald als leden van het dagelijks bestuur van de ISD', vindt Jac Klijs, mede namens Jan van Baardwijk en Peter Roelen van het algemeen bestuur van de ISD.

Zo hád het ook kunnen gaan. In dat algemeen bestuur zitten, namelijk, naast Klijs, ook Van Baardwijk en Roelen. En dan nog drie gemeenteraadsleden, uit alle drie de Langstraatgemeenten één. Uit Heusden was Jeanet van Ruremonde van coalitiepartij Gemeentebelangen afgevaardigd, uit Waalwijk Diel Zijlmans van coalitiepartij AB/LB mee en uit Loon op Zand Jacky Smit van oppositiepartij VVD.

De drie leden van het dagelijks bestuur - waarvan het functioneren ter discussie stond - vormen dus zelf al de helft van het algemeen bestuur. En dan zitten er ook nog eens minimaal twee politieke vrienden (want: coalitiegenoten) in dat algemeen bestuur. 'Nee, ik heb geen enkele reden om aan de kwaliteiten van Jac Klijs te twijfelen', aldus Jac Klijs. 'Jan van Baardwijk is een superieur bestuurder', aldus Jan van Baardwijk. 'Peter Roelen is een kanjer. Die ga je toch niet wegsturen', aldus Peter Roelen.

Zo hád het kunnen gaan. Maar zo ging het natuurlijk niet. De voorzitters Jac Klijs en Jac Klijs wezen erop dat er helemaal geen meningsverschil was in het algemeen bestuur over het optreden van het dagelijks bestuur in het ISD-conflict. En zo'n constructie van zelfcontrole vindt hij helemaal niet gek, want die is gebruikelijk als gemeenten samen hun zaakjes regelen. Ik heb mijn baas voorgesteld dat ik mijn volgende functioneringsgesprek met mijzelf voer. Ik zal dan tegen mij zeggen dat ik een vette salarisverhoging heb verdiend.

Reacties? column.delangstraat@brabantsdagblad.nl


De Nationale ombudsman: klachtenformulier
(zie het verbijsterende antwoord van de Nationale Ombudsman)

Stuur dit formulier naar:

De Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Vergeet niet kopieën van uw klachtbrieven, antwoorden daarop en andere belangrijke documenten mee te sturen.

Aan de Nationale ombudsman, van:

Naam:                  Paul L.G. Quekel en J.M.J.M. Quekel van Extel

m/v

Adres:                  Grotestraat 413

 

Postcode:            5142 CB

 

Plaats:                 Waalwijk

 

Telefoon:             0416 563055

 

Fax:                     0416 563059

 

E-mail adres:      queke002@planet.nl

 

Datum                 7 mei 2005

 

Ik heb een probleem met:

Vul hier de naam van de overheidsinstantie in die u niet behandelt zoals het hoort, of die geen antwoord meer geeft. Is het geen overheidsinstantie, dan kan de Nationale ombudsman niets voor u doen. Twijfelt u of het om een overheidsinstantie gaat, bel dan even 0800 - 33 55555.

Naam instantie:  iSD Midden-Langstraat van de gemeente Waalwijk

 

Adres:                 Grotestraat 403

 

Postcode:           5142 CB

 

Plaats:                Waalwijk

 

De persoon of personen met wie u contact hebt gehad:

Mevrouw E. Brok van de Gemeente Tilburg (ingehuurd door Waalwijk), Mevrouw mr.  A.J.G. van Dijk iSD, Mevrouw E. van Schijndel, iSD, de heer A.A.M. Vervest iSD, de heer mr.  R.G.L. van de Ven gemeente Waalwijk , de heer J. van Baardwijk wethouder gemeente Waalwijk, Mevrouw E. van Schijndel iSD, mevrouw M.P.F.Cales gemeente Waalwijk, Leon de Wijs.

 

  

 

Deze zaak speelt sinds:  december 2004 

 

Wanneer heeft u uw klacht voorgelegd aan de overheidsinstantie? Eerste klacht 9 maart 2005

 

De laatste reactie van de overheidsinstantie is van 1 juni 2005 van mevrouw mr. A.J.G. van Dijk waarbij aangetekend dat mevr. Ros bij ons onbekend is

 

 

Heeft u al eerder met de Nationale ombudsman gebeld over uw klacht?                               Nee

 

Dit is er aan de hand:

Vertel waarover het gaat. Gebruik uw eigen woorden. Er is genoeg ruimte om te schrijven, maar houd het gerust kort. Als de Nationale ombudsman meer van u moet weten, dan wordt u vanzelf gebeld of u krijgt een brief. Heeft u al een of meer klachtbrieven aan de overheidsinstantie geschreven, stuur dan in ieder geval kopieën daarvan mee. Hetzelfde geldt voor antwoorden die u hierop heeft gekregen. Stuurt u ook andere documenten mee die belangrijk zijn voor uw zaak. Als u twijfelt welke documenten u mee moet sturen, bel dan eerst even 0800 - 33 55555.
Schrijft u alstublieft zo duidelijk mogelijk.

Door onterechte belasting aanslagen, www.sdnl.nl/quekel26.htm zijn wij in ernstige financiële problemen gekomen, resulterende in verstrekkende gevolgen, www.sdnl.nl/quekel-7.htm en het verlies van ons volledige vermogen.
 
De weledelgeleerde heer Prof. Dr. Mr. G.J.J. Knoops 020 4705151  staat ons momenteel pro deo en op basis van een gedeeltelijke toevoeging bij.
 
Meneer Knoops heeft in 2003 contact gehad met de Sociale Dienst van Waalwijk waarop wij na diverse gesprekken en veel verstrekte informatie een leen bijstandsuitkering kregen tot 1 januari 2005. Voorwaarde was dat de betreffende BV's geliquideerd zouden worden. Ik heb altijd gezegd dat een en ander afhankelijk was van de rechterlijke macht en wanneer de definitieve uitspraken zouden zijn ontvangen. 
 
In december 2004 hebben wij verlenging aangevraagd, hetgeen mogelijk was omdat de wet in deze mogelijkheid voorziet, namelijk een verlenging van 12 maanden.
 
Dan begint een burocratie die een Kafka verhaal in de schaduw stelt.
 
Ik zal u de voorgaande informatie besparen en me alleen bezig houden met de brieven en ervaringen vanaf 19 december 2004. Betreffende de zaak Licom Products GmbH, onderdeel van de Lion-Group uit Maleisië, heeft hun advocaat een getuige aangezet tot meineed.


 
Producties:
 
Brief ISD-004 dd 19 december 2004.
 
Antwoord van mevrouw E.Brok iSD dd 4 februari 2005. 
 
Verkeerde opgaves door iSD van zowel jaaropvave 2004 dd 9 februari 2005 alsook de saldobevestiging dd 11 februari 2005.
 
Brief iSD-005 dd 7 februari 2005 en iSD-006 dd  25 februari 2005.
 
Brief iSD-007 dd 3 maart 2005, met 4 bijlagen.
 
Gestuurde fax dd 8 maart 2005 waarbij mevrouw E. Brok ernstig ontstemd is over mijn gemaakte fout betreffende een uitgeprinte kartoon die voor mijn vrouw bedoeld was.
 
Ingediende klachten en diverse e-mails over en weer
 
Brief iSD-008 dd 9 maart 2005 en de e-mail van de heer L.J.J. Dorrestijn aan mevrouw E. Brok, dd 9 maart 2005
 
Uitspraak van de Raad voor Rechtsbijstand dd 22 februari 2005
 
Brief van iSD dd 9 maart 2005 met opnieuw vragen inzake reeds verstrekte informatie
 
Brief van de gemeente Waalwijk dd 10 maart 2005 inzake klacht
 
Brief gemeente Waalwijk, dd 15 maart 2005, inzake klacht
 
Brief van de gemeente Waalwijk dd 22 maart 2005 met als bijlage een contract dat ons verstrekt werd op onze vraag wanneer en wie de beslissing genomen had dat de gemeente Tilburg de onderzoeken doet voor de Sociale Dienst van de gemeente Waalwijk. Opvallend is dat  er géén raadsbesluit overlegd werd maar een contract dat pas na onze vragen is ondertekend op 8 maart 2005? Zou een onderzoek op zijn plaats zijn om te constateren dat er met data gesjoemeld is?
 
Brief gemeente Waalwijk dd 24 maart 2005, betreffende uitnodiging mondelinge toelichting
 
Brief van de penningmeester van New Rain Forest www.sdnl.nl/quekel-8.htm  de heer Tiny Voogd dd 29 maart 2005
 
Brief van de gemeente Waalwijk dd 7 april 2005 met als bijlage een verslag van de zitting
 
Brief van de iSD van mevrouw E. Brok dd 19 april 2005 met de uitspraak en de beslissing om de leenbijstand af te wijzen
 
Brief iSD-009 met als bijlagen de brief van mevrouw E. Brok en de brieven van notaris Dierchxsens, intussen heeft deze notaris zonder directe betaling te eisen de aandelen overgedragen. 
 
Brief van mijn vriend George Kuntz die ons veel geld geleend heeft met eigendomsvoorbehoud op onze inboedel
 
Artikel uit het Brabants Dagblad dd 4 mei 2005
 
Aanvraag bijzondere rechtsbijstand dd 2 mei 2005
 
Brief gemeente Waalwijk dd 11 mei 2005
 
Brief iSD-010 dd 17 mei 2005
 
Brief iSD-011 dd 31 mei 2005  bezwaarschrift inzake aanvraag bijzondere rechtsbijstand met als bijlage de afwijzing via brief ISD-I-5 dd 13 mei 2005 en de brief van de heer Knoops dd 19 mei 2005
 
Brief iSD-012 dd 31 mei 2005 herhaald bezwaarschrift inzake de leenbijstandsuitkering en onze vraag voor een voorlopige voorziening, met als bijlagen de brief van de iSd dd 18 mei 2005en de brief van de gemeente Waalwijk dd 23 mei 2005 en ons verzoek om gehoord te worden. Hierna ben ik tegen de afspraken in door mevrouw van Dijk gebeld waarbij zij mij mededeelde dat een voorlopige voorziening alleen via de rechtbank geregeld kan worden. Géén enkele mededeling ontvangen van mevrouw van Dijk over hoe en waar en met wie en aan wie dit verzoek gedaan zou moeten worden, hetgeen mijn vertrouwen in de Nederlandse Rechtsstaat zoals beschreven hieronder nog verder doet afnemen.
 
Brief van de ISD dd 1 juni 2005 hetgeen waarschijnlijk het bezwaarschrift betreft de klacht inzake de gevraagde bijzondere rechtsbijstand, staat niet in deze brief, wel weer wordt aangegeven dat de afhandeling van de klacht vele weken op zich laat wachten waarbij ons de openvraag ontlokt: "staat dit standaard in al deze soort brieven" aangezien wij nu al twee van deze brieven ontvangen hebben? (overigens is mevrouw W. Ros niet bekend bij ons)

Productie 27:
Afwijzing/ongegrondverklaring inzake rekening van prof. Kamphuizen. Prof. Knoops is een van de beste advocaten in Nederland. Hoe hij nu getypeerd wordt door twee meesters in de rechten Mr. van Dijk en Mr. Klok van de ISD-Middenlangstraat in de gemeente Waalijk is ongehoord en niet fatsoenlijk te noemen.

Productie 28:
Afwijzing/ongegrondverklaring inzake leenbijstandsuitkering. Hierbij geldt hetzelfde betreffende prof. Knoops die pro Deo voor ons werkt. Wederom heeft ook deze hoorzitting verkeerde veronderstellingen opgeleverd. Bijv. over de jaarrekeningen 2001, terwijl de jaarrekeningen tot en met 2003 reeds twee maal verstrekt zijn.

Productie 29:
Brieven aan en antwoord van mevr.Baardmans die het onderzoek gedaan heeft van de heer Vervest. Deze directeur is inmiddels opgestapt bij de ISD-Middenlangstraat.

 

 

Einde (voorlopig?) van de producties.
 
 
Geachte Nationale ombudsman,
 
wilt u deze gang van zaken beoordelen en wij vragen ons af hoe in hemelsnaam het mogelijk is dat gewone mensen (vooral de ouderen onder ons) uit deze soort van wirwar wijs te kunnen worden over al hegeen door zowel de gemeente Waalwijk alsook door de iSD Midden-Langstraat opgeworpen wordt om mensen die hulp nodig hebben af te schrkken, het lijkt wel een ontmoediginsbeleid? Overigens heeft ex-minister Thom de Graaf (De Kafka in Nederland) ook geprobeerd de vragen van de invulformulieren te beantwoorden. Het is hem niet gelukt zoals in diverse kranten stond!
 
Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior

Zie hieronder het verbijsterende antwoord van de Nationale Ombudsman

De ISD-soap van de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en
Heusden neemt onvoorstelbare vormen aan tegen zeer hoge kosten !
Langstraat

Baartmans gaat de ISD doorlichten

door Johan van Grinsven

Woensdag 6 juli 2005 - Oud-provinciebestuurder J. Baartmans gaat de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) doorlichten. Zij is gisteren al gestart met haar werk, zo meldde voorzitter J. Klijs van het dagelijks bestuur van de ISD in de gemeenteraad van Heusden.

Daar werd gisteravond het geëscaleerde conflict binnen de ISD besproken. Klijs is ook wethouder van Heusden. Baartmans is aangezocht door de burgemeesters van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, die samen de ISD hebben opgericht. Zij zouden iemand voordragen zonder banden met de drie gemeenten of de ISD. Om de schijn van vriendjespolitiek te vermijden, zo zei Klijs eerder. Omdat Baartmans jaren geleden interim-burgemeester was in de oude gemeente Heusden is zij volgens oppositiepartijen Heusden Eén, PvdA, GroenLinks en Heusdens Initiatief niet de gewenste onafhankelijke onderzoeker. De coalitie van DDE2002, DMP, VVD, Gemeentebelangen en CDA - goed voor een meerderheid in de raad - vindt van wel.

De oppositiepartijen hadden veel en harde kritiek op het optreden van Klijs als ISD-voorzitter. Ook kwamen zij met een groot aantal vragen. Klijs onthield zich van antwoorden, onder verwijzing naar het onderzoek dat er aan komt. Hij zegde toe dat daarin niets onder het kleed wordt geveegd. De coalitiepartijen willen ook eerst wachten op de resultaten van het onderzoek.

Dat Klijs geen antwoorden op de vragen gaf, viel slecht bij raadslid W. Dijkstra van Heusdens Initiatief. Hij vindt het ongepast dat Klijs twee weken geleden in een besloten bijeenkomst met raadsleden uit de drie gemeenten wel toelichting wilde geven op de ISD-affaire, maar tijdens de openbare raadsvergadering niet.

Terrorisme

C. Knuvers van DDE2002 beschuldigde de oppositie ervan vooringenomen te zijn door al voor het onderzoek Klijs te willen zien hangen. Hij vergeleek de dreigbrieven die Klijs heeft ontvangen met terrorisme en de aanslagen van 11 september in Amerika. VVD'er R. van den Bos deed nog enkele suggesties om het lont uit het ISD-kruitvat te halen. Maar omdat hij die niet in een voorstel vatte, kregen ze geen status. http://www.bd.nl/isd

 
Nu een bijdrage inzake Nederlands bestuur:
 
Geachte weledelgeleerde heer Prof. de Swart,
 
Hartelijk dank voor uw laatste antwoord en ook onze felicitaties met de overwinning van NEE, nu nog een overwinning op Hoogervorst en Zalm en een nieuwe nacht van Wiegel. Hierbij mijn klacht aan de Autoriteit Consument & Markt en Mevrouw Kroes,  http://www.sdnl.nl/quekel/quekel-klacht-nma.htm m.vr.gr. Paul Quekel senior
 
----- Original Message -----  From: P. Quekel sr. To: Neelie.Kroes@cec.eu.int Cc: hennykreeft@home.nl Sent: Sunday, June 05, 2005 8:20 PM Subject: DE ZORG? / Het schandaal van Wiegel / Klacht aan mevrouw Kroes

Geachte mevrouw Kroes en EP leden, geachte Spokespersonen van de Regering, Kamerleden, Vaste Commissie Gezondheidszorg, beste vrienden,  journalisten e.a.,
 
Hierbij de e-mail die naar elk Eerste Kamerlid geadresseerd op zijn/haar eigen naam gestuurd is inzake de voorgenomen beslissing over het nieuwe Zorgstelsel op dinsdag 7 mei 2005, en stuur het aan uw bevriende relaties door, help onze Nederlandse huisartsen, ik heb een goede oplossing voor onze huisartsen en zou daar graag met de heer Marijnissen over willen praten, m.vr.gr. Paul Quekel senior
 


 
TER INFO:
----- Original Message ----- From: P. Quekel sr. To: Voorzitter@eerstekamer.nl Sent: Sunday, June 05, 2005 7:15 PM Subject: DE ZORG? / Het schandaal van Wiegel / Klacht aan mevrouw Kroes

Geachte mevrouw Timmerman-Buck van de Eerste Kamer der Staten Generaal van Nederland, (behalve deze informatie was alleen voor mevrouw Timmerman-Buck); en doe mijn vriend Gerd Leers de groeten, www.sdnl.nl/gerd-leers.htm terwijl ik nog nooit antwoord van u gehad heb op mijn brieven zoals deze staan op www.sdnl.nl/http://www.sdnl.nl/wakkerworden.htm),
 
Laat een tweede nacht van Wiegel maar dan ten voordele van de Nederlandse Bevolking plaatsvinden op dinsdag 7 mei 2005 en verwerp het nieuwe ZORGSTELSEL!   
 
Waarom? Lees a.u.b. "zorgvuldig" de navolgende informatie, met vriendelijke groet, Paul Quekel senior 
 
Het schandaal van Wim Kok, die de zorgverzekeringen verkwanseld heeft in 1992 aan commerciële verzekeraars mede waardoor de premies 300 tot 400% gestegen zijn en het schandaal van mevrouw Borst over de steeds meer en meer (verspilde) miljarden, die werkelijk zonder enige controle gepompd werden in de Nederlandse Zorgfabriek en daardoor zijn we in Nederland vanaf 1986, (de kosten bedroegen destijds 33 miljard gulden) nu gegroeid naar meer 50 miljard euro (110 miljard gulden) met de grootste onverantwoordelijke verhogingen tijdens de macht van Wim Kok als minister van Financiën en de werkelijk nog nooit vertoonde geldsmijterij tijdens 8 jaar Paars!  Vanaf 1986 is de Nederlandse bevolking zeker niet ruim drie keer zo groot geworden en de inflatie kan ook nooit deze kostenexplosie veroorzaakt hebben! 
 
LEES:
www.sdnl.nl/quekel-34.htm als oorzaak en www.sdnl.nl/quekel-35.htm als gevolg en lees ook mijn (aan)klacht ingediend en afgewezen door de NMa en opnieuw ingediend bij Mevrouw Neelie Kroes als verantwoordelijke beschermvrouwe van mededinging op: http://www.sdnl.nl/quekel/quekel-klacht-nma.htm
 
De werkelijke handen aan het bed werden er niet beter van, wel de vele managers, de vele commissies, (vaak uit eigen geledingen) de vele ambtenaren en de vele organisaties die de subsidie pot en het ZORGBUDGET via vaak onzinnige projecten wisten te vinden en te plunderen om dan wederom nietszeggende rapporten en oplossingen te produceren, die slechts één doel hadden, de eigen portemonnee! 
 
Dan nu het schandaal van Wiegel, waarschijnlijk in overleg met het schandaal Hoogervorst die als vazal van Zalm ons nu de gewone samenleving, de hardwerkende gewone huis, tuin en keuken burgers per 1 januari 2006 gaat opzadelen met één wederom NIEUWE ZORGFABRIEK. Als je de uitzending ziet bij NETWERK van 3 juni 2005 dan komt spontaan de open vraag, bij welke Zorgverzekeraars en Banken is Hans Wiegel allemaal commissaris? Wat is zijn belang om de Zorgverzekeraars als voorzitter te beschermen tegenover de huisartsen? Zou hij met zijn voorzitterschap niet meer het belang van het volk in ogenschouw moeten nemen? 
 
Hierbij als link http://www.sdnl.nl/quekel/quekel-klacht-nma.htm mijn klacht tegen de steeds verder gaande kartelvorming van Verzekeraars maar ook de Banken zijn in Europa maar speciaal in Nederland verworden tot geldonttrekkers van de samenleving en het bedrijfsleven. Ze maken miljarden euro's winst met geld van anderen, hebben onbetaalbare Directies en Raden van Toezicht, Raden van Bestuur en Commissarissen zoals Wiegel, Kok Vermeend enz.enz., en wij het gewone volk moeten steeds meer betalen en er zou eens een echt onafhankelijk Parlementair onderzoek moeten komen waarom de Nederlandse gulden verkwanseld is door Wim Kok en Gerrit Zalm. Een Parlementair onderzoek naar de gehele financiële structuur in Nederland! Waar zat het echte belang? Misschien wel bij de Banken. Lees over Banken op de website van Paul van Buitenen www.europatransparant.nl Clearstream! 
 
Het geheel van de Nederlandse samenleving is adembenemend geworden, want we (Nederlandse uitdrukking) zitten als de gewone samenleving aan het gas, door de werkelijk vele dubbele agenda's van zowel de bestuurlijke, publieke alsook de politieke elite.
 
Wanneer worden de machthebbers in Eerste en Tweede Kamer wakker en gaan dátgene doen waarvoor ze van ons de kiezers een mandaat gekregen hebben, de belangen van de Nederlandse Burgers verdedigen en beveiligen, dat is hun primaire taak, niets meer en niets minder!
 
Hans Wiegel is door het spreekwoordelijke ijs gezakt en als je van Nederland houdt en nog enige toekomst voor je kinderen en kleinkinderen wilt hebben stem je nooit op deze  zakkenvuller Hans Wiegel want na een uitzending van Business Class van Harry Mens vroeg een aanwezige ondernemer aan Wiegel om een afspraak. Het eerste wat Wiegel zei was dat daar kosten aan verbonden waren, pas nadat de ondernemer daarmee akkoord ging gaf Wiegel zijn business-card aan deze enigzins verbaasde man. Het is mij verteld door iemand die daarbij stond en zich over deze handelswijze terecht ook boos maakte. Wiegel is namelijk ook werkzaam in een zogenaamde KOSTBAAN welke hij met vele commissariaten en adviezen ruimschoots geldelijk aanvult en hoe zou de CODE Tabaksblat voor hem uitpakken?

De Nederlandse corporate governance Code

 
Of staan dit soort figuren boven alle regels en wetten die slechts gelden voor anderen, maar hoofdzakelijk voor ons het gewone gepeupel! Figuren zoals Wiegel, Kok, Vermeend, Rosenmöller, Dijkstal, Melkert, Zalm en Marcel van Dam (die heeft tot kunst verheven) en de vele anderen uit het KOSTBANENCIRCUS, zoals Burgemeesters, Commissarissen van de Koningin of Hoge Ambtenaren in en om de (onafhankelijke?) Gerechterlijke Macht, die hun KOST-baantje als volksvertegenwoordiger, of TV presentator bij Nederland 1,2,3, ten gelde maken met advieseursschappen, commissietjes en commissariaten. 
 
Natuurlijk zullen er ook nog wel enige hoogwaardigheidsbekleders zijn, die wel het algemeen belang nuttig en belangrijk vinden. Die kunnen hun bezwaar op deze informatie kenbaar maken aan de Sociale Databank Nederland, www.sdnl.nl we zullen ze dan met naam en toenaam op onze website eren!
 
Dat we nog steeds echte macht hebben als samenleving en deze macht ook kunnen gebruiken wanneer we dat willen, is bewezen met ons NEE op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet, we laten niet alles meer door onze strot duwen (sorry voor de beeldspraak).
 
Met vriendelijk groet,
Paul Quekel een bezorgde Europeaan maar bovenal Nederlander! 
 
 


Onderwerp: Wiegel: 'Niet onderhandelen bij staking'
 
Na de massale huisartsenstaking van vorige week, leggen huisartsen maandag weer het werk neer: ze gaan in Amsterdam protesteren tegen 'de macht van de zorgverzekeraars'. In Netwerk een gesprek met Hans Wiegel over de huisartsendemonstratie. Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, roept op niet te onderhandelen als er gestaakt wordt.
 
'Constructief'
Hoewel het ministerie van Volksgezondheid begin deze week meldde dat het gesprek met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) 'constructief' was verlopen, kondigden de artsen kort daarna aan weer te gaan staken.
 
Manifestatie
Woensdag riep het Landelijk Actie Comité Huisartsen namelijk alle professionele zorgverleners op maandag mee te doen aan een landelijke manifestatie op het Museumplein in Amsterdam. Huisartsen zullen wel, in tegenstelling tot de acties van vorige week, hun collega's die daar naartoe gaan waarnemen.
 
'Niet twee dingen tegelijk'
De demonstratie is op de dag dat er ook een gesprek is tussen de LHV en het ministerie van Volksgezondheid. 'Typisch', vindt Wiegel. 'Je kunt niet twee dingen tegelijk doen.' Volgens hem kan er niet tegelijkertijd worden onderhandeld en actie gevoerd.
 
Financieringssysteem
De artsen hebben de meeste moeite met het nieuwe financieringssysteem dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil invoeren: 90 miljoen euro van het budget van de huisartsen wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Die moeten dat geld weer verdelen onder de huisartsen.
 
Marktgericht
De minister denkt dat de huisartsenzorg op deze manier marktgerichter kan werken en efficiënter wordt. Volgens de huisartsen krijgen de zorgverzekeraars echter te veel macht.
 
Definitief besluit
Dinsdag debatteert de Eerste Kamer over de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Een week later volgt een definitief besluit
 
Netwerk spreekt met Hans Wiegel over de campagne van de huisartsen en de inhoudelijke bezwaren die ze hebben tegen het nieuwe zorgstelsel.
 
Archief: nieuw zorgstelsel
Netwerk besteedde eerder aandacht aan het nieuwe zorgstelsel. U kunt de reportages nog terugzien.
Bekijk de reportages >>
 
LINKS: