Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Amsterdam 06-06-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Sloterweg 1049
  1066 CD AMSTERDAM

  Aan de 2e kamer der Staten Generaal
  L.P.F. fractie t.a.v. dhr. J. Janssen van Raay
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag
  J.janssenvanraay@pk.parlement.nl

  Onderwerp; Info ongerechtvaardigd Justitie beleid. i.v.m. eerdere tel. contacten.

  Geachte heer Janssen van Raay,

  Dank voor de interesse in de gebeurtenissen die aanleiding gaven voor mijn acties die (zie bijlage) een aantal keren de aandacht van de landelijke pers kreeg en waarvan S.B.S. 6 al een aantal interviews heeft opgenomen. De voorbereidingen om dit Justitie schandaal in boekvorm uit te brengen (uitgeverij Bruna) zijn in volle gang, waarbij het mij gaat om Justitie tot een rechtvaardiger, fatsoenlijker en vooral professioneler beleid te bewegen en rehabilitatie alsmede relevante schadevergoeding na overheidsfouten in zulke gevallen mogelijk te maken.

  Nu de politieke windstilte dank zij de grootse inzet van L.P.F. door middel van een orkaan uit zijn winterslaap is gewekt, is het niet meer dan billijk om ook Uw partij in kennis te stellen van mijn voornemens het ongerechtvaardigde, eigenlijk criminele beleid van Justitie op gebied van zedenonderzoek en fouten van justitie/politie aan de kaak te stellen. Net voor de verkiezingen zijn een paar partijen, o.a. P.v.d.A, S.G.P. en S.P. na eerder afwijzend te staan tegenover mijn ideeŽn enigszins bijgedraaid en heeft Mr. C. Glorie, jurist v. Pvda. onder meer toegezegd een dossier te vormen over de gedragingen van de justitietop bij dit soort zaken.

  Ik verzoek U om die aandacht aan deze zaak, die al te veel slachtoffers van Justitie heeft geŽist, te besteden die het verdient, en zou U graag in een persoonlijk gesprek op de hoogte brengen van verdere bijzonderheden en acties die i.p.v. richting politie en justitie, richting politiek gaan, die volgens Justitie verantwoordelijk zijn voor dit beleid.

  Hoogachtend, vr. groet,

  A. van Velsen

  Dossier wordt per post bezorgd.

  Bijl.:

  • kopie brief fractiesecretariaten,
  • Overzicht relatie voorafgaande aan de problemen,
  • Mediabericht omtrent functioneren van recherche,
  • Map met documenten omtrent arrestatie, het wegnemen van mijn bezittingen door de politie en de latere klachtbehandeling,
  • enige krantenberichten,
  • Geste en excuus van politie,
  • 3 maal veranderde sepot,
  • Gemot. Vrijspraak van een gelijksoortige zaak die wel voor de rechtbank mocht komen,
  • Brief van Stichting 'Vals Beschuldigd',
  • Bezwaar tegen inbewaringstelling,
  • Dagvaarding wegens vermeende belaging dd. 08-02-02,
  • Valse verklaring van Pieter van Rijswoud, huisvriend van de moeder van Secretaris-Generaal v. justitie,
  • Brief aan rechtbank 01-02-02, +17-03-02,
  • Mondeling pleidooi v. 27-03-02,
  • Pleitbeginsel v.09-04-02,
  • Brief Staatstoezicht op de Volksgezondheid,
  • Rapport v. Psycholoog,
  • gedragingen van de Oficier van justitie,
  • Opmerkingen over het onjuiste Rapport van Psychiater met
  • rapport,
  • Kopie van vonnis n.a.v. mijn protestacties tegen Justitie i.v.m. de valse beschuldiging en weigering tot rehabilitatie.


  Blz. TA 229

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland