Voorzitter Prodi van de Europese Commissie geeft de democratie gestalte. Applaus...!!

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

"De Dag dat de dollar valt !". En wat zijn onze investeringen in de VS dan nog waard ?
China en Japan kunnen een wereldrecessie voorkomen met schuldverlichting 3e wereld

Staatsschuld . . . Pensioenen . . . Geld . . . Privatisering


Hoera! Lang leve de staatsschuld


'n Schitterend resultaat van misleiding
De Nederlandse en internationale beurzen storten ineen. Bravo, een droevig resultaat van journalistieke en politieke misleiding en censuur. Met het sterkste cynisme wil ik de verantwoordelijkheid voor de crash leggen op het bord van de pers en van de politiek, waarbij het onderscheid tussen beiden niet te zien is. De hele website van de SDN staat met 3600 pagina's en 90 video's bol van gevallen van incompetentie, lafheid, censuur, corruptie, belangenverstrengeling, fraude, rechterlijke dwalingen en boze opzet. Daarom het hier volgende stukje cynisme.

R.M. Brockhus (persoonlijk)


Wanneer je als aankomende maffioso carrière wilt maken op Sicilië, dan moet je eerst drie jaar stage lopen in de Nederlandse politiek en/of in hoge ambtelijke en justitiële kringen. Een doctorsbul in brave volgzaamheid aan een Nederlandse universiteit strekt tot aanbeveling.

De hoogste kwalificatie van corrupte lafheid is echter te behalen door nog eens drie jaar de omerta te hebben geoefend in kringen van televisieomroepen en bij redacties van landelijke bladen.

Heeft men deze academisch opleiding succesvol doorlopen, wat bewezen kan worden met een bevolkingsonderzoek naar de onwetendheid van de burgers m.b.t. de monetaire, grond-, bevolkings- en milieupolitiek, dan komt de maffiakandidaat in aanmerking voor de hoge functie van 'capo' op Sicilië, met detacheringmogelijkheden over de gehele wereld op alle bestuurlijke, politieke en journalistieke niveaus.

De hieronder weergegeven brief van de Europese Commissie m.b.t. de reeds tientallen jaren lopende procedures en rechtszaken tegen de Nederlandse overheid m.b.t. het illegaal diffuus verspreiden van zwaar kankerverwekkende stoffen via o.a. groene stroom en geïmpregneerd hout, toont aan dat ook de verfijndste vorm van corruptie zijn grenzen heeft. Zie: Groene Stroom, dan de NVVK-diapresentatie en de brandbrief aan minister Pronk en vooral de aangifte tegen de Raad van State.