Paul Quekel sr.: Christus Deed Anders

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Christus Deed Anders . . . (Bedankt Paul Quekel voor die slogan)

Opmerking van Paul Quekel sr.: Mooie tekst, vooral Christus Deed Anders

Ook de nieuwe Vader des Vaderlands, minister van Staat Wim Kok, heeft een erfenis aan ons de gewone burgers nagelaten die zijn weerga niet kent. Waar men ook naar kijkt of op drukt, overal vloeit ellende uit! Deze opportunist en kortzichtig mens heeft zijn afkomst verloochend en is commissaris geworden bij Shell, ING, TPG-Post en KLM.

Of gaat hij Johan Stekelenburg achterna die al 42 nevenfuncties heeft waarvan er veel betaalde functies zijn? Maar ja socialisten onder elkaar zullen we maar zeggen! Links lullen rechts vullen!

Het echec van Paars zal de ellende van de Joop den Uyl-periode ver overtreffen. En weet u wat ons te wachten staat met Zalm? Hij heeft zijn derde Paarse Kabinet; en de polderkolder blijft in het land! Men heeft het over de te hoge beloningen van bestuurders, maar vlak ook de bestuurders van publieke bedrijven niet uit, waarbij een onderzoek naar beloningen van bestuurders van Goede Doelen Organisaties 'n onthutsend beeld zal geven !

Paul Quekel senior