Het exporteren van kankerverwekkende gifstoffen moet net als de handel in drugs bestreden

Compliment voor voorzitter Prodi van de Europese Commissie omdat hij zijn
correspondentie op internet zet en zo de democratie gestalte geeft. Applaus...!!


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

https://ec.europa.eu/commission/index_nl    Voorzitter van de Europese Commissie
    R. Prodi
    Wetstraat 200
    1049 Brussel

Huizen, 27 januari 2000

Geachte heer Prodi,

In de Nederlandse Staatscourant van 25 januari 2000 werd vermeld dat u uw correspondentie binnenkort op het Internet aan de Europese burgers ter inzage geeft. Ik geef hieronder de tekst weer zoals die in het staatsblad werd afgedrukt.

Hartelijk dank, mede namens alle Europeanen - voor deze werkelijk democratische handelwijze. Ik hoop dat ook onze correspondentie - die u op de CD-rom van de stichting Sociale Databank Nederland hebt kunnen vinden - eveneens in uw overzicht in maart zal worden vermeld.


Nogmaals een groot compliment,
en bij deze een virtuele bos bloemen
als uitdrukking van mijn gevoelens,


Robert M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227,
1273 RJ Huizen, Nederland
E-mail sdn@planet.nl en website sdnl.nl
telefoon +31-35-5244141
15 januari 2000

Van onze redacteur

DEN HAAG - Voorzitter Prodi van de Europese Commissie zet met ingang van 31 maart een integraal overzicht van zijn correspondentie op het Internet.

In een dinsdag uitgegeven verklaring zegt hij met dit initiatief de beste procedure toe te passen voor doorzichtigheid voor het publiek. Prodi verwijst voor zijn besluit naar de toezegging die hij het Europese Parlement deed op 14 september 1999.

'Transparantie is van vitale betekenis voor een gezonde democratie en het afleggen van verantwoording. Ik heb vorig jaar gezegd dat het tijd was voor glasnost in de Commissie. 'Het doet mij deugd vandaag te kunnen aankondigen dat mijn correspondentie in de toekomst toegankelijk is voor iedereen. Dit is in lijn met wat gebeurt in de meest open landen in Europa. Waar maar mogelijk is de nieuwe Commissie van plan de hoogste standaard op dit gebied in, Europa te evenaren,' aldus Prodi.

Het register zal twee lijsten bevatten voor binnenkomende respectievelijk uitgaande post die basisinformatie bevat als naam van de afzender, datum en onderwerp. De lijsten zullen regelmatig worden bijgewerkt. In een later stadium komt er een elektronisch bestand dat zoeken op onderwerp mogelijk maakt.

Verzoeken om inzage in bepaalde brieven zullen worden beoordeeld aan de hand van, de daarvoor geldende regels. Dit betekent dat in beginsel alle brieven beschikbaar zullen zijn behalve die welke vallen onder een specifieke uitzonderingsregel.

Prodi's correspondentiesite is straks: http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm