Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Oproep tot verzet tegen de 12-jarige PvdA-politiek met kankerverwekkende stoffen!

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brandbrief ... Denkfout excellentie ... Milieupolitiek ... Eerlijk informeren

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Zie de brandbrief aan Pronk

Sint Oedenrode, 23 mei 2000.

Aantekenen

DE VERGIFTIGINGSPOLITIEK VAN DE PvdA

Sint Oedenrode, 20 januari 2002

Aan:
 • Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van Groen Links van de Tweede Kamer. (Fax 070 - 3182685)
 • Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. (Fax 070 - 3183803)
 • Johan Malcorps, Volksvertegenwoordiger Agalev, België.
 • Els van Weert, Volksvertegenwoordiger VU-ID fractie, België.
 • Wim Kersten, Lid Europarlement van Groen Links, Brussel. (Fax: +32.2.284.9327)
 • Toine van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche, tevens SP-lid op de lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen
 • Annelies Derkx, voorzitter van de Stichting tot Behoud Leefmilieu, Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.
 • Will van Gerwen, fractievoorzitter van de Rooise Partij in Sint Oedenrode.
 • Barry Vroomen, Landelijk bestuurslid bij de Vereniging Milieudefensie.
 • Rob Brockhus, Webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
 • Henk Rijkers, redactie Katholiek Nieuwsblad.
 • Frank Vellinga, redactie IKON-televisie.


Beste mensen,

Bijgevoegd vindt u mijn brief van heden aan de Nederlandse PvdA minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Ik wil u vragen kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kan maar een conclusie worden getrokken en die luidt als volgt:

De drie opeenvolgende Nederlandse PvdA ministers van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, zijnde Hans Alders, Margaretha de Boer en nu Jan Pronk hebben met structureel misbruik van hun positie 16 miljoen Nederlanders slachtoffer gemaakt van hun chemische vergiftigingspolitiek.


DE WAANZIN TEN TOP

In ons land staat 12 miljoen kuub hout met zwaar kankerverwekkend gif dat nooit verdwijnt.
Daarin zit minimaal 300 maal de dodelijke dosis voor alle 16 miljoen Nederlanders als gif.
Als kankerverwekkend chemische stof is het nog duizend keer gevaarlijker. Weet u dat niet?
Waarom kiest VROM voor kolencentrales om gifhout en afval te verbranden voor groene stroom?
Weet men dan niet dat je de metalen in dat hout niet kunt verbranden, maar hooguit verspreiden?
Waarom schenden de Raad van State, het parlement en de overheid specifieke (Europese) wetten?
Waarom dan toch die georkestreerde tegenwerking van de (politieke) Raad van State?
Waarom manipulatie van procedures om de klager te laten verliezen t.o.v. de overheid?
Waarom is ambtelijk onwettig handelen immuun voor strafvervolging? (Pikmeerarrest)
Waarom wegen financiële belangen zwaarder dan gezondheidsrisico's voor de hele bevolking?
Wie heeft er belang bij om de zaken te laten doorgaan, wetend dat het fout gaat aflopen?
Waar blijven het arseenzuur en chroomtrioxide uiteindelijk? Geef 'ns antwoord op die vraag!!
Waarom toch niet kiezen voor de technische oplossingen die er allang zijn?
Waarom zwijgt de Tweede Kamer en laat ze de controle helemaal schieten?
Waarom zwijgt de pers, het zogenaamde geweten van de natie? Koudwatervrees?
Hebt u zelf kinderen? Ja ?? Bent u niet 'n ietsepietsje benauwd voor hun toekomst?
Hoe en wie denkt u zal de medische kosten moeten betalen als het waar is wat hier staat?
Dan mag u straks bij de verkiezingsretoriek met muntjes gaan schuiven voor de begroting.

Maar bekijk eerst de diapresentatie over het VROM-beleid: http://www.sdnl.nl/nvvk.htm

R.M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141
Mail:
sdn@wxs.nl Site:http://www.sdnl.nl


Uitbreiding van deze waanzin vanuit Nederland naar de rest van de wereld.

Onder de dekmantels van "Duurzaam bouwen", "Co2 reductie", "Biomassa", "secundaire brandstof", en "Groene Stroom", met het gebruik van houtimpregneerbedrijven en kolengestookte elektriciteitscentrales 'als dekmantel' heeft Jan Pronk, als voorzitter van de klimaatconferentie in Den Haag, voor deze hierboven beschreven waanzinnige politieke chemische vergiftiging een wereldwijd draagvlak weten te bewerkstelligen. Voor de feitelijke onderbouw verwijs ik u naar met name de pagina's www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdnl.nl/epon-3.htm en www.sdnl.nl/houtmot.htm bij de stichting Sociale Databank op internet.

Dwing de PvdA politiek tot stoppen van deze waanzin. Na tien jaar moet aan deze vanuit de PvdA politiek geregisseerde vergiftiging een einde komen, anders is het voor ons allen te laat.

Ik wil u daarom allen vragen om voor de komende gemeentelijke en landelijke verkiezingen de krachten te bundelen en de kiezers duidelijk te maken dat wanneer men kiest voor de PvdA men kiest voor de "dood op termijn" voorafgegaan door een lange lijdensweg.

  Met vriendelijke groeten,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,


Bijlage: Mijn brief van 20 januari 2002, inclusief bijlagen, aan de minister van VROM (- pagina's)