Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Rotterdam 30-10-01.

  A. v. Velsen
  Pa. Mathennesse dijk 223 F
  3027 BL ROTTERDAM

  
  
  Aan de Nationale Ombudsman          Uw nummer: 2001.01717 003
  Pb 993122                  Onderwerp: Bijlagen 150+155+160+161    
  2594 AG. Den Haag 
  T.a.v. mw. Mr. A. Muller 
  
  

  Geachte mevrouw Muller,

  Inmiddels heb ik een groot aantal 2e Kamer leden op de hoogte gebracht van deze zaak als gemeenschapsprobleem. Ik meen dat het nuttig is U op de hoogte te stellen van de correspondentie, die U ingesloten aantreft.

  Vr. groet,

  Hoogachtend,

  A. van Velsen


  Blz. TA 162

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland