Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Wetten en uitspraken van het Europese Hof gelden kennelijk niet voor de staat der Nederlanden

EMU-vragen . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Waarom negeert de Staat der Nederlanden wet en recht?

    Jan Pronk (Minister van VROM)

  • Waarom subsidieert u de diffuse vergiftiging van het milieu met kankerverwekkend arseen?
  • De Raad van State verbiedt het met arseen geïmpregneerde hout te versnipperen; U ook?
  • Waarom negeert VROM de nuloptie-technologie voor het verwerken van gevaarlijk afval?

    Zie internet http://www.sdnl.nl/pronk.htm voor deze vragen en uw antwoorden.


Het antwoord van: Jan Pronk