Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 03-06-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Cordestraat 11
  3971VK Driebergen

  Aan: het Arrondissementsparket `s-Gravenhage

  Mr. S.L. Donker, mrs. E. Timmermans en I. de Vries
  de Rechters belast met Parket nr. 10/041689-01 verschoond te Rotterdam
  Postbus 20302
  2500 EH `s Gravenhage

  Onderwerp; Protestactie tegen Justitie en onrechtvaardige functionarissen.


  Edelachtbare,

  I.v.m. de schandalige gedragingen van politie en Justitie heb ik deze verzocht om de "vergissing" in het vonnis te gebruiken om mijn wens om in de gevangenis te komen te verwezenlijken. Dat zijn 50 dagen en verder nog 155 dagen voorwaardelijke straf, die ik niet als straf zie maar als middel om onrecht en incompetentie publiekelijk onder aandacht te brengen.

  Zoals U in de bijlage brief aan de Off. v. Justitie ziet zijn de tegenwerking van deze Off. en de Justitie betreffende de hereniging met mijn relatie aanleiding tot deze nieuwe actie, het geeft immers geen pas om apart van het asociale gedrag van Justitie door te gaan met het frustreren van mijn existentie in de maatschappij. Het is te verwachten dat iemand waarvan alles is afgenomen zich niet door chantage en gevangenisstraf laat intimideren, noch door het minderwaardige rapport van de F.P.D. dat is minder belangrijk dan hetgeen wat hem al is gebeurd.

  Hoogachtend;

  Arie van Velsen
  Bijl.:

  • Brief aan Off. v. justitie, Reactie op uitlatingen v/d Off. v. justitie,
  • Opmerkingen Psychiatrisch rapport,
  • Brief aan 2e kamer en brief aan F.P.D. supervisor dhr. v. Bakkum die dd. 06-06-02 telefonisch toegaf dat het psychiatrisch rapport negatief is opgesteld.


  Blz. TA 232

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland