Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Middelburg, 28-12-2001

  A. v. Velsen
  P.I. Torentijd Cel 169
  Torentijd weg l
  Pb. 8064
  4330 EB. Middelburg

  Aan; de Raadkamer van de Rechtbank Rotterdam
  T.a.v. de Rechter-Commissaris

  Parketnr. 10/041689-01 en 10/031604-99

  Edelachtbare,

  Op de Raadkamerzitting van 28 december 2001 heb ik een stukje van mijn motivatie, geheel anders dan gebruikelijk kunnen koppelen aan mijn protest tegen de gewraakte weigering van justitie om mij te rehabiliteren. Ik heb op alle aan mij ten laste gelegde punten in Uw vordering tot inbewaringsteling een goed onderbouwde verdediging aan mijn raadsman overlegd en besproken. Niettemin weerhouden de eerdere gedragingen van Politie en Justitie mij ervan deze in dit stadium en omstandigheden in de Raadkamer te bespreken.

  Uit de bijlage, waarvan ik een deel voorlas tijdens de zitting, blijken mijn onderbouwde motieven om mijzelf buiten de samenleving en de door justitie gemanipuleerde rechtsgang te plaatsen. De voortvarende en collectieve ijver van Politie en Justitie, welke tevens de aangevers blijken te zijn, plaatsen mij ook buiten de samenleving i.p.v. een respectvolle oplossing te bieden van dat waar het echt om gaat.

  "Inmuren" was een middeleeuws gebruik om mensen die buiten schuld, in meestal politieke, juridische of religieuze conflicten waren gebracht, in staat te stellen de samenleving de rug toe te keren. Dit was geen teken van mogelijke gestoordheid doch een weloverwogen keuze om niet toe te moeten geven aan onrecht en misbruik van machtsoverwicht, omdat het toen en wellicht ook nu ontbreekt aan bestuurders die nobel de consequenties van hun falen aanvaarden.

  Dit falen houdt in dat er geen of onvoldoende controle is op bestuurlijke voorschriften en bepalingen, alsmede op de deskundigheid van de vaak zeer jonge zedenrechercheurs. Hopelijk is "inmuren" passé, ik ben daar in principe ongeschikt te zelfstandig en trots voor, maar sta pal achter mijn zaak.

  Sinds de ontoelaatbare overheidsdaden die door de Rotterdamse Politie en Justitie zijn begaan, ben ik enorm aangeslagen en teleurgesteld in de kwaliteit en oprechrheid van de rechtsgang. Ik heb mij er nu bij neergelegd dat dit conflict door tegenstellingen van recht en onrecht nog vele jaren kan duren.

  Eerder schreef ik; hoe lang kan en mag de overheid zo door blijven gaan? Tot ik het begeef, of n fout maak zodat ik zoals reeds een aantal keren is voorgesteld door de Officier van Justitie, in een Psychiatrische inrichting word weggestopt. Dit zou inderdaad, althans voor de Justitie alsook voor Politie een eenvoudige oplossing zijn om mij de mond te snoeren, een kwestie van manipuleren, vernederen en veel tijd, zo een ieder gestoord kan worden gemaakt, zelfs een dier in een kooi, hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 198

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland