Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Amsterdam 12-06-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Sloterweg 1049
  1066 CD AMSTERDAM


  Uw kenmerk; 5111117/01/BSG.
  Onderwerp ; ontoelaatbaar immoreel justitiegedrag.
  Misdadige manipulaties van off. v. Justitie Rotterdam

  Aan het Ministerie van Justitie
  Tav. College van Procureurs-Generaal
  P.B. 20301
  2500 E.H. 's-GRAVENHAGE


  Geacht College,

  De aan U bekende problemen tussen Justitie en van Velsen zijn in tegenstelling tot hetgeen de Minister van Justitie in de vaste Commissie van Justitie stelde niet voorbij, zoals bijlagen bevestigen.

  T.b.v.de nieuwe "belaging" van mijn existentie door de off. v. Justitie in zijn pogingen om mij in een inrichting monddood te maken heeft hij door het achterwege laten van juiste informatie de deskundigen beïnvloedt. Gevolg is dat er een diagonaal op het psychologisch rapport staand psychiatrisch rapport is welke ik krachtig onderbouwd bestrijd.

  Zoals uit de brief aan de Rechter blijkt ben ik nu als gevolg van fouten en tegenwerking van Justitie om haar fouten te erkennen en mij te rehabiliteren al anderhalf jaar gescheiden van mijn huidige relatie. Door alle gebeurtenissen mag ik sinds januari 2001 niet meer naar Cuba, het land waar zij woont en ik mag haar niet van Justitie in Nederland laten komen. Mijn verdere toekomst betreffende de relatiesfeer wordt doelbewust en tegen eerdere beloftes van de politie dit te regelen gefrustreerd.

  Justitie is volkomen uit het oog verloren dat zij nadat ik als slachtoffer van haar FOUT beleid wat heeft goed te maken in plaats van haar misdadig optreden te continueren, ik hoop dat U zich voor kunt stellen dat ik niets meer te verliezen heb. Ik ben niet bereid om uitkering instanties voor de kosten van dit justitiebeleid en het optreden van de politie op te laten draaien, waar nog bij komt dat mijn ex werkgevers mij op grond van de lastercampagne van de Off. v. Justitie en collaborerende F.P.D. medewerkers niet meer in dienst kunnen nemen.

  Meer dan 50 verklaringen van bekenden uit Cuba en Nederland, de stellige rapportage van Psychiater Dhr. S.J. Mathijsen aan mijn huisarts, eerdere uitlatingen van andere Off. v. Just. in deze zaak, het rapport van psycholoog Drs. P.E. Geurkink en het op dit moment in onderzoek zijnde contra expertise rapport staan haaks op de slechte rapportage van het F.P.D. rapport.

  Door verdraaiing door de Off. v. Justitie is mijn protest tegen fout justitiebeleid verworden tot "BELAGING" met 12 maanden gevangenisstraf waartegen ik in beroep ben gegaan en tot een schandelijke en publiekelijk bekende ramp zal leiden. De meest simpele ziel zal, met uitzondering van justitiefunctionarissen begrijpen dat dit zo niet kan, en ik liever in de gevangenis woon ten laste van de verantwoordelijke instanties zoals ik in de bijlage uitleg.

  Ik verzoek U om deze zaak op een fatsoenlijke en niet op Sovjet wijze te behandelen.

  Hoogachtend;

  A. van Velsen


  Blz. TA 234


gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland