Recht dat krom is maakt arm die eerlijk is

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

BELANGRIJK NIEUWS

 
Geachte mevrouw Timmerman-Buck wilt u zo vriendelijk zijn en deze informatie per direct doorgeven aan mevrouw van Leeuwen.
 
Geachte mevrouw van Leeuwen, professoren, kamerleden e.a.,
 
Op 12 juni 2005 heb ik u omstreeks 9.35 uur gebeld en gevraagd om een afspraak met u te maken over het nieuwe zorgstelsel om mijn klacht te onderbouwen, www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm.  Ik heb u verteld dat ik in het verleden twee keer met u had gesproken, waarvan 1 keer samen met Gerd Leers in Den Haag op voorspraak van Jan Rijnen destijds voorzitter van het ABP. Mede door zijn en uw bemiddeling hebben wij toen ons pensioensysteem verkocht aan uw broer die
destijds de Voorzitter was van het Sociaal Fonds  (klein) Metaalnijverheid!  Ook vertelde ik u dat we veel aan ziekenhuis automatisering gedaan hebben en bij deze voor u twee belangrijke websites, www.sdnl.nl/quekel-34.htm over oorzaken en www.sdnl.nl/quekel-35.htm over gevolgen. Zeker even lezen voor dinsdag!
 
U had nu geen tijd om een afspraak te maken want u had meer dan 3000 brieven en stukken en moest nieuwe wetgeving beoordelen, verder had u géén tijd meer aan de telefoon omdat uw taxi voorstond om naar Buitenhof te gaan.
 
Misschien kunt  u zich mij nog herinneren als de man die in 1986 (om Ruud Lubbers zijn karwij te laten afmaken) in overleg met Gerd Leers voor ongeveer (privégeld) 100.000 gulden advertenties gezet had voor het CDA in de Brabant Pers,  en als beloning was Ruud Lubbers samen met Hanja May-Weggen aanwezig en overhandigde de eerste 20 diploma's aan omgeschoolde afgestudeerde werkeloze artsen tijdens de opening van een volgende tak van mijn toenmalige bedrijf, De Comdes Group www.sdnl.nl/quekel-39.htm  (zie de foto's).  Nogmaals vraag ik u met klem om voor vele ouderen en sociaal zwakkeren in Nederland uw beslissing inzake het nieuwe Zorgstelsel nogmaals opnieuw en ernstig  te overwegen. Pak eerst de veroorzakers aan!
 
Met vriendelijke groet
Paul Quekel senior 
 
NB; tot en met 1992 was ik een CDA lid maar ik heb mijn lidmaatschap opgezegd toen Wim Kok in 1992 de zorgverzekeringen verkwanselde aan commerciële verzekeraars met nu de ultieme poging van u en uw fractie om deze verkwanseling te vervolmaken! Wie waren de lobbyisten die u nu zo ver gekregen hebben, toch weer niet Jan Rijnen? Of is het gegaan zoals Gerd Leers mij in 1999 vertelde www.sdnl.nl/gerd-leers.htm hoe groot de druk van Verzekeraars kan zijn, tot op het misdadige af?

Paul Quekel naast Hanja May-Weggen en Ruud Lubbers op 17 april 1986

Gerd Leers, Don Burgers en Hanja May-Weggen

Gerd Leers, Don Burgers en Hanja May-Weggen

Ruud Lubbers, Paul Quekel: "Dat elke slagboom op uw weg, een polsstok in uw handen wordt".
Dat waren "profetische woorden" van Ruud Lubbers tegen Paul. Want Paul is op zijn levensweg
vele slagbomen tegengekomen, vooral van overheidswege, maar hij heeft na 12 jaar vechten de
kracht verloren om de slagbomen als polsstokken te gebruiken. (paul-quekel-levensloop1.htm)

Don Burgers, Paul Quekel en Ruud Lubbers toasten op de verkiezingen van 1986