Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 10-11-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM
      
  Politie Rotterdam Rijnmond         B.A. LUDKEN (TEL. 076-5720477)
  T.a.v. de regionaal korpschef        NEERHOF 8
  B.A. Ludken                     4847 BS. TETERINGEN.
  Doelwaterplein 5 
  3011 AH Rotterdam
  
  

  heer Ludken.

  In antwoord op Uw brief reageer ik door middel van een kopie van de brief die ik aan heer Ottevanger richtte, verder deel ik U mede dat de inspanningen van de politie lijnrecht tegenover die van de belangenbehartigers werkten, nl de politie wenste geen redelijke oplossing van de schandalige daden door haar begaan, terwijl de heren P.R.F. Groeninx van Zoelen en S.J. Matthijsen de redelijkheid van de door mij gevraagde genoegdoening en rehabilitatie ondersteunden en dit ook naar voren gebracht hebben.

  De mogelijkheden van de politie zijn slechts uitgeput vanwege de vooropgestelde belangen van politie en Justitie om haar schandalen ten koste van de burger op een goedkope wijze in de doofpot te stoppen, en dat heeft niets met redelijkheid te maken.

  De omvangrijke correspondentie waar U van spreekt is tot stand gekomen door de hypocriete leugens, verdraaiingen en het gevolg van de consequente weigering van politie en Justitie om rechtvaardigheid te betrachten en aldus mijn brieven te beantwoorden en niet aan mij te wijten Ook de door U gemelde "zetten" zijn het gevolg van het bovenstaande maffiose politiegedrag , dus de politie zal vanwege haar eigen fouten niet meer op mijn brieven reageren

  Meneer Ludken met miserabele mensen als U in overheidsfuncties zal het in Nederland nooit tot een volwaardige rechtstaat komen, doch tot een volksonderdrukking voortvloeiende uit misbruik van macht, voor en zelfingenomenheid en een zielige angst om fouten toe te moeten geven.

  Omtrent de onoprechtheid van politie en Justitie ben ik inmiddels ruim voldoende geïnformeerd, doch een correcte beantwoording van mijn relevante klachtpunten voldoet slechts aan die informatie welke de Nazi`s hanteerden om hun misdaden van tafel te vegen.

  Met de diepste minachting,

  C.c.: Aan eenieder die geïnteresseerd is in stelende politiemensen en hen die zij beschermen!

  Ps. Het is ook fatsoenlijker om iemands naam goed te schrijven, "LULHANNES"

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 170

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland