Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Middelburg, 16-04-02.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesserdijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Opmerkingen, appart van die, welke afwijken van het psychologische rapport van Drs. P.E. Geurkink, in vergelijk met het psychiatrisch rapport van psychiater P. C.A. de Graaff. Blz. 3 1;

  Ingetrokken aangifte? Fout!!! Aangifte is niet ingetrokken.

  Aangeboden schadevergoeding? Fout!!! Dit was een "geste".

  Agressieve toestand? Fout ben nimmer agressief.

  Anti sociale en dwangmatige trekken? Fout!!! Ik sta bekend, zelfs in Cuba ( zie de vele verklaringen) als bijzonder sociaal en beheerst (ook mijn acties), en rechtvaardig!!!

  Blz. 4
  1; Van plan om een tijd met mijn acties door te gaan, ja maar op andere wijze, tot er aandacht is en die is er nu in ruime mate.

  2; Twee jaar geleden? Fout!!! 8 maanden!!! Op eigen initiatief na het F.P ,D. onderzoek, om vergissingen te voorkomen.

  Blz. 5
  2; Een psycholoog "professor Dr. N. Pannekoek, wetenschappelijk hoofdmedewerker van de Universiteit Utrecht en collega van professor Hoefnagels die zich destijds ook heeft ingezet voor mijn gezin. Ook prof. Pannekoek heeft een goed onderbouwd rapport gemaakt.

  Blz. 6
  2; Er was eerst een huis in Overschie, ik had de zaak in Cuba uitgezocht, daarna was er de vermeende verkrachting.
  3; Mijn moeder was niet "reeds hertrouwd", zij was een ongehuwde moeder. Eerst was er de dumphandel en toen de Amerikaanse auto' s waar ik niet gek op was, maar winst in zag.
  4; Dit is in strijd met het rapport van de andere deskundigen die mij in de cel bezochten (RIAGG), en de ontslagmotivatie van de T.B.S. kliniek "de Waag" na onderzoek waar ik zelf om had verzocht, er was geen reden om mij te behandelen dus werd deze gestaakt. Ook de brief van het Staatstoezicht op de volksgezondheid onderschrijft dit en ook bemiddelaar psychiater S.J. Mathijsen.

  Blz.7
  4; Ik heb nooit een conflict over beltegoed kaarten gehad.
  7; Grenzen van realiteit overschrijdt, op welk terrein? Waanachtige? Waan is een inbeelding welke niet conform de waarheid is. Welke is een voorbeeld van zo een waan van mij?? Verder wordt over mij gezegd dat ik minder gevoelig ben voor vernedering, wat overigens niet met zich meebrengt dat de mens maar door de overheid beledigd mag worden. Ook dit staat haaks op de psychiatrische beschouwingen.
  8; Ernstig narcistisch gekrenkt, Narcistisch is gekrenkt, ik zou dus gekrenkt-gekrenkt zijn, Ben zeer concreet, ja in de formulering ter rehabilitatie.

  Blz. 8 Heb nooit gedreigd met geweld.

  Blz. 7 + 7 Zie vervalst rapport psychiater bevat 2x blad 7, dus met het rapport is geknoeid, ook de handtekening van forensisch psychiater ontbreekt.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 225

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland