Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 03-06-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Cordestraat 11
  3971VK Driebergen.

  Aan: het Arrondissementsparket te Rotterdam
  T.a.v. de officier van Justitie Mr. R.J.P. Lambrichts
  Postbus 50956
  3007 BT Rotterdam


  Onderwerp; Protestactie tegen Justitie en onrechtvaardige functionarissen.

  Mr. Lambrichts,

  Ik deed U een aantal brieven toekomen omtrent bovengenoemd onderwerp, aldus bent U op de hoogte van het schandalig handelen van Justitie en de noodzaak om in een rechtstaat zulke fouten op een behoorlijke wijze op te lossen, althans daar wijst U verdachten op die zich even slecht gedragen hebben als justitie, alleen de afhandeling is verschillend en de verdediging die Justitie voor zichzelf regelt is een voor de belastingbetaler kostbaar voorbeeld van miserabel overheidsgedrag.

  Zoals ik eerder mededeelde heb ik niets meer te verliezen want de politie heeft mij zoals U bekend is van al mijn verworvenheden afgeholpen. Pogingen om een manier te vinden om een nieuw leven op te bouwen worden in de kiem gesmoord door tegenwerking van Justitie. Dit betreffende de hereniging met mijn relatie en de weigering alsnog een machtiging voorlopig verblijf af te geven na intrekking hiervan op advies van de politie op het moment dat zij na bevestiging "toestemming tot verblijf" van de Ambassade een ticket had gekocht.

  Als slachtoffer van het achterlijke gedrag van politie en Justitie ben ik reeds anderhalf jaar niet in staat om verenigd te zijn met mijn vriendin, ik moet er nu vanuit gaan dat ik als verdachte van verkrachting poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving geen relatie naar hier kan laten komen als rancuneus onderdeel van activiteiten zoals eerder in het H.v.B. en het gemanipuleerde psychiatrisch rapport door U in praktijk zijn gebracht.

  Telefonisch en nu per brief melde ik reeds dat ik niets meer te verliezen heb en wil mijn schadevergoeding in natura door celruimte verkrijgen, om te beginnen om de voorwaardelijke straf te verrekenen. Tevens geeft dat weer wat publiciteit om de waardeloze justitietop onder aandacht van de burger te houden. Het is misdadig om slachtoffers van Justitie beleid hun leven te verzieken en aan hen de contacten met hun relatie te onthouden.

  Ik zal mij op het hoofdkantoor van politie melden om mijn cel op te eisen.

  Gezien het vonnis kan ik nog 50 dagen zitten, ook heb ik nog geen ontslag gekregen uit het H.v.B.

  A. van Velsen

  Bijl.

  • TA 221 gedragingen van de off. van Justitie,
  • TA 225 opm. op rapport v. Psych.,
  • TA 229 brief aan 2e kamer.
  • Blz. TA 232 Brief aan de rechter in Den haag
  • Blz. TA 233 Brief aan psychiater van Bakkum


  Blz. TA 231

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland