Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 09-11-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  Aan: het Arrondissementsparket `s-Gravenhage
  T.a.v. de Hoofdofficier van Justitie Mr. G. Bouman
  Postbus 20302
  2500 EH `s Gravenhage

  Onderwerp: Protestactie tegen Justitie en onrechtvaardige functionarissen.


  Geachte Mr. Bouman,

  Reeds 2 jaar ben ik doende om rehabilitatie, excuus, schadeloosstelling en een aantal andere wensen, welke mij moreelrechtvaardig en fatsoenshalve toekomen na de ontoelaatbare overheidsdaden gepleegd door de Rotterdamse politie te verkrijgen.

  Ieder persoon die een ander schade berokkend zal het tot eer strekken indien hij excuus aanbied en de schade vergoed, dat is ook het eerste wat de rechter aan een dader vraagt, en wat al naar gelang het antwoord een positieve of negatieve indruk van de dader geeft. Echter de overheid lapt deze fatsoensnorm aan haar laars en geven de burger de indruk, en mij de overtuiging, dat haar topfunctionarissen die het College van procureurs-Generaal vormen, een asociaal troepje is, die de in de rechtstaat zo belangrijke term "morele rechtvaardigheid" in de wind slaat.

  Bijgevoegd treft U een bijlage aan waaruit blijkt wat mij is overkomen, en waarom ik mij verzet tegen het schandalige optreden van politie en Justitie. Ik richt mijn protesten naar div. Ministeries en hoge functionarissen, in werk en privé situatie, die achter de standpunten staan welke het beleid vormen die in principe alle manlijke inwoners van dit land kunnen treffen en hun leven stuk maken.

  Ik zet de rest van mijn leven in voor bestrijding van dit beleid wat naar de burger dictatoriaal en discriminerend is, en getuigd van karaktertrekken welke 60 jaar geleden het nazidom de brandstof gaf om miljoenen mensen te knechten en vermoorden. Ik hoop nog op een rechtvaardige oplossing, en had mij voorgenomen mijn leven op andere wijze in te vullen, doch Justitie en politie daden en de gevolgen maken mijn leven onmogelijk.

  Er is altijd te praten op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid, maar na 2 jaar praten, wachten en protesteren heb ik mijn activiteiten gewijzigd in praten en protesteren, de beurt is aan de Justitie. Ik verwacht niets dan eerlijk en moreelrechtvaardig overheidsgedrag. Daarom vraag ik Uw hulp.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 165

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland