Kandidaatstelling Algemene Rekenkamer

EuroStaete . . Politiek . . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Den Haag, 16 april 1996

Met kamerstuk nummer 24633 werd in de Tweede Kamer gestemd over de kandidaatstelling voor een vacature bij de Algemene Rekenkamer. Er waren voor die functie zeven kandidaten voorgedragen. Te weten:

 • Mr. dr. A.J.E. Havermans
 • Drs. M.B. Botman
 • Drs. A Vermeulen
 • A.J.A. Verduyn Lunel
 • R.M. Brockhus
 • Mr. drs. A.J. Modderkolk
 • Drs. Mr. J.P. Prevoo
Uit de stemming resulteerde een voordracht aan Hare Majesteit de Koningin van respectievelijk:

  1) Mr. Dr. A.J.E. Havermans,
  2) Drs. M.B. Botman
  3) Mr. Drs. A.J. Modderkolk

Outsider Brockhus kreeg de steun van de fractie Hendriks (ex-AOV) en van de Unie 55+. Ambtenaren lijken in de politiek toch de voorkeur te genieten, wanneer het gaat om het laten bezetten van belangrijke controleposten. De Algemene Rekenkamer houdt namelijk toezicht op de kwaliteit van de besteding van belastinggeld. Het ligt voor de hand, dat iemand die niét uit het ambtelijke circuit afkomstig is wat neutraler kijkt naar het doen en laten van overheden dan een oud-collega. De onafhankelijkheid zou met de benoeming van een outsider bepaald gediend zijn.

Waarvan acte.........