Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 03-06-02.

  A. v. Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen

  HERINNERING dd. 13-02-03


  Aan: het Arrondissementsparket te Rotterdam
  T.a.v. de officier van Justitie Mr. R.J.P. Lambrichts
  Postbus 50956
  3007 BT Rotterdam

  Onderwerp; Adreswijziging, postadres t.b.v. Hoger beroep schade verg. Inzake; zaak nr RK 00/1283 Appelnr. 01/1558 en andere.


  Mr. Lambrichts,

  In verband met wijziging postadres gelieve toekomstige dagvaardingen aan mijn raadsman mr. M. Szegedi Maasboulevard 116 3011 TX te Rotterdam of/en aan bovenvermeld postadres te zenden.

  A. van Velsen

  Bijl. 154 TA akte rechtsmiddel Instelling hoger beroep.


  Blz. TA 237 A

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland