Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De rechtstaat in verval met het geschonden gelaat van de staat

http://static.tmg.nl/wuz/c/8/7/1297498857787.jpg

Essentieel zijn:

  1. De integriteit van de dossiers, want wie heeft toegang tot het dossier zonder toezicht?
  2. Wie is belanghebbende ingeval van diffusie vergiftiging zoals in de zaak Bas Heijmen?
  3. Wat is de reden van de excessieve beveiliging?
  4. Waarom die extreme fobie voor het bekendmaken van de namen van rechters en officieren?
  5. Waarom rechtsweigering in de zin van ontwijkende uitspraken met als gevolg financiële consequentie voor de overheid?
  6. Wat is de reden dat geen officieel papier wordt gebruikt bij uitspraken en arresten? Maar blanco A4?
  7. Waarom worden arresten en uitspraken van rechters en raadsheren al te vaak niet volgens de wet ondertekend?
  8. Mogen rechters/raadsheren de wettelijke voorschriften m.b.t. de vormvereisten en ondertekening van uitspraken in de wet negeren?
  9. Wanneer wordt de functie van de deurwaarder strikt gescheiden van die van 'n incassobureau vanwege verstrengeling?
  10. Wat te denken van de schandpaal waaraan de Nederlandse rechtspraak wordt genageld in de soevereine staat EuroStaete?

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2010 Aansporing van een minister.