Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  gespr. 07-05-02

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesserdijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  T.b.v. Ron Couwenhoven ( zie klachten tegen directie torentijd)

  Beschuldiging van Off Lambrechts;Ik zou de Rechter-Commissaris belaagd, lastig gevallen of gestalkt hebben in de gevangenis omstreeks december, deze valse beschuldiging heeft de Off. geuit tijdens de zitting op 09-04-02 . Hij verklaarde hierbij dat hij met de inrichting heeft overlegd , waarna ik in afzondering ben geplaatst en mij verhinderd is zelfs mijn advocaat te telefoneren (zie mijn klachten )

  Mij werd een advocaat van rechtswege toegewezen door de raadkamer, welke een poging tot zelfmoord had ondernomen, en derhalve totaal ongeschikt was om mij bij te staan. Hij heeft mij zelfs aangeraden om maar rustig in het huis van bewaring te blijven zitten, geen enkele reactie gegeven op mijn brieven aan hem om mijn bezwaren tegen de hechtenis te bezien en te bespreken in de raadkamer. Die man heeft niets betekend, ook heeft hij niets ondernomen om mijn huisvesting veilig te stellen, welke huur normaliter door de w.a.o. uitkering, (die ik kreeg naar aanleiding van hetgeen mij door de politie is aangedaan), zou kunnen worden betaald.

  Toen in februari eindelijk en door tussenkomst van Baron P.R.F. Groeninx van Zoelen een goed advocatenkantoor de aangerichte schade in kaart bracht, was het te laat en te kostbaar om ontruiming te voorkomen van de woning die ik net als compensatie via de politie ter beschikking kreeg voor het verlies van de woning waarin ik destijds onterecht werd gearresteerd door de Rotterdamse zeden politie met hun domme gedragingen. Vanwege het door de directie en diverse bewaarders doelbewuste frustreren van mijn pogingen om vanuit de gevangenis Torentijd te Middelburg te telefoneren, kon ik onmogelijk mijn goederen veilig stellen. Ten slotte heb ik een medegevangene gevraagd om op mijn bezittingen te passen en in ruil mocht hij in de woning verblijven tot ik weer vrij was.Doordat de huisontruiming toch doorging heeft deze ex-gedetineerde zelf de woning leeggehaald en nu zijn de goederen spoorloos, volgens hem althans. Ik heb een 3 tal doosjes en 2 huisvuilzakken met oude kleren van hem teruggekregen en verder is mijn totale huisraad weg.

  De Justitie top heeft geprobeerd om mij in een psychiatrische inrichting te krijgen door een rapport te vervalsen en manipuleren, door mijn situatie in de gevangenis dusdanig te beperken en mij televisie, recreatie en telefoonmogelijkheid te onthouden, alsmede poststukken en brieven achter te houden en Antilliaanse gedetineerden tegen mij op te zetten met het doel mij stuk te maken. Daar kan een gezond persoon wel gestoord mee worden gemaakt.

  Ook met mijn relatie in Cuba word gesold door, na aanvankelijk een machtiging voorlopig verblijf af te geven en deze vervolgens, nadat zij fiat van de Nederlandse Ambassade kreeg en een vliegticket kocht en bij de Ambassade ter inzage aanbood, weer in te trekken omreden dat ik niet zou werken, dat was voordat de toestemming werd afgegeven ook al bekend, en is bovendien geen motief om hereniging of voorlopig verblijf te weigeren.Nu wil ik deze toestemming alsnog met spoed krijgen omdat haar uitreisvisum binnenkort verloopt en het dan weer een jaar duurt voor zij kan komen, terwijl wij nu al 16 maanden niet met elkaar in contact kunnen komen.

  De politieke partijen D66 en Groen links deelden mij mede dat ik maar moet leven met dergelijk onrecht, dit persoonlijk uit de mond van Paul Rosemuller, de aanvoerder van de club die juist zo `n groot gewicht legt in de weegschaal van de Rechtstaat. Het toeval wil dat tot de volgelingen van Paul ook Mr Harry Borghouts hoort, de hypocriet die mij eerst verzekerd dat hij overtuigd is van mijn onschuld (zie cassette band) maar dat niet op papier wenst te zetten en te verklaren dat ik niet in een gevangenis thuishoor en mij later met overtrokken aangiften bekogeld met zijn kameraden, waaronder de 86 jarige vriend van zijn bejaarde moeder.

  Dat die kerel het in zijn hoofd haalt om hoogbejaarden voor zijn imago beschermende karretje te spannen is alleen al onbegrijpelijk, maar ja hij staat dan ook helemaal onderaan op Paul`s lijst. Nog gekker is het feit dat een figuur als Borghouts op de kieslijst staat van een partij die voorstander is om ons koningshuis op te heffen zijn discutabele functie als Secretaris-Generaal van volksvijand nummer 1 de "JUSTITIE" als slechtst functionerende en kostenverslindende ministerie voor het zinkt verlaat en zich laat kronen als nota bene Commissaris van de Koningin, dat zou toch absoluut tegen zijn principes moeten zijn.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 228

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland