Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 29-08-02.

  A. v. Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen

  Aan: GROEPSPRAKTIJK VOOR PSYCHOTERAPIE

  T.a.v. Dr. A. Tanghe
  Malehoeklaan 13
  8310 Sint Kruis Brugge BELGI╦


  Geachte heer Tanghe,

  Naar aanleiding van ons gesprek dd. 28- 08-02 zend ik U de gevraagde rapporten en mijn commentaar hierop alsmede een kopie bemiddelingsvoorstel welke de heer P.R.F. Groeninx van Zoelen na een gesprek met de korpsleiding van Rotterdam aan deze toezond.

  Met vriendelijke groet;

  A. van Velsen

  Bijlagen; 15 st. ( psych +psychol rapport en commentaar en bem. Voorstel van Robbert)


  Blz. TA 242

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland