Voorintekening voor het boek MIJN PLEIDOOI

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

    Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justitie en politie. Het kostte hem 'n jaar gevangenis.

Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justitie en politie. Het kostte hem 'n jaar gevangenis


Het pleidooi &
Politiek asiel in Canada

 Door Ad van Velsen


De complete overheid gaat voor schut met het boek van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi

'Huiveringwekkend, schokkend en verbijsterend'
waren de commentaren tot dusver!

 

Voorintekening:

'MIJN     PLEIDOOI'

Van: AD van VELSEN.

 

Uitgeverij A&S te Zwolle zal per medio oktober 2005
uitkomen met het verbijsterende verhaal van Ad van Velsen.

Een absolute must voor advocaten, deskundigen, politie- en justitiefunctionarissen én voor de 'gewone' burger een ware, maar schrikbarende openbaring als men zich tevens realiseert hoe 'justitie' uw belastinggeld verkwanselt.


EEN INTRIGEREND EN KEIHARD VERSLAG OVER DE MISDADIG EN PERVERSE WERKWIJZE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE JUSTITIE IN NEDERLAND.

Op internet: www.mijnpleidooi.nl kunt u al een en ander lezen. Deze website is vrij technisch en zeker niet gelijk aan de markante, soms pikante verhaalvorm waarin de schrijver e.a. heeft weten te verwoorden in zijn boek.

De voor-intekenprijs voor dit lijvige boekwerk (ruim 500 pagina's)
bedraagt slechts: 24,90 
(Na publicatie: 27,90 + porto)

 

Uw leverantie wordt gegarandeerd door overmaking op
rek.nr.: 40.55.01.633 (ABN-Amro) t.n.v. A&S te Zwolle.

 

Vermeldt duidelijk uw naam, voorletters, adres met postcode en woonplaats,
alsmede de code: 'pleidooi' bij de overboeking. Direct na het verschijnen wordt
het boek 'Mijn Pleidooi' u portovrij toegezonden.

 

Mijn Pleidooi is een uitgave van: A&S Promotions en Uitgeverij
Dollard 123,  8032 KC  ZWOLLE. Tel.: 038-4549300  Fax: 038-4527443

Ad van Velsen heeft met delen van z'n verhaal al meerdere malen o.a. de Telegraaf gehaald en in diverse
televisie-uitzendingen zijn verhaal gedaan en e.a. is uitgebreid en gedocumenteerd op het internet gezet.
Desalniettemin blijft 'justitie' stokdoof.  Justitie en fouten toegeven zijn twee geheel verschillende zaken!

MIJN PLEIDOOI

Is een autobiografisch verhaal wat enerzijds adembenemend is en anderzijds je de haren ten berge doet rijzen en je gaat je afvragen: 'Leven wij in een dergelijk land'? 'Onder een dergelijk regime?' Het antwoord is een volmondig 'JA'!

Bij ook maar enige twijfel kan de koper van dit boek gebruik maken van de bon achterin en de CD-rom bestellen (tegen kostprijs) met daarop ALLE ter zake doende stukken. (van zowel justitie, politie, gerecht, advocaten, getuigen, artsen, etc. etc.)

Mijn Pleidooi is een duidelijk voorbeeld van hoe de 'overheid' omgaat met een persoon die van gewone komaf en met een gewone opleiding, zonder hulp van hoog geplaatste vriendjes boven het maaiveld van onze polder ging uitsteken. Iedereen weet ondertussen als men zich dan niet conformeert aan het 'good old boy circuit' dat dan je kop er af wordt gehakt. Veelal op een wreder en gemener manier dan in de middeleeuwen. Ook hierin heeft 'verfijning' zijn intrede gedaan.

Op een meeslepende, soms cynische, maar vooral realistische wijze verhaalt Ad van Velsen wat hem is overkomen na opstoot op een camping en een valse beschuldiging in Rotterdam, die overigens weer is ingetrokken. Interessant zijn ook zijn belevenissen in het land van Fidel Castro, Cuba. Zijn verloren verzameling van antieke auto's, want de armen van justitie zijn lang zelfs tot in Cuba en zijn 'vlucht' naar Canada, alsmede zijn ervaringen in de transportwereld en de militaire dump en hoe hij daarmee de 'kost' verdiend heeft om zijn bestaan in Cuba op te bouwen.

En niet te vergeten de bouw van zijn onderzeeër die zelfs tot in Irak belangstelling genoot. Hoe hij zijn hele bestaan in duigen zag vallen, hoe al zijn bezittingen hem zijn afgenomen en hoe hij gemangeld is geworden door wat wij plegen te noemen: 'ons rechtvaardig bestel'. Zelfs in een bananenrepubliek zou een dermate hoeveelheid aan fouten, bewuste manipulaties en moedwillige falsificaties, diefstal en ontkenning van justitiezijde een zeldzaamheid zijn.

Dit boek toont u hoe de justitiële psychiatrie in Nederland niet onderdoet voor de voormalige KGB in de Sovjet-Unie, en hoe rechters, officieren van justitie, en politiefunctionarissen functioneren, alsmede plaatselijke hotemetoten in zijn vroegere woonplaats Driebergen, die in wezen nog veelal de mentaliteit bezitten van vroegere regenten en inquisitie. (Enkele individuele rechercheurs daargelaten) En dat in het hedendaagse Nederland!

Wij wensen u veel leesplezier toe, of liever gezegd; u bent gewaarschuwd! Ook U kan zoiets overkomen. Lees b.v. ook de site van www.sdnl.nl op het internet. Als significant detail wens ik als uitgeefster nog op te merken dat de schrijver dit werk in een periode van ruim 5 jaar geschreven heeft. En daar de mens is die hij wordt, in tegenstelling tot Hij die is Wie Hij is, verandert uiteraard ook de stijl en het inzicht van de mens.

Dit laatste is zeker van toepassing op de schrijver Ad van Velsen. Zijn verhaal eindigt met een waarschuwing van een bekend advocaat in Rotterdam die hem onlangs impliciet en expliciet waarschuwde voor een liquidatie. Ondergetekende was hiervan getuige!!

Dit is Nederland, de rechtsstaat anno 2005 !!!

De Uitgeefster: Silvia Videler
Mail: as-promotions@home.nl

Gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland