Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Amsterdam 19-06-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Sloterweg 1049
  1066 CD AMSTERDAM

  Onderwerp: immoreel justitiegedrag en beleid.

  Aan Prof. Dr. T.I. Oei
  Duinweg 84

  3735 LD Bosch en Duin


  zeereerwaarde hooggeleerde heer Oei,

  In verband met ons tel. gesprek heb ik contact opgenomen met de heer van Bakkum, supervisor van de heer de Graaff, de psychiater die het omstreden rapport over mijn "geestelijke afwijkingen" maakte in opdracht van de Rotterdamse Justitie.

  Voorafgaand aan dit rapport en het onderzoek daartoe werd ik, destijds in detentie en onder speciale beperkingen verblijvend in P.I. Torentijd van 07.30 tot 14.00 uur op transport gesteld zonder opgaaf van redenen en tenslotte bij U in een ruimte gebracht waar wij ongeveer 5 minuten spraken.

  Deze 5 min. en de negatieve indruk die de Justitie in haar beleid jegens mij aan U gaf , waren samen met onbegrip van deskundigen en autoriteiten over de wijze waarop ik het onrecht wat mij en andere slachtoffers op dit gebied wordt aangedaan bestrijdt, aanleiding voor Uw, m.i. foute beoordeling.

  Ten gevolge van deze beoordeling is de wet van Murphy in werking gaan treden die tot de volstrekt tegenstrijdige rapportages van deskundigen heeft geleid, waaruit de negatieve natuurlijk door de officier van Justitie zijn gebruikt tijdens de zitting.

  De heer van Bakkum heeft inmiddels toegegeven dat het rapport inderdaad negatief is opgesteld maar daar dit reeds bij de Rechtbank ligt, alleen in een bijlage is te wijzigen. Ik zal hierom dan ook verzoeken en de deskundigen als getuigen oproepen ter zitting in beroep.

  Manipulaties die in deze zaak worden gebezigd door de Off. v. Justitie om haar fouten te verdonkermanen, verleiden bewust of onbewust de deskundige ertoe een oordeel te geven de verdachte in negatief daglicht te stellen en zodoende de ontoelaatbare overheidsdaden weg te masseren ten koste van het imago en geloofwaardigheid van de psychiatrie.

  In het boek "Democratisering van het recht" van Jac. Van Veen (I.S.B.N. 90 6012 3557) wordt dit onderwerp over de scherp in het oog te houden zorgvuldigheid aangehaald. Het moreel rechtvaardig uitgangspunt van het recht in onze rechtstaat is hiermee met voeten getreden. ( Plato )

  Apart van de contra expertise zou ik graag op korte termijn (immers verloopt de geldigheid van het F.P.D. rapport) een afspraak met U maken, om dit te bevorderen kunt U mij bellen op boven vermeld tel. nr. Ook vraag ik Uw medewerking i.v.m. het boek dat ik samen met een auteur en een uitgeverij over mijn aanvaring met Justitie aan het schrijven ben welke ook uitgebreid ingaat over de rol die een deel van de deskundigen spelen ter ondersteuning van Justitie in dergelijke situaties.

  Hoogachtend;

  Arie van Velsen

  Bijl. 14


  Blz. TA 235

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland